Beterschap op komst?

20 november 2020

Auteur: Xander Michielsen, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management 

De overwinning van de presidentskandidaat Joe Biden en de hoopvolle signalen voor meerdere werkende vaccins met een hoge efficiëntie zorgden voor een mooie koersstijging op de financiële markten. Vooral de aandelen die het zwaarst getroffen zijn door COVID-19 kenden een spectaculaire koersstijging. Minder positief is het aantal nieuwe COVID-19-besmettingen dat verder oploopt in Europa en in de VS, al lijkt in Europa de snelheid van de toename te verminderen. De monetaire steun van de centrale banken in combinatie met de fiscale steun van de overheden zal dus nog een hele tijd moeten aanhouden. Een laag renteklimaat voor een lange tijd lijkt dan ook steeds onvermijdelijker. Ook obligaties in het algemeen doen het hierdoor goed en zorgen voor een positieve bijdrage in onze beleggingsportefeuilles. Is er licht aan het einde van de tunnel? Het is nog te vroeg om te spreken van een structureel herstel van de economische groei, maar er zijn toch al stappen in de goede richting gezet.

Biden wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Biden behaalde de overwinning door meer dan 270 kiesmannen te verzamelen. Het was een nek-aan-nekrace in enkele zogenaamde swingstaten, maar de telling van de poststemmen zorgde in veel staten voor een spectaculaire inhaalbeweging van de democratische presidentskandidaat. Trump legt zich niet neer bij dit resultaat en probeert zijn kiezers er nog altijd van te overtuigen dat er op grote schaal fraude gepleegd zou zijn, zonder dat hiervoor vandaag concrete bewijzen getoond werden. In enkele staten worden de stemmen herteld, maar er wordt verwacht dat dit geen impact zal hebben op het eindresultaat. Gezien Trump toch een indrukwekkend aantal stemmen verzamelde voor een niet-herverkozene, zijn nog heel wat republikeinen voorzichtig met het oog op de toekomst en blijven ze Trump daarom steunen. Toch kwam er ook al verzet vanuit zijn eigen partij omdat hij de democratie dreigt te ondermijnen.

De verdeling van de senaat zal pas definitief zijn na de verkiezingen van de twee laatste zetels in januari, maar er wordt verwacht dat de republikeinen een kleine meerderheid zullen behouden. De democraten behouden daarentegen hun meerderheid in het huis van afgevaardigden. Als al deze verwachtingen bevestigd worden is er een verdeeld congres. Doorgaans geven de financiële markten daar een positieve interpretatie aan. Een verdeeld congres maakt het namelijk moeilijker om te partijdige en dus vaak extremere voorstellen goedgekeurd te krijgen. Het nadeel van deze verdeeldheid is dat de republikeinse partij het Biden en de democraten nog heel moeilijk kan maken. Dat kan gevolgen hebben voor het extra steunpakket dat de Amerikaanse burger moet helpen om de coronaperiode door te komen. Anderzijds beseffen de republikeinen dat het tegenhouden van een extra steunpakket zware gevolgen kan hebben voor hun toekomstige stemmen.

Historisch Aziatisch handelsakkoord zonder de Verenigde Staten

In Azië werd een historisch handelsakkoord gesloten tussen 15 landen die samen ongeveer een derde van de wereldeconomie uitmaken. Het multilateraal handelsakkoord is daarmee meteen het grootste ter wereld (groter dan NAFTA en de EU).

In 2012 startten de eerste onderhandelingen van het toenmalige ‘Trans-Pacific partnership’. In 2017 zette president Trump Amerika eigenhandig uit deze besprekingen. De Aziatische regio, waar China altijd een dominantere rol speelt, heeft besloten om de onderhandelingen toch verder te zetten. Dat leidde tot een akkoord zonder Amerika. Het is overigens de eerste keer dat China een multilateraal handelsakkoord onderschrijft. Het versterkt zo ook zijn invloed in de regio en zijn internationale geloofwaardigheid. India trok zich een tijd geleden terug omwille van protectionistische redenen, maar zou zich toch nog kunnen aansluiten als het van koers zou willen wijzigen. De deal zou een extra economische boost kunnen geven aan China, Japan en Zuid-Korea, de grootste economieën binnen het akkoord. 

COVID-19: positieve signalen voor een werkend vaccin

Moderna en Pfizer kondigden allebei gunstige testresultaten aan voor hun COVID-19-vaccin. In meer dan 90 % van de testcases had het vaccin van beide bedrijven een gunstig effect. Dat is hoopgevend. Het toont aan dat het mogelijk is om op korte termijn een werkend vaccin te ontwikkelen. Heel wat farmaceutische bedrijven werken aan gelijkaardige vaccins en er wordt verwacht dat er nog andere partijen zullen zijn die ook een werkend vaccin aan het ontwikkelen zijn. De markt reageerde euforisch op dit nieuws. Vooral bedrijven die door COVID-19 veel schade hebben geleden (denk maar aan de toerisme- en autosector) deden het heel goed. Anderzijds waren bedrijven die door COVID-19 meer winst kunnen maken (‘stay-at-home aandelen’) minder in trek. Denk maar aan pakjesdiensten en E-commerce.

Ondanks het feit dat dit een zeer grote stap in de goede richting is, loopt ondertussen het aantal nieuwe besmettingen verder op en verhoogt de druk op ziekenhuizen in Europa en de Verenigde Staten. In Europa neemt het tempo van het aantal nieuwe besmettingen wel af als gevolg van de huidige lockdownmaatregelen, maar een verdere verbetering is nodig. Het is nu zo goed als zeker dat er een werkend vaccin komt, maar de verdere ontwikkeling, productie en een effectieve inenting bij een groot deel van de bevolking zal nog een hele tijd duren. De problemen zijn dus nog niet van de baan. Bedrijven moeten deze periode nog financieel kunnen overbruggen en sommige zullen nog lang een financiële kater meedragen. Daarom blijft de fiscale steun vanuit de overheden heel belangrijk. Het is niet uitgesloten dat de Verenigde Staten het voorbeeld van de lockdown in Europa, al dan niet gedeeltelijk, zullen volgen. Een doordachte selectie binnen de beleggingsportefeuille blijft essentieel. 

Cumulative cases - Corona

Blauwe lijn: Dagelijkse toename in Covid19 besmettingen in de Verenigde Staten.

Oranje balk: Som totaal aantal cases in de Verenigde Staten

Wat hebben we gedaan in de kernfondsen?

De bevestiging van een democratische president met waarschijnlijk een verdeeld congres, het nieuwe handelsakkoord in Azië en een hoge efficiëntiegraad van mogelijke vaccins hebben de beheerders de voorbije twee weken ertoe bewogen het aandelengewicht in de kernfondsen te verhogen. We blijven voorzichtig omdat het aantal COVID-19-besmettingen nog altijd zeer hoog ligt en nog verder toeneemt.

Het optrekken van het aandelengewicht gebeurde vooral door Japanse aandelen bij te kopen. De risicopremie voor Japanse aandelen is aantrekkelijker geworden door betere bedrijfsresultaten. Daarnaast is het nieuwe handelsakkoord voor Japan zeer gunstig en kan het de toekomstige economische groei gaan bevorderen.

Binnen het obligatiegedeelte werden de Chinese overheidsobligaties verder verhoogd. De redenen aangehaald in onze vorige flash blijven relevant. We betreden deze markt omwille van de ondervertegenwoordiging in de globale indices, een positieve reële rente (rente waarbij rekening is gehouden met de inflatie) van boven de 2 %, de sterkte van de Chinese munt en als diversificatie door de lage correlatie met de andere markten.

We hebben onze positie in Poolse overheidsobligaties verlaagd. Enerzijds is het renteniveau de laatste periode opvallend gedaald en anderzijds is de Poolse Zloty versterkt. Beide evoluties zorgen ervoor dat we mooie winsten hebben gerealiseerd op die obligaties waarvan we een deel verzilveren. Tegelijkertijd heb je ook de rol die Polen (samen met Hongarije) speelt binnen Europa, door de rechtstaat uit te dagen. Vandaar dat de beheerders hebben beslist om vandaag een minder uitgesproken gewicht te nemen in deze obligaties. 

Con­clu­si­e

Er zijn steeds meer positieve signalen die kunnen zorgen voor een kentering in deze crisis. Amerika zal onder president Joe Biden opnieuw een meer betrouwbare handelspartner worden waarbij de wereld er vanuit mag gaan dat gemaakte afspraken nageleefd worden. In Azië werd het grootste multilateraal handelsakkoord ter wereld gesloten. China verhoogt via dit akkoord zijn transparantie naar de rest van de wereld. Het feit dat er werkende vaccins ontwikkeld kunnen worden, betekent dat er licht aan het einde van de tunnel is, wat voor een vernieuwd perspectief zorgt. Om die redenen positioneren we ons vandaag voorzichtig optimistisch met het besef dat COVID-19 nog niet meteen van de baan is.

In deze marktomstandigheden is het belangrijk om bewuste keuzes te maken binnen de allocatie. Verschillende sectoren en subsectoren ondervinden een heel andere impact door COVID-19. We integreren in onze beslissingen de waargenomen veranderingen in het economische, politieke en financiële landschap om onze resultaten in termen van rendement en risico te optimaliseren.

Wij blijven via de portefeuille inzetten op onze langetermijnthema’s clean tech, digitalisatie, Aziatische consumptie (via China) en cybersecurity. Enerzijds behouden we hierdoor een belangrijk gewicht in technologische aandelen. Anderzijds zetten we sterk in op kwaliteitsvolle industriële waarden die kunnen profiteren van een heropening van de economie. Zo blijft de beleggingsportefeuille mooi in balans.

We blijven ons volledig focussen op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten. Elke dag en in alle omstandigheden. En in het bijzonder in de uitzonderlijke omgeving van vandaag.

Lees meer

  • Markten kijken vooruit

    5 november 2020

    Ondanks de vrees voor een betwiste presidentsverkiezing, de stijging in het aantal COVID-19-gevallen en verstrengde lockdownmaatregelen ervaren de markten een positief momentum.

  • Q3 2020: een onduidelijk kwartaal

    7 oktober 2020

    In het derde kwartaal van dit jaar konden de kernfondsen het herstel uit het tweede kwartaal verderzetten, maar op een minder spectaculaire manier. Aandelenmarkten konden maar moeilijk een richting kiezen. Ze gingen sterk op en neer om uiteindelijk terug te eindigen waar ze begonnen waren. Ondertussen bleven de obligatiemarkten wel verder stijgen.