Oekraïne, inflatie, economie en de markten: waar staan we?

22 maart 2022

We zijn de vierde week van het Russisch-Oekraïense conflict ingegaan. Hoe ontwikkelt de situatie zich ter plaatse? Hoe evolueren de inflatiecijfers? Houdt de wereldeconomie stand? Wat doen de aandelen- en obligatiemarkten? En hoe gaan we dag na dag om met deze crisis in de kernfondsen?

De Russische invasie van Oekraïne: de belofte van een ‘gezondheidswandeling’ tegenover de harde realiteit voor Poetin

Elke week die voorbijgaat lijkt een ding steeds duidelijker te bevestigen: Vladimir Poetin maakte een serieuze misrekening door zich voor te stellen dat de invasie van Oekraïne snel zou worden voltooid en dat het Oekraïense volk weinig weerstand zou bieden tegen de vermeende ‘bevrijders van hun pronazi regering’. De grote steden verzetten zich, de menselijke en materiële verliezen van het Russische leger liggen ver boven wat voorspeld werd (zelfs als de aangekondigde cijfers moeilijk te verifiëren zijn). Het bombarderen van burgerdoelen maakt de Oekraïners onverzoenbare opponenten van de Russen voor de komende jaren of decennia.

Op de grond is de vernietiging enorm. Er zijn onderhandelingen tussen beide partijen, maar ondanks bepaalde concessies aan beide kanten (Oekraïne zou bijvoorbeeld opgeven lid te willen worden van de NAVO), lijkt het dat we nog ver verwijderd zijn van een oplossing en een staakt het vuren. Internationale sancties stapelen zich op tot ongekende niveaus, maar het lijkt Poetin niets te schelen en hij verhardt zelfs in zijn televisietoespraken. Kortom, het conflict zal waarschijnlijk weken of maanden duren.

De olie-, gas- en inflatieschok

De olie- en gasprijzen werden het sterkst rechtstreeks beïnvloed, zoals we aangaven in onze flash van 24 februari toen het conflict uitbrak. Waar staan we nu?

Olie- en gasprijzen op een maand (bron: trading economics)

Olie- en gasprijzen op een maand - 1
Olie- en gasprijzen op een maand - 2

Zoals de bovenstaande grafieken laten zien, zijn de gas- en olieprijzen na de eerste schok tot 7-8 maart enigszins gestabiliseerd en zelfs gedaald voor olie. Waarom ? Het is moeilijk te zeggen, maar het technisch terugdraaien van een aantal speculatieve posities zal zeker een rol spelen. Ook het feit dat, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, Europa (de belangrijkste importeur) tot nu toe de bevoorrading niet heeft stopgezet, en de Russen ook niet, heeft ongetwijfeld een impact. Dit is uiteraard een situatie die op elk moment nog kan veranderen.

Wat de inflatie betreft, moeten de cijfers van maart, waarin de schok van de Russische invasie zal zijn verwerkt, nog worden vrijgegeven. Maar het is interessant om op te merken dat de verwachte inflatie (vijfjaarshorizon) die wordt berekend op basis van de waarderingen van obligaties gekoppeld aan de inflatie, het pad van olie lijkt te volgen: een scherpe versnelling gevolgd door een daling (linker grafiek hieronder) . Bovendien zagen we eind februari een stabilisatie van de producentenprijzen in de Verenigde Staten (grafiek rechtsonder, oranje lijn). En het herinnert ons eraan dat de wereldeconomieën uit hun coronapandemielockdowns komen. Het geleidelijk verdwijnen van een aantal knelpunten oefent dan ook een zeker tegenwicht uit op de inflatiecijfers.

Verwachte rente
PPI en CPI VS - CPI Europa

Toegegeven, deze inflatiecijfers blijven extreem hoog. Maar het huidige zeer negatieve basiseffect (vergeleken met de niveaus van een jaar geleden) zou de komende maanden kunnen afnemen als bijvoorbeeld de prijs van een vat olie zich op het huidige niveau begint te stabiliseren. Inderdaad, in juli 2021 was deze prijs al 80 USD. Het is wel duidelijk dat er ‘tweede ronde effecten’ zullen zijn in veel andere producten, vooral voedselproducten, die de prijsstijging van de energie die ze gebruiken als input in de productie, nog moeten doorrekenen. Het is daarom heel moeilijk te zeggen waar we over een paar maanden zullen staan.

Ook de Fed (Amerikaanse centrale bank) koos er vorige week voor om voorlopig niet af te wijken van haar renteverhogingsprogramma. Zoals verwacht door de markt, verhoogde ze haar beleidsrente met 0,25 % en bleef ze praten over 5 tot 6 extra verhogingen dit jaar. De beurs reageerde goed op de aankondiging: wat ze nu nodig heeft, zijn vooral bevestigingen en geen nieuwe verrassingen.

Welk impact is er op de economie? 

Ook hier ontbreekt het ons aan gegevens omdat in de laatst gepubliceerde cijfers de schok van het conflict nog niet is meegenomen. Maar wat al beschikbaar is, lijkt duidelijk, zoals de ZEW-indicator van het economisch sentiment in Duitsland voor maart (grafiek hieronder). De schok zal hevig zijn, en des te meer in Europa. 

ZEW: economische sentimentindex Duitsland

De consumptie zal vooral de komende maanden in de gaten moeten worden gehouden. Het is inderdaad duidelijk dat de consument, Europees of Amerikaans, met veel prijsstijgingen te maken zal krijgen, wat onvermijdelijk een impact zal hebben op zijn bestedingsbudget. Een stijging van de lonen zou deze impact deels kunnen opvangen, maar zeker niet volledig, omdat de manoeuvreerruimte van bedrijven en overheden om een dergelijke stijging toe te staan, zeer beperkt is. 

Hoe evolueerden de markten de laatste weken ? 

De volatiliteit op de aandelenmarkten bleef hoog, maar de indices probeerden zich te stabiliseren na de eerste schok van de Russische invasie op 24 februari. Ze zijn er zelfs in geslaagd om voorlopig hun niveau van medio februari te herwinnen, zoals hieronder te zien is. Het is duidelijk dat elke dag zijn deel van minder goed of minder slecht nieuws brengt, en het is erg moeilijk om te voorspellen wat de volgende bewegingen op zeer korte termijn zullen zijn. 

Evolutie van de aandelenmartken in Euro

Aan de andere kant bleef de obligatiemarkt het moeilijk hebben. De rente bleef stijgen onder invloed van de toegenomen inflatievrees (linker grafiek hieronder), terwijl de renteverschillen (of ‘spreads’) tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties breder werden (rechter grafiek hieronder). Deze spanning op de spreads is kenmerkend voor een markt die bang is voor een mogelijke recessie en voor de toename van credit defaults die daarmee gepaard gaat. 

Evolutie 10 jaar rente
Historische evolutie van de kredietspread

Onze positionering in de kernfondsen 

Wat aandelen betreft, hebben we een lichte onderweging behouden, omdat we van mening zijn dat de situatie op korte termijn bijzonder onzeker en volatiel blijft. Bovendien willen we de impact van de crisis op de macro-economische cijfers observeren voor we een meer beslissende positionering nemen (omhoog of omlaag) bij de aandelenblootstelling.

Anderzijds hebben we interne arbitrages gemaakt binnen onze aandelenposities. We kwamen al snel tot de conclusie dat de laatste geopolitieke ontwikkelingen juist gunstig zijn voor een aantal van onze beleggingsthema's, met name Cleantech en cybersecurity. De energiecrisis die door de Russisch-Oekraïense oorlog is veroorzaakt, heeft de noodzaak, vooral in Europa, om energiebronnen te diversifiëren nog versneld, voornamelijk in de richting van hernieuwbare energiebronnen.

De huidige oorlog vindt ook plaats in het cyberuniversum en de behoefte aan een wereldwijde cyberbeveiliging zal opnieuw exponentieel groeien. Daarom hebben we onze positionering in dit segment versterkt. Deze verschillende aankopen werden gefinancierd door onze blootstelling te verminderen aan de globale Europese markt (via trackers) en aan opkomende markten (India en China), die onvermijdelijk zullen lijden onder de wereldwijde economische vertraging. Wat China betreft, hebben we onze posities afgebouwd net na het sterke herstel als gevolg van overheidsinterventies in de markt, die een kortstondig positief effect hebben gehad.

Wat de obligaties betreft, hebben we onze algemene onderweging behouden, onder andere in bedrijfsobligaties. Anderzijds profiteerden we van de stijging van de rente om onze posities in Amerikaanse staatsobligaties verder uit te breiden. De verwachte groeivertraging in combinatie met de verkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid zou logischerwijs moeten leiden tot een geleidelijke afvlakking van de rentecurve, met een stijging van de zeer korte rente (beïnvloed door de FED) maar een stabilisatie, of zelfs een daling op de langertermijnrente. Zoals herhaaldelijk toegelicht, hebben deze obligaties ook een traditionele rol als toevluchtsoord. We houden de duratie echter korter dan onze benchmark. 

Tot slot handhaven we nog steeds onze liquiditeitsbuffer, op ongeveer 5 % van het beheerd vermogen.

Ter conclusie, we zorgen voor een evenwichtig en gediversifieerd beheerbeleid in de huidige moeilijke context. We vermijden overhaaste beslissingen die worden ingegeven door gevoelens, wat altijd een slechte aanrader is, maar we aarzelen niet om te profiteren van kansen die zich op de markten voordoen. Dat blijft de beste strategie om een efficiënt beheer voor onze klanten te garanderen.

 

De fondsbeheerders van Argenta Asset Management

Lees meer