De positionering in de kernfondsen

Aandelen

We verlaagden ons gewicht in aandelen begin augustus. De vrees voor een economische recessie is nog steeds sterk aanwezig en er is geen garantie dat we een winstrecessie op bedrijfsniveau zullen vermijden. Tegelijkertijd is door de stijgende aandelenprijzen de beurs weer duurder geworden. Daarom en in context van wat hierboven geschreven werd, hebben we eind augustus een tweede verlaging doorgevoerd.

Wij geven dus duidelijk de voorkeur aan een defensievere positionering. Niet alleen door de verlaging van het aandelengewicht maar ook binnen aandelen zelf verkiezen we bijvoorbeeld een deel van de portefeuille in het thema vergrijzing te beleggen. Toch behouden we ons vertrouwen in het dynamischer deel dat vooruitzichten voor winstgroei zou moeten blijven bieden en dat we terugvinden in onze thema’s nieuwe technologie (New Tech), nieuwe financiën (New Finance) of veiligheid met focus op het subthema cyberbeveiliging. Hernieuwbare energie vormt nog steeds een aanzienlijk aandeel van onze posities, en profiteert momenteel van de deblokkering van het klimaatdossier in de Verenigde Staten en van de zoektocht naar alternatieve energiebronnen om zich minder afhankelijk te stellen van onbetrouwbare gasleveranciers.

De Aziatische markten winnen aan aantrekkelijkheid. Het Japanse gewicht staat op neutraal terwijl we aan het Chinese gewicht 1 % hebben toegevoegd. China is een van de weinige landen waar het monetair beleid eerder ondersteunend werkt. De economische relance lijkt aan snelheid te winnen en is nu ook meer gericht op de interne economie. De verwachte economische recessie in Europa en de Verenigde Staten zal ongetwijfeld zijn effect hebben. Daarom werd de 1 % investering in China ook gericht op ondernemingen die hun activiteiten richten op de inlandse economie en zo de internationale problemen grotendeels kunnen vermijden.

Obligaties

Minder aandelen betekent ook meer posities in het vastrentende gedeelte van de portefeuille. Binnen de obligatieportefeuille handhaven we onze relatief grote allocatie naar kwaliteitsstaatsobligaties (Europese harde kern, Amerikaanse staatsobligaties) en onze onderweging in bedrijfsobligaties, die kwetsbaarder zijn in het geval van een economische recessie.

De cashpositie werd eind augustus verhoogd en zal als zaad dienen voor nieuwe opportuniteiten, die er ongetwijfeld zullen komen in de komende weken.

Binnen staatsobligaties hebben we winst genomen op de inflatiegekoppelde obligaties (posities in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië). Door de toegenomen spanningen op de energiemarkten werden de inflatieverwachtingen in deze obligaties weer meer in geprijsd.

Munten

We hebben nog steeds een zeer gediversifieerde portefeuille in termen van valutablootstelling. Ondanks zijn al zwakkere niveau zou de euro kunnen blijven lijden onder het Russisch-Oekraïense conflict en onder de hoge prijzen van energie, vooral gas. Onze relatief grote allocatie in Amerikaanse dollar wordt ook gerechtvaardigd door zijn status als veilige haven in onzekere tijden.

Lees meer

  • De aandelenkermis in de macro-economische context

    Zomermaanden zijn typisch maanden met minder volume op de beurzen. Bewegingen moeten soms toch met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Nadat juli al voor een ommekeer had gezorgd, kon in augustus deze trend aanvankelijk voortgezet worden in de aandelenmarkten. Door de moeilijke context waarin de wereldeconomie zich bevindt, is dit naar alle normen toch een fikse beweging en moeten we dit met enige voorzichtigheid interpreteren.

  • De drie lessen uit Jackson Hole

    Zoeken naar richtinggevende informatie is in de zomermaanden vaak minder evident, zeker in Augustus, traditioneel een maand waarin er minder nieuws te rapen valt als de meeste van ons genieten van een welverdiende vakantie of trachten zorgeloze kwaliteitsmomenten te beleven met familie en vrienden. Er is echter één bijeenkomst waarnaar uitgekeken wordt als richtinggevend voor het Amerikaanse rentebeleid. Dat is het symposium in Jackson Hole.

  • Kwantitatieve verkrapping

    Waarover momenteel minder gepraat wordt, is het programma van de kwantitatieve verkrapping van de Amerikaanse centrale bank, die een nieuwe fase ingaat. Vanaf september zal de Amerikaanse centrale bank haar effectenbezit met 95 miljard dollar per maand verlagen. Dit is een aanzienlijk snellere afbouw (tot vijfmaal sneller) dan wat we sinds de start van het programma in juni gezien hebben.