Financiële markten

De markten kenden de voorbije maanden een bovengemiddelde volatiliteit met dagelijkse schommelingen van meer dan 2 % (zie onderstaande grafiek).
 
Volatiliteit indices

Welk eco­no­misch sce­na­rio voor de vol­gen­de maan­den?

Het continue debat tussen zachte landing, stagflatie, en recessie had de markten in zijn greep. Het ‘zachtelandingscenario’ verwijst naar een gematigde economische vertraging na een periode van groei. De Amerikaanse centrale bank en de andere centrale banken streven naar een zachte landing wanneer ze de rente verhogen om de inflatie in bedwang te houden. Het stagflatiescenario verwijst naar een economie die een gelijktijdige stijging van de inflatie en stagnatie van de economische output ervaart. Een recessie, wat op zijn beurt desinflatoir is, is een periode van tijdelijke economische neergang waarin de handel en de industriële bedrijvigheid worden teruggedrongen, in het algemeen gekenmerkt door een daling van het BBP in twee opeenvolgende kwartalen.

 Aandelenmarkten onder druk

Deze wisselwerking werd gekenmerkt door een lijst aan onzekerheden. De hoge inflatie, een restrictiever monetair beleid, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en twijfelachtige groeivooruitzichten, blijven de markten in hun greep hebben met als gevolg verdere scherpe dalingen op de wereldwijde markten.

Uitgedrukt in eurotermen waren de negatieve koplopers de Amerikaanse en Europese markten (de gele en roze lijn in de onderstaande grafiek). Opmerkelijke positieve koploper in de onderstaande grafiek is China. Na de vrije val in rendementtermen in maart omwille van de lockdown, veert de Chinese beurs terug op na beter dan verwachte economische cijfers, weliswaar vertrekkende van lage niveaus. Ook de relatieve goedkope beurs, de meer soepele houding van de autoriteiten en de versoepeling van de lockdown spelen hierin mee. 

Evolutie aandelenbeurzen in euro

Obligaties zijn niet immuun voor de onrust

Naast de aandelenmarkten bleven de obligatiemarkten ook onder druk staan. De inflatie bleek persistenter dan verwacht en de Amerikaanse centrale bank (FED) is dan ook van haar ‘tijdelijke’ retoriek moeten afstappen. Enerzijds de te sterke arbeidsmarkt en anderzijds de stijgende olie- en gasprijzen zorgden voor hoge inflatie, wat de Amerikaanse centrale bank ertoe moest bewegen om een scherpere houding te nemen in het bestrijden van de inflatie.

Na de eerste verhoging met 25 bps in maart werd dit vervolgd met achtereenvolgend stijgingen van 50 bps en 75 bps voor april en mei. De verwachting is ook de komende meetings dat de rentevoeten met minstens 50 bps zullen worden verhoogd. Ook de Europese centrale bank (ECB) is scherper geworden in verwoording en een stijging in de rente wordt verwacht.

Die verwachtingen vertaalden zich in sterke dalingen van de obligatiekoersen. De Amerikaanse dollar versterkte echter ook waardoor de investering als eurobelegger beter uitviel.

Evolutie obligatiebeurzen met 10 jaar looptijd in euro

 Een negatieve combinatie met historische accenten

Zowel de aandelen- als de obligatiemarkten hebben de dalingen voortgezet in het tweede kwartaal. We kunnen zelfs spreken over historische tijden. Enerzijds op het vlak van de inflatie en anderzijds in rendementtermen voor gemengde fondsen. In de onderstaande grafiek zie je aan het groene punt hoe zeldzaam deze tijden zijn. De wereldwijde aandelen en wereldwijde obligaties zijn sinds het begin van het jaar met respectievelijk 15 % en 12 % gedaald in dollar termen (foto genomen tot en met 03.06.2022).

You are here: a historically challenging start to year

Bron: artikel van John Authers, 03.06.2022: ‘ESG is alive and well. Just call it protectionism’ 

Lees meer

 • Inflatie: de gemeenschappelijke, wereldwijde vijand

  Een uitgebreid hoofdstuk zal besteed worden aan inflatie. Dit fenomeen is namelijk allesbepalend voor het beleid van de centrale banken, de rentevoeten, de verwachte economische groei en bedrijfswinsten, het consumentenvertrouwen en het beurssentiment.

 • Scherpe reactie van rentevoeten

  De stijging veroorzaakt door de centrale banken

 • Het spel van voorspellingen

  Ook de markten zien deze signalen en maken een inschatting hoeveel en hoe snel de renteverhogingen zullen worden voortgezet door de centrale banken.

 • Beheerbeslissingen

  De aandelenmarkt weerspiegelt niet de huidige staat van de economie, maar tracht vooruit te kijken met een bijzonder oog voor de verwachte rentevoeten, de risicopremies (de extra vergoeding voor het nemen van aandelenrisico) en de toekomstige bedrijfswinsten.