1. De kernfondsen

Het vierde kwartaal van 2020 gaat de geschiedenisboeken in als het kwartaal waarin vaccins werden ontwikkeld met een effectiviteit van 95 %, en dit in minder dan een jaar tijd (in het verleden duurde dit gemiddeld 10 jaar). Naast het vaccin hebben ook de globale economische heropleving, Joe Biden als president en de stimulusplannen van de overheden en centrale banken ervoor gezorgd dat de aandelenmarkten nieuwe hoogtes hebben bereikt. Ook de obligatiemarkten hebben een sterk verloop gekend omwille van de blijvende marktinventies van de wereldwijde centrale banken. Het gevolg van al deze zaken en een hoger aandelengewicht was dat de kernfondsen in het vierde kwartaal een mooie stijging kenden. In de kernfondsen liep het rendement exponentieel op naargelang het profiel dynamischer wordt. Dat zie je in de onderstaande tabel. Dankzij dit sterk kwartaal konden de fondsen het verlies van het eerste kwartaal meer dan compenseren en het jaar afsluiten met een positieve noot, behalve het meest defensieve kernfonds. Lees zeker verder om een beter inzicht te krijgen in de verschillende topics.

2. Financiële markten

In het algemeen zagen we dit kwartaal een risk-on-modus in zowel de aandelen- als obligatiemarkten. Dat merken we aan de stijging van de opkomende markten zowel voor aandelen als obligaties, de sterke prestatie van bedrijfsobligaties van lage kwaliteit, de verkoop van ‘veilige havens’-instrumenten zoals Amerikaanse overheidsobligaties, en de verzwakking van de Amerikaanse dollar.

Koersen overheidsobligaties
Koersen bedrijfsobligaties
Muntmarkten

3. COVID-19

Zoals we in de inleiding al aanhaalden, heeft de medische wereld geschiedenis geschreven in 2020 met de snelle ontwikkeling van een vaccin. Dat vaccin is broodnodig om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Nu is de vraag nog hoe snel de bevolking gevaccineerd kan worden. We verwachten dat we de economische effecten van een uitgebreide vaccinatie pas midden 2021 zullen zien als de distributie vlekkeloos verloopt en het vaccin ook werkt bij mutaties van het virus. Helaas staat er ook nog een strenge COVID-19-winter voor de deur, met mogelijk nieuwe besmettingsgolven. We kunnen dus stilaan beginnen dromen van een zomerreis naar het buitenland, maar we moeten nog een aantal hordes nemen.

Actieve besmettingen per mio inwoners
Toe- (en afname) van het aantal actieve besmettingen per mio inwoners per dag

4. Economische cijfers

De bestrijding van COVID-19 evolueert positief en dat vertaalt zich ook in de economische cijfers. De kloof tussen de beurs en de economie wordt terug wat kleiner. In de macro-economische cijfers hebben we het afgelopen kwartaal een verderzetting gezien van het derde kwartaal. Zo zien we onder andere aan de PMI-cijfers dat er in China en Amerika een vierkantswortelvormig () herstel en in Europa een W-vormig herstel is.

PMI Cijfers

De aankoopdirecteuren van China en de Verenigde Staten blijven optimistisch aangezien de PMI-cijfers persistent boven 50 blijven. Een cijfer boven 50 duidt namelijk op een verwachte expansie van de economie. In Europa en Japan zijn ze minder optimistisch, maar het cijfer zit in Europa wel terug rond 50. Er heerst een vernieuwd optimisme bij de Europese aankoopdirecteuren naar aanleiding van het nieuws over een vaccin. Japan blijft wat achter, maar gaat de goede kant uit.

Totaal verwachte bedrijfswinsten
Driemaandelijkse verwachte bedrijfswinsten
Consumptie en vertrouwen
Risicopremies

5. Politiek

Naast het economische aspect viel er ook op politiek vlak veel nieuws te bespeuren, en dan vooral in Amerika. Alleen maar goed nieuws werd de financiële wereld ingepompt. Joe Biden als president (door iedereen beschouwd als een gematigd figuur), een gunstig scenario voor het Amerikaans Congres, de aanstelling van Janet Yellen en de groene energie-investeringen die hoog op de politieke agenda van de democratische partij staan.  

Monetair beleid

Naast het positieve nieuws over het politieke schouwspel, blijven ook de centrale banken op monetair vlak en de overheden op fiscaal vlak de economie ondersteunen. In het vierde kwartaal heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een statement naar buiten gebracht. Kort nadien volgde de goedkeuring van een extra stimulusplan door de overheid in Amerika.

6. Beheerbeslissingen

Sinds het laagtepunt eind maart hebben de beurzen zich spectaculair hersteld, met een historisch snelle opsprong in het tweede kwartaal, een zijdelingse beweging in het derde kwartaal en een nieuwe hausse in het vierde kwartaal. De stijging in het vierde kwartaal werd voornamelijk gedreven door vijf pijlers: fiscale en monetaire stimulus, uitrol van de vaccins, economische cijfers die beter waren dan verwacht en Joe Biden als president met een gunstig scenario voor het Amerikaanse Congres. 

7. Vooruitzichten 2021

Vaccinaties

De vaccinaties staan centraal in de gezondheidscrisis. De grote coronadiscussie draait wellicht rond het vertrouwen in de vaccins. Ook de verdeling van de vaccins wordt een enorme uitdaging. Het coronaslot kan pas van de samenleving als minstens 70 % van de mensen zich laat vaccineren.

Heropening economie

Op economisch en politiek vlak blijft er onzekerheid heersen en staan de beleidsmakers voor een helse uitdaging. Hoe groot zal de schade zijn als beschermingsmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid, uitstel van betaling van sommige belastingen en sociale lasten en uitstel van leningsverplichtingen wegvallen? Komt er dan een golf van bedrijfsfaillissementen? Loopt de werkloosheid fors op? Vindt de economie de weg terug naar haar groeipad van voor de coronacrisis?

Een economie te lang in een kunstmatige coma houden, is niet gezond en is zeker niet positief voor de langere termijn. Maar ze eruit doen ontwaken zonder dat ze nieuwe trauma’s oploopt, is specialistenwerk. Van algemene steunmaatregelen moet worden omgeschakeld naar toekomstgerichte maatregelen die de economie structureel versterken. 

Chinees-Amerikaanse machtsstrijd

Op 20 januari neemt Joe Biden naar alle waarschijnlijkheid de fakkel over van Donald Trump als Amerikaans president. Hij moet afrekenen met de geopolitieke erfenis van zijn voorganger met betrekking tot China. Naast handelsbelemmeringen werden ook op digitaal vlak sancties opgelegd. Joe Biden liet al verstaan die positie aan te houden, maar op een meer diplomatische manier. Afwachten wat dat gaat geven. 

Regularisatie van de Big Tech

Nu een weliswaar nipte Blue Wave aan de orde is, wordt de kans op een strengere regularisatie voor de big tech (Facebook, Apple, Amazon, Alphabet) groter. De overheid probeert een tegengewicht te vinden tegenover hun macht. Als we zouden speculeren, kunnen we denken aan het afstoten van Whatsapp en Instagram bij Facebook of het bemoeilijken voor Alphabet om overnames te doen. Ook een soort van digitale taks zou aan de orde kunnen zijn. We zien dit zeker als een risico voor deze specifieke bedrijven maar ook voor de markten. Deze aandelen hebben de markten namelijk gedragen in 2020. 

Klimaat

Wereldwijd worden er beloftes gemaakt om minder koolstof uit te stoten en zo de planeet te redden. Het politieke moment van de waarheid voor die beloftes vindt in november plaats op de klimaattop in Glasgow. Na vier jaar Donald Trump wordt daar geprobeerd de draad van het klimaatakkoord van Parijs weer op te nemen. 

Stabiliteit van Europa na Brexit

Voortaan moet Europa het doen zonder Groot-Brittannië, waardoor de aandacht verschuift naar de interne spanningen binnen de EU. De politieke stabiliteit in het hart van Europa staat bovenaan de agenda. Wat gebeurt er als de Duitse Kanselier van het toneel verdwijnt in het najaar? Een jaar later staan de Franse presidentsverkiezingen op de agenda. 

8. Conclusie

De bovengemiddelde volatiliteit op de markten zorgt dagelijks voor grote schommelingen. Om dit risico op te vangen is het aangewezen om te beleggen in gediversifieerde portefeuilles. Portefeuillemanagement draait rond het combineren van langetermijnovertuigingen met tactische keuzes in functie van kortetermijnfactoren. We houden in onze beslissingen rekening met de veranderingen in het economische, politieke en financiële landschap om de resultaten te optimaliseren in termen van rendement en risico.

Dit kwartaal zat vol historische nieuwsfeiten zoals de uitrol van de vaccins en de Amerikaanse verkiezingen. Daarnaast bleven de centrale banken en overheden voor steun zorgen zodat de economie de geleden schade van het eerste kwartaal verder kon goedmaken. Deze pijlers hebben de markt opnieuw een positieve kijk en de bevolking een toekomstperspectief gegeven. Naar aanleiding daarvan hebben we het aandelengewicht in de kernfondsen verhoogd.

We blijven ons volledig focussen op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten. Elke dag en in alle omstandigheden. En in het bijzonder in de uitzonderlijke omgeving van vandaag.

Lees meer

 • Kalme of stormachtige zeeën? Met deze goede voornemens blijven je beleggingen in 2021 op koers

  1 januari 2021

  Het jaar 2020 zullen we ons voor altijd herinneren. Zelden hebben zoveel gebeurtenissen ons leven en de financiële markten verstoord. Zo waren er de ononderbroken saga rond de Brexit en het trieste schouwspel van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar ook de historische overeenkomst rond een Europese begroting en een Europees groen beleid.

 • Overstelpt met nieuws

  18 december 2020

  De maand december overstelpt ons met een ongeziene lawine van economisch en politiek nieuws. De Brexit, vaccinupdates, het EU-budget, de VN-klimaattop, een historisch gegevenslek, een nieuw Amerikaans stimuluspakket en nieuwe beurstrends.

 • Eén voor één vallen de puzzelstukken op hun plaats

  4 december 2020

  De vele onzekerheden die de financiële markten de afgelopen maanden hebben geteisterd, worden geleidelijk aan weggenomen. Het presidentschap van Joe Biden begint vorm te krijgen nu Trumps mogelijkheden om zijn overwinning te contesteren beperkter worden. De beschikbaarheid van COVID-19-vaccins voor begin volgend jaar wordt steeds meer waarschijnlijk. De bedrijfsresultaten verrasten ook positief voor het derde kwartaal.