Wie beheert de kernfondsen?

Professionaliteit – Eenvoud – Duurzaamheid – Collegialiteit

Actief beheer

Argenta Asset Management kiest bewust voor een actief beheer van zijn portefeuilles, in de overtuiging dat deze beheersfilosofie op lange termijn superieure resultaten mogelijk maakt voor zijn klanten.

Dit actieve beheer is enerzijds gebaseerd op een fundamentele analyse van de macro- en micro-economische factoren, net als op financiële gegevens die de blootstelling van de portefeuilles aan de verschillende activaklassen bepalen (de zogenaamde top-downbenadering).

Anderzijds wordt dit beheer gekenmerkt door een strenge selectie van individuele effecten. Hiervoor werkt Argenta Asset Management met een zelf ontwikkeld model dat een kwantitatieve benadering op basis van criteria voor rentabiliteit of winstgevendheid combineert met een bijzondere nadruk op de kwaliteit van de geselecteerde bedrijven (de zogenaamde bottom-upbenadering).

Tot slot waakt Argenta Asset Management nauwgezet over een gezonde diversificatie van de beleggingen en beheert het zijn portefeuilles op basis van beleggingsthema's op lange termijn die een groot ontwikkelingspotentieel bieden en, voor een aantal van hen, bij uitstek een duurzaam karakter vertonen. 
 

Waakzaam risicobeheer

De beheerders van Argenta Asset Management werken binnen een duidelijk afgebakend kader, waarbij het risicobeheer centraal staat. De gebruikte modellen worden regelmatig opnieuw geëvalueerd en de beslissingen worden grondig gecontroleerd om na te gaan of het beleggingskader en -beleid van de verschillende beleggingsfondsen wordt nageleefd.

Eenvoudig beheer voor een betaalbare prijs

Portefeuillebeheer hoeft niet altijd bijzonder complex te zijn om doeltreffend te zijn. We zijn van mening dat onze klanten het beleid van onze fondsen gemakkelijk moeten kunnen begrijpen en dat wij transparant communiceren over ons beleid. Wij sluiten exotische of synthetische producten uit van onze beleggingen en gebruiken derivaten (zoals indekkingsinstrumenten) op een eenvoudige en minimalistische manier. Doeltreffend langetermijnbeheer is het resultaat van overtuigingen en een zorgvuldig toegepaste discipline, niet van ingewikkelde en ondoorzichtige financiële engineering. Dankzij dit streven naar eenvoud kan Argenta zijn beleggingsoplossingen ook aanbieden voor een betaalbare prijs.

Duurzaam beheer

Duurzaamheid zit in het DNA van Argenta. Klanten verwachten dat Argenta een duurzame bank en verzekeraar is. En dat geldt natuurlijk ook voor het beleggingsaanbod dat Argenta Asset Management beheert.

In dat opzicht zet Argenta Asset Management zich in voor duurzaamheid. Alle fondsen van Argenta Asset Management hanteren al strenge uitsluitings- en selectiecriteria om een positief effect op de samenleving te hebben. Wij hanteren dezelfde strenge criteria voor onze partners.

Bovendien gaat Argenta nog verder: bijna 20 % van het totale aanbod van accentfondsen draagt al het duurzaamheidslabel 'Towards Sustainability' van Febelfin.

Collegiaal beheer

Het managementteam van Argenta Asset Management draagt de principes van samenwerkinginteractie en solidariteit hoog in het vaandel. De kernfondsen worden op collegiale wijze beheerd. Zo draagt iedereen naargelang zijn vaardigheden, overtuigingen en gevoeligheden bij aan een efficiënt beheer, in een geest van consensus en doeltreffendheid bij de besprekingen.

Aangezien iedere beheerder ook persoonlijk verantwoordelijk is voor verschillende accentfondsen, zal hij of zij nooit aarzelen om ideeën, overtuigingen en suggesties te delen. Het gezegde 'het geheel is meer dan de som van de delen' krijgt dan ook zijn volle betekenis binnen het beheer van de kernfondsen.

Ontmoet de beleggingsexperten