The lady isn’t tapering

17 september 2021

Auteur: Xander Michielsen, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

Zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bank deelden hun economische visie en het daarbijhorende beleid voor de nabije toekomst. Deze uiteenzettingen werden van zeer nabij gevolgd door de financiële markten. Beide instellingen behouden hun stimulerend monetair beleid dat de economie verder zal ondersteunen. Christine Lagarde sprak de woorden: ‘The lady isn’t tapering’. Dit stemde de markten tevreden.

De deltavariant zorgde wel voor een tijdelijke rem op de wereldeconomie. Maar dat betekent niet dat de groeimotor stilvalt. De meeste signalen evolueren nog altijd gunstig. De economische heropleving en een toenemende vaccinatiegraad in combinatie met de aanhoudende monetaire stimulus moeten de markten tijdens de komende periode voldoende ondersteunen.  

Centrale banken beloven de economie blijvend te ondersteunen

De Amerikaanse en Europese centrale banken gaven tekst en uitleg bij hun interpretatie van de macro-economische omgeving en de daarbijhorende beslissingen. Voor de financiële markten een zeer belangrijke waardemeter.

Voorzitter Federal Reserve Jerome Powell toespraak Jackson Hole 2021

Voorzitter Federal Reserve Jerome Powell toespraak Jackson Hole 2021

De Federal Reserve (Fed) heeft tijdens de meeting in Jackson Hole, de jaarlijkse hoogmis voor centrale bankiers, aangekondigd dat hij de Amerikaanse economie verder zal blijven ondersteunen. Jerome Powell zei dat er tegen het einde van het jaar kan worden nagedacht over de geleidelijke afbouw van het aankoopprogramma waarbij momenteel obligaties massaal worden opgekocht ter ondersteuning van de liquiditeit. Het aankoopprogramma zorgt voor financiële zuurstof en creëert een gunstig financieringsklimaat voor bedrijven. De Fed koppelde er de voorwaarde aan dat het economisch herstel zich verder moet zetten. Zolang het pad van de Fed geleidelijk aan en voorspelbaar is, geeft dit de financiële markten vertrouwen. Hiermee geeft de Amerikaanse centrale bank dus een belangrijk signaal. Het stelt de markten gerust dat er dit jaar geen sprake is van een renteverhoging.

Twee aspecten waarmee de Fed rekening houdt, zijn de inflatie en de arbeidsmarkt. Van de hoge inflatiecijfers wordt verondersteld dat ze tijdelijk zijn en compenseren voor de eerdere terugval. Daarnaast zet het herstel van de arbeidsmarkt zich geleidelijk aan verder. De Fed wil ervoor zorgen dat deze trends zich gestaag kunnen voortzetten. 

Voorzitter ECB Christine Lagarde tijdens de septembermeeting 2021

Voorzitter ECB Christine Lagarde tijdens de septembermeeting 2021

De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde tijdens de septembermeeting ook de verderzetting van het huidige expansief beleid aan. Zowel de reporente (de belangrijkste kortetermijnrente) als de aankoopprogramma’s van obligaties blijven dus intact. De ECB ziet een goede evolutie van de economische groei, de Europese arbeidsmarkt en de inflatie. De Europese inflatiecijfers nemen verder toe, al is dit geen verrassing en werd dit ruimschoots geanticipeerd door de financiële markten. De inflatie was iets hoger dan verwacht en de ECB paste dan ook de inflatieverwachtingen naar boven aan. De verwachting is nog altijd dat deze inflatie tijdelijk is. Hoge energieprijzen, een abnormaal verloop van de koopjesperiode en tijdelijke fiscale maatregelen in Duitsland liggen aan de oorzaak. Ook tekorten aan de aanbodzijde zorgen voor extra prijsdruk. Al deze factoren zouden in de komende periode terug kunnen normaliseren. De ECB maakt zich dus geen zorgen over deze inflatiecijfers en dat laat haar toe om de monetaire ondersteuning onverminderd verder te zetten. Europa loopt op het vlak van economische groei wel wat achter op de Verenigde Staten, maar het economisch klimaat evolueert zeer gunstig.

Christine Lagarde kondigde wel de geleidelijke afbouw aan van het emergency bond aankoopprogramma (Pandemic emergency purchase programme, ofwel PEPP). Deze kapitaalinjectie werd in het leven geroepen om de pandemie het hoofd te bieden. Gezien de hoogdringendheid stilaan wegebt en de economie heropleeft, is dit de logische keuze. Deze beslissing werd ruimschoots geanticipeerd door de markt. Deze verlaging van nieuwe aankopen mag niet worden gezien als een terugschroeving van het expansief beleid, maar eerder als een kleine beperking van een tijdelijke en uitzonderlijke maatregel. Om dit te benadrukken sprak Lagarde de woorden ‘The lady isn’t tapering’.

Het is belangrijk dat de stimulerende maatregelen vanuit de centrale banken op een bepaald moment worden afgebouwd. Een te soepel beleid werkt op lange termijn marktverstorend en kan een systematisch toenemende inflatie veroorzaken. De centrale banken zullen moeten bepalen wanneer de economie voldoende sterk is om hun expansief beleid af te bouwen. Vandaag is dit nog niet het geval en verkiezen zij om de economie en financiële markten te blijven ondersteunen. 

Afnemende groei, maar nog altijd van historische orde

De economische groei en daarbijhorende bedrijfsresultaten lijken wat momentum te verliezen. Het afnemende groeitempo kan eenvoudig gerelativeerd worden: de groei is nog altijd hoog. Het zou niet gezond zijn om te blijven groeien aan dezelfde versnelling als de voorbije periode. Te lang groeien aan een te hoog tempo zou het gevaar op oververhitting vergroten en tot een hoge inflatiedruk leiden waardoor de centrale banken versneld gas zouden moeten terugnemen in de vorm van snelle renteverhogingen. Dit zou zeer ongustig zijn voor de economie en financiële markten. Een gezond evenwicht tussen economische groei en het beleid van de centrale banken is van cruciaal belang. De centrale banken beseffen maar al te goed wat de impact is wanneer zuurstof voor de economie te snel wordt afgebouwd en zullen daarom voorzichtig handelen. Een normalisering van de economische groei is dus eerder gewenst en geeft de centrale banken de mogelijkheid om voorspelbaar te handelen. 

Vaccinatiegraad VS

Vaccinatiegraad VS

Wat hebben we gedaan in de kernfondsen?

Conclusie

We blijven overwogen in aandelen, al werd er gedeeltelijke winst genomen. De risicopremie van aandelen is vandaag nog voldoende hoog ondanks de hogere koersen. De sterke financiële resultaten in combinatie met het beleid van de centrale banken slagen erin om de beurs verder te ondersteunen. Zowel binnen aandelen als obligaties worden er actieve keuzes gemaakt. De beheerders leggen de focus op de thematische benadering in combinatie met de voorkeur voor kwaliteit, met een specifieke invulling van het obligatiegedeelte. Dit laat ons toe om de kernfondsen steeds zo goed mogelijk te positioneren en beleggingen te vermijden die we vandaag als minder interessant zien.

Er wordt altijd wereldwijd belegd aan de hand van gediversifieerde portefeuilles door middel van zorgzaam en professioneel beheer. Op die manier spelen we zo goed mogelijk in op het economisch landschap en op de wereld van morgen, elke dag en in alle omstandigheden.

Lees meer

 • Time is on our side

  6 augustus 2021

  De bedrijfsresultaten overtroffen opnieuw de verwachtingen, gedreven door sterke maatschappelijke trends en efficiëntiewinsten. We gaan in deze tekst dieper in op die maatschappelijke trends. We analyseren ook de schijnbare tegenspraak tussen de zeer lage rentevoeten en de hoge inflatie en ook de ingrepen van de Chinese overheid vragen onze aandacht. Dit alles heeft een impact op onze portefeuilles.

 • Kwartaalupdate Q2 2021: Tussen economisch herstel en inflatievrees

  9 juli 2021

  In het tweede kwartaal van 2021 zette de stijging van de beursindexen zich voort. De overvloedige liquiditeiten die de centrale banken ter beschikking stellen aan investeerders en de steunmaatregelen die op het niveau van de overheid nog altijd worden versterkt, geven de markt de brandstof die ze nodig heeft om te groeien. Maar het zijn ook en vooral de uitstekende bedrijfsresultaten die beleggers enthousiast hebben gemaakt.

 • De terugkeer van het inflatiespook?

  4 juni 2021

  Een heropflakkering van de vrees voor stijgende inflatie enerzijds en uitzonderlijk goede bedrijfsresultaten anderzijds zorgden ervoor dat de financiële markten maar moeilijk richting konden kiezen in mei. De inflatie wordt hoger gestuwd door een combinatie van de stijgende vraag nu de economie heropent na de coronacrisis en opstoppingen in het wereldwijde productieproces.