De aandelenmarkt bereikt nieuwe records, met dank aan de techgiganten

3 september 2020

Auteur: Xander Michielsen, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

Gedreven door beter dan verwachte economische cijfers bereikte de Amerikaanse beurs zijn hoogste niveau ooit, met dank aan de techgiganten. De wereldwijde stimulus van een historische orde die de centrale banken en overheden hebben uitgevoerd, bevestigt nogmaals zijn nut. Verder stelde de Amerikaanse Centrale Bank zich extra flexibel op door het wijzigen van de inflatiedoelstellingen waardoor de beleidsrente voor een langere periode laag kan worden gehouden. Aan de andere kant leeft het besef dat het herstel langer zal duren dan eerst gehoopt. De evolutie van het aantal nieuwe COVID-19-gevallen is zeer uiteenlopend, maar het is duidelijk dat nieuwe besmettingen nog even zullen aanhouden. Door de nog steeds grote onzekerheid in combinatie met een gemiddelde marktwaardering behouden we een licht voorzichtige positionering.

De brede economie blijft achter

De koers van de techgiganten steeg de voorbije weken spectaculair verder. Als gevolg nam het belang van deze bedrijven nog verder toe binnen de Amerikaanse beursindexen. COVID-19 heeft voor een stroomversnelling gezorgd in de digitalisering en digitale consumptie, maar andere sectoren blijven achter. Hierdoor is het verschil tussen de reële economie en de beurs nog altijd indrukwekkend. Sinds begin dit jaar is het gewicht van deze techgiganten toegenomen van 18 % tot meer dan 27 % van de S&P500-index. Met andere woorden: 6 van de 500 grootste Amerikaanse aandelen zorgen vandaag voor meer dan een kwart van de koersbeweging van de Amerikaanse beurs. Niet toevallig zijn dit de bedrijven die momenteel kunnen profiteren van toenemende winsten door de snellere digitalisering en het grote aantal mensen dat vandaag, al dan niet gedwongen, het grootste deel van de dag thuis doorbrengt. Naast de techgiganten zijn er natuurlijk nog talrijke andere bedrijven die deel uitmaken van de economie. Voor een duurzaam economisch herstel is het belangrijk dat niet enkel de grootste technologiebedrijven kunnen floreren, maar dat ook de rest van de economie zich kan herstellen. 

Prestatie van Facebook/apple/amazon/netflix/alphabet/microsoft

Meer flexibiliteit voor de Amerikaanse Centrale Bank

De voorzitter van de Fed (Amerikaanse Centrale Bank), Jerome Powell, kondigde in zijn toespraak aan dat het inflatiedoel herbekeken zal worden op basis van een gemiddelde. Deze aanpak is een goede zaak omdat het beleid dan minder afhangt van puntobservaties. Deze beleidswijziging geeft de centrale bank de mogelijkheid om bij toenemende inflatie niet meteen de rente te verhogen. De Fed zal nu toelaten dat de inflatie over de grens van 2 % gaat. Wanneer de rente te snel wordt opgetrokken ontstaat immers het risico dat de economie te snel zuurstof wordt ontnomen en opnieuw in verval komt. Hieruit kunnen we afleiden dat men de rente langer laag zal houden. Een lagere rente voor een langere tijd betekent meer zuurstof voor bedrijven en de economie, wat ook de beurs ten goede komt.  

Vandaag zien we nog geen reden waarom er plots inflatie zou ontstaan. De Amerikaanse werkloosheidsgraad is nog altijd hoog. Daarnaast is de economie zich nog volop aan het herstellen en moeten consumenten terug meer vertrouwen krijgen in de economie. In Europa is de werkloosheidsgraad lager, maar dat geeft een vertekend beeld door de sterke Europese subsidiëring van arbeid. Denk maar aan de uitkeringen voor technische werkloosheid, waardoor een deel van de bevolking zijn job kan behouden. Dit vangnet zorgt vanzelf voor een lager werkloosheidscijfer, maar  dat betekent niet dat de Europese arbeidsmarkt al terug op eigen benen kan staan. We blijven waakzaam, want op langere termijn is inflatie zeker niet ondenkbaar omwille van het expansieve fiscaal beleid van zowel Amerikaanse als Europese overheden in combinatie met een verder herstel van de economie. 

De evolutie van COVID-19 is vandaag regiogebonden

In Europa wordt COVID-19 verspreid aan verschillende snelheden in verschillende regio’s. Vooral Spanje en Frankrijk kenden de laatste weken een opvallende toename in nieuwe gevallen, terwijl de verspreiding van het virus in Italië en Duitsland veel beter onder controle lijkt. Een sterke toename in besmettingen is geen goede zaak gezien dit overheden terug dwingt tot preventiemaatregelen die schadelijk zijn voor de economie.

In de Verenigde Staten neemt het aantal nieuwe gevallen ook nog steeds toe, weliswaar aan een trager tempo dan de voorbije weken. Ondanks deze positieve evolutie blijft het aantal nieuwe besmettingen relatief hoog, waardoor we kunnen concluderen dat de Verenigde Staten nog niet over de eerste golf heen is.  

De zoektocht naar een vaccin gaat onverminderd voort. De bevestiging van een werkend vaccin zal naar alle waarschijnlijkheid voor het nodige optimisme zorgen op de beurs. De FDA (US Food and Drug Administration) maakt steeds meer uitzonderingen door middel van noodprocedures om sneller een vaccin goed te kunnen keuren. Men zal vandaag dus sneller toelaten om nieuwe geneesmiddelen te testen op patiënten met bijvoorbeeld milde symptomen. Zo worden enkele testfases overgeslagen. Dit lijkt misschien een positieve beslissing, maar kan ingrijpende gevolgen hebben voor de volksgezondheid omdat de effecten op langere termijn onduidelijk zijn. 

Verenigde Staten: Aantal dagelijkse nieuwe COVID-19 cases

Verenigde Staten: Aantal dagelijkse nieuwe COVID-19 cases.
Bron: Worldometer

Spanje: Aantal dagelijkse nieuwe COVID-19 cases.

Spanje: Aantal dagelijkse nieuwe COVID-19 cases.
Bron: Worldometer

Wat hebben we gedaan in de kernfondsen?

Wij hielden onze allocatie stabiel. De beurs is verder gestegen door gunstig evoluerende economische indicatoren, zoals de ISM-cijfers (inkoopmanagersindex). Ondanks deze positieve evolutie zien we op korte termijn nog veel onzekerheid door de aanhoudende verspreiding van het coronavirus, het precaire economisch herstel en de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hierdoor blijft de voorzichtigere aandelenblootstelling behouden. 

De historische stimulus in combinatie met een versnelling van digitalisering zorgt ervoor dat we een aanzienlijk gewicht aanhouden binnen de technologiesector. We doen dit via een brede spreiding omdat we niet afhankelijk willen zijn van de prestaties van één bedrijf. Dit maakt dat we veel minder concentratie hebben in de aandelen van de techgiganten dan de brede markt.

De langetermijnthema’s hebben zich veerkrachtig getoond en blijven de speerpunten van de kernfondsen. Bedrijven die actief zijn in veiligheid, digitalisering, fintech of cleantech kunnen profiteren van de huidige disruptie. We verwachten dat deze trend zich verder zet. Er werd in beperkte mate winst genomen op enkele individuele bedrijven binnen het thema veiligheid en fintech waarvan de koers sterk was doorgestegen, en bijgevolg de waardering minder aantrekkelijk werd. De vermelde thema’s blijven hun belang in de kernfondsen behouden.

Gezien de hoge volatiliteit en de mogelijkheid op een verdere verzwakking van de Amerikaanse dollar behouden we de afdekking op iets boven 10 % van de totale dollarpositie. Na de spectaculaire verzwakking tijdens de vorige maanden werd deze afdekking sterk afgebouwd. Deze afdekking kwam ten goede van de prestaties van de kernfondsen.

Conclusie

De gunstige en minder gunstige factoren voor het nemen van risico’s op de markten blijven elkaar in evenwicht houden. Enerzijds blijven de monetaire en fiscale steunmaatregelen alomtegenwoordig en van een ongeziene omvang. Daartegenover zijn er de onzekerheden met betrekking tot de evolutie van de pandemie, de omvang van de economische heropleving en de wispelturige vooruitzichten voor de presidentsverkiezingen. Dit vraagt voor een gezonde, gediversifieerde en licht voorzichtige aanpak. De kernfondsen blijven het ideale instrument om deze diversificatie te verzekeren en om alle facetten van de aanwezige risico’s en opportuniteiten op de markten te behandelen. Hun focus op de thema’s van de toekomst is bovendien een niet te onderschatten troef waarvan beleggers kunnen profiteren.

We blijven ons volledig focussen op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten, elke dag en in alle omstandigheden. En in het bijzonder in de uitzonderlijke omgeving van vandaag.

Lees meer