De fiscale steun en Big Five zorgen voor optimisme op de beurs

7 augustus 2020

Auteur: Giel Maris, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

In vorige updates hebben we het vaak gehad over de discrepantie tussen de financiële markten en de werkelijke economie. Stilaan zien we de kloof verkleinen, gestuwd door de fiscale steun. Voorbeelden daarvan zijn het Europees herstelfonds en het potentiële Amerikaans stimuleringspakket, CARES Act II. Ook zorgen de sterke kwartaalresultaten van de grootste bedrijven in de Verenigde Staten voor gerechtvaardigd optimisme na de sterke beursstijging de afgelopen maanden. Maar COVID-19 stelt het geduld op de proef en er komen opnieuw strengere maatregelen. Zolang er geen vaccin is, kan het normale leven niet hervatten en blijft de economische onzekerheid een feit. Daarom behouden we onze voorzichtigere visie tegenover aandelen. 

Kwartaalresultaten en fiscale steun stuwen de markt vooruit

De beurzen beëindigden de maand juli positief en zetten die trend voort in augustus. De beursstijgingen worden voornamelijk gedragen door de ‘Big Five’ (Alphabet, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft). Ze ondersteunen de financiële markt al jaren, maar zijn na de crash van dit jaar nog prominenter aanwezig. Vandaag vertegenwoordigen ze ongeveer 25 % van de S&P 500 (index van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven). In nominale termen komt dit overeen met een marktkapitalisatie van 6.800 miljard dollar. Als we dat in perspectief plaatsen, komt dat neer op ongeveer 13 keer het bruto binnenlands product van België. 

Deze Big Five-aandelen nemen we hier als symbool voor de hele groep bedrijven die succesvol de COVID-19-periode weten te doorstaan. We kunnen ons de vraag stellen of de waardering van deze bedrijven niet buitensporig begint te worden. De buitengewone tweedekwartaalresultaten van bijvoorbeeld Apple en Amazon rechtvaardigen echter de sterke beursprestaties. Naast de kwartaalresultaten is er nog een andere beurskatalysator: de fiscale steun.  

De Europese en Amerikaanse stimuleringspakketten scheppen positivisme 

Het Europees herstelfonds

Beursstijgingen

Op 21 juli hebben de 27 regeringen van de europese unie een baanbrekende overeenkomst bereikt over nieuwe fiscale stimuleringsmaatregelen. De Europese Commissie, de uitvoerende arm van de Europese Unie, wordt belast met het aanboren van de financiële markten om 750 miljard euro op te halen. Dat geld zal worden verdeeld onder de landen en sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de pandemie, in de vorm van subsidies en leningen. 390 van de 750 miljard zal dienen voor subsidies.

De nieuwe deal houdt in dat de EU voor het eerst een belangrijke kredietnemer op de wereldwijde financiële markten wordt. Het uitgeven van obligaties zal eindigen in 2026 en de bedoeling is om het geld tegen 2058 terug te betalen. Toch zal de Europese Commissie ergens het geld moeten gaan halen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren in de vorm van nieuwe belastingen op financiële transacties, boetes op vrijkomende broeikasgassen bij bedrijven en een digitale heffing voor technologische bedrijven.

Daarnaast heeft de Europese Unie aangekondigd dat haar volgend fiscaal budget 1074 miljard euro is om initiatieven tussen 2021 en 2027 te financieren. Zo steunen de twee fiscale pakketten de landen in de EU in totaal met 1.824 miljard euro. De belofte van de Europese Unie om in 2050 klimaatneutraal te zijn, zal ondersteund worden door 30 % van de fiscale pakketten te investeren in projecten rond hernieuwbare energie.

Deze overeenkomst tussen de verschillende landen is een belangrijke stap in de richting van een sterke fiscale coördinatie. Deze deal is een precedent, hij zal ervoor zorgen dat een gemeenschappelijk begrotingsbeleid ook in toekomstige crisissen een grote rol gaat spelen. We kunnen deze coherentie alleen maar toejuichen.

Amerikaans stimuleringspakket ‘CARES Act II’

Op 27 maart werd CARES Act I goedgekeurd, een fiscaal steunpakket van 2.200 miljard dat tot 31 juli loopt. Dit pakket voorzag onder andere kortetermijnondersteuningsbetalingen. Algemeen werd verwacht dat de lockdownmaatregelen binnen een paar weken geleidelijk opgeheven zouden worden, waardoor de economie opnieuw geopend zou worden. Maar de heropening van de Amerikaanse economie verloopt stroef door de snelle stijging van het aantal COVID-19-gevallen. Voor veel huishoudens en bedrijven loopt de eerste ronde van steunbetalingen af. Daarom zijn de leden van het Amerikaanse congres nu aan het onderhandelen over een tweede stimuleringspakket, CARES Act II. De republikeinen hebben een voorstel van 1.000 miljard op tafel gelegd, terwijl de democraten een voorstel hebben om de economie te ondersteunen met 3.000 miljard dollar. Er zal een consensus gevonden moeten worden over onder andere stimuluschecks, werkloosheidsuitkeringen, subsidies voor huisvesting, kinderopvang, premie voor risicovolle beroepen en studentenleningen.

Ondanks de sterke kwartaalcijfers van de Big Five en de ongeziene fiscale stimulus mogen we niet te euforisch worden want we zien een heropflakkering van COVID-19-gevallen in de VS en Europa. 

Strijd tegen COVID-19 is nog niet gewonnen

Verenigde Staten: dagelijks aantal nieuwe COVID-19-gevallen

Verenigde Staten: dagelijks aantal nieuwe COVID-19-gevallen

De strijd tegen het coronavirus is nog niet gewonnen. In de Verenigde Staten heeft het dagelijkse aantal nieuwe gevallen opnieuw een plateau bereikt na de tweede golf. De verstrenging van de lockdownmaatregelen in sommige staten (California, Texas, Florida) en het verplicht dragen van mondmaskers lijkt te werken. Maar hoe duurzaam is dit?

Spanje: dagelijks aantal nieuwe COVID-19-gevallen

Spanje: dagelijks aantal nieuwe COVID-19-gevallen

België: dagelijks aantal nieuwe COVID-19-gevallen

België: dagelijks aantal nieuwe COVID-19-gevallen

Algemeen gezien heeft het aantal nieuwe besmettingen in Europa een laag niveau bereikt. Ondanks het lage cijfer zien we in bepaalde landen een heropleving van het aantal besmettingen, vooral in Spanje en België. Zitten we in een tweede golf in Europa?

Zowel de situatie in de Verenigde Staten als in Europa blijven we op de voet volgen. We zijn van mening dat een tweede volledige lockdown niet meer zal gebeuren zolang de druk op ziekenhuizen onder controle blijft. Ook het nieuws dat een vaccin voor het einde van het jaar meer en meer waarschijnlijk begint te worden, is positief. De resultaten van de frontrunners in de race om een vaccin (Moderna, de tandem Pfizer-Biontech en de tandem Astrazeneca-Oxford University) zijn veelbelovend. 

Wat hebben we gedaan in de kernfondsen?

Het Europees herstelfonds en het potentiële stimuleringspakket van Amerika stemmen de beheerders positief aangezien de kloof tussen de financiële markten en de economie zo stilaan terug kleiner kan worden. Ook zorgen de buitengewone bedrijfsresultaten van de Big Five voor optimisme aangezien de recente beursstijgingen zo gerechtvaardigd kunnen worden, maar de heropflakkering van COVID-19-gevallen blijft voor terughoudendheid zorgen. Zolang er geen werkend vaccin is, kunnen we niet terugkeren naar het leven van voor de coronacrisis en zal de economische onzekerheid boven ons hoofd blijven hangen. Daarom besloten wij om onze iets voorzichtigere visie tegenover aandelen te behouden voor de kernfondsen. 

De posities in China en India werden afgebouwd. Chinese aandelen kenden al een zeer sterke stijging dit jaar, waardoor we wat winst hebben genomen. Ook de Indische beurs zette haar herstel verder, hoewel de pandemie er maar moeilijk onder controle geraakt. Het vrijgekomen geld werd geherinvesteerd in Europa en de VS. Vooral in Europa zien de beheerders opportuniteiten omwille van de aangekondigde fiscale steun, meer specifiek in de hernieuwbare energiesector. We worden ook positiever over Europa aangezien het herstelfonds de eerste stap is naar een gunstige fiscale samenwerking binnen de Unie. Dat moet ervoor zorgen dat de Europese economie een nieuw groeipad kan bewandelen.

Binnen de aandelen wordt de focus op de langetermijnthema’s behouden: vergrijzing, robotica, veiligheid, new finance en lifestyle. Ook werd het gewicht in cleantech (duurzame energie en recyclage) verder opgetrokken. De cleantechbedrijven zullen profiteren van de investeringsplannen van het Europese herstelfonds, dat sterke investeringen in groene technologie vooropstelt. De blootstelling aan bedrijven uit de gezondheidszorg werd daarentegen afgebouwd. De komende verkiezingen in de VS kunnen grote veranderingen met zich meebrengen in de regulering van de gezondheidszorg. Zowel de republikeinen als democraten willen een groot deel van de kosten die gedragen worden door de zieken en de regering verschuiven naar de farmaceutische bedrijven en de verzekeraars.

Binnen de obligaties hebben we de posities in Zuid-Europese landen verder verhoogd. Ook zij profiteren sterk van het herstelfonds dat extra middelen voorziet voor de zwaarst getroffen landen in de coronacrisis zoals Italië en Spanje. Dat komt bovenop de aankoopprogramma’s van de Europese Centrale Bank. Om geld vrij te maken voor deze investeringen werden Australische en Canadese obligaties verkocht. De stimulerende acties van de Europese Unie en de ECB zullen namelijk ook gunstig zijn voor de euro en zo werd de blootstelling aan de euro verhoogd. Er werd ook verder geïnvesteerd in Europese bedrijfsobligaties aangezien ook die profiteren van de acties van de ECB.

De sterker wordende Europese munt hebben de beheerders ertoe bewogen om de afdekking van de dollar verder te verlagen tot 11 % van de dollarblootstelling. De versteviging van de euro is te wijten aan enerzijds het kleiner wordende renteverschil tussen de Amerikaanse en Europese rente en anderzijds aan de Europese stimuleringsmaatregelen.

Conclusie

De centrale banken en overheden zullen de economie blijven ondersteunen zolang dat nodig is. De fiscale steun vanuit Europa is hiervan een mooi voorbeeld en wordt positief onthaald door de financiële markten. Ook het potentiële stimuleringspakket van Amerika kan als katalysator dienen. Toch moet de hoop op een sneller dan verwacht economisch herstel uitgesteld worden door de heropflakkering van het aantal COVID-19-gevallen. De lockdownmaatregelen worden namelijk opnieuw verstrengd. Die onzekerheid zorgt voor blijvende volatiliteit op de beurzen, wat ons ertoe heeft bewogen om een voorzichtigere positionering tegenover aandelen in te nemen. We behouden weliswaar de focus op de langetermijnthema’s. Deze thema’s profiteren van de nieuwe manier van werken en zullen ook na de pandemie blijven floreren. De goede kwartaalresultaten van enkele prominente bedrijven zijn daarvan een voorbeeld. Het is heel belangrijk om in deze tijden voldoende belegd te blijven en daarvoor zijn de Argenta Portfolio’s het ideale instrument. Het is een op maat gemaakte gediversifieerde portefeuille met een focus op de thema’s van de toekomst.

We blijven ons volledig focussen op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten. Elke dag en in alle omstandigheden. En in het bijzonder in de uitzonderlijke omgeving van vandaag.

Lees meer

 • Veerkrachtige beurzen in het tweede kwartaal

  13 juli 2020

  In het tweede kwartaal van 2020 stegen de meeste financiële waarden. Onze kernfondsen maakten goed gebruik van dit herstel.

 • De blik vooruit

  25 juni 2020

  De laatste economische cijfers zijn bemoedigend en vallen nog altijd in ons gunstige scenario. Het is echter afwachten hoe de beurs zal reageren op de ongetwijfeld slechte bedrijfsresultaten van het 2de kwartaal en hoe de pandemie verder zal evolueren.

 • De economie en financiële markten lopen verder uiteen

  11 juni 2020

  We kunnen stellen dat de financiële markten een aanzienlijke voorsprong genomen hebben op de economie. De markten anticiperen gewoonlijk. Maar doen ze dat niet te optimistisch of te pessimistisch?