“Voeten op de grond en dicht bij de klant”

Hoe onderscheidt de beleggingsaanpak van Argenta zich van andere banken en fondsenhuizen? Twee Argenta-experts vatten de essentie samen in 4 bouwstenen: expertise & teamwork, eenvoud & dichtbij de klant, duurzaamheid, kostenbewust & een goed rendement.

Vincent Varache is Manager van het Kenniscentrum Beleggingsstrategie van Argenta. Vincent Coppée is een van de zes beleggingsexperts en fondsbeheerders van Argenta Asset Management. We praten met hen over wat Argenta uniek maakt voor beleggers.

Beleggen bij Argenta, hoe werkt dat?

Portretfoto van Vincent Varache Vincent Varache

Vincent Varache: “De meeste beleggers kiezen bij Argenta voor een kernfonds aangepast aan hun risicoprofiel, gaande van zeer defensief over defensief en neutraal tot dynamisch. Het geld dat deze beleggers investeren, komt als het ware in vier grote potten terecht, waarmee de fondsbeheerders beleggen in aandelen, obligaties, andere fondsen en overige beleggingsinstrumenten. Naargelang je profiel zullen er meer obligaties (defensief) of meer aandelen (dynamisch) in je kernfonds zitten. Die fondsen worden dagelijks opgevolgd en bijgestuurd door 6 gespecialiseerde beheerders. Het grote voordeel voor de klanten van de kernfondsen is dat ze elke dag van het jaar een wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille hebben die perfect in lijn is met de macro economische visie van Argenta.”

Expertise en teamwork

Wie zijn de mensen die achter de schermen de beleggingen opvolgen? En hoe gaan zij te werk?

Vincent Coppée: “Onze job bestaat erin om dagelijks heel nauwkeurig te volgen wat er gebeurt op de financiële markten, maar ook in de economie en de politiek wereldwijd. Op basis van deze evoluties en onze inzichten en verwachtingen formuleren we wekelijks een beleggingsvisie. We benoemen risico’s en opportuniteiten op het vlak van aandelen, obligaties, cash en andere beleggingsinstrumenten, maar ook op het gebied van regio’s, thema’s, renteverwachtingen... Vervolgens brengen we onze visie in de praktijk door bepaalde aandelen en obligaties te kopen of te verkopen.”

“Het unieke bij Argenta is dat we in team werken en alleen bij consensus beslissen welke aandelen, obligaties etc. we al dan niet in portefeuille nemen en in welke hoeveelheid. We maken maximaal gebruik van de kracht van een team waarin ieder zijn expertise heeft. De ene is beter in het wiskundig analyseren van gegevens, een andere heeft een meer globale visie, een derde heeft een grote kennis van een bepaalde markt, een vierde focust op de risico’s… We bekijken elke beleggingsbeslissing dus vanuit verschillende standpunten. Er is altijd een kritische noot en we zullen nooit een extreme positie innemen. Dat belet niet dat we onze overtuigingen sterk tot uiting laten komen, heel flexibel en efficiënt zijn en snel knopen doorhakken.”

portretfoto van Vincent Coppée Vincent Coppée

Eenvoud en dichtbij de klant

“Only invest in ‘simple businesses’ that you understand.” Ofwel: “Investeer alleen in ‘eenvoudige bedrijven’ die u begrijpt.” Dat beleggingsprincipe van de Amerikaanse meesterbelegger Warren Buffett huldigen de Argenta fondsenbeheerders. Maar het streven naar eenvoud uit zich ook op andere manieren, zegt Vincent Coppée.

Vincent Coppée: “Wij hanteren een heel eenvoudige regel bij beleggingen: als we iets niet 100 % begrijpen, blijven we ervan af. We maken nooit gebruik van complexe producten (hefboomproducten, synthetische trackers, CDO’s,..) bij de invulling van onze portefeuilles. We zijn ervan overtuigd dat eenvoud in beheer geen zwakte is, maar juist een sterkte.”

Communicatie

Vincent Varache vult aan: “Datzelfde principe trekken we door naar de communicatie met de klant. Bij ons is klantencommunicatie geen aparte job. De fondsbeheerders doen dat voor een groot deel zelf. Dat helpt om de dingen helder en transparant te houden. Als ze een beleggingsbeslissing niet verstaanbaar kunnen uitleggen, betekent dat waarschijnlijk dat het geen goed idee is. Hoe volatieler de markten, hoe belangrijker we het vinden om onze klanten goed te informeren. Sinds de uitbraak van corona brengen we de klant wekelijks of tweewekelijks via mail op de hoogte van de evoluties in de markt en onze beheerbeslissingen in de kernfondsen. We houden ook op regelmatige basis contact met onze klanten en kantoren via infosessies waar de fondsbeheerders presentaties geven over onze visie, beheerbeslissingen en toekomstverwachtingen.”

Voeten op de grond

“Er is nog een andere manier waarop we ons onderscheiden”, zegt Vincent Varache. “Veel asset managers zitten in Londen of Amerika, ver van de realiteit van ons land. Onze fondsbeheerders werken deels vanuit Luxemburg maar zitten meestal in Antwerpen waar ze op dezelfde vloer werken als de collega’s die dagelijks in contact zijn met onze kantoren en klanten over beleggingen. Dat houdt iedereen met zijn voeten op de grond en zorgt ervoor dat we voeling hebben met wat er leeft bij de klant.”

Duurzaamheid

Bij duurzaamheid denken de meeste mensen vooral aan milieu, maar het gaat bij Argenta om een bredere thematiek. Duurzaamheid betekent: aandacht voor milieu, maar ook voor sociaal beleid en goed bestuur.

Vincent Coppée: “Duurzaamheid zit ingebakken in de cultuur van Argenta. We zijn heel streng op het gebied van beleggingen. De milieu-inspanningen, het sociaal beleid en het goed bestuur van bedrijven vormen de kern. We baseren ons hiervoor op data van een externe en zeer gereputeerde specialist, Vigeo Eiris. We gebruiken ook de uitsluitingslijst van het Noorse staatsfonds. Er zijn heel wat praktijken die voor ons niet door de beugel kunnen en waarin wij dus niet rechtstreeks beleggen. Een paar voorbeelden? Bedrijven die consequent misbruik maken van klantendata, bedrijven die een significant deel van hun omzet halen uit producten voor militaire doeleinden en bedrijven die onethische testen op dieren uitvoeren. We maken hierbij geen onderscheid voor grote namen of economische zwaargewichten.”

Beperkt jullie dat niet in je beleggingskeuzes?

Vincent Coppée: “Die uitsluitingen vormen geen hinderpaal voor een goed gespreide portefeuille. Er zijn tienduizenden aandelen. Zelfs met strenge uitsluitingen is er nog keuze genoeg aan kwalitatieve aandelen en obligaties. Kijk, het is onze maatschappelijke plicht om correct met het spaargeld van onze klanten om te gaan – want dat vormt uiteindelijk de basis van onze beleggingen. We kunnen met dat spaargeld de economie in een meer duurzame richting duwen. En zelfs louter vanuit beheer en rendement gezien, geloven we heel sterk dat bedrijven die beter presteren op het gebied van duurzaamheid de potentiële winnaars van de toekomst zijn.”

Kostenbewust en goed rendement

Last but not least gaat het ook om de centen. Argenta zweert bij een model dat enerzijds de kosten zoveel mogelijk drukt en anderzijds mikt op een goed rendement op de lange termijn.

Vincent Varache: “Het is eigenlijk heel eenvoudig: elke kost die de klant betaalt, gaat af van zijn nettorendement en daar is het hem uiteindelijk toch om te doen. Daarom houden we de kosten zo laag mogelijk en de drempel om te beleggen trouwens ook. Bij ons kunt u beleggen vanaf 25 euro. De instapkosten vanaf 1 % behoren tot de laagste van de markt.”

“Het grote kostenvoordeel van de kernfondsen voor de klant is dat er geen kosten verbonden zijn aan de verkoop of aankoop binnen de portefeuilles (in tegenstelling tot wat een individuele belegger zou moeten betalen). Ook fiscaal zijn onze kernfondsen optimaal ingericht.”

Met de kosten zit het dus goed, maar hoe zit het met het rendement?

Vincent Coppée: “Het is onze absolute wil om jaar na jaar goede en minstens marktconforme resultaten neer te zetten, zonder extreme uitschieters naar beneden noch naar boven. Door dit consequent jaar na jaar te doen geloven we heel sterk dat we op de lange termijn een mooi rendement kunnen leveren aan onze klanten dat perfect in lijn is met hun risicoprofiel. De laatste drie jaar hebben we alvast een parcours gereden waar we trots op kunnen zijn.”

Ik spaar niet voor mijn oude dag. Ik beleg ervoor.

Meer dan 3 miljoen Belgen beleggen al. Bij Argenta doe je dat met een persoonlijke beleggingsadviseur.