Met vertrouwen blijven inzetten op onze sterktes in beheer

24 april 2020

Auteur: Matthieu De Coster, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

Onze portefeuilles zijn gericht op de toekomst. Enerzijds doordat we kiezen voor een neutrale positionering in onze kernfondsen wat betreft het evenwicht tussen cash, obligaties en aandelen. Anderzijds doordat we steunen op de bedrijven die bouwen aan de nieuwe economie. 

Een gewonnen veldslag

In Italië werd de piek van het aantal nieuwe besmettingen gehaald op 21 maart, afgelopen maandag én dinsdag daalde voor het eerst het totaal aantal besmette personen. Ook in Spanje daalde dat cijfer maandag voor het eerst. Verschillende landen, zoals Denemarken, Noorwegen en Spanje, versoepelen intussen de meest strenge lockdownmaatregelen. Ook een aantal Amerikaanse staten zetten die stap. Dit is zeker een gewonnen veldslag voor de samenleving en de economie, maar de oorlog is nog niet voorbij.

Heropflakkeringen van het virus zijn volgens specialisten niet uitgesloten. Een Harvard studie gaat ervan uit dat we tot in 2022 periodiek in lockdown zullen moeten gaan. Veel zal afhangen van de mate waarin we de komende maanden van een groepsimmuniteit(1) kunnen spreken. Ook de snelheid waarmee er een vaccin komt tegen het virus en het aantal uitgevoerde testen bepalen de toekomstige evolutie.

Fylogenie coronavirus

Bron: GISAID

Deze kaart toont de fylogenie van het virus, of het evolutiepad van het organisme. Elk bolletje vertegenwoordigt een onderzoek van het DNA van COVID-19. Zo kunnen we mutaties en het gevolgde pad van besmettingen in kaart brengen. Het is duidelijk dat de onderzoekswereld op volle toeren draait. Het goede nieuws is dat het virus tot nu toe geen gevaarlijke mutaties heeft ondergaan(2).

Om verdere economische schade te voorkomen, moeten we nu wel geleidelijk en op een verantwoorde manier terug aan het werk gaan. Mondmaskers, massaal testen, afstand houden, handgels en andere routines zijn daarbij noodzakelijk.

De onzekerheid blijft hoog

Vandaag is de onzekerheid waarmee beleggers geconfronteerd worden aanzienlijk. We kennen het exacte pad en de eventuele heropflakkeringen van het virus niet. Ook de snelheid en de omvang van de heropening van de economie is een onzeker gegeven.

Het is bovendien niet helemaal duidelijk in welke mate bedrijven de afgelopen maanden hebben afgezien, of net geprofiteerd, van de crisis. In normale omstandigheden toetsen we onze schattingen af met wat analisten wereldwijd verwachten, maar ook zij tasten in het duister. In welke mate zullen bedrijven op een later moment een deel van de opgelopen schade kunnen inhalen?

Ten slotte is het onzeker hoe beleggers zullen reageren op de bedrijfsresultaten die bekendgemaakt zullen worden. Kijken ze verder vooruit of panikeren ze bij het zien van de kwartaalresultaten? De voorbije weken was er terug een opflakkering van vertrouwen.

De beste aanpak in tijden van onzekerheid is inzetten op sterktes 

Laten we datgene wat we wel weten maximaal benutten.

De nieuwe economie

We kiezen voor onze langetermijnthema’s, die niet toevallig overeenkomen met de sectoren die het minst geraakt zijn. De technologische sector en de gezondheidszorgsector zijn al geruime tijd de grootste posities in onze portfeuilles, ook al voor de coronacrisis. Deze positionering is ingegeven vanuit de keuze voor bedrijven die inzetten op internetveiligheid, robotisering en de vergrijzing waarin veel bedrijven zitten die onderzoek doen naar geneesmiddelen. Zij bouwen aan de nieuwe economie. We zijn ons bewust van het belang van deze sectorkeuzes. We zullen ook na de lockdown allicht wat vaker van thuis werken en minder verplaatsingen doen. Bedrijven die werkruimte huren, kunnen in één klap heel wat kosten besparen door hun personeel deels thuis te laten werken en kleinere oppervlakten te huren: ‘Wacht eens, wij hebben zoveel m² niet nodig.’. Deze laatste twee vanzelfsprekende zinnen hebben een grote en langdurende impact op de energie- en de vastgoedsector.

De olieprijs moet zich aanpassen aan een nieuwe realiteit en zal dat doen aan lagere evenwichtsprijzen, allicht voor een langere tijd onder de 50 dollar per vat. Dat betekent voor veel energiebedrijven minder winst.

De commerciële vastgoedsector zal ook veel tegenwind ondervinden van faillissementen en besparingen die er onvermijdelijk komen.

Posities in hotels, de luchtvaartsector, toerisme en bedrijven die gelinkt zijn aan massa-evenementen blijven een hoog investeringsrisico met zich meebrengen. In welke mate gaan de mensen zich mogen en willen blootstellen aan de hogere besmettingsrisico’s?

Binnen de sectoren en thema’s proberen we te kijken naar de digitaliseringsgraad van het bedrijf. Binnen het lifestylethema kijken we bijvoorbeeld naar de online zichtbaarheid van het merk.

Twijfel is niets nieuws en het is zelfs de reden waarom aandelen op lange termijn mooie rendementen kunnen voorleggen. Je krijgt op lange termijn namelijk een risicopremie als vergoeding voor de tussentijdse onzekerheden. Vandaag is die risicopremie gemiddeld. Je krijgt dus een correcte vergoeding voor het gelopen risico. Dat laatste argument brengt ons tot activaverdeling die we hanteren.

Onze huidige positionering

Vandaag hebben we een neutrale positionering in onze kernfondsen wat betreft het evenwicht tussen cash, obligaties en aandelen. Die wordt ingevuld met onze gerichte bedrijfskeuzes. Het is een uitstekend moment voor actief beheer om het verschil te maken via bedrijfsselectie. De winnaars en de verliezers in de economie van morgen worden steeds duidelijker. Toch is dit spel nog niet volledig gespeeld. Niet alles zit al in de beurskoersen verwerkt. Bedrijven die nu floreren zijn allicht vertrokken voor een langere termijn.

Het grootste regionale gewicht in onze portefeuilles ligt in de Verenigde Staten. Hun economie en beleid is allicht het meest veerkrachtig om deze crisis te doorstaan, gesteund door vlotte politieke besluitvorming. De dollar is behoorlijk sterk volgens onze analyse. De dollar wordt vandaag sterk bevoordeeld door zijn statuut als toevluchtsoord. Het kleiner wordende renteverschil tussen de VS en Europa impliceert dat de dollar vandaag te hoog staat gewaardeerd. Bovendien zou het vooruitzicht van een herstel van de wereldeconomie later dit jaar de door voorzichtigheid geleide beleggingen in de Amerikaanse munt minder nodig maken. Gebaseerd op de renteverlaging en de massele fiscale stimulus verwachten we dat de dollar een verzwakking zal inzetten tussen nu en eind 2020. Om die reden beschermen we ons voor een stuk tegen een mogelijke verzwakking van de dollar met behulp van indekkingsinstrumenten.

De steun van de centrale banken voor de overheidsobligaties hebben we positief onthaald. Hierdoor verwachten we in perifeer Europa minder schommelingen de komende maanden. We behouden deze posities en kopen af en toe zelf tactisch bij wanneer we zien dat het renteverschil tegenover een veilige haven als Duitse overheidsobligaties is gestegen. 

Conclusie

Meer dan ooit is het moment gekomen voor actief beheer om het verschil te maken via bedrijfsselectie. De portefeuille wordt ingevuld met onze bedrijfskeuzes gericht op hoge kwaliteit. We kiezen voor onze langetermijnthema’s, die niet toevallig overeenkomen met de sectoren die het minst geraakt zijn. De technologische sector en de gezondheidszorgsector zijn bijvoorbeeld al geruime tijd de grootste posities in onze portefeuilles.

We blijven onze volledige focus richten op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten. Elke dag en in alle omstandigheden. En in het bijzonder in de uitzonderlijke omgeving van vandaag.

(1) Als de besmettelijkheid van corona R0=3 is (1 besmette persoon besmet gemiddeld 3 anderen), dan moet 66 % van de bevolking immuun zijn om van groepsimmuniteit te kunnen spreken. Zo wordt een stijging van het aantal besmetting op natuurlijke wijze tegengegaan.

(2) In die zin dat het gedrag van het virus zou gewijzigd zijn of gevaarlijker geworden. Het virus bestaat uit ongeveer 30 000 biochemische ‘letters’ waarvan er vandaag maximaal een variatie is van 40 letters.

Lees meer

 • De economie op intensieve zorgen

  17 april 2020

  In de afgelopen week kondigden de Amerikaanse centrale bank en Europese Unie bijkomende initiatieven aan om de economie verder te ondersteunen. Deze week is het resultatenseizoen begonnen, de eerste economische schade zal zo concreter worden.

 • Het eerste kwartaal van 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan

  9 april 2020

  De eerste drie maanden van dit jaar zullen nog lang in het geheugen van beleggers blijven ronddwalen. Zowel de omvang als de snelheid van de daling van de markten heeft veel beleggers met verstomming geslagen.

 • Onze beleggingsportefeuilles in balans

  3 april 2020

  De pauzeknop wordt tijdelijk ingedrukt binnen de wereldeconomie, met alle gevolgen van dien voor de economische groei. We blijven voorzichtig zolang de COVID-19-situatie in Amerika niet op een duurzame manier is gestabiliseerd en volgen dit nauwgezet op.