Eén voor één vallen de puzzelstukken op hun plaats

4 december 2020

Auteur: Vincent Coppée, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

De vele onzekerheden die de financiële markten de afgelopen maanden hebben geteisterd, worden geleidelijk aan weggenomen. Het presidentschap van Joe Biden begint vorm te krijgen nu Trumps mogelijkheden om zijn overwinning te contesteren beperkter worden. De beschikbaarheid van COVID-19-vaccins voor begin volgend jaar wordt steeds meer waarschijnlijk. De bedrijfsresultaten verrasten ook positief voor het derde kwartaal. Er zijn nog enkele obstakels te overwinnen, zoals de definitieve ratificatie van het Europese begrotingsakkoord, de Brexit-onderhandelingen en natuurlijk het beheer op korte termijn van de nog altijd zeer actieve pandemie. Maar de wereldwijde aandelenmarkten hebben duidelijk gekozen voor een happy end. De beheerders bij Argenta Asset Management staan ook positiever tegenover aandelen.

De toekomstige regering van Biden krijgt vorm, Janet Yellen als ‘guest star’

Hoewel Donald Trump de overwinning van de democratische kandidaat blijft betwisten, faalt de ene na de andere juridische procedure die zijn team opstart. Het is nu zeer waarschijnlijk  dat de Amerikaanse kiesmannen tijdens hun bijeenkomst op 14 december de overwinning van Biden bevestigen. Die laatste is begonnen met het aanwijzen van de toekomstige leden van zijn ministeriële team dat eind januari operationeel zal worden.

Van de al vrijgegeven namen is Janet Yellen, voormalig president van de Federal Reserve (Fed), voor de functie van minister van Financiën degene die het meest de aandacht van de financiële markten trekt. Ze lijkt het ideale koppelteken te zijn om discussies over het toekomstige herstelplan in het Congres te vergemakkelijken. Ze krijgt de steun van de linkervleugel van de Democratische Partij en wordt gewaardeerd door de republikeinen. Ze staat ook bekend als gematigd, wat zeer gunstig is voor de Fed. Daarom wordt haar benoeming tot kapitein aan het roer van het fiscaal beleid prinselijk onthaald door de aandelenmarkten wereldwijd.

Yellens reputatie als hoofd van de Fed pleit ook in haar voordeel. Ze hield toezicht op de rentestijging tijdens de post-financiële crisis en dat beleid werd op een afgemeten en goed gerapporteerde manier gevoerd. Onder haar voorzitterschap voerde de Fed in december 2015 zijn eerste renteverhoging in 10 jaar door, waarna er nog twee volgden in december 2016 en juni 2017, zonder de paniek te veroorzaken die door sommige marktoperatoren was aangekondigd (in tegenstelling tot Powell in 2018).

Volgens de Amerikaanse pers, die mensen dicht bij Joe Biden citeert, wordt ze ook beschouwd als ‘een geloofwaardige autoriteit voor de gevaren van de vroegtijdige intrekking van de stimuleringsmaatregelen van de regering’. De econoom wordt ook gezien als iemand die nauw kan samenwerken met de Fed en uitvoerende agentschappen om meer steun te krijgen als het Congres zelf aarzelt om op te treden.

De Aziatische economie draait bijna op volle toeren

Na het warme welkom door de markten van de ondertekening van een historisch handelsakkoord tussen de grote economieën in de regio, zijn het de statistieken zelf die de goede economische gezondheid van Azië aantonen. Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, bereiken de Caixin-indices van productie- en dienstenactiviteiten in China hun hoogste niveau van de afgelopen jaren. Een cijfer boven de 50 duidt op een expansie van de economie.

Caixen Indexen China

Ook in Japan bevindt de index van industriële activiteit zich op het hoogste niveau sinds augustus 2019. De in India gepubliceerde cijfers blijven ook wijzen op hernieuwde groei met PMI-indices voor industrie en diensten die comfortabel boven de 50 blijven (economische expansielimiet).

Enkele laatste obstakels die in Europa overwonnen moeten worden 

Het historische begrotings- en fiscale akkoord dat in juli binnen de Europese Unie is bereikt, moet het obstakel van de oppositie van Polen en Hongarije nog overwinnen. Warschau en Boedapest zijn fel gekant tegen een mechanisme dat de uitbetaling van Europese fondsen koppelt aan het respect voor de rechtsstaat (in concreto onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de media, persoonlijke relationele vrijheden, enzovoort). Dit mechanisme moet worden bekrachtigd door een gekwalificeerde meerderheid van staten - dus zonder hen.

Als vergelding hebben ze zich verzet tegen een besluit in november waardoor de EU geld kon inzamelen om haar stimuleringsplan van 750 miljard euro te financieren. Met als gevolg een (tijdelijke) blokkering - bij gebrek aan unanimiteit – van de Europese begroting voor 2021-2027. Achter de schermen vinden nu intensieve onderhandelingen plaats om een compromis te bereiken voor de volgende EU-top op 11 december. De voorzitster van de Europese Commissie heeft ook gedreigd om Polen en Hongarije gewoon uit te sluiten van het herstelfonds, wat extra druk legt op de twee landen.

Bovendien blijft de spanning rond de Brexit voortduren: onderhandelaars aan beide kanten van het Kanaal hebben al sinds enkele weken verzekerd dat ze dicht bij een akkoord staan. De twee struikelblokken blijven visserij en landbouw. Het lijkt duidelijk dat de besluiteloosheid tot de laatste minuut zal aanhouden. We blijven voorzichtig met Britse investeringen in onze portefeuilles.

Deze onzekerheden beletten echter niet dat de Europese aandelenmarkten zich scherp herstellen. Ze worden daarbij ondersteund door opmerkingen van de ECB, die haar steun voor de economie en de markten herhaalde, door de hoop om markten te heropenen na de Trump-jaren van protectionisme en door het vooruitzicht van vaccins tegen COVID-19, die binnenkort beschikbaar zouden zijn.

COVID-19: vaccins zeer binnenkort beschikbaar

Het is een buitengewone prestatie van de medische wereld. Normaal gezien duurt de ontwikkeling van een vaccin gemiddeld 5 jaar voordat de definitieve goedkeuring wordt verleend. Voor het coronavirus is dat tijdsbestek teruggebracht tot een jaar. De eerste dosissen van het Pfizer-Biontech-vaccin zullen begin volgend jaar beschikbaar zijn. In de UK zou dit volgende week al het geval kunnen zijn. Deze week haalde Alexander De Croo voor België de datum van 5 januari aan. Daarnaast heeft het farmaceutische bedrijf Moderna maandag formeel de goedkeuring van zijn vaccin aangevraagd in de Verenigde Staten en in Europa. Het zegt dat de eerste dosissen al aan het einde van de maand uitgedeeld kunnen worden als de procedure snel verloopt.

Het vaccineren van een groot deel van de bevolking kost natuurlijk tijd. We zullen rekening moeten houden met enige weerstand van degenen die twijfelen aan de betrouwbaarheid van deze vaccins die zeer snel worden goedgekeurd, ook al bevestigen de wetenschappers dat de veiligheidsregels gerespecteerd werden (er werd gewoon zoveel mogelijk tijd bespaard). Maar het vooruitzicht om het einde van de tunnel van opeenvolgende lockdowns binnenkort te zien, is genoeg om investeerders een gezonde dosis optimisme te geven.

Bedrijfsresultaten veel beter dan verwacht

Uiteindelijk is het vaak (en logischerwijs) de evolutie van de resultaten van beursgenoteerde bedrijven die het gedrag van aandelenkoersen bepaalt. Op dat vlak brachten de publicaties voor het derde kwartaal over het algemeen zeer aangename verrassingen, met resultaten die weliswaar gemiddeld lager waren dan 1 jaar geleden, maar die veel beter waren dan de analisten hadden gevreesd. Hieronder zien we het percentage bedrijven dat het beter doet dan de consensus in termen van hun winst, respectievelijk in de Verenigde Staten en in Europa.

Kwartaalwinsten VS (Bron: Refinitiv)

Kwartaalwinsten VS (Bron: Refinitiv)

Kwartaalwinsten Europa (Bron: Refinitiv)

Kwartaalwinsten Europa (Bron: Refinitiv)

In de Verenigde Staten publiceerde maar liefst 85 % van de bedrijven winsten boven de verwachting. In Europa is dat percentage 65 %. We zien ook dat de technologie- en industriesectoren, die de belangrijkste allocaties vormen binnen onze portefeuilles, tot de beste behoren: 92 % van de Amerikaanse technologiebedrijven en 71 % van de Europese technologiebedrijven presteerden beter dan verwacht. Op het niveau van industriële bedrijven, ons tweede belangrijke sectorale gewicht in de portefeuille, zijn deze percentages respectievelijk 92 % en 80 %.

Wat hebben we gedaan in de kernfondsen?

Afgelopen weken kwam er geruststellend nieuws op verschillende fronten: de Amerikaanse verkiezingen, de snelle vooruitgang naar operationele vaccins en de beter dan verwachte bedrijfsresultaten. Daarom hebben we onze blootstelling aan aandelen in onze portefeuilles verhoogd. 

We deden bijkomende beleggingen in aandelen in Japan, Europa en de VS. Naast de goede resultaten van Japanse bedrijven waren er bemoedigende cijfers over de industriële activiteiten. Europa van zijn kant zou de komende maanden moeten profiteren van de geleidelijke opheffing van lockdownmaatregelen, de hervatting van de wereldhandel en de uitvoering van het begrotingsakkoord zodra de Poolse en Hongaarse terughoudenheid zijn opgeheven. In de VS hebben we geopteerd voor een brede aanpak via een tracker op S&P500, om te kunnen profiteren van een heropleving van de markt in zijn geheel.

Op obligatieniveau hebben we enkele posities afgebouwd. We hebben de allocatie naar Poolse obligaties verlaagd: een daling van het meerrendement van deze obligaties en een toename van de spanningen tussen Polen en andere Europese landen rechtvaardigden die keuze. We hebben ook onze blootstelling aan Portugese en Spaanse obligaties verminderd, nadat het lopend rendement daarvan de afgelopen weken ook sterk is gedaald. Met deze verkopen hebben we winst op een deel van de obligaties verzilverd.

Con­clu­si­e

De laatste ontwikkelingen in de economie en in de strijd tegen de pandemie kunnen hoop geven op een terugkeer naar een zekere normaliteit volgend jaar. Een gevoel van opluchting en herwonnen vrijheid onder de bevolking zou zelfs een aanzienlijke opleving van de consumptie en economische groei kunnen teweegbrengen. Daarom zijn we constructiever gepositioneerd op de aandelenmarkten.

Maar we zijn er ook van overtuigd dat er in de samenleving fundamentele wendingen zijn genomen die na COVID-19 niet zullen verdwijnen. We denken daarbij in het bijzonder aan de digitalisering van de economie of het promoten van groene technologie (cleantech). We blijven ons daarom in onze portefeuilles richten op deze langetermijnthema's, net als consumptie in Azië (via China) en cybersecurity. Bovendien zou de toename van onze blootstelling aan meer cyclische aandelen de afgelopen weken ervoor moeten zorgen dat we volop kunnen profiteren van het komende economisch herstel.

We blijven ons volledig focussen op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten. Elke dag en in alle omstandigheden. En in het bijzonder in de uitzonderlijke omgeving van vandaag.

Lees meer

 • Beterschap op komst?

  20 november 2020

  De overwinning van de presidentskandidaat Joe Biden en de hoopvolle signalen voor meerdere werkende vaccins met een hoge efficiëntie zorgden voor een mooie koersstijging op de financiële markten. Vooral de aandelen die het zwaarst getroffen zijn door COVID-19 kenden een spectaculaire koersstijging.

 • Markten kijken vooruit

  5 november 2020

  Ondanks de vrees voor een betwiste presidentsverkiezing, de stijging in het aantal COVID-19-gevallen en verstrengde lockdownmaatregelen ervaren de markten een positief momentum.

 • Q3 2020: een onduidelijk kwartaal

  7 oktober 2020

  In het derde kwartaal van dit jaar konden de kernfondsen het herstel uit het tweede kwartaal verderzetten, maar op een minder spectaculaire manier. Aandelenmarkten konden maar moeilijk een richting kiezen. Ze gingen sterk op en neer om uiteindelijk terug te eindigen waar ze begonnen waren. Ondertussen bleven de obligatiemarkten wel verder stijgen.