Onze beleggingsportefeuilles in balans

3 april 2020

Auteur: Giel Maris, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

De pauzeknop wordt tijdelijk ingedrukt binnen de wereldeconomie, met alle gevolgen van dien voor de economische groei. Toch doen de verdere fiscale en monetaire steunmaatregelen vanuit Amerika, de stabilisatie van het aantal gevallen in Europa en het economische herstel in China ons stilaan meer hopen op een goede afloop. Maar we blijven voorzichtig zolang de COVID-19-situatie in Amerika niet op een duurzame manier is gestabiliseerd. We volgen dit nauwgezet op.

In de vorige nieuwsupdates schreven we dat, om tot een kanteling te komen op de financiële markten, er een samenspel nodig is tussen enerzijds het onder controle krijgen of hebben van het coronavirus  en anderzijds een daadkrachtig en gecoördineerd beleid van wereldwijde centrale banken en overheidsinstanties. Voor die tweede voorwaarde zijn ongeziene inspanningen geleverd op het vlak van monetair beleid (centrale banken) en fiscaal beleid (overheden).

Hieronder vatten we de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week samen. We focussen ons hierbij op de Verenigde Staten want daar kijkt vandaag de hele wereld naar. Zowel wat betreft krachtige beleidsdaden als wat betreft de evolutie van COVID-19 daar.  Bijkomend geven we helder aan welke acties we ondernomen hebben in onze kernfondsen. 

President Donald Trump ondertekent het 2000-miljard-wetsvoorstel ‘H.R. 748, the CARES Act’ in de Oval Office van het Witte Huis op 27 maart 2020. Bron: Erin Schaff | Getty Images

President Donald Trump ondertekent het 2000-miljard-wetsvoorstel ‘H.R. 748, the CARES Act’ in de Oval Office van het Witte Huis op 27 maart 2020. Bron: Erin Schaff | Getty Images

Steunmaatregelen worden verdergezet in Amerika

Op vrijdag 27 maart 2020 heeft Trump het grootste economische hulppakket in de Amerikaanse geschiedenis ondertekend in een wet. Het omvat:

  • Eenmalige betalingen aan particulieren
  • Een verbeterde werkloosheidsverzekering
  • Bijkomende financiering voor de gezondheidszorg
  • Leningen en subsidies voor bedrijven om ontslagen te voorkomen

Het Witte Huis en de democraten zijn ook bezig met een volgende uitgavenronde die extra staatssteun en steun voor onder andere de hypotheek- en reisindustrie omvat. Trump heeft ook aangegeven dat het vandaag de juiste timing is om zijn 2000-miljard-wetsvoorstel voor infrastructuurwerken terug op tafel te leggen. Het omvat het aanleggen en herstellen van wegen, bruggen, spoorwegen en andere openbare werken. In de Verenigde Staten zijn die investeringen geen overbodige luxe.

De hoofdtaak van de Amerikaanse centrale bank is het stabiliseren van de financiële markt. Dat doen ze door liquiditeit op de markten te voorzien. Vorige week hebben ze de sluizen van liquiditeit opengezet door de aankondiging van het ‘ongelimiteerd’ opkopen van obligaties. De Fed (Amerikaanse centrale bank) zal het oplopend overheidstekort dus kost wat kost blijven financieren.

In de onderstaande grafiek zie je dat de Fed zijn balans nog verder kan uitbreiden in verhouding met het bruto binnenlandse product (BBP) vooraleer het niveau van Europa of Japan bereikt wordt. Er kunnen dus nog voldoende liquiditeiten worden voorzien, als dat nodig zou zijn.

De balans van de Japanse, Europese en Amerikaanse centrale banken ten opzichte van het BBP. Bron: Bloomberg

De balans van de Japanse, Europese en Amerikaanse centrale banken ten opzichte van het BBP. Bron: Bloomberg

Hoe is het wereldwijd met het coronavirus gesteld?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft meegedeeld dat er tekenen zijn van enige stabilisatie in de uitbraak van het coronavirus in Europa. Ze noteerde het kleinste aantal nieuwe gevallen in bijna twee weken in het zwaarst getroffen Italië. We zien ook een beginnende stabilisatie in het zwaar getroffen Spanje.

Nieuwe cases in Italië. Bron: Worldometers.info

Nieuwe cases in Italië. Bron: Worldometers.info

Nieuwe cases in Spanje. Bron: Worldometers.info

Nieuwe cases in Spanje. Bron: Worldometers.info

Op 31 maart 2020 heeft Trump in zijn speech de Amerikanen voorbereid op een komende golf van coronavirusgevallen. Hij noemde COVID-19 een plaag en zei dat de VS voor ‘twee zeer pijnlijke weken’ staat. Dat zorgt natuurlijk voor extra vrees en schommelingen op de markt. Wij volgen deze situatie zeer nauwgezet op.

In de vorige flash is meegedeeld dat de massaquarantaine in Hubei, het epicentrum van het coronavirus in China, geleidelijk gaat worden opgeheven. Als alles volgens plan verloopt zal op 8 april 2020 de quarantaine worden beëindigd en kan het normale leven herbeginnen. De maatregelen van social distancing zullen wel blijven gelden. 

Wat hebben we gedaan in de kernfondsen?

Ondanks de aanhoudende onzekerheid in Amerika geven de tekenen van stabilisatie in Europa en het zo goed als onder controle hebben in China van het coronavirus ons een meer uitgebalanceerd zicht op de verdere evolutie van de epidemie. De fiscale en monetaire stimuli stemmen ons positief en zien we als noodzakelijke stap ter ondersteuning van de economie. Daarom hebben we besloten om ons neutraal te positioneren op aandelen. Ten opzichte van vorige week werd het aandelengewicht verder verhoogd richting de standaard gewichten.

Om het nieuwe gewicht te bereiken hebben we voornamelijk de trackers* op de Amerikaanse en de Europese beurs teruggekocht. Het gebruiken van trackers om snel en kostenefficient tactische beslissingen te nemen toont nogmaals zijn nut.

In de aandelenportefeuille behouden we onze focus op de langetermijnthema’s zoals robotica, gezondheidszorg, veiligheid en financiële technologie. Onze argumentatie daarover vind je terug in onze vorige flash (Centrale banken en overheden nemen ongeziene maatregelen | Argenta).

We behouden ons stevig accent in Chinese aandelen. In China is het virus al onder controle en dankzij de nodige overheidssteun kunnen ze daar beginnen te denken aan economisch herstel. De eerste positieve tekens werden trouwens zichtbaar in de publicatie van de eerste economische cijfers voor maart.

Binnen de obligaties hebben we het gewicht in Italiaanse overheidsobligaties verder verhoogd. Hiervoor maakten we verder gebruik van de cash buffer. Omwille van de monetaire steun van de Europese centrale bank kan Italië blijven lenen via de monetaire markten.   

De indekking van de dollarblootstelling die we vorige week hebben ingevoerd, blijven we behouden.

We houden voldoende cashreserves aan om te herinvesteren wanneer de situatie verder stabiliseert.

Conclusie

De laatste marktontwikkelingen, gekoppeld aan de omvang van de steunmaatregelen op wereldwijde schaal, stemmen ons voorzichtig positief. De valorisatie van de aandelen lijkt ons ook nu attractiever, zelfs met de mogelijkheid van een ‘verloren’ kwartaal voor de bedrijfsresultaten. Daarom hebben we onze aandelenblootstelling verhoogd richting het standaardgewicht. Tegelijkertijd behouden we een brede diversificatie aan beleggingsinstrumenten die ook kunnen dienen als buffers wanneer de markten opnieuw verslechteren. Een goed uitgebalanceerde portefeuille blijft uiterst belangrijk in deze onzekere omgeving. De kernfondsen geven je die gemoedsrust en zorgen hier automatisch voor. We houden bovendien altijd rekening met het risicoprofiel van de klant.

We blijven onze volledige focus richten op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten. Elke dag en in alle omstandigheden, en in het bijzonder in de uitzonderlijke omgeving van vandaag.

*ETF = Exchange Traded Fund, ook wel een tracker genoemd. Die volgt een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een bepaalde aandelenindex.

Lees meer