Vooruitzichten

Ondanks de zeer positieve resultaten van het afgelopen jaar mogen we niet verwachten dat dat elk jaar zo zal zijn. Wij verwachten niet dat er op korte termijn een crisis zit aan te komen, maar de risico’s blijven bestaan. Zelfs zonder een crisis zal het moeilijk zijn om in 2020 de extreem goede resultaten van 2019 te herhalen. In 2019 werden de beurzen naar boven gedreven door een combinatie van monetaire ondersteuning door de centrale banken en het verminderen van geopolitieke risico’s zoals de handelsoorlog. Dit zijn twee factoren die in 2020 minder zullen spelen, aangezien we verwachten dat de meeste centrale banken hun beleid niet onmiddellijk zullen omgooien en de risico’s rond de handelsoorlog reeds veel lager zijn. Een ander mogelijk risico voor de markten is de komende Amerikaanse presidentsverkiezing. Wie wordt de democratische kandidaat? Wordt het de marktonvriendelijke Warren of een gematigde Bloomberg? Kan Trump herverkozen worden? En hoe zullen de markten daarop reageren? Daarnaast zijn er natuurlijk altijd nog de risico’s die we nog niet kennen, de zogenaamde zwarte zwanen waarover we moeten waken. Maar die vangen wij op door gespreid te beleggen met een langetermijnvisie.

Het blijft zeer troebel om te kijken naar wat de toekomst wel zal brengen. Maar als we op wat langere termijn kijken, liggen de verwachte rendementen op aandelen substantieel hoger dan op obligaties. Daarom blijven we vandaag overwogen op aandelen (zij het minder uitgesproken dan voordien) en blijven we het obligatiegedeelte van de portefeuille vooral zien als buffer voor die periodes waarin aandelen het moeilijk blijven hebben.

 

Auteur: Argenta Asset Management-expert

Ontdek ook:

  • De handelsoorlog

    De handelsoorlog sleept ondertussen al bijna twee jaar aan. De financiële markt reageert nog steeds scherp op nieuws of geruchten vanuit de hoek van China of de Verenigde Staten.

  • De brexit

    De kans op een harde brexit nam op het einde van het jaar sterk af. Het is vooral die harde brexit waar de financiële markten van huiveren.