De economie op intensieve zorgen

17 april 2020

Auteur: Xander Michielsen, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

De centrale banken in Europa en de Verenigde Staten hadden eerder al steunmaatregelen aangekondigd. In de afgelopen week kondigden de Amerikaanse centrale bank en Europese Unie bijkomende initiatieven aan om de economie verder te ondersteunen. Het is belangrijk dat de economie deze moeilijke periode kan overbruggen en dat daarvoor de nodige middelen worden ingezet. In Europa lijkt het virus zijn grip te verliezen, maar het is nog te vroeg om de overwinning uit te roepen. Deze week is het resultatenseizoen begonnen, de eerste economische schade zal zo concreter worden.    

Extra financiële steunmaatregelen vanuit diverse overheden

Zowel in de Verenigde Staten als in Europa werden de laatste week bijkomende maatregelen aangekondigd. Deze stimulerende maatregelen zijn noodzakelijk om de schade aan de economie zoveel mogelijk te beperken. In Europa was er onenigheid over de oprichting van een coronanoodfonds. Vooral Nederland kon zich niet verzoenen met dit idee. Zonder solidariteit binnen de Europese Unie zou een nieuwe eurocrisis na corona niet ondenkbaar zijn. Daarom is het van cruciaal belang dat Europa zich solidair opstelt en de eenheid binnen de unie bewaakt. De Europese commissie kwam uiteindelijk tot een akkoord en ook Nederland ging akkoord. Er komt een steunfonds van meer dan 500 miljard euro. Met het noodfonds zullen op korte termijn landen, bedrijven en werknemers worden ondersteund. Er kan krediet worden verleend voor alle soorten uitgaven ter ondersteuning van de gezondheidzorg en alle directe en indirecte kosten die het gevolg zijn van de coronacrisis. Zonder extra voorwaarden. Deze onvoorwaardelijke kredietlijnen kunnen de Europese landen die het hardst zijn getroffen, zoals Italië en Spanje, de nodige extra financiële steun geven om erger te voorkomen en sneller te herstellen.

In de Verenigde Staten nam de centrale bank nog extra ongeziene maatregelen. Doordat de economische activiteit plots stilviel en er geen sociaal vangnet is, is in drie weken tijd 10 % van de actieve bevolking werkloos geworden. Dat cijfer is historisch. Er mag dus zeker niet licht overheen worden gegaan. De Amerikaanse centrale bank kondigde meteen na deze onrustwekkende cijfers een stimuluspakket aan van 2300 miljard dollar. Dat extra geld moet bedrijven en gezinnen financieel ondersteunen om deze moeilijke tijd te overbruggen.  

De OPEC-landen gaan minder olie produceren

De OPEC-landen (Organisatie van Olie-exporterende Landen) kwamen tot een akkoord om de olieproductie te verlagen met bijna 10 miljoen vaten per dag vanaf 1 mei. Een afname van die omvang is historisch. Het effect op de olieprijs was echter van korte duur. Dit toont aan dat de economische verwachtingen laag zijn. De economische activiteit is wereldwijd stilgevallen, waardoor er ook amper vraag is naar olie. We blijven de oliesector vermijden in onze kernfondsen.

Een lage olieprijs kan voordelig zijn voor landen die olie consumeren, maar niet produceren. Een voorbeeld is India, een van de grootste olie-importeurs ter wereld. Lage olieprijzen kunnen een enorme boost geven aan de Indische economie. Er wordt geschat dat de lopende rekening dit jaar break-even zal draaien als de prijs zo laag blijft. Dat zou India meer ruimte geven voor stimulusmaatregelen om de binnenlandse economie te ondersteunen.

Positieve signalen rond het coronavirus

Europa

Wat de verspreiding van het coronavirus betreft, zien we dat het aantal nieuwe cases in Europa voorzichtig afneemt. Er is stilaan een afvlakking tot afname te zien in Spanje en Italië. Spaanse fabrieken en de bouwsector konden terug opstarten. Dat betekent niet dat het coronaprobleem is opgelost, maar geen verdere escalatie kan vandaag als een gunstig signaal worden gezien. 

Nieuwe cases in Italië. Bron: Worldometers.info

Nieuwe cases in Italië. Bron: Worldometers.info

Nieuwe cases in Spanje. Bron: Worldometers.info

Nieuwe cases in Spanje. Bron: Worldometers.info

China

In China zien we een zeer beperkt aantal nieuwe besmettingen en de economie wordt er stapsgewijs terug opgestart. Daardoor is het vertrouwen van de aankoopdirecteuren, gemeten aan de hand van de PMI-indicatoren, spectaculair opgeveerd. Als deze cijfers bevestigd worden in de economische activiteit, kan dat een zeer gunstige voorbode zijn voor de Chinese economie. Bijkomend zou het ook een hoopgevend signaal kunnen zijn voor de rest van de wereld. Het kan betekenen dat de recessie van korte duur is en dat de economische activiteit snel hervat kan worden. Vandaag blijven Chinese aandelen sterk vertegenwoordigd in onze kernfondsen. 

Evolutie vertrouwen aankoopdirecteuren voor Chinese diensten en industrie.

Evolutie vertrouwen aankoopdirecteuren voor Chinese diensten en industrie.
Bron: Refenitiv Datastream

Wat hebben we gedaan in de kernfondsen?

De stimulusmaatregelen van de centrale banken en lokale overheden zijn noodzakelijk en stemmen ons positief op de middellange termijn. Ook de opvering van het economisch vertrouwen in China is goed nieuws. Aan de andere kant is het coronavirus buiten China nog niet ingedijkt, wat de komende weken nog voor onzekerheid zal zorgen. Vanaf deze week zullen bedrijven ook hun resultaten bekendmaken. Het spreekt voor zich dat er heel negatieve cijfers in die resultaten zullen staan, net als in diverse macro-economische data die de komende dagen en weken gepubliceerd worden. Op korte termijn verwachten we hierdoor extra schommelingen. Daarom behouden we onze standaard visie op aandelen. 

De gunstige beursevolutie in de laatste twee weken zorgde ervoor dat het percentage aandelen toenam. Vorige week heben we deze bewust aangehouden en dat bleek achteraf een goede keuze te zijn. Deze week hebben we de aandelenpositie terug lichtjes afgebouwd. Dat deden we via trackers*, waardoor er snel en efficiënt werd verkocht. Het is voor ons te vroeg om te spreken van een duurzaam beursherstel en we verwachten nog sterke beursschommelingen in de komende weken. Bedrijven zullen namelijk de cijfers van het eerste kwartaal bekendmaken.

Eind maart dekten we 40 % van onze dollarposities af. Wij blijven deze afdekking tot vandaag behouden om ons risico aan de dollarblootstelling te beperken. Zo kunnen we beleggen in interessante Amerikaanse aandelen zonder extra dollarrisico te lopen. Aangezien het om een afdekking gaat, zal een mogelijke verzwakking van de dollar worden gecompenseerd.

Er werden Spaanse en Portugese overheidsobligaties aangekocht. Het lopende rendement op deze obligaties is toegenomen, waardoor het terug interessant wordt om erin te beleggen. Het aankoopprogramma van de ECB en het Europese noodfonds zorgen hier voor extra ondersteuning.

*ETF = Exchange Traded Fund, ook wel een tracker genoemd. Die volgt een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een bepaalde aandelenindex.

Conclusie

Aandelen kenden de voorbije weken een spectaculair herstel. De belangrijkste redenen hiervoor zijn stimulusmaatregelen van de centrale banken en lokale overheden, en de gunstige evolutie van de verspreiding van het coronavirus. Daarbij kwamen ook de cijfers uit China die aangeven dat het vertrouwen in de economie al sterk hersteld is. Door onze positionering in de kernfondsen profiteerden we de afgelopen twee weken mee van dit herstel. Ondanks dit goede nieuws zijn de economische problemen nog niet van de baan en zitten de meeste landen nog in lockdown. De komende weken verwachten we ook nog extra nervositeit op de markten bij de bekendmaking van de bedrijfsresultaten voor het eerste kwartaal.

We behouden een brede diversificatie aan beleggingsinstrumenten die ook kunnen dienen als buffers wanneer de markten opnieuw verslechteren. Een goed uitgebalanceerde portefeuille blijft uiterst belangrijk in deze onzekere omgeving. De kernfondsen geven je die gemoedsrust en zorgen hier automatisch voor. Daarbovenop blijven we altijd rekening houden met het gekozen risicoprofiel.

We blijven ons volledig richten op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten. Elke dag en in alle omstandigheden. En in het bijzonder in de uitzonderlijke omgeving van vandaag.

Lees meer

 • Het eerste kwartaal van 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan

  9 april 2020

  De eerste drie maanden van dit jaar zullen nog lang in het geheugen van beleggers blijven ronddwalen. Zowel de omvang als de snelheid van de daling van de markten heeft veel beleggers met verstomming geslagen.

 • Onze beleggingsportefeuilles in balans

  3 april 2020

  De pauzeknop wordt tijdelijk ingedrukt binnen de wereldeconomie, met alle gevolgen van dien voor de economische groei. We blijven voorzichtig zolang de COVID-19-situatie in Amerika niet op een duurzame manier is gestabiliseerd en volgen dit nauwgezet op.

 • Centrale banken en overheden nemen ongeziene maatregelen

  27 maart 2020

  De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft een wereldwijde impact. Een stilvallende economie heeft gevolgen die economisch opgevangen moeten worden door enerzijds monetaire en anderzijds fiscale stimuli. Deze week werden extra stimulerende maatregelen aangekondigd om de financiële markten te stabiliseren.