({{model.notifications.length}}):

{{ userAgent }}

Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Pensioensparen

Dossier pensioensparen

Argenta begeleidt u in uw zoektocht naar een gepast pensioenspaarplan. Alles wat u moet weten over sparen voor later.

Pensioenspaarfondsen *

Ontdek het Argenta Pensioenspaarfonds en het Argenta Pensioenspaarfonds Defensive.

* Een pensioenspaarfonds is een instelling voor collectieve belegging (ICB) die specifiek in het kader van pensioensparen opgericht wordt. Het pensioenspaarfonds wordt uitsluitend in het belang van de aandeelhouders beheerd met als enig doel te beleggen in financiële producten, zoals aandelen en obligaties. Het rendement op de deelbewijzen in een pensioenspaarfonds is niet gegarandeerd. 

Pensioenspaarverzekeringen *

Ontdek Argenta-Flexx en Argenta-Flexx Home & Pension.

* Een pensioenspaarverzekering is een tak21 verzekering die een afgesproken opbrengst garandeert op iedere storting.