Een staaltje van de roerige jaren twintig

7 mei 2021

Auteur: Vincent Coppée, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

De financiële markten zetten onverstoord hun opmars naar nieuwe hoogtepunten in april verder. Beursrecords volgen elkaar op, en niet alleen in de Verenigde Staten. Dat bewijst bijvoorbeeld de DAX-index in Duitsland. We kunnen die stijging verklaren door de uitstekende bedrijfsresultaten die gepubliceerd worden, de voortgang van vaccinatie en de steun van de publieke en monetaire overheden. De beheerders van Argenta behouden hun overwogen positie in aandelen, maar blijven alert voor risico's zoals een mogelijke inflatiepiek.

Hoewel het tempo van de stijging enigszins vertraagde, stegen de wereldwijde aandelenmarkten in april gemiddeld met iets meer dan 1 %. Dat zie je in de onderstaande grafiek. Europa en de VS lopen voorop, terwijl opkomende markten achterblijven. Deze zwakkere prestatie is voornamelijk te wijten aan een daling van de Chinese aandelenmarkt en vooral de Indiase aandelenmarkt, die lijdt onder een sterke toename van COVID-19-gevallen.

Aandelenkoersen

Beleggers zijn steeds optimistischer. Het is waar dat alles de afgelopen weken ook in die richting evolueerde, of het nu gaat om de goede prestaties van de economische indicatoren, de indrukwekkende cijfers van de bedrijfsresultaten, de versnelling van de vaccinatiecampagnes of de verbazingwekkende dynamiek van de Biden administratie . Laten we deze verschillende elementen eens bekijken.

De terugkeer van van de ontbrekende schakel: het consumentenvertrouwen

We hebben in onze vorige updates vaak het snelle herstel van de inkoopmanagerindices laten zien (ISM cijfers). Die tonen het optimisme van de bedrijven. De werkloosheidscijfers zijn ook gestaag verbeterd de afgelopen maanden, net als de officiële BBP-cijfers in de meeste landen. Maar één indicator bleef achter: het consumentenvertrouwen. En dat is een belangrijk cijfer, want consumptie vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de economische groei.

Maar sinds twee maanden herstelt de vertrouwensindex sterk, zowel in de Verenigde Staten als in Europa, zoals je ziet in de grafiek hieronder. Het vooruitzicht op een geleidelijke opheffing van de lockdownmaatregelen, die dankzij de vaccinatie mogelijk permanent wordt, wakkert de hoop van de consument opnieuw aan. Beleggers zijn uiteraard verheugd over het vooruitzicht van verdere groei, gestimuleerd door gezinsuitgaven.

Consumenten - vertrouwenindex

Een droomstart voor de kwartaalresultaten

De bedrijfsresultaten waren al uitstekend in het vierde kwartaal van vorig jaar (zie update maart), en voor het eerste kwartaal van 2021 werden ze nog eens overtroffen. Ruim 60 % van de bedrijven heeft al gepubliceerd in de Verenigde Staten. Meer dan 85 % van die bedrijven doen het beter dan verwacht, met winsten die gemiddeld meer dan 20% boven de verwachting liggen (zie tabel hieronder). Dat geldt overigens voor alle sectoren, met uitzondering van genoteerd vastgoed. De grafiek laat ons ook zien dat het absolute winstniveau (excl. olie-energiesector) nu ruim boven de vorige piek van begin 2020 ligt.

Earnings summary
Evolutie Totaal Amerikaanse Bedrijfswinsten

In Europa worden de resultaten later gepubliceerd, maar de cijfers zijn ook al erg bemoedigend. De industriële sector verdient daarbij een bijzondere vermelding want analisten zijn aangenaam verrast.

Het tempo van vaccinaties: de Amerikaanse turbo, de Europese ‘Poulidor’

Sinds de komst van Biden wordt er met een turbosnelheid gevaccineerd. De Amerikaanse president beloofde 100 miljoen eerste dosissen toegediend te hebben tijdens zijn eerste 100 dagen in het Witte Huis. Het werkelijke aantal ligt intussen ruim boven de 200 miljoen. Biden kondigde aan dat gevaccineerde mensen in het openbaar (maar niet op grote bijeenkomsten) zonder maskers mogen rondlopen. Met die beloningtactiek spoort Biden zijn medeburgers, waaronder Trump-aanhangers die aanvankelijk erg sceptisch waren, aan om de vaccinatie te accepteren.

Maar ook in Europa beginnen de vaccinatiecijfers te verbeteren. Hieronder zien we bijvoorbeeld duidelijk een versnelling in België sinds begin maart. De Europese Commissie sloot een overeenkomst af met Pfizer-Biontech voor de levering van 1,8 miljard extra dosissen. Dat voedt de hoop dat 70 % van de Europese volwassen bevolking tegen juli gevaccineerd zal zijn. De Europeanen zijn misschien gedoemd om de eeuwige tweede te worden, zoals wijlen Poulidor in de Tour de France, maar ook op het oude continent schijnt er licht aan het einde van de tunnel.

Belgium Covid-19 Epidemiological Situation

Sleepy Joe wordt Speedy Joe

Wie had gedacht dat een president die door de republikeinen omschreven werd als karakterloos en zonder energie voor zo'n dynamiek en opeenstapeling van maatregelen zou zorgen in zo'n korte tijd? Biden werkt vaak met uitvoerende decreten om sneller te handelen, maar lijkt veel meer op Speedy Joe dan op Sleepy Joe. We vernoemden in onze vorige updates al het stimuleringsplan van 1.600 miljard euro met cheques voor huishoudens en het plan van 1.700 miljard euro voor infrastructuur. Tijdens zijn toespraak tot de Senaat voor zijn 100 dagen presidentschap, schetste Biden deze keer een zeer ambitieus project met de naam 'Project for American Families'. Het gaat om een plan van 1.800 miljard dollar om maatregelen zoals ouderschapsverlof te introduceren, grotendeels gefinancierd door belastingverhogingen voor de rijken.

Deze ongebreidelde dynamiek maakt Europeanen zenuwachtig. Zij vrezen achterop te lopen in het herstelproces. Frankrijk riep Europa al op om niet meer te aarzelen en de stimuleringsmaatregelen die vorig jaar zijn afgesproken zo snel mogelijk door te voeren, anders verdwijnt Speedy Joe achter de horizon. Wereldwijd lijkt er dus een soort vicieuze cirkel van de wedloop naar groei te ontstaan.

Optimisme is goed, realisme is beter

Al deze katalysatoren geven een gevoel van optimisme dat soms grenst aan euforie bij strategen en investeerders. Warren Buffet heeft het in zijn recente toespraak bij de resultaten van Berkshire over een bloeiende economie met ongebreidelde consumptie. Die context rechtvaardigt onze huidige overweging in aandelen, ook omdat obligaties het vooral moeilijk hebben sinds het begin van het jaar. Maar we blijven realistisch en zijn niet blind voor de mogelijke risico's die de machine kunnen doen sputteren. Hieronder enkele voorbeelden.

Daily new cases in India

Indië: Nieuwe dagelijkse gevallen COVID-19. Bron: Worldometer

Daily new deaths in India

Indië: Nieuwe dagelijkse sterfgevallen door COVID-19. Bron: Worldometer 

Risicopremies
Kerninflatie

Wat is onze positionering in de kernfondsen?

Binnen de kernfondsen behielden we in april gemiddeld dezelfde overweging in aandelen. Vooral de uitstekende kwartaalresultaten zijn een belangrijke ondersteuning voor de aandelenkoersen. Bovendien is het gebrek aan investeringsalternatieven nog altijd even aanwezig: obligaties in het algemeen brengen nog altijd weinig op en de minste opwaartse druk op de rentetarieven doet de koersen dalen. We blijven daarom 14 % overwogen ten opzichte van de neutrale weging.

In termen van beleggingsaccenten en thema's hebben we onze posities vergroot in Amerikaanse aandelen die op infrastructuur gericht zijn. Met als doel te profiteren van het plan dat Joe Biden aankondigde. We hebben een relatief stabiele blootstelling gehandhaafd in de meeste van onze beleggingsthema's (cleantech, lifestyle, beveiliging, robotica). We hebben geprofiteerd van de recente zwakte van farmaceutische bedrijven om onze posities in die sector te versterken (thema vergrijzing).

Zoals de recente maandfiche van onze kernfondsen liet zien, verwijzen we nu specifiek naar ons nieuwe beleggingsthema, het thema New Tech. Het brengt bedrijven samen die actief zijn in vijf belangrijke onderling verbonden gebieden: big data, cloud computing, Internet of Things, mobiele verbindingen (5G) en Artificial Intelligence. We hebben al een belangrijke positie opgebouwd in dit thema, dat op middellange en lange termijn zeer goede groeiperspectieven biedt. Het vertegenwoordigt momenteel iets meer dan 15 % van het aandelengedeelte in onze kernfondsen.

Op geografisch vlak is er de afgelopen weken weinig veranderd. We hebben besloten onze positie in India te handhaven ondanks de moeilijke situatie van het land met de COVID-19-pandemie. Wij vinden dat de markt overdreven heeft gereageerd, aangezien de recente steunplannen die in onze vorige update werden genoemd de lokale bedrijven sterk zouden moeten ondersteunen. De Indiase aandelenmarktindex begon aan het einde van de maand te herstellen.

Binnen de obligatieportefeuille hebben we onze posities in Amerikaans schatkistpapier licht vergroot. Door de hogere rente in Amerika bieden deze leningen een aantrekkelijk rendement ten opzichte van Europese staatsobligaties. Bovendien kunnen deze obligaties ook in tijden van crisis een schokabsorberende rol spelen. We hebben deze investering aangevuld door Europese inflatiegekoppelde obligaties (uitgegeven door Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië) te versterken. De inflatieverwachtingen in Europa zijn wat teruggelopen, waardoor we onze posities tegen een gunstigere koers hebben kunnen versterken. Als de inflatievrees verder toeneemt zouden deze posities ons een interessante bescherming moeten bieden.

We hebben een deel van onze posities in Poolse obligaties gediversifieerd naar Tsjechische staatsobligaties. Die laatste bieden een vergelijkbaar rendement, met een iets gunstigere macro-economische en politieke situatie. Deze positie voegt nog meer diversificatie toe aan onze portefeuilles. Ten slotte werd het gewicht in hoogrentende obligaties opgetrokken door een positie te openen in zogenaamde Amerikaanse ‘Fallen Angels’. Dat zijn obligaties van bedrijven waarvan de kredietrating recent daalde van investment grade naar non-investment grade. Door die downgrades worden veel financiële spelers verplicht om ze te verkopen (banken, verzekeraars, …), waardoor de prijzen van deze obligaties sterk dalen. Na deze verkoopsdruk kunnen de obligaties van ‘Fallen Angels’ terug herstellen naar hun intrinsieke waarde.

Conclusie

De financiële markten hadden hun roze bril aan de afgelopen weken. De bedrijfsresultaten zijn indrukwekkend, de publieke en monetaire overheden behouden of vergroten hun sterke steun, en de vooruitgang in vaccinaties wekt de hoop op een geleidelijke terugkeer naar een normaal leven. Consumenten worden wakker en het lijkt steeds meer op de Roaring Twenties zoals we die kenden na de Eerste Wereldoorlog. Deze optimistische context rechtvaardigt een overweging in aandelen met een meer uitgesproken oriëntatie op cyclische kwaliteitsaandelen.

We blijven echter zeer alert voor de risico's die in de markten blijven bestaan: de laatste opflakkeringen van het virus in steeds andere varianten, het risico van economische oververhitting en een stijging van de inflatie en rentetarieven, of een overdreven stijging van de marktkoersen die de waarderingen te hoog zou sturen. Daarom handhaven we een brede diversificatie in onze activaspreiding en houden we een evenwicht in het niveau van de risico's die in de portefeuilles worden genomen.

We blijven ons volledig focussen op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten, elke dag en in alle omstandigheden.

Lees meer

 • Q4 2020: vaccin stimuleert de markt

  14 januari 2021

  Het vierde kwartaal van 2020 gaat de geschiedenisboeken in als het kwartaal waarin vaccins werden ontwikkeld met een effectiviteit van 95 %, en dit in minder dan een jaar tijd (in het verleden duurde dit gemiddeld 10 jaar). Naast het vaccin hebben ook de globale economische heropleving, Joe Biden als president en de stimulusplannen van de overheden en centrale banken ervoor gezorgd dat de aandelenmarkten nieuwe hoogtes hebben bereikt.

 • Een onverwachte renteopstoot

  5 maart 2021

  De afgelopen maand zijn de markten opgeschrikt door de snelle stijging van de langetermijnrente. Die heeft ervoor gezorgd dat naast de obligatiemarkt ook de aandelenmarkt aan het einde van de maand corrigeerde. Vooral de stay-at-home-aandelen zijn verkocht en geswitcht naar de goedkopere aandelen. De beheerders zien de daling als een opportuniteit aangezien vandaag een stijgende rente gepaard gaat met economische groei. Daarnaast geloven we dat de Amerikaanse stimulusplannen, sterke kwartaalresultaten en de onder stoom komende vaccinatie ondersteuning zullen geven aan de markten.

 • Waarom Argenta en bitcoin (nog steeds) niet samengaan

  22 februari 2021

  De bitcoin is opnieuw een spraakmakend onderwerp binnen de financiële wereld en daarbuiten. De prijs behaalde weer nieuwe hoogtes. Een aantal jaren geleden namen we hier als Argenta Asset Management al een standpunt in. Onze visie is op dat vlak ongewijzigd gebleven, de sterke stijging verandert hier niets aan. We blijven trouw aan onze fundamentele manier waarop we naar assets kijken en beleggen enkel in zaken die we goed begrijpen en waarvan we de risico’s goed kunnen inschatten.