In het derde kwartaal van dit jaar konden de kernfondsen het herstel uit het tweede kwartaal verderzetten, maar op een minder spectaculaire manier. Aandelenmarkten konden maar moeilijk een richting kiezen. Ze gingen sterk op en neer om uiteindelijk terug te eindigen waar ze begonnen waren. Ondertussen bleven de obligatiemarkten wel verder stijgen. Ook van de economische cijfers kregen we tegengestelde signalen: vaak hoopgevende, maar soms ook mindere cijfers wisselden elkaar af. De COVID-19-pandemie is duidelijk nog niet voorbij. Grote onzekerheid volgt ook uit de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Al de onzekerheden hebben ons niet belet om een aantal heldere en onderbouwde beslissingen te nemen in het beheer. Lees zeker verder als je hierover meer duidelijkheid wilt.

1. De kernfondsen

De vier kernfondsen konden het afgelopen kwartaal allemaal een mooi positief resultaat neerzetten, dat opliep naargelang het risicoprofiel. Zo presteerde het dynamische kernfonds het best, onder andere dankzij onze goede keuzes in aandelen. Maar ook de andere fondsen, inclusief het meest defensieve fonds, kenden een goed kwartaal doordat ook de meeste obligatieposities een positief resultaat konden neerzetten.

Dankzij het positieve kwartaal konden de fondsen het verlies van het eerste kwartaal van dit jaar verder goedmaken. Zo komen de jaarrendementen steeds dichter bij het break-evenniveau te liggen. 

2. Financiële markten

2.1 Aandelenmarkten 

Na de stevige daling in het eerste kwartaal van het jaar en het sterke herstel in het tweede kwartaal brachten de wereldwijde aandelenmarkten in het derde kwartaal een minder overtuigend verhaal.

Regionaal zien we nog meer volatiliteit. Indische aandelen konden, ondanks de ontsporende coronapandemie in het land, een mooi herstel optekenen en gingen in euro bijna 10 % vooruit. Daarna kwamen de Chinese aandelen, die ondanks de bokkensprongen over het kwartaal ook een mooie return van 7 % konden optekenen.

Ook de Amerikaanse aandelen kenden een sterke stijging, gevolgd door een aanzienlijke correctie. De Amerikaanse index kon zijn herstel uit het tweede kwartaal voortzetten tot eind augustus, waarna een stevige opdoffer volgde. Die werd vooral gedreven door de correctie van de grote technologiewaarden (verderop in deze update meer hierover).

Europese aandelen ten slotte kenden in vergelijking met de andere regio’s een vrij saai verloop. Met maar weinig spectaculaire stijgingen of dalingen tijdens de periode, sloten ze het kwartaal af waar ze het begonnen waren, met een magere 0 % return. 

Aandelenmarkten

2.2 Technologische correctie

Na maanden van sterke stijgingen gingen de grote Amerikaanse technologiewaarden begin september abrupt onderuit. De NYSE FANG Plus Index, die de tien grootste en bekendste technologie-aandelen bevat, dook in een week tijd 16 % omlaag. Dat lijkt veel, maar de afgelopen jaren waren ze wel meer dan driemaal zo sterk gestegen dan wereldwijde aandelen. Er was geen duidelijke fundamentele oorzaak voor deze terugval. Deze bedrijven zijn de afgelopen jaren sterk gestegen door hun goede resultaten en nog betere vooruitzichten. Maar recent voedde de stijging van deze aandelen zichzelf systematisch. Dit bekende beursfenomeen noemen we ‘momentum’: een positieve trend lokt steeds meer beleggers, die de trend zelf versterken. Als deze trend keert, kan dat leiden tot korte maar krachtige correcties van snel op elkaar volgende verkopen. Die zelfversterkende spiraal zagen we hier even aan het werk.

Technologische correctie

2.3 Obligatierendementen

Het rendement op Europese overheidsobligaties zette de dalende trend van het afgelopen kwartaal (en daarbij ook de dalende trend op lange termijn) verder. Het gemiddelde rendement op alle euro-overheidsobligaties is nu negatief. Ter herinnering: als het rendement van een obligatie daalt, betekent dit dat de prijs gestegen is, het was in deze omstandigheden dus interessant om obligaties te hebben.

Obligatierendementen

2.4 Kredietspreads

Ook het extra rendement dat je krijgt voor het aanhouden van obligaties met een kredietrisico boven veilige obligaties zette in Europa in het derde kwartaal rustig de daling voort die in het tweede kwartaal was ingezet. Dat geldt zowel voor de obligaties van meer risicovolle overheidsobligaties (bijvoorbeeld Italië) als voor bedrijfsobligaties. Zowel de Zuiderse landen als de bedrijfsobligaties profiteerden van de verregaande steun van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft besloten om deze obligaties massaal op te kopen om zo extra liquiditeiten in de markt te pompen en de financiële markten en de economie te stimuleren. Ook hier geldt dat een dalende trend een hogere obligatiewaarde genereert. 

Kredietspreads

3. De doorslaggevende factoren achter de evolutie van de markten

4. Fiscale en monetaire steun

Financiële markten worden vandaag de dag nog steeds hoofdzakelijk ondersteund door de stimulerende maatregelen van de fiscale en monetaire overheden.

5. De beheerbeslissingen binnen de kernfondsen

Sinds het laagtepunt eind maart hebben de beurzen zich spectaculair hersteld, hoofdzakelijk in het vorige kwartaal. De beurzen zijn zeker niet zonder reden gestegen aangezien het economische herstel van landen die uit hun lockdown komen vrij vlot lijkt te verlopen, onder andere door de enorme overheidssteun. Ook de stimulerende maatregelen van de centrale banken ondersteunen de beurzen. Maar de onzekerheid blijft groot: hoe zal de coronapandemie verder evolueren? Wanneer komt er een vaccin? Kunnen de Amerikaanse presidentsverkiezingen op een serene manier verlopen? 

6. Conclusie

Een combinatie van gemiddelde risicopremies en ondersteunende overheden en centrale banken langs de ene kant en aanzienlijke risico’s zoals de wereldwijde pandemie en de Amerikaanse presidentsverkiezingen langs de andere kant zorgen ervoor dat we ons vandaag voorzichtig blijven positioneren in aandelen, zonder veel af te wijken van onze normale posities.

Binnen de aandelen blijven we sterk inzetten op onze langetermijnthema’s zoals robotica, lifestyle en veiligheid, die nog versterkt zijn door de gevolgen van de COVID-19-crisis. Het gewicht naar cleantech en Europese industriële aandelen werd opgetrokken om te profiteren van de verbeterende situatie van de wereldeconomie en Europa specifiek. En van de geplande investeringen door de EU-commissie in groene technologie.

Obligaties blijven hun nut bewijzen als buffer voor als het minder gaat op de beurzen. Maar binnen een ruim gediversifieerde obligatieportefeuille moeten we wel iets van risico blijven nemen om een negatief verwacht rendement te vermijden. Daarom moeten we kiezen tussen duratierisico, muntrisico, kredietrisico of een combinatie hiervan. Als we hiermee rekening houden vinden we ook binnen de obligaties een aantal interessante segmenten zoals Scandinavische bedrijfsobligaties zonder rating of langetermijnoverheidsobligaties in Zuid-Europa. 

Lees meer