Euforie maakt plaats voor realisme

8 mei 2020

Auteur: Xander Michielsen, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

Dag na dag zien we in Europa minder nieuwe gevallen van COVID-19. Geleidelijk kunnen Europese bedrijven heropstarten. In Amerika denkt Donald Trump ook aan een versnelde heropstart van de economie, al is de situatie daar nog altijd verontrustend. Dat stemde de beurs optimistisch de afgelopen weken, soms zelfs euforisch. Maar die trend werd deze week niet doorgezet, er kwam terug plaats voor wat meer realisme.

Het aantal nieuwe COVID-19-gevallen in Europa en de Angelsaksische landen

In Italië en Spanje, twee van de meest getroffen landen uit Europa, zien we dat de daling van het aantal nieuwe besmettingen zich verderzet. De trend is gelijkaardig voor de rest van continentaal Europa. Dankzij deze evolutie kunnen de overheden eerder genomen maatregelen verder versoepelen en mensen opnieuw meer bewegingsruimte geven. Dat betekent zeker niet het einde van de pandemie. Na het afbouwen van de strenge maatregelen kan er een tweede golf van besmettingen ontstaan. Dat hoeft niet problematisch te zijn zolang de medische sector het aantal nieuwe gevallen aankan. De versoepeling van de maatregelen geeft de economie ruimte om terug op krachten te komen. Toch moet er voldoende nuchter gekeken worden naar het effect op langere termijn op het economisch stelsel. Veel bedrijven zullen waarschijnlijk nog een hele tijd onder hun maximale capaciteit werken. 

Italië: Aantal nieuwe cases Covid19 (blauwe lijn)

Italië: Aantal nieuwe cases Covid19 (blauwe lijn) 

Spanje: Aantal nieuwe cases Covid19 (blauwe lijn)

Spanje: Aantal nieuwe cases Covid19 (blauwe lijn) 

In de Angelsaksische landen kunnen we nog niet spreken van een dalende trend. Zowel voor het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten lijkt het aantal gevallen al een hele tijd te stabiliseren op een plateau. Een mogelijke oorzaak is dat zowel Donald Trump als Boris Johnson langer hebben gewacht om lockdownmaatregelen te nemen dan continentaal Europa. Ondertussen verhoogt president Trump de druk om de Amerikaanse economie terug op te starten. Boris Johnson, die zelf door het virus op intensieve zorgen lag, is na zijn besmetting opvallend voorzichtiger geworden met het afbouwen van de lockdownmaatregelen.

Verenigde Staten: Aantal nieuwe cases Covid19 (de blauwe lijn)

Verenigde Staten: Aantal nieuwe cases Covid19 (de blauwe lijn)

Verenigd Koninkrijk: Aantal nieuwe cases Covid19 (de blauwe lijn)

Verenigd Koninkrijk: Aantal nieuwe cases Covid19 (de blauwe lijn)

Niet alles wordt positief onthaald

Er was deze week optimisme door het dalende aantal nieuwe besmettingen in Europa en de gefaseerde heropstart van de economie, maar we zagen ook minder positieve signalen die de financiële markt even deden schrikken.

Zo was er even twijfel in Europa toen het Duitse hoger Hof deze week vraagtekens plaatste bij de noodzaak en de proportionaliteit van het aankoopprogramma van de ECB. De ECB zorgt er met haar aankoopprogramma voor dat de Europese landen vlotter schulden kunnen uitgeven en goedkoper kunnen lenen op de obligatiemarkt. Een groot deel van de obligaties wordt namelijk opgekocht door de ECB. Dat dit programma in vraag wordt gesteld, zorgde voor enige onrust. Niet veel later realiseerden de markten zich dat dit nieuws mogelijk niet zo dramatisch was als eerst gedacht werd, al is de symboliek en timing van deze uitspraak niet wenselijk. De verklaring gaat alleen over het aankoopprogramma dat startte in 2015 en liep tot 2018, en niet over de recente aankopen die de zwaarst getroffen landen moeten helpen tijdens de coronacrisis. Het Duitse Hof geeft de ECB nu drie maanden tijd om het aankoopprogramma te verdedigen. Het is nog te vroeg om hieruit een conclusie te trekken en we moeten de reactie van de ECB afwachten.

Vanuit Amerika beschuldigde Donald Trump China er opnieuw van het COVID-19-virus opzettelijk verspreid te hebben. Dat zou gebeurd zijn vanuit een laboratorium in Wuhan. Zo dreigt de relatie tussen de Verenigde Staten en China opnieuw te vertroebelen. De pijnlijke herinneringen aan de handelsoorlog komen terug naar boven. De markten daalden. In de huidige crisis starten met handelsbelemmeringen zou getuigen van weinig economisch inzicht. We zien dit eerder als een actie van Trump om de schuld van zich af te schuiven met de verkiezingen in het achterhoofd. We volgen deze ontwikkeling verder op.

Wat hebben we gedaan in de kernfondsen?

We zijn niet euforisch, maar realistisch. We behouden een neutrale visie tegenover aandelen. Concreet blijft het gewicht in aandelen stabiel tegenover vorige week. De steun vanuit centrale banken en overheden, in combinatie met de verdere stapsgewijze heropstart van de Europese economie stemt ons licht positief. Nadat de verwachte winstcijfers bijgesteld werden, blijven de risicopremies iets boven het gemiddelde. Dat geeft de aandelenbelegger een buffer, die weliswaar verantwoord is in deze onzekere periode. Terwijl er de laatste weken een stijgende trend heerste, hebben wij systematisch aandelen verkocht om de beleggingsportefeuille in lijn te brengen met onze neutrale visie.

Meer dan ooit kunnen we het verschil maken door de invulling van de beleggingsportefeuille. We kiezen bewust voor onze langetermijnthema’s, die zich ook tijdens deze periode resistenter tonen. Zo versterkten we binnen het aandelengewicht de posities in de thema’s vergrijzing, fintech, robotica en veiligheid.

We hebben er bewust voor gekozen om een deel van de aangehouden cash te activeren richting Europese kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties. Deze obligatiemarkt is de afgelopen periode gestabiliseerd en biedt door het hoger lopend rendement een opportuniteit. We weten dat verschillende bedrijven in de komende maanden een minder gunstige kredietrating zullen krijgen. Maar de aankondiging van de ECB dat zij de kredietmarkten verder ondersteunt via haar aankoopprogramma, geeft ons een extra buffer.

Conclusie

Het is belangrijk om als belegger realistisch te blijven en niet mee te gaan in euforie of overdreven pessimisme. Wij zorgen voor een brede, wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille met een toekomstvisie. De komende maanden en jaren zullen we grote verschillen zien tussen sectoren en regio’s. Er zullen winnaars en verliezers zijn. Thematische beleggingen hebben zich tijdens deze periode al kunnen bewijzen. Enerzijds profiteren de kernfondsen mee bij een stijgende markt, anderzijds houden ze ook een buffer aan voor als het minder goed gaat. Dat zorgt voor een evenwichtige beleggingsportefeuille.

We blijven ons volledig focussen op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten. Elke dag en in alle omstandigheden. En in het bijzonder in de uitzonderlijke omgeving van vandaag.

Lees meer

 • Zijn we voorbij de piek en klimmen we uit het dal?

  30 april 2020

  De afgelopen maanden leek alles over het coronavirus te gaan, zowel in ons dagelijkse leven als op de financiële markten. Gelukkig zien we vandaag signalen dat het ergste achter de rug is.

 • Met vertrouwen blijven inzetten op onze sterktes in beheer

  24 april 2020

  Verschillende Europese landen versoepelen intussen de meest strenge lockdownmaatregelen. Ook een aantal Amerikaanse staten zetten die stap. Dit is zeker een gewonnen veldslag voor de samenleving en de economie, maar de oorlog is nog niet voorbij.

 • De economie op intensieve zorgen

  17 april 2020

  In de afgelopen week kondigden de Amerikaanse centrale bank en Europese Unie bijkomende initiatieven aan om de economie verder te ondersteunen. Deze week is het resultatenseizoen begonnen, de eerste economische schade zal zo concreter worden.