Beheerbeslissingen

Een defensievere allocatie

De aandelenmarkt weerspiegelt niet de huidige staat van de economie, maar tracht vooruit te kijken met een bijzonder oog voor de verwachte rentevoeten, de risicopremies (de extra vergoeding voor het nemen van aandelenrisico) en de toekomstige bedrijfswinsten. 

De piekende inflatie op een hoog niveau, centrale banken die al dan niet te veel renteverhogingen gaan doorvoeren, een economische groeivertraging, bovengemiddelde volatiliteit en een gemiddeld gewaardeerde aandelenmarkt hebben de beheerders ertoe bewogen om onderwogen te blijven in aandelen.

Deze afbouw werd voor het grootste deel naar obligaties gestuurd voornamelijk richting Amerikaanse en kern-Europese overheidsobligaties. De rente is aantrekkelijker en de huidige risicopremie, een relatieve maatstaf om de aantrekkelijkheid tussen aandelen en obligaties weer te geven, begint gunstiger te worden voor obligaties. Binnen aandelen behouden we de langetermijngroeithema’s die voor pit zorgen in de portefeuille. Bij opverende beurzen stijgen we minstens evenveel als de brede markt, zelfs met het ondergewicht in aandelen. 

Daarnaast is ook de cashbuffer licht aangewend doorheen het kwartaal via voornamelijk investeringen in obligaties. Weliswaar behouden we het gewicht in cash op 3,5 % om snel te kunnen inspelen op mogelijke opportuniteiten.

Aandelen

Het Russisch-Oekraïense conflict, de hoge inflatie en de hoge energieprijs, renteverhogingen en een mogelijke recessie verantwoorden een sterke onderweging in Europese aandelen.

Aan de andere kant is de Amerikaanse economie in betere gezondheid ondanks de groeivertraging, hoge inflatie en een gemiddelde risicopremie. De olie- en gasonafhankelijkheid, de strategische positionering, de relatief sterkere binnenlandse economie en de technologische kracht hebben de beheerders een hogere positionering doen innemen. Ook de Amerikaanse dollar kende een sterke appreciatie.

Bij de start van het kwartaal werd de Chinese blootstelling sterk. Mindere macro-economische factoren, de strenge lockdownmaatregelen en de contractie (PMI onder 50) speelden hierin een rol. De verlaging werd bewerkstelligd via de verkoop van lokale Chinese bedrijven en Hongkongaandelen. De resterende posities in China bestaan uit individueel geselecteerde aandelen die passen binnen onze thematische beleggingen. 

Maar, we zijn de laatste weken iets positiever aan het worden over de Chinese markt aangezien de lockdown aan het versoepelen is, de autoriteiten minder restrictief optreden tegenover de technologiebedrijven en een expansief monetair beleid wordt gevoerd in tegenstelling tot in de rest van de wereld. Om deze positieve zaken te benutten, hebben we het Japanse gewicht de laatste weken stelselmatig verhoogd

aangezien er een sterke handelsrelatie met China heerst. Ook de sterke verzwakking van de Japanse munt en de relatief interessante risicopremie speelden een rol in deze beslissing.

De verhoging van Japan is gefinancierd met een volledige verkoop van India. De Indische blootstelling staat nu op 0 %. De Indische markt heeft een sterke prestatie neergezet en alle andere geografische peers achter zich gelaten wat hun ook relatief duur maakt. Daarnaast speelden de stijgende inflatiecijfers en economische spanningen ook een rol in de winstname. 

Thema's

Bij de start van het kwartaal is de thematische invulling van onze aandelenpositie verhoogd om in juni terug te dalen. Onze focus lag hierbij voornamelijk op cleantech, new tech en veiligheid (cybersecurity). De energiecrisis die door de Russisch-Oekraïense oorlog is veroorzaakt, heeft de noodzaak, vooral in Europa, om energiebronnen te diversifiëren nog versneld, voornamelijk in de richting van hernieuwbare energiebronnen. De huidige oorlog vindt ook plaats in het cyberuniversum en de behoefte aan wereldwijde cyberbeveiliging zal opnieuw exponentieel groeien. Daarnaast heeft het thema new tech ook een prominente rol in de portefeuille aangezien dit de bedrijven zijn die op termijn een tegengewicht kunnen vormen tegen het inflatiespook. Ze zorgen namelijk voor productiviteitsgroei.

Deze thema’s zijn zeer dynamisch en lijden onder renteopstoten, maar hun producten zijn vandaag heel noodzakelijk en ze bieden de nodige groei die in een lagegroeiomgeving begeerd zal zijn. Ook is het thema vergrijzing licht verhoogd doorheen het kwartaal omwille van de meer defensievere aard.

Obligaties

De stijgende rente heeft een negatieve impact gehad op de obligaties. De snelheid waarmee de rente de laatste maanden steeg, is ongezien. Daardoor konden de coupons de rentestijging niet compenseren en leden alle obligaties flinke verliezen. De kernfondsen hielden een relatief lage looptijd van obligaties aanzodat het obligatiecompartiment relatief minder hard werd getroffen. 

De obligatieportefeuille werd stapsgewijs verder uitgebouwd met een verhoging van de gemiddelde looptijd en een keuze voor kredietwaardige uitgevers zoals de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en Nederland. De looptijden van de obligaties verhoogden we om in te spelen op een stabilisering of daling van de rentevoeten van de lange looptijden. Dat kan gebeuren in het scenario van een economische verzwakking na het veelvuldig optrekken van de beleidsrente. 

De blootstelling aan de Europese periferie is drastisch verlaagd enerzijds via de verkoop van de inflatiegelinkte overheidsobligaties en anderzijds via de gewone overheidsobligaties. De Europese inflatiecijfers werden opwaarts bijgesteld met een sterk stijgende renteopstoot als gevolg. Dat gaf aanleiding tot een gedeeltelijke verkoop van de inflatiegelinkte overheidsobligaties die als doel hebben de obligatieportefeuille te beschermen tegen dergelijke inflatieschokken. Ook het potentiële recessiegevaar in de EU speelde een rol, minder kredietwaardige landen zien namelijk het meeste af. De opbrengsten werden herbelegd in kwaliteitsvolle overheidsobligaties van de Verenigde Staten en enkele Europese landen om te profiteren van aantrekkelijkere rendementen en hun hogere kredietwaardigheid.

De positie in Chinese overheidsobligaties, die al meer dan een jaar wordt aangehouden, werd doorheen het kwartaal volledig verkocht. Na een mooi parcours is het relatieve lopende rendement ten opzichte van Amerikaans staatspapier minder interessant geworden. We verkochten in meerdere stappen onze posities in Chinese obligaties. Op die manier verzilverden we de winsten en vermijden we eventuele Chinese muntverzwakkingen. China is immers economisch aan het stimuleren in tegenstelling tot Europa en de Verenigde Staten.

Daarnaast werden ook de hoogrentende Europese bedrijfsobligaties met een hoog risico verlaagd om de gevoeligheid aan een economische groeivertraging in Europa te beperken.

Munten

We hebben een portefeuille die sterk gediversifieerd is op het vlak van de muntenblootstelling. Dat doen we om te anticiperen op een zwakkere euromunt die het gevolg zou kunnen zijn van de malaise waarin we terecht gekomen zijn sinds de Russische invasie. De hogere energie- en grondstoffenprijzen kunnen wegen op onze relatieve competitiviteit. De onderstaande tabel is een foto van de muntblootstelling op 30.06.2022.

 

Munt

Gewicht

Euro

34 %

Andere Europese munten

10,5 %

US-dollar

43,9 %

Japanse Yen

2,2 %

Munten uit opkomende landen

5,5 %

Andere munten

3,9 %

Lees meer