Monetair beleid van de Federal Reserve

Ook de markten zien deze signalen en maken een inschatting hoeveel en hoe snel de renteverhogingen zullen worden voortgezet door de centrale banken. Dit is gebaseerd op de jaareindeprojecties van verschillende FED-officials en op de huidige staat van de economie. De linkse grafiek onderaan geeft de puntwaarnemingen van de verschillende FED-officials weer in juni.

Tegen het einde van 2022 verwacht het merendeel een beleidsrente rond de 3,4 %, tegen eind 2023 nog eens 0,4% hoger om nadien te dalen en stilaan naar het langetermijnevenwicht te evolueren rond 2,5 %. Maar de brede markt (rechtse grafiek onderaan) is van mening dat in december van dit jaar het hoogste punt bereikt zal worden rond de 3,25 % om nadien te dalen. Men vermoedt namelijk dat er minder renteverhogingen nodig zijn om de economie af te remmen.

In Europa vindt dezelfde speculatie plaats over inflatie en rente met dat verschil dat we als economie nog gevoeliger zijn voor inflatie. We hebben een open economie die gevoelig is aan de globale groeivertraging. Of het ingrijpen van de ECB met renteverhogingen een effect heeft, blijft koffiedik kijken. De ECB moet de Amerikaanse centrale bank volgen zodat de euro niet verder verzwakt, want een zwakke munt importeert inflatie. De markt verwacht dat de beleidsrente binnen 2 jaar rond 1,25% zal liggen.
 

FOMC-voorspellingen
Ingeprijsde renteverhogingen

Groeivertraging

We zagen de inflatie zijn effect al hebben op het verwachte pad van de centrale banken en de langetermijnrentes. Ook heeft het een impact op de groei van de economie, het consumentenvertrouwen, de bedrijfswinsten en de waarderingen van de financiële markten. 

De economische groei

De linkse onderstaande grafiek geeft het PMI/ISM-cijfer weer, wat de mate van vertrouwen is dat inkoopmanagers hebben in de economie. Een cijfer boven 50 impliceert een expansieve economie met een stabiele groeivoet en een boven 55 impliceert zelfs een versnelling in groei. Onder 50 betekent dat de inkoopmanagers een contractie voorzien. Wat opvalt, is dat zowel de VS (lichtblauw) als Europa (rood) een dalende trend kennen, met nog altijd een cijfer boven 50. Japan (zwart) kent opnieuw een stijgende trend boven 50 en China kruipt geleidelijk uit een dal, maar deze tendens moet zich de volgende maanden voortzetten.

In de rechtse grafiek worden de verrassingindices afgebeeld waarbij een cijfer boven 0 impliceert dat de gerapporteerde economische cijfers beter zijn dan verwacht. De verrassingsindices geven allemaal een cijfer onder 0 weer, wat indicatief is voor een economische vertraging.

 

PMI/ISM
Verrassingindices

Consumentenvertrouwen

Ook het consumentenvertrouwen, een economische indicator die de mate van optimisme meet die consumenten hebben over de algemene toestand van de economie van hun land en hun eigen financiële situatie, is een belangrijke maatstaf voor de economische groei. Ook hier zien we een dalende tendens zowel voor Amerika (groen) als Europa (roos), wat impliceert dat de consument minder geneigd is om geld uit te geven, wat de economie dan weer afkoelt.

Maar er kan een licht optimisme opgemerkt worden als we de laatste cijfers van de Michigan Consumer sentimentindex mogen geloven. Dat is een maandelijks onderzoek naar hoe consumenten denken over de economie, persoonlijke financiën, zakelijke condities en bestedingscondities. Een lichte verbetering van de inflatieverwachtingen valt op. Dat zou mogelijk de urgentie voor scherpere renteverhogingen kunnen remmen.

 

Verwachte evolutie bedrijfswinsten

Risicopremies

Ondanks de stijgende rentevoeten, die negatief wegen op de aandelenmarkten als ze niet gecompenseerd worden door economische groei, de geografische risico’s en de beursdalingen, worden de beleggers nog altijd gemiddeld vergoed voor het extra risico dat ze opnemen vandaag. Voor het lopen van aandelenrisico is er nu een verwacht extra rendement te bekomen boven op een staatsobligatie van 4,5 %, 7,5 %, 8,25 % en 8,25 % voor respectievelijk Amerika (groene lijn), China (blauwe lijn), Europa (donkerblauwe lijn) en Japan (rode lijn).

De hogere potentiële returns buiten Amerika worden bekomen door de lagere rentevoeten op de staatsobligaties enerzijds en anderzijds door de lagere waarderingen. Ook spelen de verhoogde risico’s een rol. In Europa de olie- en gasafhankelijkheid, in China de lockdowns en in Japan de afhankelijkheid van de bedrijvigheid met China en de verzwakking van de munt.

 

Risicopremies

Lees meer

 • Financiële markten

  De markten kenden de voorbije maanden een bovengemiddelde volatiliteit met dagelijkse schommelingen van meer dan 2 %.

 • Inflatie: de gemeenschappelijke, wereldwijde vijand

  Een uitgebreid hoofdstuk zal besteed worden aan inflatie. Dit fenomeen is namelijk allesbepalend voor het beleid van de centrale banken, de rentevoeten, de verwachte economische groei en bedrijfswinsten, het consumentenvertrouwen en het beurssentiment.

 • Scherpe reactie van rentevoeten

  De stijging veroorzaakt door de centrale banken

 • Beheerbeslissingen

  De aandelenmarkt weerspiegelt niet de huidige staat van de economie, maar tracht vooruit te kijken met een bijzonder oog voor de verwachte rentevoeten, de risicopremies (de extra vergoeding voor het nemen van aandelenrisico) en de toekomstige bedrijfswinsten.