Beleggen bij Argenta: zo werkt het

Mifid-brochure

Wat kun je precies van Argenta verwachten met betrekking tot de verschillende beleggingsdiensten die we aanbieden? Denk maar aan het verstrekken van niet-onafhankelijk beleggingsadvies en het doorgeven of verwerken van beleggingstransacties.

 • Wat houden deze diensten in?
 • Welke wettelijke regels zijn van toepassing om jou als belegger te beschermen?
 • Hoe geeft Argenta invulling aan die regels?
   

Algemene principes die jou als belegger beschermen

Bescherming onder ‘MiFID’

Het beleggingsproces is sterk gewijzigd sinds de invoering van MiFID II, IDD en de duurzaamheidswetgeving. Dat zijn wetgevingen die jou beschermen. Ze zorgen voor meer transparantie en creëren een uniforme markt in de Europese Unie.

De zorgplicht

Argenta heeft een zorgplicht tegenover zijn klanten. Die omvat gedragsregels die Argenta moet volgen bij het aanbieden van beleggingsdiensten:

 • Argenta en alle Argenta-kantoren moeten zich als verstrekker van beleggingsdiensten inzetten voor de belangen van hun klanten wanneer zij beleggingsdiensten of nevendiensten verrichten.
 • We moeten dat doen op een loyale, billijke en professionele manier.
 • In alle omstandigheden houden we de belangen van de klant voor ogen en geven we voorrang aan de belangen van de klant.

De zorgplicht omvat onder andere:

 • Verschillende informatie- en documentatieverplichtingen
 • Regels over belangenconflicten
 • De verplichting om verrichtingen van klanten uit te voeren tegen de voor de klant voordeligste voorwaarden (best execution)
 • Het ‘ken-uw-klantbeginsel’

Beleggingsdiensten die Argenta aanbiedt

Beleggen zonder advies

Je kunt via de Argenta-app of Argenta Internetbankieren op eigen initiatief bepaalde transacties in financiële instrumenten uitvoeren. Bijvoorbeeld rechten van deelnemingen in beleggingsfondsen aankopen of verkopen. ‘Execution only’ noemen we dat. Dit kan niet voor verzekeringsproducten met een beleggingscomponent en complexe producten.

Als je de transactie zelf uitvoert via Argenta Internetbankieren of de Argenta-app valt ze altijd buiten advies. Dat betekent:

 • Je voert de transactie op eigen verantwoordelijkheid uit.
 • De geschiktheid of gepastheid van het financiële instrument of van de transactie in financiële instrumenten wordt niet beoordeeld.

Als je zelf belegt via de Argenta-app of Argenta internetbankieren ben je dus zelf verantwoordelijk voor je keuzes. In het internetbankieren en de app verschijnt een melding dat de transactie in ‘execution only’ en dus buiten advies wordt uitgevoerd. Ook in het transactieoverzicht staat vermeld dat de transactie buiten advies gebeurt.

Elk kwartaal krijg je een overzicht van de effecten die in bewaring zijn op je effectenrekening, met de waarde per effect.

Beleggen met advies

Beleggen met advies doe je in een Argenta-kantoor. Je kunt dan rekenen op de kennis en expertise van je relatiebeheerder en de Argenta-hoofdzetel. Hierbij biedt Argenta niet-onafhankelijk beleggingsadvies aan.

We doen een ‘geschiktheidsbeoordeling’ (suitability test) om te waarborgen dat we jou een geschikte belegging adviseren. Voor deze beoordeling houden we rekening met concrete informatie over:

 • Jouw financiële situatie
 • Je beleggingsdoelstellingen
 • Je risicobereidheid
 • Je kennis en ervaring
 • Je duurzaamheidsvoorkeuren
 • Eventuele verdere specifieke wensen en behoeften

Vindt Argenta dat een transactie niet geschikt is voor jou? Dan zullen we die transactie niet adviseren. 

Hoe verloopt een adviesgesprek?

Als je belegt met advies heb je eerst een gesprek met jouw relatiebeheerder om alles samen door te nemen. Het adviesgesprek bij Argenta is gratis.

 1. Inzicht in je vermogen en je wensen
 2. Kennis en ervaring
 3. Risicoprofiel
 4. Duurzaamheid
 5. Productvoorstel
 6. Documenten
 7. Opvolging

De relatiebeheerder maakt samen met jou een overzicht van je vermogen, je doelen en draagkracht om eventuele verliezen op te vangen:

 • De relatiebeheerder bespreekt met jou je financiële situatie, je inkomen, je uitgaven, je onroerend goed en je geld bij andere instellingen. Die elementen zijn essentieel om een volledig beeld te hebben en het juiste advies te geven. Als er iets verandert aan je financiële situatie, is het belangrijk dat je dat aan ons laat weten zodat we kunnen bekijken of het advies nog correct is.
 • De relatiebeheerder vraagt welk doel je wilt bereiken met je belegging: vermogen opbouwen voor later, sparen of beleggen voor kleinkinderen … Het is mogelijk dat je meerdere beleggingsdoelen hebt.
 • Je relatiebeheerder evalueert je kennis van en ervaring met beleggen.
 • Je relatiebeheerder peilt naar je risicobereidheid en rendementsverwachtingen. Wil je risico’s nemen in ruil voor een kans op meer rendement? Of kies je voor meer zekerheid? Wil je snel resultaat zien? Of mag een belegging op langere tijd renderen?
 • Ook je duurzaamheidsvoorkeuren komen aan bod. Je kiest zelf hoe duurzaam jouw beleggingen zijn. Je duurzaamheidsvoorkeuren worden tijdens het adviesgesprek vastgelegd. Je beleggingsadviseur overloopt met jou de verschillende duurzaamheidscriteria. Op basis van jouw keuzes kan je beleggingsadviseur een product adviseren dat past bij jouw visie op het milieu en de maatschappij. Heb je zelf geen duurzaamheidsvoorkeuren? Dan volg je het standaard duurzaamheidsbeleid dat de fondsenbeheerders toepassen. 

Je financiële situatie, je kennis, je ervaring, je beleggingsdoelstellingen en je voorkeuren bepalen allemaal samen je risicoprofiel. Op basis van je risicoprofiel krijg je een productvoorstel.

Soorten risicoprofielen

Er zijn verschillende risicoprofielen. Het aantal profielen varieert van bank tot bank. Bij Argenta gebruiken we er vier:

Profiel Kenmerken
Zeer voorzichtig

Je wilt een beter rendement dan het rendement op een spaarrekening maar je wilt grote risico's vermijden. Het rendement dat je verwacht is beperkt maar ook het risico is zeer beperkt.

Producten:
Je beleggingsportefeuille bestaat quasi volledig uit obligaties, aangevuld met een beperkt percentage aandelen.

Voorzichtig

Je weet dat rendement en risico hand in hand gaan. Je wilt vooral je kapitaal behouden maar bent bereid een beperkt risico te nemen.

Producten:
Je beleggingsportefeuille bestaat overwegend uit obligaties maar bevat al wat meer aandelen dan een zeer voorzichtige portefeuille.

Neutraal

Je begrijpt dat beleggen schommelingen met zich meebrengt. Je weet dat beleggen in aandelen een hoger risico inhoudt en dat er kans is op een hoger rendement. Je wilt ook wat zekerheid in je portefeuille inbouwen via obligaties.

Producten:
Je beleggingsportefeuille is evenwichtig verdeeld over aandelen en obligaties.

Dynamisch

Je kent de risico's van beleggen in aandelen en accepteert beursschommelingen. Je aanvaardt dat risico voor een potentieel hoger rendement.  

Producten:
Je belegt hoofdzakelijk in aandelen, eventueel aangevuld met een beperkt aantal obligaties.

Productgamma

Argenta geeft niet-onafhankelijk advies,  wat betekent dat Argenta financiële instrumenten adviseert die worden uitgegeven of verdeeld door haarzelf, door een andere entiteit van de groep Argenta of door een entiteit waarmee zij een distributieovereenkomst heeft. Onder dit productgamma behoren:

Productvoorstel (geschikt advies)

Tijdens het adviesgesprek toetsen we elke transactie (aan- en verkoop) voor elk product afzonderlijk aan jouw beleggingsdoelstellingen, je financiële situatie, je kennis en ervaring, je risicobereidheid en je (duurzaamheids)voorkeuren. We houden ook rekening met de kosten verbonden aan de transactie. Je krijgt van die kosten een overzicht. 

Het uiteindelijk beleggingsadvies dat uit die toetsing volgt, wordt vastgelegd in een zogenaamde geschiktheidsverklaring.
 

Wat je moet weten over het beleggingsadvies in de geschiktheidsverklaring

 • De geschiktheidsverklaring en het advies zijn 30 kalenderdagen geldig.
 • Het is mogelijk dat er voor elk van jouw beleggingsdoelen een verschillend advies is. Elk doel heeft namelijk zijn eigen horizon en eigen risico.
 • Wij adviseren jou over wat wij een geschikt product voor jou vinden op basis van alle hierboven omschreven parameters, maar jij neemt zelf de uiteindelijke aan- en verkoopbeslissingen.  

Opvolging van je beleggingen, kosten en lasten

Periodieke beoordeling

We checken geregeld of de producten in je beleggingsportefeuille nog bij jou passen:

 • Jaarlijkse check
  Elk jaar herbekijken we de geschiktheid van alle producten in je beleggingsportefeuille.
  Zijn je producten niet langer geschikt voor jou? Dan brengen we jou op de hoogte. We nodigen je dan uit om samen met je relatiebeheerder te bekijken hoe je tot een portefeuille kunt komen met alleen geschikte producten. Wil je de producten toch behouden? Dat kan. Jij beslist of je het advies volgt.
 • Check bij wijzigingen in je financiële of familiale situatie
  Meld belangrijke wijzigingen in je financiële of familiale situatie altijd aan je kantoor. Zo kunnen we nakijken of je producten nog passen bij de nieuwe situatie en kunnen we jou altijd het beste advies geven. 
 • Driejaarlijks gesprek
  We proberen jou ook minstens elke drie jaar uit te nodigen om je situatie en alle producten in je portefeuille opnieuw te beoordelen. Uiteraard ben je altijd welkom om vaker op gesprek te komen om je portefeuille op te volgen.

Periodieke rapportage

Je ontvangt jaarlijks een kosten- en lastenoverzicht van ons. Dat bevat alle informatie over alle kosten en bijhorende lasten, inclusief de kosten van de diensten, van de beleggingsproducten en de eventuele betalingen door derden (inducements).

Daarnaast ontvang je minstens jaarlijks een overzicht van de producten en het geld (anders dan deposito’s) die je bij ons hebt.