Verzekerd Wonen Starter

Ga je voor het eerst alleen wonen? Of ga je samenwonen met je partner of een vriend(in)? Argenta geeft alle min-30-jarigen een financieel duwtje in de rug met een extra voordelige brandverzekering*!

Unieke starterskorting bij Argenta

Ben je jonger dan 30 en is dit je eerste brandverzekering bij Argenta? Dan ontvang je van ons een korting** gedurende 3 jaar:

  • 60 % korting in het eerste jaar;
  • 40 % korting in het tweede jaar;
  • 20 % korting in het derde jaar.

Pas vanaf het vierde jaar betaal je de volledige premie. Zo hou je de eerste jaren meer over om van je woning een gezellige plek te maken.

**Voorwaarden

  • Je kunt de korting alleen genieten als je jonger dan 30 jaar bent en voor de eerste keer een brandverzekering afsluit bij Argenta.
  • De korting wordt berekend op de waarborgen Diefstal en Inhoud. Met de waarborg Inhoud zijn je persoonlijke spullen verzekerd bij schade door brand, natuurrampen, storm, waterschade en glasbreuk. (Schade aan voorwerpen die in een vuurhaard gevallen of geworpen zijn, schade die je opzettelijk hebt veroorzaakt als verergering van schade die je had kunnen voorkomen zijn niet verzekerd). De waarborg Diefstal dekt je financieel verlies als je slachtoffer wordt van diefstal of  poging tot diefstal.
  • De korting is alleen geldig voor de polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd Wonen+

Waarom zou ik een brandverzekering nemen?

Ik ben eigenaar

Een brandverzekering dekt meer dan alleen brandschade. Deze verzekering beschermt je ook tegen schade door natuurrampen, hagel, storm, sneeuw- of ijsdruk, waterschade, glasbreuk, ... 

Ik ben huurder

Als huurder ben je verplicht om de woning aan het einde van de huurovereenkomst aan de eigenaar terug te bezorgen in de staat waarin ze zich bevond toen je er kwam wonen. Een brandverzekering beschermt je bij schade bij onder andere brand, waterschade, natuurrampen, … 

Kom gerust langs voor een persoonlijk voorstel

Belangrijke informatie

* De polis Verzekerd Wonen is een brandverzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv. De polis wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd. Dit document bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Argenta Assuranties nv. Hiervoor gelden uitsluitingen, beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden. De volledige inhoud vind je in je contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vind je op argenta.be of bij je kantoorhouder. Lees het verzekeringsvoorstel en de contractvoorwaarden aandachtig door voordat je intekent.

Niet helemaal tevreden?

Lees meer