Alertheid is geboden maar de onderliggende trend is positief

18 september 2020

Auteur: Matthieu De Coster, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

De laatste twee weken waren rijk gevuld met beursnieuws, economisch en politiek nieuws. Een verkoopgolf die op 3 september startte, viseerde voornamelijk technologiebedrijven. Er kwam een tijdelijke tegenslag in de vaccinontwikkeling op 8 september, even later gevolgd door een positieve ommezwaai. Het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten kreeg er enkele hoofdstukken bij. Intussen werd in Japan een nieuwe eerste minister verkozen met Yoshihide Suga. Maar we zijn minstens even geïnteresseerd in de achterliggende economische cijfers. En die evolueerden de laatste weken gunstig. Daarom behouden we onze defensieve positionering, op enkele accentverschuivingen na.

Vaccinontwikkelaars halen het nieuws

Op dinsdag 8 september pauzeerde AstraZeneca fase 3 van het klinisch onderzoek naar een mogelijk vaccin. Bij één van de patiënten was een niet-verklaarde ziekte opgetreden. Dat moest verder onderzocht worden om na te gaan of er een verband was met het toegediende vaccin. Dit is niet ongebruikelijk bij de ontwikkeling van medicijnen, maar iedereen bekijkt de vaccinontwikkeling met het vergrootglas. Diezelfde dag verklaarden negen pharmaceutische bedrijven: ‘We stand with science’. Daarmee gaven ze aan dat ze de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften bij de vaccinontwikkeling niet ombuigen omwille van druk van buitenaf. Maandag kon AstraZeneca de proeven al hervatten en herhaalde de CEO van Pfizer dat hun resultaten van fase 3 rond eind oktober verwacht mogen worden. Dit laatste nemen we ernstig aangezien het bedrijf anders stevige reputatieschade zou oplopen. Pfizer besloot ook om zijn testgroep uit te breiden van 30.000 naar 44.000 mensen, met nu ook veel kwetsbare mensen in de groep. Ze doen dat omdat ze gesterkt zijn door hun tussentijdse resultaten. Wordt vervolgd.

Dergelijk positief nieuws over een vaccin kan een boost geven aan de hard getroffen sectoren zoals toerisme en evenementen. Toch is het volgens ons te vroeg om te mikken op een heropening van de economie in die sectoren, want de mogelijke vaccins moeten op grote schaal gemaakt en verspreid kunnen worden. Wel kijken we naar de economische indicatoren om na te gaan of de stimulusmaatregelen en de versoepeling van de lockdown-maatregelen al gunstige effecten hebben.

In de kernfondsen:

Wij investeren niet specifiek in de vaccinontwikkelaars. Er zijn te veel onzekerheden over wanneer, hoe en onder welke voorraden deze bedrijven voor hun inspanningen vergoed zullen worden. Wel volgen we nauwgezet de ontwikkelingen naar aanleiding van de invloed ervan op de hele economie. Positief vaccinnieuws kan de niet-digitale economie een boost geven.

De economische achtergrond verbetert

De monetaire stimulus van de overheden leidde bijvoorbeeld in de Verenigde Staten tot een verdubbeling van nieuwe obligatieuitgiften. Bedrijven haalden massaal geld op om hun activiteiten te financieren en ze deden dat met steeds langere looptijden. Die kredietmotor is ook in China sterk aangezwengeld met een sterkere groei in leningen bij banken dan verwacht. In Europa is de leninggroei voor het eerst in jaren boven 4 % gestegen en kruipt de hypotheekmarkt uit het dal.

De werkloosheidscijfers daalden in de VS van 14,7 % naar 8,4 %. Er is nog een weg af te leggen, maar dit eerste herstel was in ieder geval krachtig. In Europa en China werd eerder ingezet op het vermijden van werkloosheid met subsidies. Het is belangrijk dat in het oog te houden om het toekomstig bestedingspatroon van de consumenten in te schatten. De overheid ving tot op heden heel wat op door bijkomende bestedingen, maar dat zal op een bepaald moment ook eindigen. Dan moet de consument dit kunnen opvangen.

De enquêtes bij aankoopdirecteuren (ISM-cijfers) wijzen op expansie, onder andere door het heropbouwen van hun fabrieksvoorraden. Dat weerspiegelt een hoger vertrouwen van bedrijven in de toekomst.

Intussen veroordeelde de wereldhandelsorganisatie de tarieven die de Verenigde Staten oplegden voor Chinese invoer. De tarieven zijn in strijd met de internationale handelsregels. De handelsorganisatie raadt beide partijen aan om in gezamenlijk overleg een handelsovereenkomst zonder tarieven te sluiten. We denken dat dit vandaag weinig invloed zal hebben op de machtsverhoudingen en op de wereldeconomie. De Verenigde Staten lijken het oordeel naast zich neer te leggen. De Amerikaanse maatregelen waren nooit bedoeld als ‘fair’ maar wel als vergeldingsmaatregel tegen het stelen van technologische kennis. Tot aan de presidentsverkiezingen verwachten we alvast geen wijzigingen in de gespannen relatie. Ook de samenwerking tussen het Amerikaanse Oracle en het Chinese Bytedance (TikTok) is hieraan gelinkt. Zo zal een Amerikaans bedrijf de controle houden over de data van Amerikaanse gebruikers.

In de kernfondsen:

De economische verwachtingen waren niet hooggespannen, maar ze werden toch overtroffen. Wij vertalen die gunstige cijfers in onze portefeuilles. We hebben onze blootstelling aan cyclische waarden verhoogd door een lichte verhoging van Europese aandelen. Europa is een open economie die kan opleven door een hogere activiteit in China, de Verenigde Staten en door het verhoogde budget van de Europese Unie. Ook werden onze investeringen in de industriële sector verhoogd.

Een afkoeling van de heetste aandelen

Na maanden van stijgingen, gingen de Amerikaanse technologiewaarden abrupt onderuit. De Nasdaq100-index bestaat voornamelijk uit technologiebedrijven en daalde in één week ongeveer 9 %. Enkele ronkende namen zoals Apple, Amazon en Tesla daalden respectievelijk -15 %, -12 % en -26 %. Een fundamentele aanleiding konden we niet aanduiden. De sterke stijgingen die deze aandelen de afgelopen maanden kenden, werden gedragen door hun goede bedrijfsresultaten en vooruitzichten. Maar recent voedde de stijging van deze aandelen zichzelf op een systematische wijze. Dit bekend beursfenomeen wordt ‘momentum’ genoemd: een positieve trend lokt steeds meer beleggers uit die de trend zelf versterken. Als deze trend keert, kan dat leiden tot korte maar krachtige correcties van snel op elkaar volgende verkopen. Er was even sprake van een dergelijke zelfversterkende spiraal. 

Datastream USA - MSCI World

Het is belangrijk om te weten dat Argenta Asset Management hier niet aan meedoet. Op elk moment kijken we naar de aantrekkelijkheid van bedrijven en analyseren we het hele spectrum aan winstgevendheid, winstgroei, waardering en andere meetbare parameters. Een sterk gestegen aandeel kan in onze portefeuilles zitten, als het aantrekkelijk is op het vlak van deze parameters. Deze daling van de hele technologische sector hebben we effectief gevoeld in onze portefeuilles. We hebben een overweging in technologische bedrijven. Dit is strategisch ingegeven door onze lange termijn groeithema’s, waarna we gericht die bedrijven isoleren die volgens ons interessant gewaardeerd zijn ten opzichte van het potentieel dat ze bieden. De turbulenties die we op de beurzen zien, zijn de reden waarom aandelenbeleggers over een langere termijn een extra vergoeding ontvangen voor het aanhouden van aandelen. Het is net omdat de beurzen schommelen, dat er een vergoeding nodig is om investeerders te kunnen overtuigen.

In de kernfondsen:

Het is geen slecht moment om in dergelijke gevallen de aanpak van de kernfondsen onder de aandacht te brengen. Die gediversifieerde portefeuille gaat dergelijke gebeurtenissen op de beurs steeds afvlakken. Het zorgt voor een diversificatie van de risico’s die we kennen en de risico’s die we niet kennen, de zogenaamde zwarte zwanen (zoals COVID-19 een zwarte zwaan was). De daling viel binnen onze verwachtingen. De mooie stijgingen van de laatste maanden nodigen nu eenmaal uit tot winstnames. Aangezien je niet weet wanneer die winstnames er komen is het best om te blijven beleggen met een lange termijn horizon in gedachten. We hebben erop toegezien om niet alles te concentreren in de zeer beloftevolle Amerikaanse technologiewaarden. De daling zette zich niet door naar de Europese investeringen en bijkomend fungeerden de obligatiemarkten als buffer door een tijdelijke daling van de rentevoeten. Hierdoor was de daling in de kernfondsencompartimenten veel beperkter dan in de technologische groeithema’s zoals robotica en internetveiligheid. Na de eerste schrikreactie herwonnen investeerders overigens hun vertrouwen en werden de meeste van de economische signalen positief geïnterpreteerd.

We behoeden de investeerders ook voor schijnbare hypes. Zo profileerde Nikola zich de laatste jaren als grote uitdager van Tesla. Nikola wil vrachtwagens laten rijden op waterstof, maar wordt nu plots verdacht van fraude. Dit is nog niet bewezen, maar de beurskoers daalde meer dan -50 %. Argenta Asset Management investeert niet in bedrijven zoals Nikola en Tesla, maar veel individuele beleggers beleggen net wel in deze sterk gemediatiseerde bedrijven. De nood aan spreiding in een portefeuille kan niet genoeg benadrukt worden

De allocatie in de kernfondsen

De allocatie tussen cash, obligaties en aandelen is het resultaat van onze macro-economische analyse. Een belangrijk element is het meerrendement dat we verwachten op aandelen ten opzichte van risicoloze beleggingen. Wiskundig berekenen we dat met de risicopremies. De vergoeding voor het genomen risico ligt ongeveer op het historisch gemiddelde. We beschouwen het algemeen waarderingsniveau van de beurs dus als gemiddeld. De economische ondertoon is, zoals we al aangaven, in de goede richting aan het evolueren. De steun van de centrale banken leidt bovendien tot een langdurige periode met lage rentevoeten. Zo kan een eventuele stijging van de bedrijfswinsten zich goed vertalen in stijgende beurzen. 

Beurskoersen

Er is voor de toekomst echter nog politieke onzekerheid. De Amerikaanse presidentsverkiezingen kunnen leiden tot een andere dynamiek tussen China en de Verenigde Staten. Dat kan wegen op het beurssentiment. Daarnaast is de beurs behoorlijk snel stevig gestegen, wat winstnames kan uitlokken.

Om die redenen beperken we in de kernfondsencompartimenten al enige tijd het gewicht in aandelen. De laatste weken namen we verder winst op enkele aandelenposities. De obligatiecomponent speelt nog altijd de rol van risicobuffer, maar door onze sterk doorgedreven spreiding kunnen we ook iets meer kredietsrisico nemen met het oog op een positief rendement.

Conclusie

Het waren turbulente weken op de beurs, maar de fundamenten zijn niet gewijzigd. Er is bovenal de bijna onvoorwaardelijke steun van centrale banken om de economie te ondersteunen. Verschillende signalen wijzen erop dat ze in hun opzet slagen. De lage rentevoeten geven de bedrijven zuurstof.

Investeren betekent ook klappen incasseren op korte termijn. Er kunnen in de toekomst altijd negatieve elementen opduiken die al dan niet op voorhand in te schatten zijn. We gebruiken onze assetallocatie en onze sectorale spreiding om zo weerbaar mogelijk te zijn als er onverwacht iets negatiefs zou gebeuren.

Toch is het nog sterker om ons te focussen op de positieve zaken die op lange termijn voor winst zorgen. Daarom zetten we in op groeithema’s. Die thema’s omvatten bedrijven die innovatief uit de hoek komen in bijvoorbeeld robotica, internetveiligheid en hernieuwbare energie. Een mix tussen die focus en spreiding, dat zijn de kernfondsen.

We blijven ons volledig focussen op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten, elke dag en in alle omstandigheden. En in het bijzonder in de uitzonderlijke omgeving van vandaag.

Lees meer

 • De aandelenmarkt bereikt nieuwe records, met dank aan de techgiganten

  3 september 2020

  Gedreven door beter dan verwachte economische cijfers bereikte de Amerikaanse beurs zijn hoogste niveau ooit, met dank aan de techgiganten. De wereldwijde stimulus van een historische orde die de centrale banken en overheden hebben uitgevoerd, bevestigt nogmaals zijn nut. Verder stelde de Amerikaanse Centrale Bank zich extra flexibel op door het wijzigen van de inflatiedoelstellingen waardoor de beleidsrente voor een langere periode laag kan worden gehouden. Aan de andere kant leeft het besef dat het herstel langer zal duren dan eerst gehoopt. De evolutie van het aantal nieuwe COVID-19-gevallen is zeer uiteenlopend, maar het is duidelijk dat nieuwe besmettingen nog even zullen aanhouden. Door de nog steeds grote onzekerheid in combinatie met een gemiddelde marktwaardering behouden we een licht voorzichtige positionering.

 • Het bedrijfsresultatenseizoen loopt op zijn einde, (geo)politiek neemt het roer over

  21 augustus 2020

  Het bedrijfsresultatenseizoen loopt stilaan op zijn einde en de markt is duidelijk opgelucht dat de gepubliceerde cijfers voor het tweede kwartaal niet zo dramatisch waren als we hadden gevreesd. De beurzen hebben hun stijging voortgezet en die heropleving duurt nu al vijf maanden.

 • De fiscale steun en Big Five zorgen voor optimisme op de beurs

  7 augustus 2020

  In vorige updates hebben we het vaak gehad over de discrepantie tussen de financiële markten en de werkelijke economie. Stilaan zien we de kloof verkleinen, gestuwd door de fiscale steun. Voorbeelden daarvan zijn het Europees herstelfonds en het potentiële Amerikaans stimuleringspakket, CARES Act II.