De brexit 

De kans op een harde brexit nam op het einde van het jaar sterk af. Het is vooral die harde brexit waar de financiële markten van huiveren. Aangezien Boris Johnson zijn deal met de Europese Unie niet door het parlement geloodst kreeg, dwong hij vervroegde verkiezingen af, die plaatsvonden op 12 december. Het thema van de verkiezingen draaide hoofdzakelijk rond de brexit, andere beleidsthema’s verdwenen op de achtergrond. De verkiezing zou vooral gaan tussen de Conservatives en Labour. Jeremy Corbyn, de leider van de Labour party, beloofde een 2de brexitreferendum als hij verkozen zou worden. De kans dat Corbyn een overwinning in de wacht zou slepen werd als zeer beperkt geschat, aangezien hij ook binnen eigen rangen zeer controversieel is door zijn extreem linkse gedachtengoed. Boris Johnson daarentegen maakte met de belofte ‘to get Brexit done’ een aantrekkelijke case voor veel kiezers die de hele brexit-sage beu zijn. 

Centrale Bank

Boris Johnson behaalde een overtuigende overwinning met een absolute meerderheid. Het was een nog grotere overwinning dan verwacht. Ondanks het feit dat veel Britten niet achter Boris Johnson staan, was er wel een algemene consensus dat Boris de minst slechte optie was. Boris Johnson beloofde om de brexit te laten doorgaan. De overwinning van de Conservatives maakt brexit zo goed als zeker en verlaat de kans op een harde brexit. De financiële markten reageerden positief omdat er wordt uitgegaan dat een brexit met een akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie beter is voor de economie dan een harde brexit.

Opvallend was dat in Schotland de SNP, Scottish National Party, een stevige overwinning boekte. Schotland wil graag deel blijven uitmaken van de Europese Unie en de kans is reëel dat Schotland dan ook uit het Verenigd Koninkrijk zal willen stappen na de brexit. Boris Johnson zal dat niet zomaar toelaten. Maar deze problematiek kan nog een lange tijd aanslepen.

Theoretisch gezien zal de brexit doorgaan op 31 januari. Europa zal naar alle waarschijnlijkheid akkoord gaan met het in gang zetten van de uittredingsprocedure. Vanaf die dag zullen er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk. Die onderhandelingen zullen naar alle verwachting moeizaam verlopen.

Boris Johnson heeft zijn kiespubliek beloofd om geen verder uitstel te vragen en wil tegen eind 2020 een akkoord hebben. 31 december 2020 is dus voorlopig de deadline om een finale overeenkomst te hebben. Indien er niet tijdig een handelsakkoord kan worden gesloten, zal het Verenigd Koninkrijk terugvallen op de standaard WTO-regels. Dat betekent onder meer grenscontroles en handelstarieven. Wat zeer ongunstig zou zijn voor zowel de Europese Unie als voor het Verenigd Koninkrijk en weinig zou verschillen van een harde brexit. Een harde brexit is dus nog steeds niet volledig uitgesloten, al wordt de kans hierop als klein aanzien. Wanneer Boris Johnson hierover harde taal spreekt, heeft dat een negatieve impact op de financiële markten. Mocht Boris toch terugkomen op zijn woord, kan de deadline voor een overeenkomst niet verder worden uitgesteld dan 31 december 2022. Er kan ten laatste uitstel worden gevraagd tegen eind juni 2020. Maar voorlopig blijft het dus koffiedik kijken wanneer en hoe het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal stappen.

 

Auteur: Argenta Asset Management-expert

Ontdek ook:

  • De handelsoorlog

    De handelsoorlog sleept ondertussen al bijna twee jaar aan. De financiële markt reageert nog steeds scherp op nieuws of geruchten vanuit de hoek van China of de Verenigde Staten.

  • Vooruitzichten

    Ondanks de zeer positieve resultaten van het afgelopen jaar mogen we niet verwachten dat dat elk jaar zo zal zijn. Wij verwachten niet dat er op korte termijn een crisis zit aan te komen, maar de risico’s blijven bestaan.