Is de strijd tegen inflatie voorbij?

10 februari 2023

Auteur: Xander Michielsen, fondsbeheerder van Argenta Asset Management

Sinds de start van 2023 kende de beurs een zeer gunstig verloop. Vooral Europese aandelen wisten positief te verrassen, gedreven door economische cijfers die minder slecht waren dan verwacht. De Chinese beurs evolueerde heel positief na de economische heropening. De Amerikaanse inflatie kon zijn neerwaartse trend bevestigen waardoor de Amerikaanse centrale bank haar beleid stapsgewijs matigt. De centrale banken verhoogden de rente opnieuw in lijn met wat de markten hadden verwacht. De komende maanden zullen uitwijzen of dit voldoende is om de inflatie volledig onder controle te krijgen en welke impact dit zal hebben op de economische groei.   

Hoe is het met de inflatie gesteld? 

De Amerikaanse inflatie gaat de goede kant op

De inflatie heeft in de Verenigde Staten zijn keerpunt bereikt en slaagt erin stapsgewijs te dalen. Vooral de totale inflatie is sterk gezakt onder invloed van de dalende prijzen van energie en voeding. De prijs van duurzame consumptiegoederen (fysieke goederen) is ook afgekoeld en helpt deze neerwaartse trend te bevestigen. De prijs van diensten kent echter nog steeds een stijgende trend. Samen met de sterke arbeidsmarkt kan het effect ervoor zorgen dat de kerninflatie eerder moeizaam richting 2 % zal bewegen. Iets waar de markt zich vandaag minder zorgen over maakt. De inflatiepiek ligt naar alle waarschijnlijkheid wel achter ons. 

Inflatie Verenigde Staten

In Europa is er nog werk te verrichten

Het beleid van de Europese centrale bank loopt een heel stuk achter op dat van de Verenigde Staten. De ECB is enkele maanden later gestart met renteverhogingen en heeft zich een hele tijd gematigd opgesteld. Er is lang volgehouden dat de oorzaken van inflatie tijdelijk zouden zijn. Het is duidelijk dat de Europese inflatie verder bestreden moet worden. Ze is nog beduidend hoger dan die van de Verenigde Staten. Het algemene beeld van de Europese inflatie toont wel een daling, maar die is voor het grootste deel te wijten aan de dalende energie- en voedingprijzen. De sterke daling van de gasprijs heeft hier een gigantische impact. Het wekt de indruk dat de inflatie in Europa ook achter de rug is, maar zolang de kerninflatie zo sterk blijft, is dat te voorbarig en zal de ECB verder actie moeten nemen. De kerninflatie sluit energie en voeding uit en is daardoor een pak structureler. Het is daarom belangrijk dat de kerninflatie daalt, wil de ECB haar rentestijgingen afbouwen.

Kerninflatie (exclusief voeding & energie) (jaarbasis)

Hoeveel renteverhogingen mogen we nog verwachten?

De financiële markten hebben al enkele rentestijgingen achter de kiezen. Terwijl de Amerikaanse centrale bank de renteverhogingen al minder agressief doorvoert, sprak de Europese centrale bank agressievere taal. 

De markt verwacht dat de renteverhogingen in de Verenigde Staten bijna hun hoogtepunt hebben bereikt. Het einde van de rentestijgingen is daar dus in zicht, maar betekent daarom nog niet dat de rente snel terug naar beneden zal worden gebracht. De markt tracht de commentaren van Jerome Powell (voorzitter van de Amerikaanse centrale bank) correct in te prijzen. De tekorten in de arbeidsmarkt zijn van systematische aard. Daardoor kan de inflatiedruk langer aanhouden. De markt verwacht een verdere stijging van de beleidsrente tot rond 5 %. Opvallend is dat er vanaf 2024 opnieuw een lagere beleidsrente wordt ingeprijsd, een teken dat de markt gelooft dat de inflatie onder controle zal zijn en er op dat moment economisch nood zal zijn aan een soepeler beleid. Dat is ook te zien in de verwachte inflatie. 

Voor Europa wordt een verdere verhoging van de rente ingeschat tot rond een niveau van ongeveer 3 %. Er zijn ook stemmen die opgaan voor meer en snellere renteverhogingen omdat de Europese inflatie vandaag nog op een zeer hoog niveau zit ten opzichte van de beleidsrente. Er zijn nog geen duidelijke signalen dat de kerninflatie zou keren. De arbeidsmarkt is sterk en zorgt voor aanhoudende druk op de lonen. De prijzen van goederen en diensten koelen ook nog niet af.

Ingeprijsde renteverhogingen

Wat is het effect op de bedrijfswinsten?

De bedrijfsresultaten voor het einde van 2022 waren beter dan verwacht. Voor de Verenigde Staten werden de verwachte bedrijfsresultaten binnen 1 jaar neerwaarts bijgesteld, maar het gaat hier niet over grote correcties. De Europese verwachtingen werden verder opwaarts bijgesteld. De sterke daling van de gasprijzen zorgde voor minder druk en daarnaast kondigde Europa ook een ondersteuningsplan aan als weerwerk tegen de ‘inflation reduction act’ die in de Verenigde Staten werd aangekondigd.

Toch zijn er redenen om niet voluit optimistisch te zijn. De impact van de stijgende rente moet nog tot uiting komen. De financieringskosten zijn namelijk de hoogte ingeschoten, met dank aan de opwaartse rentebewegingen. De inflatie is nog steeds aanwezig en het consumentenvertrouwen neemt af. Een tragere economische groei zal zijn effect hebben op de marges van de bedrijven. De inputkosten zijn toegenomen en er is een arbeidstekort dat kan leiden tot verdere loonsverhogingen. De kans dat de bedrijfswinsten teleurstellen en neerwaarts moeten worden bijgesteld, is realistisch.

De Chinese bedrijfswinsten kenden eerder al een correctie, weliswaar door de strenge covidmaatregelen. Sinds de recente heropening en de politieke wil om de economie niet langer af te remmen door restrictieve maatregelen, kenden de verwachte bedrijfsresultaten al een mooie opsprong. Ook andere economische sentimentsindicatoren keerden positief.  

Ingeprijsde renteverhogingen (VS Beleidsrente)

De positionering in de kernfondsen

Aandelen

We gingen het jaar in met een onderwogen positie in aandelen. Ondanks de rally tijdens het begin van het jaar werd deze positie behouden. De algemene vooruitzichten werden minder grimmig maar de duurdere waardering die daaruit volgde, gaat ervan uit dat de bedrijfswinsten intact zullen blijven. Dit maakt dat we voor alle verschillende profielen het aandelenrisico beperken.

Europa heeft zich resistenter getoond dan verwacht. Het feit dat de energieprijzen sterk zijn afgenomen en Europa hoge reserves heeft opgebouwd, heeft serieus druk van de ketel gehaald. We kochten sinds eind 2022 Europa bij in verschillende fasen, maar behouden wel een onderweging. Dat de Europese centrale bank nog volop de rente aan het verhogen is, het militaire conflict aan de grens met Oekraïne, de hoge schuldengraad van de Zuid-Europese landen, de inflatie die nog steeds hoog is, de sterke daling van de risicopremie stemmen ons voorzichtig.

De positie in Chinese aandelen die kunnen profiteren van binnenlandse consumptie, werden verhoogd. China heeft nog een enorm groeipotentieel als het op zijn bedrijfswinsten aankomt, die nog een inhaalbeweging kunnen maken ten opzichte van de rest van de wereld.

De Amerikaanse aandelenmarkt is stevig gewaardeerd, maar we zien wel nog opportuniteiten in de langetermijnthema’s. Om de aankopen in Europa en China te financieren, werd het niet-thematische deel van de Amerikaanse markt verlaagd.

Obligaties & cash

De asset-allocatie werd gevoelig gewijzigd. De proportie obligaties werd verhoogd door gebruik te maken van de cashreserve. Een gedeelte van de cash werd geactiveerd en belegd in Franse en Duitse overheidsobligaties met een looptijd van tien jaar. Een deel van de obligaties die werden gekocht, is inflatiegelinkt en zou profiteren wanneer de inflatie in Europa langer aanhoudt dan verwacht. De onderweging in West-Europese overheidsobligaties werd op deze manier gedeeltelijk weggewerkt na een sterke opsprong van de langetermijnrentevoeten. De keuze voor de twee bovengenoemde landen volgt vanuit het meer defensieve karakter binnen Europa.

Bedrijfsobligaties uit de Scandinavische landen werden verhoogd vanwege het hoge lopende rendement en de beperkte rentegevoeligheid. Scandinavische bedrijven gaan voor hun financiering steeds meer via kapitaalmarkten. Daardoor vormt dit een sterk groeiende markt. Het aanbod van bedrijfsobligaties uit Scandinavië neemt toe terwijl de vraag van investeerders voorlopig beperkt blijft. Hierdoor bieden deze obligaties vaak een zeer aantrekkelijk rendement, zeker als we rekening houden met hun sterke economische positie. Voor de positie die werd verhoogd, is de Noorse kroon ingedekt, zo wordt er geen extra wisselkoersrisico genomen.

Om onze obligatieportefeuille te diversifiëren buiten Europa en de Verenigde Staten werden overheidsobligaties uit de groeilanden verhoogd. In deze groeilanden zien we gemiddeld minder inflatie dan in het westen omdat er sneller ingegrepen is door de centrale banken.

Conclusie

Enerzijds zijn er veel economische indicatoren die positief zijn geëvolueerd tegenover enkele maanden geleden. De kans op een zware recessie is daardoor sterk afgenomen. De financiële markt reageerde hier heel positief op. Ondanks het positieve momentum op de beurs is het belangrijk om altijd een nuchtere kijk te bewaren. De positionering is defensief waar we de grootste risico’s zien. Zo wordt de onderweging in aandelen behouden omdat er heel wat factoren zijn die de bedrijfswinsten kunnen aantasten. Binnen het aandelengedeelte slagen we er wel in om mee te profiteren van de positieve beursevolutie door de thematische selectie, anderzijds blijft onze focus op kwaliteit en spreiding van cruciaal belang. Obligaties bieden opnieuw een interessant rendement. Dat geeft de beleggingsportefeuille een extra rendementsbuffer.

We blijven ons volledig focussen op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten. Elke dag en in alle omstandigheden. 

Lees meer

 • Kwartaalupdate Q4 2022

  6 januari 2023

  Uiteindelijk was 2022 voor beide beleggingscategorieën een moeilijk jaar, een fenomeen dat in decennia niet meer is voorgekomen. Het jaar 2023 begint in een context die nog altijd vol onzekerheden is, zowel economisch als geopolitiek.

 • Na de zomerrally komt de herfstrally

  9 december 2022

  Optimisme alom op de beurzen in november, na de hooprally van oktober. We kunnen zowaar spreken van een herfstrally. Markten waren euforisch door de iets lager dan verwachte inflatiecijfers en de gehoopte reactie van de centrale banken hierop. Zijn we nu uit de economische malaise die de aandelenmarkten al heel het jaar onder druk zette of volgt er nog een verdere groeivertraging en de bijhorende druk op de resultaten?

 • Hoe beleg je in tijden van economische laagconjunctuur?

  1 december 2022

  Het zijn turbulente tijden op de financiële markten. Wat doe je dan best met je beleggingen? Er zijn geen simpele, kant-en-klare antwoorden. Je kunt wel een aantal algemene principes volgen om deze moeilijke periode door te komen. De experten van Argenta Asset Management vertellen er meer over in onze volgende video.