Het SDG-traject van Argenta: VN-doelen wijzen de weg naar ethische beleggingen

5 mei 2020

Auteur: Ellen Vervoort | Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 09/04/2020 op www.susanova.be

Lees het volledig interview hieronder.

Voor bankengroep Argenta vormen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties al jaren het kompas voor duurzame investeringen. Sustainability Manager Stéphanie Dangreau: “Duurzaamheid is meer dan klimaatactie voeren.”

De financiële sector heeft geen al te duurzame reputatie: heel wat banken investeren nog in fossiele brandstoffen, tabak en wapens. Platformen als BankWijzer van de socio-culturele organisatie FairFin nemen het investeringsbeleid van banken onder de loep en prikkelen hen om ethisch te beleggen. Argenta neemt haar verantwoordelijkheid door de SDG’s als leidend principe te gebruiken in haar werking.

Stephanie Dangreau

Stéphanie Dangreau, Sustainability Manager bij Argenta: “De SDG’s vormen een allesomvattend kader voor ons duurzaam beleid. Argenta is sinds 2015 partner van CIFAL Flanders (de Vlaamse opleidingsorganisatie van de VN rond duurzame ontwikkeling; Argenta volgt daar een traject over de SDG’s, red.). Tijdens een aantal workshops lichtten hun experts de SDG’s uitgebreid toe. Daarna bekeken onze medewerkers in detail welke accenten we als bank kunnen leggen om de doelstellingen te realiseren. We kozen voor vijf SDG’s waarop we de meeste impact kunnen leveren en die we tot uiting kunnen laten komen in ons duurzaamheidsactieplan. SDG 16, ‘Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’, is een van die centrale doelstellingen.”

Mensenrechten

“Drie vierde van onze aangetrokken spaarmiddelen wenden we aan voor hypotheken aan particulieren. Het overige deel willen we duurzaam beleggen, door bijvoorbeeld in lokale projecten te investeren”, legt Dangreau uit. “Onze filosofie luidt dat investeringen zo dicht mogelijk moeten aanleunen bij de leefwereld van onze klant. Wapens horen daar niet bij. Ook de porno- en tabaksindustrie en bedrijven die in opspraak komen omdat ze de mensenrechten schenden, sluiten we uit. Diezelfde uitsluitingspolitiek passen we overigens ook toe op de beleggingsfondsen die we aan onze klanten aanbieden.”

Om dat te bewerkstellingen hanteert Argenta naast de SDG’s ook de tien principes van het UN Global Compact, waarmee de VN bedrijven overal ter wereld oproept om hun activiteiten en strategie in lijn te brengen met de SDG’s. “In bedrijven die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen, slavernij, kinderarbeid, milieuschade of corruptie investeren we sowieso niet”, zegt Dangreau.

Zwarte lijst

Argenta steunt ook op twee zogenaamde exclusielijsten: die van de Noorse staatsbank en een lijst met criteria die Argenta zelf bepaalde. “Als machtige beleggingsmogendheid voert Norges Bank al jaren een wereldwijd, ethisch investeringsbeleid. Op haar website publiceerde de staatsbank een zwarte lijst. De principes waarop die zwarte lijst steunt, hebben we integraal overgenomen.”

Voor de lijst die Argenta zelf opstelde, werkt ze samen met het internationale instituut Vigeo Eiris, dat bedrijven screent op duurzaamheid. “De analisten ontrafelen jaarrapporten, vragen extra informatie op en onderzoeken controverses die in de pers zijn verschenen. Ze checken bovendien het ESG-beleid (Environmental, Social and Governance, red.) van bedrijven. Die drie factoren meten de duurzaamheid en de maatschappelijke impact van een bedrijf of van een investering in dat bedrijf.”

Ethisch beleggen Argenta

Koolstofintensieve sectoren vermijden

Argenta houdt ook intern de vinger aan de pols. Ze heeft daarvoor een inhouse duurzaamheidscomité opgericht. “Twee keer per jaar houden we onze duurzame investeringscriteria tegen het licht en bekijken we of we onze beleggingen moeten bijsturen. Vorig jaar kwam Facebook bijvoorbeeld in opspraak voor verschillende dataschandalen. Omdat zij daarmee regelrecht ingingen tegen SDG 16, hebben we onze posities in het bedrijf onmiddellijk verkocht.” Ook de kennis en doelstellingen rond ‘Gendergelijkheid’ (SDG 5), ‘Waardig werk en economische groei’ (SDG 8) en ‘Ongelijkheid verminderen’ (SDG 10) scherpt Argenta aan tijdens workshops en opleidingen van CIFAL Flanders.

Daarnaast liggen beleggingen in de sector van fossiele brandstoffen onder vuur. In 2019 leverde de bank een grote inspanning om de ecologische voetafdruk van haar beleggingsportefeuilles fors te verminderen. Argenta investeert niet meer in bedrijven die omzet halen uit de ontginning van steenkool of niet-conventionele olie en gas (olie en gas die moeilijk te extraheren zijn, red.) en ook niet in bedrijven die nog een substantiële omzet halen uit het opwekken van energie via steenkoolcentrales. Ook voor conventionele olie en gas stelt de bank strenge regels voorop.

Dangreau: “We voorzien een strikt afbouwplan. Daarvoor hebben we criteria opgenomen in onze exclusielijst bij Vigeo Eiris. Einde 2020 zal Argenta bijvoorbeeld alle olieproducerende bedrijven uit haar beleggingsportefeuilles weren. In bedrijven die nog een omzet van minder dan 10 procent halen uit het opwekken van energie uit steenkool, investeren we nog wel, op voorwaarde dat ze inspanningen leveren om de energietransitie waar te maken.”

Argenta wil nog verder gaan en voert momenteel een oefening uit om haar bijdrage aan SDG 13 (Klimaatactie) verder te verhogen. “We laten ons begeleiden door het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Die organisatie ondersteunt financiële instellingen in hun zoektocht naar manieren om de CO2-voetafdruk van hun investeringen te meten en hun beleid te verstrengen. Zo willen we onderzoeken of we in de toekomst nog kunnen investeren in koolstofintensieve sectoren.”

Lokale investeringsportefeuille

Terug naar SDG 16. Die doelstelling gaat voor Argenta verder dan beleggen alleen. “Belang hechten aan vrede en rechtvaardigheid vertalen we ook naar de manier waarop we met onze medewerkers en klanten omgaan”, aldus Dangreau. “We zetten in op strenge mechanismen om fraude te detecteren, trainen onze medewerkers rond ethiek en integriteit en voeren een uitgebreid diversiteits- en antidiscriminatiebeleid. SDG 16 houdt voor ons ook in dat onze medewerkers zich goed en gezond voelen.”

“Met onze lokale investeringsportefeuille geven we impulsen aan scholen, zorginfrastructuur, hernieuwbare energie en andere lokale projecten. We toetsen elk van die dossiers af aan de SDG’s en exploreren manieren om nog impactvoller te investeren. Zo stellen we doelstellingen als genderdiversiteit en de aanpak van armoede radicaal voorop. Vandaag hebben we bijna 800 miljoen euro geïnvesteerd in lokale, duurzame projecten.”

Publieke opinie

Al sinds ze in 2015 werden geformuleerd, staat Argenta achter de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. “De laatste twee jaar ligt de nadruk voor bedrijven die duurzaam willen ondernemen vooral op klimaat, maar duurzaamheid gaat verder dan ecologie. Hoewel we onze tanden in slechts vijf SDG’s hebben gezet, beseffen we maar al te goed dat voor onze klanten elk van de zeventien doelstellingen telt. Door tegen onze medewerkers uitgebreid over die SDG’s te communiceren, proberen we de doelstellingen bekender te maken bij het grote publiek. Onze medewerkers zijn onze beste ambassadeurs.”

Dat het publiek met de SDG’s vertrouwd raakt, is volgens Argenta erg belangrijk. Dangreau: “De publieke opinie kan een enorme druk uitoefenen op de bankensector. De burger kan het verschil maken door zich bewust te zijn van elke euro die hij investeert. In een ideale wereld zou elke bank werken en communiceren vanuit de SDG’s. Dan pas kunnen klanten met kennis van zaken hun bank uitkiezen.”

Lees meer

 • Alertheid is geboden maar de onderliggende trend is positief

  18 september 2020

  De laatste twee weken waren rijk gevuld met beursnieuws, economisch en politiek nieuws. Een verkoopgolf die op 3 september startte, viseerde voornamelijk technologiebedrijven. Er kwam een tijdelijke tegenslag in de vaccinontwikkeling op 8 september, even later gevolgd door een positieve ommezwaai.

 • De aandelenmarkt bereikt nieuwe records, met dank aan de techgiganten

  3 september 2020

  Gedreven door beter dan verwachte economische cijfers bereikte de Amerikaanse beurs zijn hoogste niveau ooit, met dank aan de techgiganten. De wereldwijde stimulus van een historische orde die de centrale banken en overheden hebben uitgevoerd, bevestigt nogmaals zijn nut. Verder stelde de Amerikaanse Centrale Bank zich extra flexibel op door het wijzigen van de inflatiedoelstellingen waardoor de beleidsrente voor een langere periode laag kan worden gehouden. Aan de andere kant leeft het besef dat het herstel langer zal duren dan eerst gehoopt. De evolutie van het aantal nieuwe COVID-19-gevallen is zeer uiteenlopend, maar het is duidelijk dat nieuwe besmettingen nog even zullen aanhouden. Door de nog steeds grote onzekerheid in combinatie met een gemiddelde marktwaardering behouden we een licht voorzichtige positionering.

 • Het bedrijfsresultatenseizoen loopt op zijn einde, (geo)politiek neemt het roer over

  21 augustus 2020

  Het bedrijfsresultatenseizoen loopt stilaan op zijn einde en de markt is duidelijk opgelucht dat de gepubliceerde cijfers voor het tweede kwartaal niet zo dramatisch waren als we hadden gevreesd. De beurzen hebben hun stijging voortgezet en die heropleving duurt nu al vijf maanden.