Argenta Pensioenspaarfonds Defensive

Een belegging op lange termijn met fiscaal voordeel

Wat is het Argenta Pensioenspaarfonds Defensive?

Het Argenta Pensioenspaarfonds Defensive is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat actief beheerd1 wordt door Arvestar Asset Management. 

 • Strategie: het fonds2 belegt minimum 60 % in obligaties.
  Meerbepaald belegt het Argenta Pensioenspaarfonds Defensive voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke of geografische beperking) in effecten en geldmarktinstrumenten die door hun rendement of meerwaarde de intrinsieke waarde doen toenemen en tegelijk ook de verliesrisico's verminderen door een aangepaste beleggingsspreiding. De portefeuillesamenstelling voldoet aan de beleggingsbegrenzingen die gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen. Het fonds belegt in aandelen of soortgelijke financiële instrumenten (ten belope van maximaal 40 % van zijn nettoactief).
 • Doel: het fonds focust op potentieel rendement op lange termijn en risico's verminderen door voorzichtige beleggingsspreiding.

Waarom Argenta Pensioenspaarfonds Defensive?

Behoud je levensstandaard na je pensioen

 • Wanneer je met pensioen gaat, daalt je inkomen gemiddeld met 40 tot 50 %. Daarnaast blijft de levensverwachting jaar na jaar stijgen. Daarom is het nodig om een extra spaarpotje te voorzien als je je levensstandaard wilt behouden.

Fiscaal voordeel

Voor iedereen

 • Je stort op je eigen tempo. Wanneer het jou uitkomt.

Potentieel hoger rendement op lange termijn

 • Pensioenspaarfondsen hebben een lange beleggingshorizon. Daardoor kunnen de fondsbeheerders streven naar een potentieel hoger rendement.

Gespreid beleggen

 • De investeringen worden gespreid over aandelen en obligaties.
 • Bovendien worden de investeringen gespreid over verschillende sectoren, regio’s, … 
 • Het fonds wordt actief beheerd2 door Arvestar Asset Management.

Is Argenta Pensioenspaarfonds Defensive iets voor mij?

Het Argenta Pensioenspaarfonds Defensive kan iets voor jou zijn als je jezelf herkent in deze stellingen:

Je bent bezorgd over je financiële situatie na je pensioen.

 • Je weet dat je inkomen sterk daalt na je pensioen en wilt graag een buffer opbouwen.
 • Je wilt een belastingvoordeel genieten.

Je wilt iets opbouwen, maar wilt jezelf niet vastzetten met een verplichte storting.

 • Met het Argenta Pensioenspaarfonds Defensive kies je wanneer en hoeveel je stort.
 • Je bent niet verplicht om elk jaar het fiscale maximum te sparen, maar we raden het wel aan als je je belastingvoordeel wilt optimaliseren.

Je hebt een kortere beleggingshorizon.

 • Idealiter is je beleggingshorizon langer dan 5 jaar en minimum 10 jaar voor fiscaal pensioensparen.

Je gaat voor rendement, maar niet tegen elk risico.

 • Je begrijpt dat het rendement van je belegging afhangt van de bewegingen op de beurs.
 • Je kiest er bewust voor om minder risico's te nemen, waardoor je rendement lager zal zijn.

Kenmerken

 • Instapkosten 0 %
 • Uitstapkosten 0 %
 • Lopende kosten 1,33 %
 • Duurtijd: onbeperkt
 • Minimumbedrag: 5 euro
 • Beleggingshorizon: langer dan 5 jaar en minimum 10 jaar voor fiscaal pensioensparen
 • Risicoklasse: 4 op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)
 • Inventariswaarde: 78,78 euro op 19/04/2021. Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment ook raadplegen in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.
 • ISIN: BE6208865897

Fiscaliteit

Wist je dat je een belastingvermindering kunt genieten door te beleggen in het Argenta Pensioenspaarfonds Defensive? Je kunt kiezen tussen twee systemen:

 • Stort je tot 990 euro per jaar, dan kun je een belastingvermindering van 30 % (+gemeentebelasting) krijgen.
 • Stort je tot 1.270 euro per jaar, dan is dat 25 % (+gemeentebelasting).

De fiscale regeling geldt voor particulieren die in België wonen en tussen 18 en 64 jaar oud zijn. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzigen.

Heb je je contract afgesloten voor je 55ste verjaardag?

Dan wordt er op je 60ste verjaardag een belasting aangerekend van 8 %. Daarna kun je tot en met het jaar waarin je 64 jaar wordt beleggen met belastingvoordeel, zonder belasting op het gespaarde kapitaal.

Heb je je contract afgesloten vanaf je 55ste verjaardag?

Dan wordt er op de 10e verjaardag van het contract een belasting van 8 % aangerekend.  

Wil je het geld vervroegd opnemen?

Als je je geld vervroegd opneemt, dan is meestal een hogere belasting van 33 % verschuldigd.

Risico’s

 • Flexibiliteitsrisico
  De aard van de sectoren en bedrijven waarin met dit product belegd mag worden, is duidelijk omlijnd. De beheerder van de belegging kan dus niet flexibel kiezen in welke sectoren of bedrijven hij belegt.
 • Mogelijke wijziging risicoklasse
  De risicoklasse die in de bovenstaande tabel wordt vermeld, is gebaseerd op gegevens uit het verleden. Deze weerspiegelt niet noodzakelijk de toekomstige risicoklasse.
 • Marktrisico
  De koersen van de bezittingen in je beleggingsportefeuille kunnen schommelen. Daardoor houd je bij een verkoop waarschijnlijk meer of minder over dan wat je oorspronkelijk hebt geïnvesteerd.
 • Kapitaalrisico
  Als je voor een pensioenspaarfonds kiest, beleg je hoofdzakelijk in aandelen en obligaties. Daardoor zijn je kapitaal en rendement niet gewaarborgd.
 • Concentratierisico
  De meeste uitgevers van de obligaties en aandelen liggen in de Europese Economische Ruimte. Daardoor heeft de economische ontwikkeling in de EER een grote invloed op het fonds.
 • Rendementsrisico
  Doordat je aandelenkoersen schommelen, kan het rendement voor een bepaalde periode positief of negatief zijn.

1 Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

2 Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

Belangrijke informatie

Niet helemaal tevreden?

Open je Argenta Pensioenspaarfonds Defensive in de Argenta-app

Snel en eenvoudig.

Heb je de Argenta-app nog niet?

Makkelijk overstappen naar Argenta

Heb je al een pensioenspaarplan bij een andere bank, maar wil je graag overstappen naar dat van Argenta?