De handelsoorlog 

De handelsoorlog sleept ondertussen al bijna twee jaar aan. De financiële markt reageert nog steeds scherp op nieuws of geruchten vanuit de hoek van China of de Verenigde Staten. Elk optimistisch of pessimistisch signaal werd opgepikt met soms extreme marktbewegingen als gevolg. 

Handelsoorlog

Na de nieuwe escalatie in de verbale (of twitter) oorlog tussen de VS en China in de zomermaanden kwamen er tijdens het laatste kwartaal van 2019 opnieuw positievere signalen. Geplande heffingen werden teruggedraaid of afgezwakt. China dat opnieuw landbouwproducten ging importeren uit de VS, … Na een periode van aanhoudende onzekerheid kwam het in december tot een principeakkoord tussen China en de Verenigde Staten. Fase één van het handelsakkoord zou door de twee partijen worden goedgekeurd. De ondertekening van het akkoord moet plaatsvinden in januari. Het akkoord houdt een versoepeling in van de importtarieven die de Verenigde Staten heft op Chinese goederen. Daarnaast gaat China meer Amerikaanse landbouwproducten aankopen. Dat zal natuurlijk een negatief effect hebben op de rest van de wereld zoals bijvoorbeeld Brazilië en Europa die dan minder landbouwproducten zullen kunnen uitvoeren naar China. Ook zou er werk worden gemaakt van bescherming van intellectuele eigendommen en technologieën. Dit nieuws kwam niet als een extreem grote verrassing aangezien de markt al een stuk geanticipeerd had op een de-escalatie van de handelsoorlog. Het verder escaleren van de handelsoorlog zou beide partijen schaden, inclusief de globale economie.

Fase één van het handelsakkoord is een stap in de goede richting, maar betekent niet per definitie het einde van de handelsoorlog. We gaan uit van een verdere de-escalatie, maar de onvoorspelbaarheid van de hoofdrolspelers in dit verhaal zorgt ervoor dat we met alle scenario’s rekening moeten blijven houden. Het is dus mogelijk dat er in 2020 opnieuw spanningen ontstaan tussen de twee grootmachten. 

 

Auteur: Argenta Asset Management-expert

Ontdek ook:

  • Vooruitzichten

    Ondanks de zeer positieve resultaten van het afgelopen jaar mogen we niet verwachten dat dat elk jaar zo zal zijn. Wij verwachten niet dat er op korte termijn een crisis zit aan te komen, maar de risico’s blijven bestaan.

  • De brexit

    De kans op een harde brexit nam op het einde van het jaar sterk af. Het is vooral die harde brexit waar de financiële markten van huiveren.