Kwartaalupdate derde kwartaal 2021: markten volharden ondanks onzekerheden

8 oktober 2021

Auteur: Sebastiaan Grenné, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

Financiële markten konden hun positieve prestaties uit de eerste helft van 2021 verderzetten in het derde kwartaal. Alleen in september kwamen de beurzen wat onder druk. Financiële markten behouden wel hun positief momentum dankzij de aanhoudende steun van zowel monetaire als fiscale overheden en door de economische heropleving uit de COVID-crisis. In deze update vind je meer nieuws en uitleg over deze ondersteunende factoren, over de bestaande risico’s voor je beleggingen en over hoe wij de kernfondsen in dit opzicht positioneren.

Financiële markten

Aandelenmarkten

Na een sterke eerste jaarhelft waarin de wereldwijde aandelen al meer dan 15 % stegen, zetten de wereldwijde aandelenindexen ook in het derde kwartaal hun stijging voort. Tot begin september zien we een mooie stijging met af en toe een korte periode van twijfel of kortstondige terugval. Ook in september, de laatste periode op deze grafiek, lijken de aandelen hun positieve momentum terug te verliezen. Markten vielen wat terug, maar de index ging dit jaar toch al bijna 18 % hoger.  

Aandelenmarkten

Als we kijken naar de regionale verschillen in de aandelenmarkten vallen toch een paar dingen op. Ten eerste het grote verschil tussen de vrij stabiele ontwikkelde landen en de grote variaties in prestaties van de groeilanden. Traditioneel kennen de groeilanden inderdaad een volatieler verloop, maar in het afgelopen kwartaal lopen de prestaties van de verschillende landen toch wel opvallend ver uit elkaar.

De Verenigde Staten en Europa tekenden een beperkte maar stabiele stijging op: de VS steeg met 2,4 % en Europa kon nog net een positieve prestatie neerzetten met 0,3 %. De kloof tussen de aandelenmarkten in India en China was daarentegen duidelijk zeer groot. Gedreven door stabiele inflatie en goede bedrijfsresultaten kende de Indiase markt een topprestatie. India realiseerde een stijging van 15 %. Dat staat in schril contrast tot de Chinese aandelen, die significant lager gingen, -17 %. De Chinese markten gingen vooral gebukt onder de regulatoire maatregelen die China nam om zijn economie en vooral de middenklasse te beschermen. Hierover later meer. 

Wereldmarkten

Obligatiemarkten

De wereldwijde obligatie-indexen eindigden het kwartaal op exact hetzelfde niveau als waar ze begonnen zijn. Na een initiële stijging van 1,5 % in juli, gedreven door de verder dalende rentevoeten in Europa en de VS, draaide de obligatie-index in de andere richting. In augustus en september werd de stijging van de maand juli ongedaan gemaakt en keerde de  index terug naar zijn beginpunt. Er wordt steeds meer gevreesd voor stijgende inflatie en afnemende ondersteuning vanuit het monetair beleid, waardoor de rentevoeten in de VS en Europa licht stegen.

Obligatiemarkten

Credit spreads (renteverschil tussen risicovolle bedrijfsobligaties en overheidsobligaties) bleven zeer stabiel het afgelopen kwartaal. Voor wereldwijde en Europese bedrijfsobligaties blijft het renteverschil onder de 1 %. Die stabiliteit is vooral te danken aan de centrale banken, die als onderdeel van zeer stimulerend monetair beleid maandelijks enorme hoeveelheden bedrijfsobligaties met een goede kredietwaardigheid blijven opkopen. De vraag blijft natuurlijk of deze zeer lage renteverschillen kunnen standhouden als de centrale banken deze aankopen zouden terugschroeven of stopzetten. Als deze zeer grote opkoper van bedrijfsobligaties van de markt zou verdwijnen, zou dit de spreads omhoog kunnen duwen en daarmee de prijzen van bedrijfsobligaties onder druk zetten.

De opkoopacties van bedrijfsobligaties met een goede kredietwaardigheid door de centrale banken zorgt er ook voor dat het renteverschil voor obligaties met een slechte kredietwaardigheid laag en stabiel blijft, rond de 3 %. Langs de ene kant zorgen de acties van de centrale banken ervoor dat het rendement op obligaties met een goede kredietwaardigheid extreem laag blijft, wat traditionele kopers naar het hogere risicosegment drijft. Langs de andere kant zorgt het er ook voor dat de economie in een mooi positief momentum blijft zitten en er dus ook maar een beperkt aantal faillissementen zijn. Beide effecten zorgen voor een laag en stabiel renteverschil voor de hogere-risico-obligaties. 

Index renteverschil

Inflatie en de centrale banken

Na jaren van inflatie onder de doelstellingen van de westerse centrale banken in de westerse wereld zien we de inflatiecijfers de laatste maanden stijgen. Zowel de verwachte inflatie in de EU (groen op de onderstaande grafiek) als de verwachte inflatie in de VS (rood) op vijf jaar namen dit jaar toe. Vooral in Europa zien we deze verwachte inflatie in het derde kwartaal sterk toenemen. In de VS startte die trend al iets vroeger en ging het geleidelijker. Financiële markten verwachten nu de komende vijf jaar gemiddeld een inflatie van 1,92 %, net onder de doelstelling van de ECB (Europese Centrale Bank) van 2 %. Ook de gerealiseerde inflatie nam toe. In Europa steeg de consumer price index (geel) het afgelopen kwartaal van 2 % tot 3,5 %. Voorlopig zien centrale banken deze inflatiestijgingen niet als een probleem. Zij beschouwen dit als een tijdelijk fenomeen en zien voorlopig dus geen enkele reden om de economie af te remmen. Maar dat zorgt toch voor enige nervositeit op de markten. 

Verwachte inflatie

China: de staatsgeleide economie

In China heeft de communistische partij duidelijk van zich laten horen het afgelopen kwartaal. Als de communistische partij met haar spierballen rolt, dan luisteren de kapitalistische financiële markten. De partij en haar voorzitter Xi Jinping zijn bezig om hun economie te hervormen en een belangrijke doelstelling daarbij is de bescherming en versteviging van de Chinese middenklasse. De partij heeft het afgelopen kwartaal dan ook een aantal strenge maatregelen aangekondigd die gezien kunnen worden in dit licht van bescherming van de middenklasse op middellange termijn, maar die wel een sterke onmiddellijke negatieve impact hebben op de Chinese economie en daarbij haar financiële markten.  

Beheersbeslissingen

Conclusie

Het blijft essentieel om je voor je beleggingen niet te laten leiden door emotie. Niet door de ongerustheid rond terugkerende inflatie of de paniekberichten rond het mogelijke faillissement van Evergrande, en ook niet door de euforie die we dit jaar al zo vaak zagen omdat de bedrijfswinsten zo sterk stijgen een jaar na de COVID-crisis. Voor beleggers blijft dezelfde filosofie gelden: blijf altijd in de markt met een brede, wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille die aansluit bij je risicoprofiel. In onze kernfondsen zorgen we enerzijds voor een gezond evenwicht tussen voldoende onderliggende instrumenten die als gedeeltelijke buffer dienen wanneer de markten opnieuw zouden dalen. Anderzijds zorgen we ervoor dat we zodanig gepositioneerd zijn dat we mee kunnen profiteren van de heropleving zoals we die het afgelopen jaar gezien hebben. Dat blijft essentieel voor je portefeuille.

We blijven ons volledig focussen op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten. Elke dag en in alle omstandigheden. En in het bijzonder in de uitzonderlijke omgeving van vandaag.

Lees meer

 • The lady isn’t tapering

  17 september 2021

  Zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bank deelden hun economische visie en het daarbijhorende beleid voor de nabije toekomst. Deze uiteenzettingen werden van zeer nabij gevolgd door de financiële markten. Beide instellingen behouden hun stimulerend monetair beleid dat de economie verder zal ondersteunen. Christine Lagarde sprak de woorden: ‘The lady isn’t tapering’. Dit stemde de markten tevreden.

 • Time is on our side

  6 augustus 2021

  De bedrijfsresultaten overtroffen opnieuw de verwachtingen, gedreven door sterke maatschappelijke trends en efficiëntiewinsten. We gaan in deze tekst dieper in op die maatschappelijke trends. We analyseren ook de schijnbare tegenspraak tussen de zeer lage rentevoeten en de hoge inflatie en ook de ingrepen van de Chinese overheid vragen onze aandacht. Dit alles heeft een impact op onze portefeuilles.

 • Kwartaalupdate Q2 2021: Tussen economisch herstel en inflatievrees

  9 juli 2021

  In het tweede kwartaal van 2021 zette de stijging van de beursindexen zich voort. De overvloedige liquiditeiten die de centrale banken ter beschikking stellen aan investeerders en de steunmaatregelen die op het niveau van de overheid nog altijd worden versterkt, geven de markt de brandstof die ze nodig heeft om te groeien. Maar het zijn ook en vooral de uitstekende bedrijfsresultaten die beleggers enthousiast hebben gemaakt.