Een onverwacht stressmoment

5 februari 2021

Auteur: Sebastiaan Grenné, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

De merkwaardigste gebeurtenis de afgelopen weken op de financiële markten was tegen alle verwachtingen in niet de presidentswissel in de VS, niet de laatste ontwikkelingen in de pandemie of de economische gevolgen van de Brexit. Wel een leger kleine retailbeleggers die zich verenigen op het internet om het op te nemen tegen de giganten van Wall Street, de hedge funds.

Wereldwijde aandelenmarkten begonnen het nieuwe jaar met hetzelfde positieve elan als datgene waarmee 2020 werd afgesloten, met de MSCI World (wereldaandelenindex) die, uitgedrukt in euro, bijna 4 % verder steeg in de eerste weken van het jaar. Nadien veranderde het momentum en in de laatste week van januari vielen aandelen terug tot op het niveau van begin 2021. 

MSCI World

De krachten die de aandelen in de eerste weken van het jaar omhoogduwden waren ook de krachten die de aandelenmarkten in het laatste kwartaal van 2020 omhoogstuwden. Namelijk het vooruitzicht dat een snelle en efficiënte, wereldwijde vaccinatie de economieën uit lockdown zal kunnen halen dit jaar. En dat de bevrijde consument de economie een kortstondige boost zal kunnen geven door een deel van de consumptie waarvan hij in het afgelopen jaar heeft moeten afzien in een snel tempo te compenseren.

Daarnaast zal de lagerente-omgeving de bedrijven ook blijvend ondersteunen om snel en veel te investeren als de economie heropent om zo extra groei te genereren. Ook de inhuldiging van de nieuwe Amerikaanse president, Joe Biden, waarvan meer politieke stabiliteit verwacht wordt in de wereld, stemde de beurzen tevreden. Dat alles stuwde de beurzen verder omhoog.

Het stressmoment voor de beurzen kwam ditmaal uit een totaal onverwachte hoek. Het waren niet de problemen in de vaccinatieprogramma’s die het sentiment op de beurs deden keren. Het is logisch dat die problemen de kop opsteken bij een wereldwijd programma van deze omvang. Het waren ook niet de onrustwekkende evoluties van de nieuwe varianten van het coronavirus die veel besmettelijker blijken te zijn en zo de onrust over een derde golf van besmettingen verder voeden. En ook niet de moeilijkheden die Biden ondervindt om zijn nieuwe steunpakket voor de Amerikaanse economie door het parlement te loodsen. Ook de gevolgen van de Brexit, die toch heel wat impact lijkt te hebben op het dagelijkse leven in het Verenigd Koninkrijk (denk maar aan de lege schappen in de supermarkten in het VK of de Schotse vis die niet tijdig geëxporteerd geraakt), kregen het beurssentiment niet klein.

Wat de beurzen deed draaien waren de gebruikers van het internetplatform Reddit die samenspanden om het op te nemen tegen enkele grote hedge funds van Wall Street. Hierdoor moesten deze hedge funds geld vrijmaken door massaal hun aandelenposities te verkopen.

Deze gebeurtenissen, hoe indrukwekkend ze ook mogen lijken, zijn meer ‘geruis’ dan fundamentele factoren en vragen een gezonde dosis koelbloedigheid van langetermijnbeleggers. Dat geldt zeker voor de beheerders van Argenta-fondsen. Hieronder gaan we dieper in op de steunpilaren van de huidige markttrend.

Opwaartse krachten

Joe Biden - Jill Biden

Een nieuwe Amerikaanse president: Joe Biden

Het stressmoment: een woordje uitleg

Wall Street Bets

WallStreetBets

Eind januari keerden de beurzen dan toch, gedreven door gebeurtenissen uit een totaal onverwachte hoek. Een groep van internetgebruikers die samenkomen op het socialmediaplatform Reddit1, onder de naam ‘WallStreetBets’, sprak af om samen een aantal aandelen aan te kopen die zeer zwaar geshort2 werden door grote hedge funds3.

De Reddit-gebruikers doen dat omwille van verschillende redenen. Zij willen natuurlijk geld verdienen met hun gokken. Maar daarnaast willen zij ook de hedge funds financiële pijn bezorgen.

Door de aandelen van sterk geshorte bedrijven (zoals Gamestop) met zijn allen samen aan te kopen, hopen zij de prijs van deze aandelen de hoogte in te duwen. Als dat gebeurt moeten de hedgefondsen die het aandeel geshort hebben het aandeel terugkopen aan een hogere prijs (om hun verliezen te beperken als het aandeel nog verder zou stijgen). Maar als veel spelers met een shortpositie dat tegelijkertijd doen, drijven zij de prijs van het aandeel steeds verder op. Dat zet een soort van vicieuze cirkel van prijsstijgingen in gang want alle shortpartijen willen het aandeel terugkopen, maar bijna niemand wil nog verkopen. Dat is wat een ‘short squeeze’ genoemd wordt. Hierdoor lijden de hedge funds die het aandeel geshort hadden zeer grote verliezen. Volgens de Redditgebruikers creëert dit een overdracht van rijkdom van rijk naar arm, aangezien enkel de zeer rijken normaal beleggen in hedge funds.

Doordat de hedge funds zulke grote verliezen leden op deze shortposities zagen zij zich genoodzaakt om geld vrij te maken. Om dit te doen hebben ze een deel van hun andere aandelenposities moeten verkopen. Dat is wat de marktdaling van eind januari in gang zette. Wij denken dat dit een kortstondig fenomeen zal zijn. De hedge funds zullen hun strategieën aanpassen om rekening te houden met de speculanten die zich op het internet verzamelen en om zo hun verliezen in de toekomst te beperken. Zal dit soort scenario’s in de toekomst dan niet meer kunnen voorkomen? Toch wel, maar de verrassing zal minder groot zijn.

Bij Argenta Asset Management willen wij benadrukken dat wij niet deelnemen aan dit soort praktijken. Wij gaan niet samen met de Redditors gokken op welke bedrijven het meeste kans maken op een short squeeze en dan samenspannen om het aandeel massaal te kopen (wat mogelijk illegaal is, de praktijken van de afgelopen weken zullen zeker verder onderzocht worden door de financiële waakhonden).  Dat tast de integriteit aan van de kapitaalmarkten. Daarnaast gaan wij ook nooit short op een aandeel. Wij investeren in aandelen waarin we geloven op de lange termijn. Wij gaan voor kwaliteit aan een redelijke prijs en nemen daar onderbouwde parameters voor in beschouwing zoals winstgevendheid, winstgroei, ...

Wat is onze positionering in de kernfondsen?

Binnen de kernfondsen bleven we in januari overwogen in aandelen. Met het vooruitzicht op heropende economieën in combinatie met zeer ondersteunende overheden en centrale banken denken we dat aandelen op de lange termijn aantrekkelijk blijven. Tijdens de maand werd, naarmate de beurzen verder stegen, het aandelengewicht licht verlaagd. In de derde week van de maand verkochten we hiervoor effectief een deel van onze aandelenposities. Deze verkoop gebeurde wijdverspreid omdat we blijven inzetten op dezelfde thema’s en sectoren als de afgelopen maanden: cybersecurity, robotica, duurzame energie en sterke industriële waarden. We wilden de onderliggende positionering van onze aandelenportefeuille niet veranderen.

Daarnaast bleven ook deze maand de inschrijvingen in de kernfondsen mooi binnenkomen. Omdat we onze positionering hierdoor zeker niet wilden doen verwateren, werden deze inschrijvingen volop belegd. Zo kochten we langs de aandelenzijde meer duurzame energie, duurzame materialen, cloudbedrijven, Europese aandelen en Zuidoost-Aziatische aandelen.

Langs de obligatiezijde werd er vooral geïnvesteerd in Chinese overheidsobligaties, die nog steeds een aantrekkelijk rendement geven en ondervertegenwoordigd zijn bij veel internationale beleggers. En in aan inflatie gelinkte overheidsobligaties in Europa, deze bieden een extra bescherming als de inflatie toch wat zou verhogen eens de coronacrisis voorbij is. Als tegengewicht tegen deze obligaties met een relatief lange looptijd werden ook Europese en Scandinavische obligaties met een zeer lage duratie gekocht.

Con­clu­si­e

Het hele Reddit-gebeuren toont nog maar eens aan dat je je voor je beleggingen best niet laat leiden door de huidige bokkensprongen op de beurzen. In onze kernfondsen houden we ons niet bezig met deze uiterst speculatieve vorm van beleggen. We gaan geen shortposities op aandelen aan en we speculeren niet op wat mogelijk het volgende short squeeze aandeel zal worden. Ook de euforie en paniek die dit bij sommige marktspelers teweegbrengt laten wij aan ons voorbij gaan. Voor beleggers blijft dezelfde filosofie gelden: blijf altijd in de markt met een brede, wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille die aansluit bij je risicoprofiel.

In onze kernfondsen zorgen we enerzijds voor een gezond evenwicht tussen voldoende onderliggende instrumenten die als gedeeltelijke buffer dienen wanneer de markten opnieuw zouden dalen. Anderzijds zorgen we ervoor dat we zodanig gepositioneerd zijn dat we mee kunnen profiteren van de heropleving zoals we die de afgelopen maanden gezien hebben. Dat is en blijft essentieel voor je portefeuille.

We blijven ons volledig focussen op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten. Elke dag en in alle omstandigheden. 

[1] Reddit: een Amerikaanse socialenieuwswebsite. Geregistreerde gebruikers kunnen er zelf berichten toevoegen en op deze berichten antwoorden.

[2] Shorten: het verkopen van effecten die je niet in bezit hebt, om zo te kunnen profiteren van een daling van de beurskoers. Je leent een aandeel om het te verkopen, in de hoop om het op een later tijdsstip aan een lagere koers terug te kopen en terug te bezorgen aan de leninggever van het aandeel.

[3] Hedge Funds: een beleggingsfonds dat open is voor een beperkt aantal investeerders en dat de toelating heeft van de financiële autoriteiten om een groter aantal strategieën toe te passen dan een gewoon beleggingsfonds.

Lees meer

 • Q4 2020: vaccin stimuleert de markt

  14 januari 2021

  Het vierde kwartaal van 2020 gaat de geschiedenisboeken in als het kwartaal waarin vaccins werden ontwikkeld met een effectiviteit van 95 %, en dit in minder dan een jaar tijd (in het verleden duurde dit gemiddeld 10 jaar). Naast het vaccin hebben ook de globale economische heropleving, Joe Biden als president en de stimulusplannen van de overheden en centrale banken ervoor gezorgd dat de aandelenmarkten nieuwe hoogtes hebben bereikt.

 • Kalme of stormachtige zeeën? Met deze goede voornemens blijven je beleggingen in 2021 op koers

  1 januari 2021

  Het jaar 2020 zullen we ons voor altijd herinneren. Zelden hebben zoveel gebeurtenissen ons leven en de financiële markten verstoord. Zo waren er de ononderbroken saga rond de Brexit en het trieste schouwspel van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar ook de historische overeenkomst rond een Europese begroting en een Europees groen beleid.

 • Overstelpt met nieuws

  18 december 2020

  De maand december overstelpt ons met een ongeziene lawine van economisch en politiek nieuws. De Brexit, vaccinupdates, het EU-budget, de VN-klimaattop, een historisch gegevenslek, een nieuw Amerikaans stimuluspakket en nieuwe beurstrends.