De Verenigde Staten in de ban van de verkiezingen, Europa kleurt steeds groener

2 oktober 2020

Auteur: Vincent Coppée, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

Na enkele weken van consolidatie op de wereldbeurzen lijken de grootste indexen te stabiliseren. Binnenkort worden de bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal bekendgemaakt, maar nu is de aandacht sterk gericht op de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Ondertussen blijft Europa steeds meer bouwen aan een groene economie, deze keer via de Europese Centrale Bank. Door onzekerheden op korte termijn blijven we licht voorzichtig gepositioneerd, ook al laten we ons steeds meer enthousiasmeren door de ontwikkelingen in Europa.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen komen in zicht, de spanning loopt op

Het toegenomen belang van de politieke beslissingen rond de COVID-19-pandemie maakt het moeilijker om voorspellingen te doen voor de financiële markten. Bepaalde trends kunnen abrupt een andere richting uitgeduwd worden door politieke leiders die zich niet altijd laten sturen door wat markten graag zouden zien. Op de vraag waarover een politicus zich het meeste zorgen maakt, antwoordde oud-premier van Groot-Brittannië Harold MacMillan (1957-1963) ooit: ‘Events, dear boy, events.’.

En aan bijzondere gebeurtenissen geen gebrek in Amerika dit jaar: de schijnbaar onbeheersbare epidemie, de Black Lives Matter-beweging en de daaraan gerelateerde protesten en onrust, en nu de strijd om de benoeming van de opvolger voor de rechter van de Supreme Court Ruth Bader Ginsburg. Dit allemaal met nog iets meer dan 30 dagen te gaan tot de verkiezingen begin november.

Dit gevecht om de Supreme Court komt Trump niet slecht uit. Los van het feit dat hij de zeldzame kans krijgt om voor de derde keer een conservatieve rechter te nomineren, leidt het drama en spektakel rond dit politieke gevecht de aandacht af van de coronacrisis en de sociale onrust. Maar het beeld is duidelijk: de democratische en republikeinse partijen dreigen in een steeds vuilere politieke oorlog verwikkeld te raken, waarbij de legitimiteit in het gedrang komt van de hoogste rechtbank én van het volledige politieke systeem.

Uit de laatste peilingen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden blijkt dat er een reële kans is dat de Democraten straks alle drie de huizen in handen hebben. Maar door de laatste uitspraken van Trump over de stemming per brief wordt gevreesd dat hij de resultaten in twijfel zal trekken. Er zou een constitutionele crisis kunnen ontstaan. Voorlopig blijven de markten op dit punt nogal stoïcijns, maar we volgen de situatie op de voet.

De groene ambities van Europa worden nog sterker met de ECB

Afgelopen juli had de Europese Unie haar ambities op het vlak van duurzaamheid al bevestigd door aan te kondigen dat 30 % van het herstelplan en de meerjarenbegroting de klimaattransitie moet bevorderen, in overeenstemming met het door de Commissie gelanceerde ‘Groene Pact’.

Op 22 september was het de beurt aan de ECB om haar monetaire versoepelingsbeleid te vergroenen. Er is een nieuwe belangrijke rol weggelegd voor obligaties die prestatiedoelstellingen in termen van duurzaamheid vooropstellen. Voor deze ‘sustainability-linked bonds’ (SLB) wordt een variabele coupon uitgekeerd, afhankelijk van het feit of de duurzaamheidstargets werden gehaald of niet. De uitgever moet een hogere coupon uitkeren als de doelstellingen niet gehaald werden. Dat kan zelfs nuttiger zijn dan een ‘green bond’ dat een bepaalde groene investering financiert. Die groene investering bestond misschien al, of staat in een bedrijf naast veel vervuilende activiteiten. De zogenaamde SLB’s zullen naar het totale plaatje van een bedrijf kijken en vereisen dat er vooruitgang gemaakt wordt.

Het besluit van de ECB komt erop neer dat banken dit type obligaties ook als onderpand mogen gebruiken bij hun gebruikelijke leningen met onderpand, en dat de ECB vanaf 2021 ook dit type obligaties zal opkopen in het kader van haar versoepelingsbeleid. Dit zal de vraag sterk doen toenemen en zal zo meerdere bedrijven aanzetten om dergelijke obligaties uit te geven. Het is een slimme manier om de klimaattransitie te steunen. We zien deze beslissing als een extra troef voor Europese bedrijven die resoluut gefocust zijn op de duurzame economie en groene technologie. Zij zullen er immers onrechtstreeks voor moeten zorgen dat alle bedrijven de duurzaamheidsdoelstellingen halen. Deze evolutie past perfect bij enkele langetermijnthema's die wij naar voor brengen in onze investeringen, zoals cleantech en de ontwikkeling van duurzame materialen.

De economische cijfers stabiliseren, de bedrijfsresultaten blijven zich herstellen

Na de spectaculaire heropleving van de afgelopen maanden lijken de economische cijfers de afgelopen weken een pauze in te lassen, zoals blijkt uit de PMI-indices (inkoopmanagerindices) in de verschillende regio's (zie onderstaande grafiek). De meeste blijven echter boven de drempel van 50, wat duidt op een expansie van de economie.

PMI cijfers

De bedrijfsresultaten blijven zich geleidelijk herstellen (hieronder: verwachte winsten over 1 jaar).

Verwachte groei bedrijfswinsten

Maar het beeld is nog indrukwekkender als we ons richten op de kwartaalresultaten in de sectoren technologie, biotech en industrie, segmenten die een groot deel uitmaken van de langetermijnthema’s waarin we investeren. Zoals de onderstaande grafiek voor de Verenigde Staten laat zien, boekte zelfs de industrie die zwaar werd getroffen een indrukwekkend herstel.

Verwachte bedrijfskwartaalwinsten

Deze trend zal uiteraard bevestigd moeten worden bij de resultaten van het derde kwartaal. Die lopen vanaf volgende week al binnen. Hoe dan ook is het een opmerkelijke prestatie in de huidige onzekere context. Vooral het consumentenvertrouwen in Europa en de Verenigde Staten is volatiel.

COVID-19: een tweede golf, geen tweede lockdown

Ondertussen blijft de COVID-19-pandemie woeden zonder echt te verzwakken. Jennifer Nuzzo, een Amerikaanse epidemioloog bij het Johns Hopkins Health Security Center, zei onlangs: ‘Geen enkel land wordt gespaard. Geen enkel land kan op dit moment zijn waakzaamheid verminderen en beweren dat het ergste voorbij is.’ Ze verwijst niet alleen naar de nog steeds moeilijke situatie in de Verenigde Staten, maar ook naar de trend wereldwijd. Veel landen bevinden zich in een lange en monsterlijke eerste golf (Verenigde Staten) of kampen al met een tweede golf (Europa).

We hebben er al meerdere keren op gewezen dat alleen een effectief vaccin (hopelijk) een einde zal maken aan deze pandemie. Wat dat betreft is de hoop van Trump om goed nieuws aan te kondigen voor de verkiezingen kleiner aan het worden aangezien de FDA, de Amerikaanse instantie die verantwoordelijk is voor de goedkeuring van nieuwe medicijnen, zojuist een versterking van haar procedure heeft aangekondigd om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het potentiële kandidaat-vaccin te garanderen. Velen denken dat de lente van 2021 een realistischer richtpunt is dan het einde van dit jaar.

De reactie van de Europese autoriteiten op de tweede golf is echter veel meer genuanceerd en selectief. Als we bijvoorbeeld hieronder de stijging van het dagelijks aantal nieuwe besmettingen in Frankrijk en Nederland zien, had dit een soort parabolische trend - zelfs veel sterker dan in maart – of een tweede totale lockdown kunnen veroorzaken. Maar de overheden kiezen vandaag voor een minder radicale aanpak in de strijd tegen de pandemie. Ze zijn zich bewust van enerzijds de verschillende aard van deze tweede golf (minder doden, minder ziekenhuisopnames) en anderzijds de kwetsbaarheid van het economisch herstel.

Nieuwe cases in Frankrijk. Bron: Worldometers.info

Frankrijk: Aantal dagelijkse nieuwe COVID-19 cases. Bron: Worldometer

Nieuwe cases in Nederland. Bron: Worldometers.info

Nederland: Aantal dagelijkse nieuwe COVID-19 cases. Bron: Worldometer 

Wat hebben we gedaan in de kernfondsen?

Zoals we hierboven al vermeldden, zien we steeds meer positieve signalen in Europa. Er is een sterke wil van alle instanties om voor een structureel economisch herstel te zorgen. We zijn ook overtuigd van de duidelijke wens van de Europese autoriteiten om duurzame ontwikkeling en groene technologie te bevorderen. Daarom hebben we onze posities in Europese aandelen opnieuw vergroot. Ook verhoogden we de investeringen in onze fondsen die gericht zijn op duurzame beleggingen en een aanzienlijke positie in Europa hebben. Deze fondsen bevatten een belangrijke industriële component die ook past in het perspectief van het Europese herstelplan. Onderstaande grafiek toont de evolutie over de laatste drie maanden van de relatieve wegingen van de verschillende regio's van de wereld binnen aandelen in ons neutrale kernfonds.

Verdeling aandelen neutrale kernfonds

Deze gewichtstoename van Europa werd gecompenseerd door een lichte vermindering van Amerikaanse aandelen (gedeeltelijke verkoop van de S&P 500-tracker) en hoogrentende obligaties (vermindering van onze posities in verschillende beleggingsfondsen). Enerzijds sturen de onzekerheden rond de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten ons aan om wat voorzichtiger te zijn op de Amerikaanse aandelenmarkt, maar we blijven er nog voldoende in investeren via onze langetermijnthema's. Anderzijds hebben hoogrentende obligaties zich de afgelopen maanden sterk hersteld en is het huidige rendement dat ze bieden iets minder aantrekkelijk geworden.

Daarnaast hebben we een deel van de inkomende liquiditeiten gebruikt om Europese aandelen te kopen, wat resulteerde in een lichte stijging van het percentage aandelen. We blijven echter nog altijd licht onderwogen in aandelen, gezien de risicopremies die nog altijd dicht bij het  langetermijngemiddelde liggen en de marktvolatiliteit die relatief hoog blijft.

Con­clu­si­e

Portefeuillemanagement is een delicate oefening om langetermijnovertuigingen te combineren met tactische keuzes die worden geleid door kortetermijnfactoren. We integreren in onze beslissingen de waargenomen veranderingen in het economische en financiële landschap om onze resultaten in termen van rendement en risico te optimaliseren. Dit is hoe je de bewegingen van de afgelopen maanden moet begrijpen die we in onze mededelingen uiteengezet hebben: veranderingen in onze activaspreiding, in onze regionale keuzes, in onze blootstelling aan obligaties.

Deze kortetermijnbewegingen zijn nuttig en noodzakelijk, maar ze mogen ons nooit afleiden van onze langetermijnvisie, die ons uiteindelijk in staat zal stellen ons te onderscheiden en beleggers de resultaten te brengen die ze van ons verwachten. Toen we besloten om meer te investeren in de thema's digitalisering of cybersecurity, ging het vooral om het erkennen van een diepgaande evolutie in onze samenleving en onze economie. Toen we onze posities in staatsobligaties uit de Europese periferie verstevigden, erkenden we ook dat de Europese Unie haar wil heeft getoond om de duurzaamheid van het Europese project te waarborgen. En onze recente beslissing om onze investeringen in de Europese industrie en groene technologie te verhogen, weerspiegelt de overtuiging dat het kapitaal dat Europa de komende jaren zal besteden aan de ontwikkeling van een groenere en duurzamere economie, vruchten zal afwerpen.

Deze filosofie is duidelijk die van Argenta: het bos van de bomen onderscheiden, het essentiële boven het accessoire bevoorrechten, langetermijntrends horen doorheen kortetermijngeluiden. Onze kernfondsen worden beheerd door deze eenvoudige maar essentiële principes toe te passen.

We blijven ons volledig focussen op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten. Elke dag en in alle omstandigheden. En in het bijzonder in de uitzonderlijke omgeving van vandaag.

Lees meer

 • Alertheid is geboden maar de onderliggende trend is positief

  18 september 2020

  De laatste twee weken waren rijk gevuld met beursnieuws, economisch en politiek nieuws. Een verkoopgolf die op 3 september startte, viseerde voornamelijk technologiebedrijven. Er kwam een tijdelijke tegenslag in de vaccinontwikkeling op 8 september, even later gevolgd door een positieve ommezwaai.

 • De aandelenmarkt bereikt nieuwe records, met dank aan de techgiganten

  3 september 2020

  Gedreven door beter dan verwachte economische cijfers bereikte de Amerikaanse beurs zijn hoogste niveau ooit, met dank aan de techgiganten. De wereldwijde stimulus van een historische orde die de centrale banken en overheden hebben uitgevoerd, bevestigt nogmaals zijn nut. Verder stelde de Amerikaanse Centrale Bank zich extra flexibel op door het wijzigen van de inflatiedoelstellingen waardoor de beleidsrente voor een langere periode laag kan worden gehouden. Aan de andere kant leeft het besef dat het herstel langer zal duren dan eerst gehoopt. De evolutie van het aantal nieuwe COVID-19-gevallen is zeer uiteenlopend, maar het is duidelijk dat nieuwe besmettingen nog even zullen aanhouden. Door de nog steeds grote onzekerheid in combinatie met een gemiddelde marktwaardering behouden we een licht voorzichtige positionering.

 • Het bedrijfsresultatenseizoen loopt op zijn einde, (geo)politiek neemt het roer over

  21 augustus 2020

  Het bedrijfsresultatenseizoen loopt stilaan op zijn einde en de markt is duidelijk opgelucht dat de gepubliceerde cijfers voor het tweede kwartaal niet zo dramatisch waren als we hadden gevreesd. De beurzen hebben hun stijging voortgezet en die heropleving duurt nu al vijf maanden.