‘It’s raining money again’ in de Verenigde Staten

10 december 2021

Auteur: Vincent Coppée, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

De definitieve goedkeuring van het infrastructuurplan en waarschijnlijk in de komende weken van het sociaal-economische ‘build back better’-plan zal de Amerikaanse overheidssteun met bijna 3.000 miljard dollar extra aandikken. Inmiddels hebben bedrijven van over de hele wereld opnieuw uitstekende resultaten voor het derde kwartaal gepubliceerd. Centrale banken van hun kant dringen erop aan dat elke afbouw van het monetaire beleid zeer geleidelijk gebeurt om de economie en de markten niet te verstoren. Deze omgeving ondersteunde de beurzen tijdens het grootste deel van november.

Is er dan geen vuiltje aan de lucht? De inflatie houdt aan, hoewel het vooruitzicht dat knelpunten in de economie geleidelijk verdwijnen de prijsdruk zou moeten verlichten. Ook het coronavirus blijft een ‘party-pooper’:  de Delta-variant veroorzaakt vooral in Europa een sterke stijging van de infecties en een nieuwe, mogelijk nog besmettelijkere variant is ontstaan ​​in Zuid-Afrika. Toch blijven we positief over aandelen, die hogere rendementsvooruitzichten hebben dan obligaties, terwijl we een brede diversificatie in onze portefeuilleposities handhaven.

De financiële slagkracht van de Amerikaanse regering

Zouden de Verenigde Staten het einde van de regenboog hebben bereikt en de pot met gouden munten gevonden hebben? Die indruk zouden we kunnen krijgen als we kijken naar alle bestedingsplannen die sinds het begin van de pandemie zijn gestemd.

Build Back Better Plan

In november werd het infrastructuurplan van 1.000 miljard dollar goedgekeurd. Het is gepland voor een periode van bijna tien jaar. Er wordt bijzondere nadruk gelegd op duurzame infrastructuur (zon- en windenergie, infrastructuur ter ondersteuning van de ontwikkeling van elektrische voertuigen, enzovoort). Dit ambitieuze plan zal een toename van inkomsten genereren, gespreid over bijna een decennium, voor de bedrijven die bij de uitvoering betrokken zijn. We hebben geïnvesteerd in een selectie van bedrijven die het meest waarschijnlijk zullen profiteren van dit plan.

Daarnaast beschikt het plan ‘Build Back Better’, waarvan de democraten hopen dat het voor Kerstmis wordt goedgekeurd, over een nog indrukwekkender budget van 1.750 miljard dollar beschikken. Dit plan heeft een sterke sociale ondertoon en heeft als doel om de middenklasse in de Verenigde Staten  te versterken. Deze groep heeft zwaar geleden onder de financiële crisis en de pandemie en is traditioneel degene die de economische groei het meest ondersteunt. Ze geven namelijk meer uit en zijn ondernemend ingesteld. Het plan omvat ook aanzienlijke uitgaven voor de bestrijding van de klimaatcrisis.

Natuurlijk moeten deze opeenvolgende plannen gefinancierd worden en een verdere stijging van de federale schuld, tot ongekende hoogten, lijkt onvermijdelijk. Maar dit zijn zaken om later rekening mee te houden. Ondertussen zal een nieuwe golf van vers kapitaal de Amerikaanse economie overstromen en de hervatting van de groei ondersteunen.

Ook het derde kwartaal kent uitstekende bedrijfsresultaten 

De resultaten die de bedrijven voor het derde kwartaal publiceerden waren opnieuw indrukwekkend, ook al wordt de vergelijkingsbasis steeds moeilijker. Het was inderdaad gemakkelijker om het op jaarbasis beter dan verwacht te doen in het tweede kwartaal toen vergeleken werd met de bodem van april 2020. In de Verenigde Staten heeft meer dan 80 % van de bedrijven het beter gedaan dan verwacht. De sectoren technologie en healthcare springen eruit met meer dan 90 % van de resultaten boven verwachting. In Europa zijn de cijfers minder impressionant, maar toch is meer dan 65 % van de gepubliceerde cijfers beter dan verwacht. Hier springen de financiële sectoren, de zorg en de basismaterialensectoren in het oog. 

Resultaten 3de kwartaal Verenigde Staten (vs. consensus

Resultaten 3de kwartaal Verenigde Staten (vs. consensus)

Resultaten 3de kwartaal Europa (vs. consensus)

Resultaten 3de kwartaal Europa (vs. consensus)

Analisten blijven ook optimistisch voor de komende maanden. Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek blijven hun groeiverwachtingen voor twaalf maanden aanzienlijk, maar lager dan de piek in het eerste semester van 2021, wat logisch is. Alleen China is een uitzondering, vooral als gevolg van de schokken in de vastgoedsector en de brutale en herhaalde staatsinterventies in verschillende andere sectoren van de economie (online gaming, online onderwijs, financiële sector, enzovoort). 

Croissance attendue des bénéfices d'entreprises

We volgen nauwlettend de ontwikkeling van de risicopremie op aandelen, die in de Verenigde Staten geleidelijk daalt, ook al blijft het niveau gemiddeld. In Europa en Japan daarentegen blijft ze hoog en zeer aantrekkelijk.

Primes de risque

De inflatiecijfers blijven records breken, maar de verwachtingen worden wat zwakker

Inflatie blijft de krantenkoppen halen naarmate de cijfers nieuwe records breken. In België steeg de algemene prijsindex in november met 5,64 % op jaarbasis, voornamelijk onder invloed van de energieprijzen. Dat is ongezien sinds 2008. De kerninflatie (exclusief energie en voedsel) is ook gestegen, maar veel beperkter tot 2,14 %.

Aan de andere kant zijn de inflatieverwachtingen door de markten de laatste tijd geluwd, vooral sinds half november, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. De markt hoopt op een geleidelijke vermindering van bottlenecks in de economie, waardoor de prijsdruk zou afnemen. We moeten hierbij wel vermelden dat de kloof in de verwachtingen tussen de Verenigde Staten en Europa sinds half oktober groter is geworden, wat ons deed besluiten om onze winst te nemen op Amerikaanse obligaties gekoppeld aan inflatie en de opbrengst van de verkoop te herinvesteren in gelijkaardige Europese obligaties.

Primes de risque

We merken echter op dat de centrale banken zich minder op hun gemak voelen bij het begrip ‘tijdelijke inflatie’. Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, heeft deze week zijn toespraak herzien: ‘De tijd is waarschijnlijk gekomen om dit woord niet meer te gebruiken’, vertelde hij voor de bankcommissie van de senaat. Hij benadrukte ook dat ‘de risico's van hardnekkigere inflatie waren toegenomen’. De Fed verwacht nu dat de inflatiedruk het grootste deel van volgend jaar zal aanhouden en in de tweede helft van 2022 zal afnemen.

Dit punt wordt besproken tijdens de vergadering van de centrale bank in december en zou kunnen leiden tot een versnelling van de ‘tapering’ (een sneller dan verwachte vermindering van de obligatie-aankopen). We volgen deze laatste ontwikkelingen en hun mogelijke gevolgen voor de markten nauwlettend op.

Het coronavirus past zich beter aan dan verwacht 

De lagere inflatieverwachtingen van de afgelopen dagen kunnen ook een andere, minder bemoedigende oorzaak hebben. De vrees voor een verdere verergering van de pandemie is weer opgedoken. Vooral in Europa zorgt de deltavariant al een paar weken voor een heftige versnelling van e besmettingen (zie onderstaande grafiek). In veel Europese landen zijn al ‘lichte’ lockdowns aangekondigd.

Croissance attendue des bénéfices d'entreprises

Maar de grote zorg kwam met het verschijnen van een nieuwe variant in Zuid-Afrika, genaamd ‘omikron’. Die variant heeft een nog hogere graad van besmetting en veel en frequente mutaties, die de effectiviteit van de huidige vaccins zouden kunnen verminderen. De grote farmaceutische vaccinbedrijven gingen meteen aan de slag om de werkzaamheid van hun vaccins te testen, maar we zullen de resultaten pas over een week of twee weten. In de tussentijd zullen de markten waarschijnlijk nerveus blijven zolang het risico van een nieuwe periode van strengere lockdowns niet wordt uitgesloten. We blijven zeer attent voor de verdere ontwikkelingen en vermijden bijvoorbeeld nog altijd de gevoeligste sectoren zoals reizen en ontspanning.

Wat hebben we gedaan in de kernfondsen?

Conclusie

De huidige economische en financiële context blijft gunstig voor aandelen, vooral als we ze vergelijken met obligaties. Het economisch herstel blijft doorgaan, ook al vertraagt ​​het tempo. Bedrijven blijven zeer goed presteren. Dat zien we aan hun goede kwartaalresultaten ondanks de bottlenecks die nog in verschillende sectoren aanwezig zijn. Ten slotte zorgt ook de inflatie ervoor dat aandelen aantrekkelijker blijven ten opzichte van obligaties. We blijven daarom overwogen in aandelen.

We blijven uiteraard waakzaam want er zijn nog altijd risico's, vooral met betrekking tot de varianten van het coronavirus. Onze kwalitatieve aanpak helpt ons daarbij. De obligatieportefeuille is weliswaar lichter geworden, maar moet bij een eventuele klap op de beurzen toch zijn functie van diversificatie en schokbreker vervullen.

Lees meer