Veelgestelde vragen over Argenta Internetbankieren

Ik krijg de foutmelding ‘PIN blocked’ op mijn Argenta-digipas. Wat moet ik doen?

Als je drie keer na elkaar een foute pincode invoert op je Argenta-digipas, wordt je debetkaart geblokkeerd. Je kunt er dan ook geen andere verrichtingen meer mee doen.

Neem contact op met je Argenta-kantoor om je kaart te laten deblokkeren of bel naar onze klantendienst op het nummer 03 285 51 11 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur). Doe de dag erna een verrichting met de juiste pincode aan een geldautomaat.

Hoe kan ik een overzicht raadplegen van alle betalingen die ik al heb gedaan?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten. Selecteer de rekening waarvan je een overzicht wilt krijgen.
 2. Klik op Betaalopdrachten.
 3. Klik op ‘Getekende overschrijvingen’ om alle betalingen die je hebt gedaan, te raadplegen. Je ziet alle overschrijvingen die je via je Argenta-kantoor hebt gedaan, via de app Argenta Bankieren en via internetbankieren.

Waarom kan ik geen verrichtingen doen op mijn rekening?

Bepaalde rekeningen kun je via internetbankieren alleen raadplegen omdat bepaalde kenmerken van die rekeningen het niet toelaten om er verrichtingen op te doen.

Op deze rekeningen kun je geen verrichtingen doen:

 • Een rekening waarvoor een beperking werd geregistreerd in het Argenta-kantoor
 • Een rekening waarvoor meer dan één handtekening nodig is
 • Een e-spaar, Groeirekening, Maxirekening of Plusrekening die is gekoppeld aan het abonnement van een minderjarige
 • Een geblokkeerde rekening
 • Een rekening waarvan je gevraagd hebt om ze af te sluiten
 • Een huurwaarborgrekening

Bij gereglementeerde spaarrekeningen zijn de toegelaten verrichtingen strikt vastgelegd. Ze verschillen voor gehuwden en wettelijk samenwonenden enerzijds en voor feitelijk samenwonenden en cotitularissen anderzijds.

Met welke rekeningen kan een minderjarige geen verrichtingen doen via het internetbankieren?

Met deze rekeningen kan een minderjarige geen verrichtingen doe via het internetbankieren:

 • Giro+ rekening
 • Maxirekening
 • Groeirekening
 • e-spaar
 • Effectenrekening
 • Rekening Open Bewaring

Waar vind ik mijn bank- en verzekeringsdocumenten in het internetbankieren?

 1. Meld je aan in Argenta Internetbankieren (homebank.argenta.be).
 2. Klik in het menu op de knop ‘Documenten’ naast ‘Berichten’.
 3. Je krijgt een lijst van documenten die je kunt bekijken.

Welke van mijn bank- en verzekeringsdocumenten kan ik in het internetbankieren bekijken?

 • Fiscale attesten
 • Betalingsattesten
 • Vervaldagberichten
 • Rekeninguittreksels met waardeoverzicht per product Verzekeren en Leven. 

Je vindt ze ook in de Argenta-app

Hoe maak ik een nieuwe begunstigde aan?

Je kunt een begunstigde rechtstreeks in de overschrijving aanmaken of via het scherm ‘Begunstigden’.

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Begunstigden. Klik op ‘Nieuwe begunstigde’.
 2. Geef de gegevens van de nieuwe begunstigde in en klik op ‘Opslaan’.
 3. Onderteken met de M1-toets van je Argenta-digipas.

Je kunt bij het aanmaken van een nieuwe overschrijving de ingevoerde nieuwe begunstigde ook onmiddellijk opslaan voor toekomstig gebruik. Je ondertekent de gegevens van de nieuwe begunstigde samen met de overschrijving.

Hoe verwijder ik een nieuwe begunstigde?

Ga naar Dagelijks bankieren > Begunstigden. Selecteer de begunstigde die je wilt verwijderen en klik op ‘Begunstigde verwijderen’.

Ik krijg de foutmelding ‘Wrong Card’ als ik op M1 druk op mijn digipas. Hoe komt dat?

Je krijgt deze foutmelding in drie gevallen:

 • Je digipas is stuk. Probeer het met een andere digipas.
 • Je kaart zit niet correct in de digipas.
 • De chip op je kaart is onleesbaar. Je kaart is misschien beschadigd. Vraag een nieuwe kaart aan in je Argenta-kantoor.

Hoe pas ik een nieuwe begunstigde aan?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Begunstigden.
 2. Selecteer de begunstigde in de lijst. Klik op ‘Aanpassen’.
 3. Pas de gegevens aan en klik op ‘Opslaan’. Onderteken met de M1-toets van je Argenta-digipas.

Hoe moet ik mijn debetkaart activeren voor gebruik in het buitenland via internetbankieren.

 1. Klik op Dagelijks bankieren > Rekeningen en kaarten.
 2. Klik op de tab ‘Mijn kaarten’. En klik op het nummer van de betrokken kaart.
 3. Je krijgt de gekoppelde rekening en de instellingen voor betalingen op het internet en het gebruik van de kaart in het buitenland te zien. Er is standaard geen enkel land geselecteerd. Vink de landen aan waar je de kaart wilt gebruiken. Je krijgt een overzicht van je wijzigingen voordat je ze moet bevestigen.

De domiciliëringen op mijn rekening zijn niet doorgegaan, terwijl er wel genoeg geld op stond. Hoe kan dat?

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Ga eerst na of domiciliëringen toegelaten zijn op de rekening:

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten.
 2. Selecteer de rekening en klik dan op Betaalopdrachten > Domiciliëringen.
 3. Klik op ‘Instellingen voor domiciliëringen’. Daar staat aangegeven of domiciliëringen toegestaan zijn op de rekening.

Zijn domiciliëringen toegestaan op de rekening? Controleer dan of de domiciliëring is opgeschort, of de maximale frequentie bereikt is en of het maximumbedrag is overschreden:

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten.
 2. Selecteer de rekening en klik op ‘Domiciliëringen’. Daar zie je een overzicht van de mandaten.
 3. Selecteer de domiciliëring en klik op ‘Wijzig mandaat’. Daar is aangegeven of de domiciliëring is opgeschort, of de maximale frequentie bereikt is en of het maximumbedrag is overschreden. Je kunt dat ook meteen wijzigen.

Waar vind ik mijn domiciliëringen terug?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten.
 2. Selecteer de rekening waarvan je een overzicht wilt krijgen en klik op ‘Betaalopdrachten’.
 3. Klik op ‘Domiciliëringen’ om je domiciliëringen te raadplegen.

Een firma heeft onterecht een bedrag van mijn rekening gehaald via een domiciliëring. Kan ik dat zelf terugvorderen?

Ja, dat doe je als volgt:

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten > Mijn rekeningen.
 2. Selecteer de juiste rekening.
 3. Klik op Betaalopdrachten > Domiciliëringen. Kies de domiciliëring die je wilt terugvorderen en klik op ‘Weigeren’.

Hoe verwijder ik een doorlopende betalingsopdracht?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en kaarten.
 2. Selecteer de rekening met de doorlopende betalingsopdracht die je wilt verwijderen.
 3. Klik op Betaalopdrachten > Doorlopende betalingsopdrachten.
 4. Klik op het vuilbakje.
 5. Volg de aanwijzingen op je scherm om je verrichtingen te ondertekenen. Afhankelijk van de verrichting moet je met je digipas of een Bevestigen-knop ondertekenen.

Ik wil vandaag nog een doorlopende betalingsopdracht doen: kan dat?

Als je een doorlopende betalingsopdracht registreert, gaat die pas de volgende werkdag in. De eerstvolgende uitvoeringsdatum is dus ten vroegste de volgende werkdag.

Hoe pas ik een doorlopende betalingsopdracht aan?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten.
 2. Selecteer de rekening met de doorlopende betalingsopdracht die je wilt wijzigen.
 3. Klik op Betaalopdrachten > Doorlopende betalingsopdrachten.
 4. Klik op het potloodje en pas de gegevens aan.
 5. Volg de aanwijzingen op je scherm om je verrichtingen te ondertekenen. Afhankelijk van de verrichting moet je met je digipas of een Bevestigen-knop ondertekenen.

Hoe voer ik een nieuwe doorlopende betalingsopdracht in?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten en selecteer de rekening van waaruit je de bestendigde opdracht wilt uitvoeren.
 2. Klik op de tab ‘Betaalopdrachten’.
 3. Klik op Doorlopende betalingsopdrachten > Nieuwe doorlopende betalingsopdracht.
 4. Vul de nodige gegevens in en klik op ‘Opslaan’.
 5. Volg de aanwijzingen op je scherm om je verrichtingen te ondertekenen. Afhankelijk van de verrichting moet je met je digipas of een Bevestigen-knop ondertekenen.

Waar vind ik mijn doorlopende betalingsopdrachten terug?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten.
 2. Selecteer de rekening waarvan je een overzicht wilt krijgen.
 3. Klik op Betaalopdrachten > Doorlopende Betalingsopdrachten om je doorlopende betalingsopdrachten te raadplegen.

Kan ik een doorlopende betalingsopdracht instellen voor mijn pensioenspaarrekening via internetbankieren?

Ja. Je kunt een doorlopende betalingsopdracht uitvoeren naar een pensioenspaarrekening als begunstigde rekening. Ga daarvoor naar Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening en maak een nieuw pensioenspaarplan aan.

Vanaf wanneer kan ik de uitgavenstaat van mijn kredietkaart raadplegen in internetbankieren en wanneer gaat het bedrag van mijn rekening?

 • Op elke vierde dag van de maand sluiten wij de uitgavenperiode van je kredietkaart af.
 • Een paar dagen later kun je je uitgavenstaat online raadplegen of krijg je die via de post toegestuurd. Dat hangt af van de voorkeur die je hebt opgegeven in het internetbankieren.
 • Elke dertiende dag van de maand halen wij het bedrag dat je hebt uitgegeven van je rekening. Als de dertiende geen bankwerkdag is, gebeurt dat iets later.

De som van de getoonde saldi stemt niet overeen met de limiet van mijn kredietkaart in interbankieren. Hoe kan dat?

Het is mogelijk dat de som van de getoonde saldi niet overeenstemt met de limiet van de kaart als er nog andere kaarten aan dezelfde rekening hangen. Dat komt omdat in het ‘Gereserveerde saldo’ alleen rekening wordt gehouden met de reservering op die ene kaart en niet met de reserveringen op de andere kaarten die aan dezelfde rekening gekoppeld zijn. Dat verschil kan alleen voorkomen in de periode tussen de vijfde en de dertiende van de maand waarin de afrekening gebeurt wanneer het geld nog niet van de gekoppelde rekening gegaan is.

Om te weten welk saldo beschikbaar is, maak je de som van alle verrichtingen die vóór de vijfde van de maand werden uitgevoerd. Op het tabblad ‘Verrichtingen’ onder de kredietkaart vind je een overzicht van je verrichtingen.

Hoe kan ik in internetbankieren kiezen of ik de uitgavenstaten van mijn kredietkaart online of per post ontvang?

 1. Ga naar Rekeningen en kaarten > Mijn kaarten. Selecteer de gewenste kredietkaart.
 2. Klik op ‘Over deze kaart’. Scroll naar beneden en klik naast ‘Verzendwijze uitgavenstaten’ op ‘Wijzigen’.
 3. Geef je voorkeur op.

De nieuwe verzendwijze is actief vanaf de volgende dag. Als je je bedenkt, kun je de verzendwijze dus pas de volgende dag opnieuw aanpassen.

Hoe kan ik mijn kredietkaart gebruiken voor betalingen op het internet?

 1. Ga naar Rekeningen en kaarten > Mijn kaarten. Selecteer de gewenste kredietkaart.
 2. Klik op ‘Over deze kaart’. Scroll naar beneden en klik naast ‘Betalen op het internet’ op ‘Wijzigen’.
 3. Geef je voorkeur op. Je kunt kiezen tussen ‘Toegelaten’ en ‘Niet toegelaten’. Je kunt ook een periode opgeven.

Waar vind ik de verrichtingen van mijn kredietkaart in internetbankieren?

De verrichtingen van je kredietkaart vind je onder het tabblad ‘Verrichtingen’ nadat je een kaart hebt geselecteerd.

Dit zijn de gegevens die je ziet:

 • Je uitgavenlimiet en saldo
 • De verrichtingen van de huidige periode
 • Onder ‘Vorige periodes’: de uitgavenstaat per voorgaande periode

Klik op ‘Ga terug’ om terug te gaan naar het overzicht van je kaarten. 

Waarom staat de terugbetaling van een aankoop met mijn kredietkaart niet tussen de verrichtingen op mijn rekening in internetbankieren?

Terugbetalingen van aankopen die je deed met je kredietkaart (bv. bij een geannuleerde hotelovernachting) gebeuren niet op je rekening. Het bedrag wordt terugbetaald in de vorm van een tegoed op je kredietkaart. Je kunt deze terugbetalingen als volgt raadplegen:

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten > Mijn kaarten.
 2. Selecteer de kredietkaart.
 3. Ga naar Verrichtingen > Uitgavenlimiet en saldo. Daar vind je de terugbetaling.

Hoe kan ik in internetbankieren mijn kredietkaart activeren voor gebruik in het buitenland?

 1. Klik op Dagelijks bankieren > Rekeningen en kaarten.
 2. Klik op de tab ‘Mijn kaarten’. Klik op het nummer van de betreffende kaart.
 3. Je krijgt de gekoppelde rekening te zien, de instellingen voor betalingen op het internet, de elektronische uitgavenstaten en het gebruik van de kaart in het buitenland. Alle landen zijn standaard geselecteerd. Vink de landen af waar je de kredietkaart niet wilt gebruiken. Je krijgt een overzicht van je wijzigingen voordat je ze moet bevestigen.

Hoe kan ik effecten verkopen in internetbankieren?

 1. Plaats een verkooporder via het beleggingsplatform.
 2. Nadat de verkooporder is uitgevoerd, komt het geld op je cashpositierekening (liquiditeiten). Je kunt het saldo raadplegen door naar je effectenrekening te gaan. Bij ‘Liquiditeiten’ zie je het toegevoegde geld.
 3. Als je dat wilt, kun je met dit geld een nieuwe order uitvoeren of een overschrijving naar een andere rekening doen. 

Hoe kan ik de nieuwe rekeninguittreksels van mijn pensioenspaarrekening opvragen in internetbankieren?

Klik op Dagelijks bankieren > Pensioenspaarrekening > Nieuwe Eenmalige Storting om een overschrijving te registreren naar je eigen pensioenspaarrekening.

Opgelet: het minimumbedrag is 5 euro per overschrijving, tenzij je bij de laatste storting van het jaar het fiscale maximum volstort.

Je kunt ook een nieuw pensioenspaarplan opzetten. Met een pensioenspaarplan spaar je op vaste tijdstippen in je pensioenspaarfonds. Je kunt kiezen uit ‘Fiscale optimalisatie’ of ‘Een eigen bedrag’. Hierbij kun je er ook voor kiezen om het fiscaal maximum van 960 euro te verhogen tot maximaal 1.230 euro.

Waar kan ik mijn pensioenspaarrekening raadplegen in internetbankieren?

Ga naar het menu Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening voor het overzicht van je pensioenspaarrekening.

Waar kan ik mijn getrouwheidspremies terugvinden in internetbankieren?

 1. Ga naar de tab ‘Overzicht interesten’, klik op ‘Rekeningen en kaarten’ en ‘Getrouwheidspremie simuleren’ om na te gaan welke getrouwheidspremies er voor jouw rekeningen zijn. Onderaan op het scherm vind je een disclaimer over deze simulatie. 
 2. Klik op ‘Download’. 
 3. Je krijgt in een pdf-bestand een simulatie van de nog te verwerven getrouwheidspremies.

Ik kan de pdf’s in mijn openingssimulator en getrouwheidspremiesimulator niet openen. Hoe komt dat?

Het is mogelijk dat je internetbrowser (het programma waarmee je websites opent) pop-upvensters blokkeert. Om de pdf’s te openen, moet je browser pop-ups toelaten.

Hoe verhoog ik mijn fiscaal maximum voor pensioensparen in internetbankieren?

Je kunt je fiscaal maximum verhogen van 960 euro (standaard) tot maximaal 1.230 euro (het verhoogd fiscaal maximum).

Dat kan op twee manieren:

 • Maak een nieuw pensioenspaarplan aan via Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening > Nieuw pensioenspaarplan.
 • Of pas het fiscaal maximum aan via Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening > Fiscaal maximum verhogen.

Waar kan ik mijn effectenrekening raadplegen in internetbankieren?

Ga naar Sparen en beleggen > Effectenrekeningen om een overzicht te krijgen van je effectenrekeningen. Meer informatie vind je in de handleiding beleggingen.

Je kunt ook een overschrijving doen van je effectenrekening naar een rekening binnen je abonnement, behalve naar een pensioenspaarrekening:

 1. Klik op je effectenrekening. En klik dan op ‘Klik hier om een nieuwe geldafhaling te doen’.
 2. Voer je ‘Nieuwe afhaling van effectenrekening’ in.
 3. Onderteken met de M2-toets van je Argenta-digipas.

Hoe kan ik effecten aankopen in internetbankieren?

 1. Plaats een bedrag op de cashpositie van je effectenrekening (liquiditeiten). Dat doet je door het bedrag over te schrijven (via overschrijving of doorlopende betalingsopdracht) naar hetzelfde rekeningnummer als je bestaande effectenrekening. Kijk nog even je effectenrekening na, bij ‘Liquiditeiten’ zie je dat het geld toegevoegd is.
 2. Voer je aankooporder in via het beleggingsplatform. Je kunt daarnaar doorklikken vanuit je effectenrekening.
 3. Het bedrag van het aankooporder wordt onmiddellijk gereserveerd. 

Waarom is het overgeschreven bedrag nog niet van mijn rekening?

Als je een memodatum ingevuld hebt of er niet genoeg geld op je rekening staat, dan wordt je overschrijving niet onmiddellijk verwerkt. Ze krijgt dan de status ‘In afwachting van verwerking’.

Als er niet genoeg geld op je rekening staat, proberen wij de overschrijving nog twee keer aan te bieden:

 • Staat er op dat moment genoeg geld op je rekening? Dan wordt de overschrijving uitgevoerd.
 • Staat er bij de derde aanbieding nog altijd niet genoeg geld op je rekening? Dan wordt ze definitief geweigerd en moet je ze opnieuw ingeven.

Raadpleeg de status van een overschrijving via het menu ‘Dagelijks bankieren’.

Wanneer worden mijn verrichtingen verwerkt?

Argenta verwerkt alle overschrijvingen onmiddellijk, tenzij je een memodatum hebt ingegeven.

 • Schrijf je over naar een rekening bij Argenta, dan staat het geld er onmiddellijk op.
 • Schrijf je over naar een rekening bij een andere bank, dan ontvangt de begunstigde het geld ten laatste de volgende bankwerkdag.

Wil je de status van een overschrijving raadplegen? Ga naar Dagelijks bankieren > Getekende overschrijvingen.

Hoe krijg ik een overzicht van al mijn verrichtingen?

 1. Ga naar ‘Dagelijks Bankieren’.
 2. Ga naar ‘Rekening en Kaarten’.
 3. Klik op de rekening waarvan je een overzicht van de verrichtingen wilt bekijken.

Wanneer je een transactie zoekt, kun je kiezen voor ‘Zoeken’ of voor ‘Zoeken en downloaden’. 

Kan ik één enkele transactie printen?

Dat is momenteel niet mogelijk. We werken aan een oplossing. Je kunt wel de bewuste verrichting opzoeken via de zoekcriteria zodat je maar één verrichting te zien krijgt. Die kun je dan printen.

Kan ik mijn verrichtingen downloaden?

In het scherm ‘Verrichtingen’ kun je via de link ‘Zoeken en downloaden’ verrichtingen opzoeken en daarna downloaden naar een Excel-bestand.

Als er meer dan 250 verrichtingen aan je opzoekcriteria voldoen, kun je eerst de eerste 250 verrichtingen downloaden. Door op ‘Volgende’ te klikken, kun je de volgende 250 verrichtingen downloaden, enzovoort. Bij het zoeken van een transactie, kun je ook meteen de optie ‘Zoeken en downloaden’ kiezen. 

Hoe sluit ik een huurwaarborgrekening af?

Neem hiervoor contact op met je kantoor. 

Ik wil een gestructureerde mededeling invullen, maar mijn scherm verspringt. Hoe komt dat?

Het kan zijn dat je scherm te ver ingezoomd is. Dat los je eenvoudig op door uit te zoomen:

 • Houd de Crtl-toets op je toetsenbord ingedrukt en draai tegelijkertijd aan je muiswiel.
 • Houd de Crtl-toets op je toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op het minteken (-) op je toetsenbord.

Ik krijg de foutmelding ‘De log-ingegevens zijn onjuist’ of ‘De response code is niet correct’. Wat moet ik doen?

Deze foutmelding wijst erop dat je een foute response code hebt ingegeven. Hoe dat kan?

 • Je hebt een fout kaartnummer ingegeven.
 • Je hebt een foute challenge ingegeven. De challenge verschijnt op je aanmeldscherm. Typ je die niet correct over in je Argenta-digipas, dan krijg je een foute response code.
 • Je hebt een foute response ingegeven. De response code verschijnt op je Argenta-digipas. Typ je die niet correct over in het aanmeldscherm, dan krijg je een foutmelding.

Herhaal in alle gevallen de hele aanmeldprocedure zoals die op je scherm staat.

Als je vijf keer na elkaar een foute response code ingeeft, blokkeren wij om veiligheidsredenen de toegang tot het internetbankieren. Om die te laten deblokkeren, bel je naar je Argenta-kantoor of naar onze klantendienst op het nummer 03 285 51 11 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur).

Ik wil mij aanmelden op Argenta Internetbankieren, maar de aanwijzingen om dat te doen staan niet op mijn scherm. Wat nu?

Je moet eerst je volledige kaartnummer ingeven. Pas dan verschijnen de stappen die je met je digipas moet volgen. 

Als ik naar https://www.argenta.be ga, zie ik alleen foto’s en niet de mogelijkheid om mij aan te melden op Argenta Internetbankieren. Wat nu?

Soms wordt niet alle inhoud van de pagina getoond. Dan is het mogelijk dat je je inderdaad niet kunt aanmelden. De reden daarvoor kan zijn dat je internetbrowser (het programma waarmee je websites opent) geen cookies aanvaardt. Volg de stappen hieronder om dat aan te passen.

Cookies verwijderen in Internet Explorer

 1. Ga naar de instellingen (via het tandwiel rechts boven) en klik op ‘Internet options’.
 2. Ga naar het tabblad ‘Privacy’.
 3. Schuif de balk naar beneden tot aan ‘Accept all cookies’.

Cookies verwijderen in Firefox

 1. Klik op het blokje met drie streepjes rechts boven.
 2. Klik op 'Opties'.
 3. Selecteer 'Individuele cookies verwijderen' en klik op 'Alle cookies verwijderen'.

Werkt dat niet?

 1. Klik op het blokje met drie streepjes rechts boven.
 2. Klik op ‘Opties’.
 3. Selecteer de tab Privacy > Geschiedenis.
 4. Ga naar ‘Firefox zal:’ en selecteer ‘Geschiedenis onthouden’.
 5. Start Firefox opnieuw op, ga naar de website van Argenta en probeer je opnieuw aan te melden.

Wordt de inhoud nog altijd niet correct getoond?

 1. Klik op het blokje met drie streepjes rechts bovenaan.
 2. Klik op ‘Opties’.
 3. Selecteer de tab Privacy > Geschiedenis en selecteer ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’ bij ‘Firefox zal:’.
 4. Er verschijnen nu meerdere opties om te selecteren. Selecteer ‘Cookies van websites accepteren’. Duid ‘Altijd’ aan bij ‘Cookies van derden accepteren’ en duid ‘ze verlopen’ aan bij ‘Bewaren totdat:’.
 5. Start Firefox opnieuw op, ga naar de website van Argenta en probeer je opnieuw aan te melden.

Cookies verwijderen in Google Chrome:

 1. Klik op het blokje met drie streepjes rechts bovenaan.
 2. Klik op Geschiedenis > Browsegeschiedenis wissen. Klik op ‘Browsegegevens wissen...’ Opgelet: zorg ervoor dat ‘Cookies en andere siteplugingegevens’ aangevinkt staat bij het verwijderen.
 3. Sluit je browser af en start opnieuw op. Nu zie je de volledige inhoud van onze website.

Werkt dat niet?

 1. Klik op het blokje met drie streepjes rechts bovenaan.
 2. Klik op Instellingen > Geavanceerde instellingen weergeven. Klik onder ‘Instellingen voor inhoud …’ op ‘Toestaan dat lokaal gegevens worden ingesteld (aanbevolen)’.
 3. Start Google Chrome opnieuw op, ga naar argenta.be en probeer opnieuw aan te melden.

Als ik inlog op internetbankieren met een niet-ondersteunende browser, word ik daar dan op gewezen?

Ja. Een lijst met ondersteunende browsers vind je hier.

Via de website www.whatsmybrowser.org kun je nakijken welke browser en welk besturingsysteem je hebt.

Via deze linken kun je de verschillende browsers downloaden:

Ik wil mij aanmelden op Argenta Internetbankieren via mijn tablet maar dat lukt niet. Wat moet ik doen?

Kijk na of je tablet voldoet aan de systeemvereisten van Argenta Internetbankieren.

Je kunt ook onze app gebruiken. Die is beschikbaar voor smartphone en tablet.

Hoe start ik Argenta Internetbankieren?

Surf naar www.argenta.be. Klik in de rechterbovenhoek op ‘Aanmelden’ om de aanmeldpagina te openen.

Als je bent aangemeld in Argenta Internetbankieren, zie je rechts bovenaan op je scherm ‘Mijn Argenta / Afmelden’ staan. Via het pijltje ernaast kun je je instellingen beheren, je taal wijzigen en je afmelden. 

Wat heb ik nodig om op internetbankieren aan te melden?

 • Een Argenta-debetkaart
  (Maestro-kaart) Dat hoeft niet noodzakelijk de primaire debetkaart te zijn. Het kan elke debetkaart zijn die je hebt. Wil je meerdere kaartnummers opslaan? Dat kan. Klik op ‘Bewaar mijn kaartnummer’ en je nummer wordt onthouden. Je kunt maximaal vijf kaartnummers opslaan. 
 • Een Argenta-digipas
  Neem je Argenta-digipas en volg de aanwijzingen op het aanmeldscherm. Voer je vijf keer na elkaar een foute response code in? Dan blokkeren wij om veiligheidsredenen je toegang tot internetbankieren. Om die te laten deblokkeren, bel je naar je kantoor of naar onze klantendienst (03 285 59 59 - maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur). 

Ik krijg de foutmelding ‘Je sessie is verlopen’ bij het aanmelden. Wat moet ik doen?

De aanmeldpagina is om veiligheidsredenen maar een beperkte tijd geldig. Als je te lang wacht, krijg je deze foutmelding wanneer je je probeert aan te melden. Heropen de aanmeldpagina en meld je opnieuw aan volgens de gebruikelijke procedure.

Deze boodschap kan ook wijzen op een probleem met de aanvaarding van cookies van je browser. Blijft het probleem zich voordoen? Verwijder dan de tijdelijke internetbestanden en cookies via de opties van je browser.

Geraakt het probleem niet opgelost? Bel naar onze klantendienst op het nummer 03 285 51 11 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur).

Kan ik via internetbankieren een volmacht toekennen?

Nee, daarvoor kun je terecht in je Argenta-kantoor.

Welke rekeningen zie ik in het internetbankieren?

Je ziet je eigen rekeningen en de rekeningen waarop je een volmacht hebt of waarvan je wettelijk vertegenwoordiger bent. Behalve als er een beperking voor internetbankieren op de rekening zit.

Dat kunnen deze rekeningen zijn:

 • Giro+ rekening
 • Maxirekening
 • Groeirekening
 • Plusrekening
 • e-spaar
 • HWB (huurwaarborg)

Je effectenrekening, rekening Open Bewaring, termijnplaatsingen en pensioenspaarrekening vind je in het menu onder ‘Sparen en Beleggen’. 

Hoe pas ik de benaming van mijn rekening aan?

 1. Ga naar Dagelijks Bankieren > Rekeningen en Kaarten > Mijn rekeningen.
 2. Klik op het potloodje.
 3. Pas de naam van je rekening aan.

Dit is alleen bedoeld als persoonlijk hulpmiddel. De naamswijziging is niet officieel. Je ziet ze alleen in Argenta Internetbankieren. De officiële naam van de rekening kun je niet aanpassen.

Hoe kan ik een nieuwe rekening openen?

 1. Ga naar het overzicht ‘Rekeningen en Kaarten onder de tab ‘Mijn rekeningen’, en klik op ‘Nieuwe rekening openen’.
 2. Kies het type rekening, het kantoor waar de rekening geopend mag worden en geef de rekening een naam.
 3. Lees de reglementen en aanvaard ze. Klik dan op ‘Openen’.

Je kunt onmiddellijk aan de slag met je nieuwe rekening.

Als je in het internetbankieren een rekening opent, ben je automatisch de houder van die rekening. Volmachten, wettelijke vertegenwoordigers en extra houders toekennen kan alleen via je Argenta-kantoor.

Het aantal rekeningen dat je via internetbankieren kunt openen is beperkt:

 • Je kunt maximaal één Giro+ rekening openen. Heb je al een Giro+ rekening? Dan kun je er geen tweede openen via het internetbankieren. Via je Argenta-kantoor kan dat wel.
 • Je kunt maximaal vijf e-spaarrekeningen en vijf Maxirekeningen openen. Heb je bijvoorbeeld al twee e-spaarrekeningen? Dan kun je er via het internetbankieren nog drie extra openen. Dat geldt ook voor de Maxirekeningen. 

Kan ik via internetbankieren een nieuwe rekening openen?

Ja, op voorwaarde dat je meerderjarig bent. Via het internetbankieren kun je alleen een rekening op eigen naam openen.

Hoe pas ik de volgorde van mijn rekeningen aan?

 1. Ga naar ‘Instellingen’
 2. Kies ‘Volgorde rekeningen’ en sleep de rekeningen naar de gewenste plaats.
 3. Klik op ‘Opslaan’.

Waar kan ik de aangepaste volgorde zien?

Je ziet de volgorde in het overzicht van alle rekeningen en in het keuzemenu waarin je een rekening selecteert bij een nieuwe overschrijving. 

Wat kan ik doen om mijn privérekeningen en professionele rekeningen apart te beheren?

Al je rekeningen (privé en professioneel) waarvan je houder of gevolmachtigde bent, zijn zichtbaar in je internetbankieren.

Om je privérekeningen en professionele rekeningen gescheiden te houden, kun je:

 • De volgorde kiezen waarin je rekeningen in de keuzelijsten verschijnen
 • De naam van de rekeningen wijzigen

Een aparte toegang voor alleen je professionele rekeningen of alleen je privérekeningen is niet mogelijk.

Met welke rekeningen kan ik verrichtingen doen?

Alleen met rekeningen die als transactionele rekening aan je abonnement gekoppeld zijn, kun je verrichtingen doen via internetbankieren. Van rekeningen die als raadpleegbare rekening zijn gekoppeld, kun je alleen verrichtingen raadplegen en rekeninguittreksels afdrukken.

Weet je niet of een rekening raadpleegbaar of transactioneel is? Neem dan contact op met je kantoor of bel naar onze klantendienst op het nummer 03 285 59 59 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur).

Kan ik mijn pensioensparen zien via internetbankieren?

In je internetbankieren zie je je eigen rekeningen en de rekeningen waarop je een volmacht hebt (behalve als er een beperking voor internetbankieren op zit) of waarvan je wettelijk vertegenwoordiger bent. Je pensioenspaarrekening vind je onder Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening.

Ontbreekt er een rekening in je overzicht? Neem dan contact op met je Argenta-kantoor of bel naar onze klantendienst op het nummer 03 285 51 11 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur).

Kan ik via internetbankieren een gezamenlijke rekening openen?

Nee, daarvoor kun je terecht in je Argenta-kantoor.

Wat kan ik doen als bepaalde rekeningen niet meer zichtbaar zijn?

In je internetbankieren zie je je eigen rekeningen en de rekeningen waarop je een volmacht hebt (behalve als er een beperking voor internetbankieren op zit) of waarvan je wettelijk vertegenwoordiger bent.

Ontbreekt er een rekening in je overzicht? Neem dan contact op met je Argenta-kantoor of bel naar onze klantendienst op het nummer 03 285 51 11 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag 9 uur tot 12 uur).

Hoe komt het dat de response code fout was?

 • Je hebt een foute challenge ingegeven in je Argenta-digipas.
 • Je hebt de response code die op je digipas verschijnt fout overgetypt in het ondertekeningsscherm. 

Hoeveel kan ik per dag overschrijven via internetbankieren?

Het maximumbedrag dat je per dag kunt overschrijven, vind je onder ‘Instellingen’.

Opgelet: als je een overschrijving doet in het weekend of op een (bank)feestdag wordt het bedrag van die overschrijving afgetrokken van de daglimiet van de eerstvolgende bankwerkdag.

Kan ik een overschrijving naar het buitenland doen?

Je kunt naar alle Sepa-landen overschrijven met je Argenta-rekening. Je hebt daarvoor het IBAN-nummer van de begunstigde nodig. Voor overschrijvingen naar niet-Sepa-landen ga je langs in je Argenta-kantoor.

De volledige landenlijst staat op de website van de European Payments Council.

Hoe voer ik een nieuwe overschrijving in?

Klik op de groene knop ‘Nieuwe overschrijving’ die in de balk bovenaan staat of ga via het menu aan de linkerkant naar een nieuwe overschrijving. Vul de verschillende velden in:

Van (je rekening) Je hoofdrekening staat automatisch ingevuld.
Wil je een andere rekening kiezen? Klik dan op het pijltje achter het saldo en kies de gewenste rekening.
Bedrag Vul het gewenste bedrag in.
Uitvoeringsdatum (optioneel)

Klik op het kalendertje en kies de datum waarop de overschrijving uitgevoerd moet worden. Opgelet:

 • Je kunt alleen bankwerkdagen als memodatum kiezen, dus geen weekenddag of feestdag.
 • De gekozen datum kan maximaal een jaar in de toekomst liggen.
 • De uitvoeringsdatum of memodatum is optioneel. Als je geen datum invoert, gaat de overschrijving onmiddellijk door.
Naar (rekening)

Kies de rekening naar waar de overschrijving uitgevoerd moet worden:

 • Een van je eigen rekeningen
 • Een begunstigde uit je begunstigdenlijst
 • Een andere rekening die je zelf invoert

In dat laatste geval kun je de nieuw ingevoerde rekening meteen ook opslaan in je begunstigdenlijst door de knop ‘Begunstigde opslaan’ te gebruiken.

Mededeling Voer een vrije of gestructureerde mededeling in. Je kunt er ook voor kiezen om geen mededeling toe te voegen.

Volg de aanwijzingen op je scherm om je verrichtingen te ondertekenen. Afhankelijk van de verrichting moet je met je digipas of een ‘Bevestigen’-knop ondertekenen.

Voer je vijf keer na elkaar een foute response code in? Dan blokkeren wij om veiligheidsredenen je toegang tot het internetbankieren. Om die te laten deblokkeren, bel je naar je kantoor of naar onze klantendienst op het nummer 03 285 59 59 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur).

Hoe pas ik een memo-overschrijving aan?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten. Selecteer de rekening waarvan je een overzicht wilt krijgen en klik op ‘Betaalopdrachten’.
 2. Klik onder ‘Getekende overschrijvingen’ op ‘Memo-overschrijvingen’ en je krijgt een overzicht.
 3. Klik op het potloodje naast de memo-overschrijving die je wilt wijzigen. Pas de memodatum aan en klik op ‘Opslaan’.
 4. Volg de aanwijzingen op je scherm om je verrichtingen te ondertekenen. Afhankelijk van de verrichting moet je met je digipas of een Bevestigen-knop ondertekenen.
 5. Wil je iets anders dan de memodatum wijzigen? Dan moet je de overschrijving verwijderen en een nieuwe registeren.

Wat is een BIC? Waar vind ik het terug?

Bij de nieuwe Europese overschrijving wordt het klassieke rekeningnummer vervangen door het IBAN en de BIC.

BIC (Bank Identifier Code) is de identificatiecode van de bank. Elke bank heeft zijn eigen code en die bestaat uit 8 of 11 karakters. De BIC van Argenta is ARSPBE22. De BIC wordt achterliggend automatisch aangevuld als je het IBAN invult.

Kan ik via internetbankieren naar mijn pensioenspaarrekening overschrijven?

Ja. Dat kan op twee manieren:

 • Klik op Sparen en Beleggen > Pensioensparen > Nieuwe Eenmalige Storting om een overschrijving te registreren naar je eigen pensioenspaarrekening. Opgelet: het minimumbedrag is 5 euro per overschrijving, tenzij je bij de laatste storting van het jaar het fiscale maximum volstort.
 • Of doe het via een pensioenspaarplan. Klik op Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening > Nieuw pensioenspaarplan. 

Wat is een IBAN? Waar vind ik dit terug?

Bij de nieuwe Europese overschrijving wordt het klassieke rekeningnummer vervangen door het IBAN en de BIC.

IBAN (International Bank Account Number) is het internationale rekeningnummer. In België bestaat dat uit 16 tekens: 2 letters voor de landcode (BE), 2 controlecijfers en de 12 cijfers van het nationale rekeningnummer. In internetbankieren worden al je rekeningen in IBAN-formaat getoond onder ‘Mijn rekeningen’. Ook op je rekeningrekeninguittreksels vind je je IBAN.

Hoe verwijder ik een memo-overschrijving?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten. Selecteer de rekening waarvan je een overzicht wilt krijgen en klik op ‘Betaalopdrachten’.
 2. Klik onder ‘Getekende overschrijvingen’ op ‘Memo-overschrijvingen’ en je krijgt een overzicht.
 3. Klik op het prullenbakje voor de memo-overschrijving die je wilt verwijderen.
 4. Volg de aanwijzingen op je scherm om je verrichtingen te ondertekenen. Afhankelijk van de verrichting moet je met je digipas of een Bevestigen-knop ondertekenen.

Kan ik een instantoverschrijving doen via Argenta Internetbankieren?

Nee, instant overschrijven kan alleen in de Argenta-app.

Is de bevestiging van mijn overschrijving met een sms-code veilig?

Ja, je overschrijving bevestigen met een sms-code is veilig. De code wordt altijd verstuurd door het nummer 8876 naar jouw gsm-nummer, en ze bevat altijd 6 cijfers. Fraudeurs hebben geen toegang tot je gsm-nummer. Zij kunnen de transactie dus niet bevestigen en als de transactie niet bevestigd wordt, wordt ze niet uitgevoerd.

Waarom krijg ik een sms van het nummer 8876 om mijn overschrijving te bevestigen?

Je krijgt deze sms omdat we bij Argenta een nieuwe fraudetool gebruiken om phishing tegen te gaan. De transactie die je in het internetbankieren of de app deed, werd door onze fraudetool aangeduid als een transactie met een verhoogd risico op fraude. Bij zulke transacties vragen we om de transactie te bevestigen met een sms-code. Daarom kreeg je een sms met een code.

Wat moet ik doen met de code die ik via sms ontving om mijn overschrijving te bevestigen?

Je moet de code ingeven in Argenta Internetbankieren of de Argenta-app om je overschrijving te bevestigen.

Ik heb een vraag over de bevestiging van mijn overschrijving via sms. Waar kan ik terecht?

Je kunt de medewerkers van onze klantendienst bellen op 03 285 51 11 of hen een e-mail  sturen via phishing@argenta.be.