Scherpe reactie van rentevoeten

De stijging veroorzaakt door de centrale banken

In respons op de inflatie zijn de rentevoeten verder gestegen de laatste 3 maanden. De centrale banken hebben aangegeven dat hun prioriteit ligt bij het temmen van het inflatiespook. Ze zullen ingrijpen met een strenger monetair beleid. Zoals aangehaald in de vorige kwartaalupdate heeft een centrale bank als beleidsinstrument hiervoor de kortetermijnrentevoet enerzijds en kan ze anderzijds ook eerder aangekochte instrumenten verkopen of laten vervallen om zo haar balanstotaal te verminderen. Het onmiddellijk effect van dit strenger monetair beleid is hogere rentevoeten op alle looptijden (zie onderstaande grafiek).

 

Obligatiecurve

De stijging veroorzaakt door marktverwachtingen

Het beleid van de centrale bank heeft de grootste invloed op de kortlopende rentevoeten. De rentevoeten op lange termijn bewegen parallel maar ze reflecteren ook de inflatieverwachtingen, de verwachte economische groei, en bij de meest veilige obligaties (Duitsland, Verenigde Staten) de mate van vertrouwen dat investeerders hebben.

De recessiesignalen 

De grafiek hierboven laat duidelijk een vlakkere curve zien, wat meestal een teken is van economische vertraging. Wanneer de economische vertraging resulteert in een negatieve bbp-groei gedurende 2 kwartalen, spreken we van een technische recessie.

Twee mogelijke recessiesignalen, afgebeeld hieronder, die zich beginnen voor te doen, zijn de oplopende kredietrenteverschillen (bedrijfsobligaties – veilige overheidsobligaties) en het alsmaar kleiner wordende verschil tussen de 10 jaar- en 2-jaarrente (rechtse grafiek). Vooraleer het tweede signaal zich afspeelt, moet het verschil tussen 10 en 2 jaar negatief zijn. Zowel in de VS als in Europa valt op te merken dat de kredietspreads sterk zijn opgelopen (linkse grafiek).

 

Kredietspread - bedrijfsobligaties
Amerikaanse renteverschillen

Lees meer

 • Financiële markten

  De markten kenden de voorbije maanden een bovengemiddelde volatiliteit met dagelijkse schommelingen van meer dan 2 %.

 • Inflatie: de gemeenschappelijke, wereldwijde vijand

  Een uitgebreid hoofdstuk zal besteed worden aan inflatie. Dit fenomeen is namelijk allesbepalend voor het beleid van de centrale banken, de rentevoeten, de verwachte economische groei en bedrijfswinsten, het consumentenvertrouwen en het beurssentiment.

 • Het spel van voorspellingen

  Ook de markten zien deze signalen en maken een inschatting hoeveel en hoe snel de renteverhogingen zullen worden voortgezet door de centrale banken.

 • Beheerbeslissingen

  De aandelenmarkt weerspiegelt niet de huidige staat van de economie, maar tracht vooruit te kijken met een bijzonder oog voor de verwachte rentevoeten, de risicopremies (de extra vergoeding voor het nemen van aandelenrisico) en de toekomstige bedrijfswinsten.