Wat betekent beleggen in 2020 voor Argenta? Matthieu De Coster, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management, legt uit waar we de focus leggen en wat we op het vlak van beleggen verwachten in 2020.

Onze verwachtingen

De zeer positieve resultaten van het afgelopen jaar herhalen, lijkt moeilijk. Tenslotte werden de beurzen in 2019 naar boven gedreven door een combinatie van monetaire ondersteuning door de centrale banken en het verminderen van geopolitieke risico’s zoals de handelsoorlog. De grootste effecten van deze twee factoren hebben we achter de rug. Wel zien we voor risicovolle activa nog altijd ruimte om degelijke rendementen, in lijn met het historisch gemiddelde van 7 tot 8 %, op te tekenen.

Een gebalanceerd beursjaar

We durven te stellen dat alle ingrediënten aanwezig zijn om dit jaar meerdere richtingen uit te gaan op de beurs.

We bevinden ons nog altijd in een omgeving van lage economische groei. De liquiditeit die de centrale banken creëren in de markt, zorgt gekoppeld aan de lage inflatie zelfs in de lagegroeiomgeving voor een stabiliteit waarin de betere bedrijven slagen om verder te groeien. Die gestage winstgroei wordt omgezet in beursstijgingen. De gemiddelde tot hoge risicopremies op aandelen geven aan dat we nog altijd vergoed worden voor het aandelenrisico, ook al zijn sommige waarderingen uitdagend geworden. Wel is het cruciaal om de juiste bedrijven te selecteren.

Daartegenover staat dat de sterke stijgingen in 2019 winsten opleverden die de beleggers niet willen verliezen. Wanneer de vooruitzichten onzekerder zullen worden, zal de verleiding om die winsten te verzilveren groot zijn.

Kortom, een nuchtere analyse gebaseerd op de rentestanden, de waarderingen en de verwachte bedrijfswinsten geeft nog altijd ruimte om het stijgende beurspad voort te zetten. Maar investeerders kunnen hun kalmte verliezen bij de hindernissen die we mogelijk zullen tegenkomen: geopolitieke risico’s (Amerikaanse presidentsverkiezingen, brexit, handelsakkoord VS-China, conflict Midden-Oosten) of eventueel tegenvallende kwartaalresultaten welke voor de nodige volatiliteit kunnen zorgen.

Wij kijken door die onzekerheden heen want we voorzien vandaag vooralsnog geen escalatie van deze risico’s. Dat betekent dat we vandaag nog steeds overwogen blijven in aandelen. Obligaties blijven minder interessant op rendementsvlak, al kunnen ze wel een goede buffer bieden in stresssituaties.

Europa met uitdagingen en opportuniteiten

De Europese beurs is vandaag gezegend met lage waarderingen, maar kent ook tal van uitdagingen. Het is uitkijken of de regeringen meer zullen spenderen om de economie een boost te geven. Een fiscale stimulus kan een compensatie bieden voor het stevige spaargedrag van de Europeanen. We verwachten echter geen mirakel van deze stimulus.

De Europese langetermijnrentevoeten bewegen dan wel lichtjes hoger, toch zullen ze zeer laag blijven. We gaan ervan uit dat dit structureel is:

 • De vergrijzing zorgt voor minder productie en minder vraag naar investeringen.
 • De monetaire stimulus van de Europese centrale bank lijkt wat uitgewerkt maar houdt de rente wel laag voor langere tijd.

Een lage rente zou de kredietverlening moeten stimuleren, maar de financiële sector slaagt er vandaag niet in om die kredietmotor stevig op gang te brengen.

De open economie die Europa is, kan evenwel profiteren van een mogelijk herstel van de internationale handel. Indien de Verenigde Staten en China tot een goed akkoord komen, dan kan Europa de grootste winnaar zijn.

Winnaars en verliezers

Steeds meer hebben bepaalde takken van de economie het moeilijk en lijken andere een onophoudelijke groei te kennen. Wie kan ontkennen dat de hele traditionele autosector voor gigantische uitdagingen staat? De overheden verplichten (gelukkig) bedrijven en burgers altijd meer om grote CO²-inspanningen te doen. Consumenten kiezen steeds vaker voor elektrische of hybride wagens of stellen hun aankopen uit door de onzekerheid. (Met welke wagen ga ik nog in de stad mogen rijden? Welke wagen zal fiscaal worden gestimuleerd?) De Europese automakers slagen er vandaag niet in om winstgevende elektrische en hybride wagens te produceren. Dat weegt op hun resultaten en op de resultaten van de hele leveranciersketen.

Bij de potentiële winnaars kunnen we de bedrijven stellen die actief zijn in onze thema’s. Zal het belang aan internetveiligheid afnemen of toenemen? Die vraag hoeft zelfs geen antwoord. Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat we de langetermijntrends moeten identificeren en dat we moeten inzetten op de bedrijven die binnen die trends floreren. Meer dan ooit weten we met welke bedrijven we ons absoluut niet willen inlaten. Dit is een enorm pleidooi voor actief beheer.

Onze tips

Kies voor een goede verhouding tussen aandelen en obligaties

Voor een belegger met een neutraal beleggersprofiel lijkt het ons op dit moment ideaal om meer in aandelen dan in obligaties te investeren.

Op lange termijn verwachten we hogere rendementen op aandelen dan op obligaties. We starten 2020 dan ook met meer aandelen dan obligaties. Er zijn zoals altijd tussentijdse onzekerheden, die ons echter niet uit het lood slaan. Denk maar aan de politiek-economische thema’s die ons te wachten staan:

 • Hoe goed wordt het handelsakkoord tussen de VS en China?
 • Hoe ontwikkelt de brexit zich verder?
 • Escaleert het confict in het Midden-Oosten?
 • Welke impact kunnen de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben?

Toch zijn er ook factoren die een tegengewicht bieden tegen deze onzekerheden:

 • De risicopremies op aandelen compenseren nog altijd voldoende voor de onzekerheid.
 • De centrale banken bieden hun volle steun aan de economie.
 • De lage rentevoeten laten bedrijven toe om een hoge winstgevendheid aan te houden

We maken bij Argenta bewuste keuzes om het risico te beperken:

 • We proberen in fondsen voor beleggers met een neutraal profiel zo weinig mogelijk cash aan te houden. Want cash brengt een kost met zich mee voor de klant. Wij beleggen eerder in kortlopend schuldpapier van goede kwaliteit.
 • Standaard hebben wij geen goud of grondstoffen in onze portefeuille voor neutrale klanten. We zien vandaag ook geen reden om van die keuze af te wijken.

Langetermijnthema’s blijven terecht hot

Bij Argenta geloven we heel sterk in investeringen in langetermijnthema’s en in bedrijven die daarop inspelen. Veiligheid is daar een mooi voorbeeld van.

Veiligheid is een van de langetermijnthema’s waar Argenta op focust. Waarom?

 • Veiligheid omvat voor ons naast fysieke beveiliging ook de internetveiligheid. Steeds meer activiteiten van de wereldeconomie gebeuren digitaal.
 • Terrorisme heeft het belang aan fysieke veiligheid doen toenemen.
 • Cybercriminaliteit geïnitieerd door individuen of overheden is aan een sterke opmars bezig. Een steeds groter deel van de budgetten van defensie en bedrijven gaat naar het zich wapenen tegen internetaanvallen. 

Verschuiving in Azië

China kan weer op onze volle aandacht rekenen. Het is China menens met het stimuleren van zijn economie.

 • Het boost de kredietverstrekking door de reserveverplichtingen van de banken te versoepelen.
 • Het zoekt toenadering tot de Verenigde Staten om tot een handelsakkoord te komen.
 • Het mengt zich niet in politiek gevoelige kwesties die zijn economisch belang kunnen schaden.

Japanse aandelen daarentegen hebben we afgebouwd. De vergoeding voor het aandelenrisico is er sterk afgenomen en de effecten van de fiscale hervormingen vallen enigszins tegen. Daarom vinden we het niet langer opportuun om een hoger gewicht aan te houden.

Onze focus

Bij Argenta leggen we in 2020 de focus op drie pijlers:

1. Duurzaam beleggen

Voor Argenta is duurzaam beleggen een van de belangrijkste beleggingsthema’s voor 2020 en daarna. Duurzaamheid zit in het DNA van Argenta. Ook in onze beleggingsportefeuilles willen we er steeds meer op inzetten. Omdat duurzaamheid voor veel van onze klanten belangrijker wordt. En vooral omdat we geloven dat duurzaamheidscriteria op lange termijn zorgen voor een hoger rendement. Bedrijven die rekening houden met al hun stakeholders, vermijden veel onnodige risico’s en hebben daardoor mogelijk een hoger verwacht rendement op lange termijn.

2. Diversificatie

Het spreiden van je beleggingsportefeuille is altijd van essentieel belang. Zo vermijd je dat je een te hoge concentratie aan verliezers hebt. En ben je zeker dat je de grote winnaars mee hebt. Vandaag is dat nóg belangrijker omdat er een groot contrast is tussen de afstraffing voor aandelen die teleurstellen en de stijging van aandelen die het beter doen dan verwacht. Dat verschil ligt opvallend hoog.

Ook diversificatie in assetklassen is essentieel. Zo behouden obligaties, ondanks hun lagere verwachte return, hun functie als buffer als het bijvoorbeeld in de handelsonderhandelingen tussen de VS en China zou mislopen.

3. Langetermijnthema’s

Ten slotte willen we onze langetermijnthema’s naar voor schuiven. Het gaat daarbij om trends met een aanzienlijke economische en maatschappelijke impact. Bedrijven die hierop inzetten hebben een stapje voor. Binnen die thema’s gaan wij op zoek naar kwaliteitsvolle bedrijven tegen een correcte prijs. Daarvoor houden we rekening met parameters zoals waardering, winstgevendheid, winstgroei, ...

De langetermijnthema’s waarop we vandaag inzetten bij Argenta, zijn:

Meer weten over beleggen bij Argenta?