Vlaams renovatiekrediet met rentesubsidie

Renoveren voor een beter energielabel

Benieuwd hoe jouw Vlaams renovatiekrediet eruitziet? 
Vul het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Door dit formulier te versturen, geef je Argenta informatie die gebruikt wordt om contact met jou op te nemen en je beter van dienst te zijn. Meer informatie vind je in het privacybeleid van Argenta.

Sinds 1 januari 2021 kon je een renteloos renovatiekrediet afsluiten voor een huis of appartement dat niet energiezuinig is. Sinds 1 januari 2023 is dat renteloos renovatiekrediet hervormd naar een rentesubsidie (korting ten opzichte van de marktrentevoet).

Om in aanmerking te komen voor de rentesubsidie, moet je je woning binnen vijf jaar renoveren zodat ze energiezuiniger wordt. Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is.

Wat is het Vlaams renovatiekrediet?

Het Vlaams renovatiekrediet is een initiatief van de Vlaamse regering voor nieuwe eigenaars. Koop je een woning of appartement met een slechte energieprestatie en renoveer je dat pand binnen vijf jaar grondig? Dan kun je bij je kredietgever naast je hypothecaire lening om het pand te kopen ook een renovatiekrediet aangaan.

Het gaat om een hypothecaire lening tot 60.000 euro voor een huis en 45.000 euro voor een appartement. Met een Vlaams renovatiekrediet los je maandelijks je krediet (kapitaal en interesten) af bij de bank. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) betaalt je interesten jaarlijks terug in de vorm van een rentesubsidie. 

Bovenop het Vlaams renovatiekrediet kun je ook een premie krijgen: de EPC-labelpremie.

Hoe­veel­ kun je lenen met rentesubsidie?

Dat hangt ervan af hoe energievriendelijk je het huis of appartement wilt maken. Ga je voor een energielabel A na de renovatie? Dan kun je meer lenen dan wanneer je bijvoorbeeld voor een energielabel C gaat.

Ook het bedrag van de labelpremie die je bovenop je het Vlaams renovatiekrediet kunt krijgen, hangt af van het vooropgestelde energielabel.

Voor een huis met als oorspronkelijke energielabel E of F:

Te bewijzen energielabel na 5 jaar Maximaal bedrag lening Rentesubsidie Vlaamse Overheid
D 20.000 euro 2,0 %
C 30.000 euro 2,5 %
B 45.000 euro 3,0 %
A 60.000 euro 3,5 %

Voor een appartement met als oorspronkelijke energielabel E of F:

Te bewijzen energielabel na 5 jaar Maximaal bedrag lening Rentesubsidie Vlaamse Overheid
D 10.000 euro 2,0 %
C 20.000 euro 2,5 %
B 30.000 euro 3,0 %
A 45.000 euro 3,5 %

Let wel, je gaat een engagement aan. Je bent dan ook verplicht om het resultaat dat je vooropstelt te behalen. Haal je het vooropgestelde label niet? Dan moet je de rente die teruggestort werd volledig terugbetalen en betaal je ook een boete. Ook als je bijvoorbeeld na vijf jaar een label B behaalt in plaats van A, moet je een deel van de rente terugbetalen. Denk dus op voorhand goed na over welk label je wilt behalen, hoe je dat gaat doen en of het haalbaar is voor jou. Ga niet halsoverkop te werk, praat erover met experten.

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden voor de woning:

 • Je koopt een woning of appartement.
 • De woning ligt in het Vlaams gewest. Zelf hoef je niet in Vlaanderen te wonen, zolang de woning die je koopt en renoveert maar in Vlaanderen ligt.
 • Je kunt het Vlaams renovatiekrediet aanvragen voor een huis of appartement dat je als hoofdverblijfplaats gebruikt, voor een tweede verblijf of een woning die je als particulier wilt verhuren.
 • De woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor privégebruik.

Voorwaarden voor het hoofdkrediet:

 • Het hoofdkrediet moet minimaal 30.000 euro bedragen of minimaal gelijk zijn aan het bedrag van het Vlaamse renovatiekrediet als dat groter dan 30.000 euro is.

 Voorwaarden voor het EPC-label:

 • Je staaft het oorspronkelijke EPC-label van voor de renovatie met een energieprestatiecertificaat daterend van 2019 of later. Als je alleen een certificaat van voor 2019 hebt, moet je dus een nieuw energieprestatiecertificaat aanvragen. 
 • Het energielabel moet E of F zijn. 
 • Binnen vijf jaar na de aankoop bewijs je met een energieprestatiecertificaat opgemaakt door een energiedeskundige type A dat je het vooropgestelde EPC-label behaald hebt. 

Voorwaarden voor de looptijd:

 • Het renovatiekrediet kan alleen afgesloten worden in combinatie met een hoofdkrediet.
 • De looptijd van het renovatiekrediet mag niet langer zijn dan de looptijd van het hoofdkrediet voor de aankoop van de woning.
 • De maximale looptijd van het renovatiekrediet is 20 jaar.

Voorwaarden voor de terugbetaling van de rente:

 • De interestvoet van het renovatiekrediet mag niet hoger zijn dan die van het hoofdkrediet.
 • De interesten op het renovatiekrediet betaal je aan de kredietgever waar je je hoofdkrediet voor de aankoop van de woning en het renovatiekrediet bent aangegaan.
 • De interesten worden in de vorm van een rentesubsidie jaarlijks door het Vlaams Energie- en klimaatagentschap (VEKA) rechtstreeks aan jou terugbetaald.

Voorbeeld

Eline en Tom kopen een huis van 200.000 euro met energielabel F. Ze gaan hiervoor een hypothecair krediet aan op 20 jaar met een vaste rentevoet van 3,75 %.

 • Ze willen het huis binnen vijf jaar renoveren zodat het energielabel stijgt naar A.
 • Daarvoor lenen ze bijkomend 60.000 euro tegen dezelfde rentevoet.
 • Over de volledige looptijd van het renovatiekrediet betalen ze dus 24.904,80 euro aan interesten.

Een deel van die interesten (23.107,20 euro) krijgen ze in de vorm van een jaarlijke rentesubsidie terugbetaald, gespreid over vijf jaar.

Disclaimer

Kredietvorm
* Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid, onderworpen aan boek VII (titel 4, hoofdstuk 2) van het Wetboek van Economisch Recht. Kredietgever: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, btw BE 0404 453 574. Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.