Veel­ge­stel­de vra­gen over sparen en beleggen

Veelgestelde vragen

Hoe geef ik mijn keuzedividend door in Argenta Internetbankieren?

Om je keuzedividend (of je je dividend in cash of in extra aandelen wil ontvangen) door te geven, moet je eerst naar het beleggingsplatform gaan. Eens je op het beleggingsplatform bent, ga je in de linker kolom naar ‘Verrichtingen op effecten’. 

Wanneer je niet tijdig een keuze doorgeeft, zal het dividend in cash uitbetaald worden.

Wanneer je ervoor kiest je dividend in aandelen te verkrijgen, zal het aantal aandelen dat je ontvangt, afhankelijk zijn van het aantal aandelen dat je nu al bezit. Je moet namelijk vaak al een minimumaantal aan aandelen bezitten alvorens in aanmerking te komen. Elk veelvoud van dit minimumaantal geeft dan recht op een aandeel. Als er een restwaarde is, moet je dit toewijzen aan cash. 

Hoe haal ik geld af van de cashpositie op mijn effectenrekening?

Via Argenta Internetbankieren, de Argenta-app of je Argenta-kantoor kun je geld overschrijven van de cashpositie van je effectenrekening naar een betaalrekening van Argenta.

In de Argenta-app voer je een overschrijving in zoals je dat gewoonlijk doet:

 1. Je vult het bedrag in dat je wilt overschrijven.
 2. Je selecteert de effectenrekening als opdrachtgevende rekening en een eigen rekening als begunstigde.
 3. Je klikt op 'Overschrijving bevestigen'. Het geld wordt meteen overgeschreven.

Via Argenta Internetbankieren werkt het anders:

 1. Meld je aan en ga naar 'Sparen en beleggen'.
 2. Kies voor ‘Effectenrekening’ en klik in het volgende scherm op de gewenste effectenrekening.
 3. Klik op 'Klik hier voor een geldafhaling'. Het overschrijvingsscherm wordt geopend. Je kunt het gewenste bedrag nu overschrijven naar je betaalrekening of spaarrekening.

Hoe interpreteer ik de waarde van de risico-indicator?

De synthetische risico-indicator is een maatstaf die het risico van de belegging weergeeft op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt op een lager risico en een potentieel lager rendement. Een hogere score op een hoger risico en een hoger potentieel rendement.

Hoe kan ik de evolutie van mijn fonds bekijken?

Je kunt de evolutie van je fonds volgen via het beleggingsplatform van Argenta. Je kunt de evolutie van je fonds ook in de Argenta-app bekijken.

Hoe kan ik fondsen uit het aanbod van Argenta aankopen of verkopen?

Fondsen uit het aanbod van Argenta kun je aankopen en verkopen via het beleggingsplatform van Argenta. Uiteraard kun je hiervoor ook op afspraak terecht bij je contactpersoon in het kantoor.

Hoe koop ik een aandeel of obligatie aan via Argenta Internetbankieren?

Wanneer je op het beleggingsplatform zit, kun je zelf orders ingeven. Dat doe je door eerst te klikken op ‘Nieuw order’. 

Je krijgt dan dit scherm:

Je kunt hier dus het gewenste effect op verschillende manieren opzoeken.

Doorgaans worden producten geselecteerd op basis van de ISIN-code. Dat is een unieke code waarmee aandelen, obligaties en fondsen geïdentificeerd kunnen worden. 

Wil je weten welke ISIN-code een product heeft? Dan kun je dat opzoeken ofwel op het internet of op het beleggingsplatform. Een aandeel of obligatie kun je opzoeken onder een geselecteerde ‘Markt’ of ook via het internet. 

Wanneer je een markt hebt aangeduid, krijg je een lijst met de verhandelbare effecten op die markt die ondersteund wordt door Argenta . 

Als je een aandeel hebt aangeduid, krijgt je een kader waarin je kan ingeven hoeveel eenheden je wilt aankopen, wat je limiet is en wat je stop-loss en hoe lang die geldig is. Het ingeven van een  limiet of stop-loss is niet verplicht. Bij obligaties geef je ‘nominaal’ in. Dat wil zeggen dat je het bedrag opgeeft dat je wilt aankopen. Er wordt hier niet gehandeld in eenheden.  

Limiet: De hoogste prijs waartegen je een aandeel/obligatie wilt aankopen. Wanneer je transactie wordt doorgevoerd, is de prijs alweer veranderd tegen wanneer je ze hebt ingegeven. Als de prijs dan hoger is dan je opgegeven limiet, zal de transactie niet doorgaan. De transactie zal pas doorgaan, de eerstvolgende keer dat de koers onder je limiet gaat.

Stop-loss: deze is optioneel. Dit is een drempelbedrag dat bij overschrijding een transactie in werking zet. Een stop-loss is bij aankoop altijd hoger dan de huidige koers. Bij je stop-loss zeg je dan eigenlijk dat er pas een aankoop geregistreerd mag worden vanaf het moment dat het bedrag van de stop-loss bereikt wordt.

De ruimte tussen de limiet en stop-loss is de ruimte waartussen aankooptransacties kunnen plaatsvinden.

Je kan kiezen voor ‘Best Execution’. Dat wil zeggen dat de beste koers en kost worden gezocht om de transactie uit te voeren. 

Hoe koop ik een fonds aan via Argenta Internetbankieren?

Wanneer je op het beleggingsplatform zit, kun je zelf orders ingeven.

Dat doe je door eerst te klikken op ‘Nieuw order’.

Je krijgt dan dit scherm te zien:

Het is belangrijk om bij de keuzefilter ‘Producttype’ het juiste effect te selecteren. Als je een fonds wil aankopen, selecteer je Fondsen. De zoekknop zal pas donkergroen kleuren als er een producttype is geselecteerd.

Je kunt hier dus het gewenste effect op verschillende manieren opzoeken.

Doorgaans worden producten geselecteerd op basis van de ISIN-code. Dat is een unieke code waarmee aandelen, obligaties en fondsen geïdentificeerd kunnen worden.

Wil je weten welke ISIN-code een product heeft? Dan kun je dat opzoeken ofwel op het internet of op het beleggingsplatform. Onder ‘Productaanbod’ vind je alle fondsen die ook via ons kantorennet verkocht worden.

Wanneer je een fonds wilt aankopen, geef je de ISIN-code in en klik je daarop door. Vervolgens krijg je enkele belangrijke informatiedocumenten te zien. Het is belangrijk dat je die doorneemt. Die informatie geeft je namelijk een duidelijk zicht op de spreidingen binnen het fonds. Waarin belegt het fonds? Welke regio’s, thema’s, … Je moet deze pagina helemaal doorscrollen vooraleer je op ‘Volgende’ kunt klikken.

Daarna kom je uit op dit scherm:

Hier geef je in hoeveel eenheden je wilt. Het is voor fondsen niet nodig in volledige eenheden aan te kopen. Je kunt ook een fractie van een deelbewijs aankopen. Zo kun je ongeveer uitrekenen hoeveel eenheden je moet aankopen om tot een bepaald bedrag te komen.

Je vinkt daarna ook nog de twee vinkjes onderaan aan en zo kun je verder gaan. Het order is nu ingegeven. 

Hoe lang is een risicoprofiel geldig?

Een risicoprofiel is drie jaar geldig. We raden wel aan om ieder jaar je portefeuille te evalueren samen met je contactpersoon in het kantoor. Zo kunnen we jou advies op maat blijven geven.

Hoe open ik het beleggingsplatform in Argenta Internetbankieren?

Wanneer je inlogt op internetbankieren krijg je links op je scherm een kolom met alle diensten binnen Argenta.

Hier klik je op ‘Sparen en beleggen’.

Wanneer je al een effectenrekening hebt, krijg je dit scherm te zien:

Je klikt hier bij ‘Effectenrekeningen’ op ‘Bekijk mijn producten’.

Let op: als je op het beleggingsplatform van Argenta wilt geraken, is het belangrijk dat je al een effectenrekening hebt. Wanneer je nog geen effectenrekening hebt, moet je eerst langsgaan bij je kantoor om er een te openen.

Op dit scherm zie je al je effectenrekeningen. Wanneer je doorklikt op een effectenrekening, krijg je daarvan alle details, namelijk;

 • de totale waarde van de effecten op deze effectenrekening,
 • de waarde van losstaande cash op deze effectenrekening,
 • het gereserveerde bedrag voor toekomstige transacties.

Via de totale waarde van de effecten kun je doorgaan naar het beleggingsplatform

Hoe verkoop ik een aandeel of obligatie via Argenta Internetbankieren?

Om aandelen of obligaties uit je beleggingsportefeuille te verkopen, ga je binnen het beleggingsplatform naar het overzicht van je portefeuille. Dat doe je door te klikken op ‘Effecten in portefeuille’. 

Hier zie je achter elk product een knop ‘Verkoop’ staan. Via deze knop kun je je producten makkelijk en snel verkopen.

Hier geldt hetzelfde principe als bij de aankoop van aandelen en obligaties producten. Ook hier kun je aangeven welke aantallen je wilt verkopen waarbij er gebruik kan gemaakt worden van een stoplossorder. Door middel van een stoplossorder kun je je verlies beperken. Via het stoplossorder geef je namelijk aan wat voor jou de minimumwaarde van het aandeel / de obligatie moet zijn om in portefeuille te behouden. Wanneer het product dan onder deze grens duikt, zal het automatisch verkocht worden. 

Hoe verkoop ik een fonds via Argenta Internetbankieren?

Om fondsen uit je beleggingsportefeuille te verkopen, ga je binnen het beleggingsplatform naar het overzicht van je portefeuille. Dat doe je door te klikken op ‘Effecten in portefeuille’. 

Hier zie je achter elk product een knop ‘Verkoop’ staan. Via deze knop kun je je producten makkelijk en snel verkopen.

Je kunt ervoor kiezen om al je deelbewijzen te verkopen of slechts een deel. Ook kun je in fracties werken en dus uitrekenen hoeveel deelbewijzen je ongeveer moet verkopen wanneer je een bepaald bedrag wilt vrijmaken. 

Hoe werkt de cashpositie op de effectenrekening?

De cashpositie is gekoppeld aan de effectenrekening. Het is de start- en eindplaats van alle beleggingen via een effectenrekening:

 • Op de cashpositie staat het saldo waarmee je een aankoop kunt doen.
 • Op de cashpositie wordt eventueel een bedrag gereserveerd voor een aankoop die nog verwerkt moet worden.
 • Wanneer je een dividend uitbetaald krijgt, verschijnt het bedrag op de cashpositie van je effectenrekening.
 • Van de cashpositie kun je geld overmaken naar een betaalrekening of spaarrekening van Argenta.

Hoe wordt de interest van de spaarrekening onder de titularissen verdeeld bij een rekening met meerdere belastingplichtige titularissen?

De interest wordt berekend pro rata het aandeel van de titularissen die de interesten ontvangen.

Hoe wordt mijn risicoprofiel opgesteld?

Je kantoorhouder stelt je in een persoonlijk gesprek vragen over je financiële situatie, je kennis en ervaring en je beleggingsdoelstelllingen. Aan de hand van je antwoorden stelt hij een persoonlijk risicoprofiel op. We baseren ons op je profiel om je persoonlijk advies te geven. Bij Argenta gebruiken we vier profielen: zeer voorzichtig, voorzichtig, neutraal en dynamisch.

Ik wil geld afhalen van mijn spaarrekening. Hoeveel getrouwheidspremie mis ik daardoor?

Log in op Argenta Internetbankieren. Daar staat een calculator waarmee je het effect van een geldopneming op de getrouwheidspremie kunt simuleren. Zo weet je meteen welk bedrag je niet zult verwerven als getrouwheidspremie. Ook je kantoorhouder kan je deze informatie geven.

 1. Ga naar Mijn rekeningen. Selecteer een spaarrekening en kies bovenaan Interesten.
 2. Kies voor Opnemingssimulator, en geef het bedrag in dat je wilt opnemen.
 3. Klik op Berekenen. Je ziet dan meteen overzicht.
 4. Klik op ‘Download’ indien je meer detail over de berekening in een pdf-bestand wil.

Is de Pro-plusrekening gratis?

Het gebruik van de Pro-plusrekening is gratis. 

Kan ik een uitgebreider pakket, kredietkaart of verhoogde kredietkaartlimiet aanvragen voor een betaalrekening met meer dan één titularis (gezamenlijke rekening) in de Argenta-app?

Neen, dat kan niet. Neem hiervoor contact op met je Argenta-kantoor.

Kan ik effecten transfereren naar Argenta?

Je kunt effecten transfereren naar een effectenrekening van Argenta. Ga daarvoor langs in je Argenta-kantoor. Je kantoorhouder of beleggingsadviseur legt je met veel plezier uit wat een overdracht precies inhoudt, wat de gevolgen zijn en hoe een overdracht verloopt. 

Kan ik voor mijn minderjarig kind beleggen via de Argenta-app of Argenta Internetbankieren?

Argenta vindt het essentieel dat je een belegging voor je minderjarig kind bespreekt met een relatiebeheerder. Zo kun je samen bepalen welke belegging het meest aansluit bij jouw wensen, rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen. 

Wil je toch beleggen via de Argenta-app of Argenta Internetbankieren? Hou dan rekening met deze vuistregels:

 • Beheer het vermogen van je minderjarig kind uitsluitend in zijn of haar belang.
 • Zonder akkoord van de vrederechter mag je alleen voorzichtig beleggen. Wil je bijvoorbeeld aandelen aankopen? Dan heb je altijd een machtiging van de vrederechter nodig.
 • Voor elke vervreemding heb je het akkoord van de vrederechter nodig.

Op welk rekeningnummer stort ik bij in mijn Argenta Life Plan (ALP) of Argenta-Flexx?

Vanaf 1 december 2023 moet je een nieuw rekeningnummer gebruiken om bij te storten in Argenta Life Plan (ALP) en Argenta-Flexx: BE16 9734 2446 6374. 

Verlies ik mijn getrouwheidspremie als ik een bedrag overschrijf tussen verschillende spaarrekeningen?

Sinds januari 2014 geldt de nieuwe regeling rond de proportionele overschrijving. Die zorgt ervoor dat je bij een overschrijving tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen bij Argenta de al doorlopen getrouwheidsperiode van dat bedrag kunt meenemen naar de begunstigde rekening.

Deze regel geldt voor de eerste drie overschrijvingen per jaar per rekening, als de overschrijvingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het gaat om een overschrijving tussen 2 gereglementeerde spaarrekeningen; 
 • met minstens 1 gemeenschappelijke titularis; 
 • bij hetzelfde bankmerk (Argenta); 
 • van minstens 500 euro; 
 • die geen doorlopende opdracht is.

De getrouwheidspremie die je krijgt, zal berekend worden volgens de rentevoeten op beide rekeningen en volgens de duur van het doorlopen deel van de getrouwheidsperiode op de respectievelijke rekeningen ('pro rata temporis').

Opgelet! Je verwerft je getrouwheidspremie nog altijd pas na een onafgebroken periode van 12 maanden. Nadat je de getrouwheidspremie verworven hebt, begint een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden. 

Je kunt niet kiezen of een overschrijving zal gelden als proportionele overschrijving. Als een overschrijving aan alle voorwaarden voor een proportionele overschrijving voldoet, zal Argenta de al doorlopen getrouwheidsperiode meenemen naar de ontvangende rekening. Als je overschrijving aan de voorwaarden voldoet, moet je dus niets doen om je getrouwheidspremie te behouden.

Voorbeeld

(GP = getrouwheidspremie)

Op 1 september 2014: Storting van 1000 euro op rekening 1
Op 1 november 2014:

Overschrijving van 500 euro van rekening 1 naar rekening 2 

Rentevoet GP rekening 1: 0,5 %
Rentevoet GP rekening 2: 1 %

Op 1 oktober 2015:

Uitbetaling getrouwheidspremie (verworven op 1 september 2014): 

Rekening 1: 500 euro * 0,005 = 2,5 euro 

Rekening 2: 500 euro * 0,005 * (61 / 365) + 500 euro * 0,01 * (304 / 365) = 4,58 euro 

Totaal: 7,08 euro

Voor wie is de Pro-plusrekening bedoeld?

De Pro-plusrekening is bedoeld voor rechtspersonen, groeperingen, juridische structuren zonder rechtspersoonlijkheid en feitelijke verenigingen. Het is niet mogelijk om een ander type spaarrekening te openen op naam van een rechtspersoon. Alleen voor eenmanszaken kan een gereglementeerde spaarrekening geopend worden.

Waar kan ik de waarde (NIW) van mijn fonds bekijken?

In Argenta Internetbankieren en de Argenta-app kun je altijd de waarde (NIW) van je beleggingen nakijken. Daarnaast vind je de NIW van al onze fondsen op de fondsenpagina op onze website en in de kranten L’echo en De Tijd. 

Waar kan ik mijn aankooplimiet controleren in Argenta Internetbankieren?

Om te kunnen beleggen, moet er uiteraard geld beschikbaar zijn. Het geld dat belegd kan worden noemen we de cashpositie. Dit is het geld dat ‘vrij’ staat op de effectenrekening.

Om ervoor te zorgen dat er geld op de cashpositie komt, kun je een overschrijving doen. Deze overschrijving doe je vanuit de gewenste rekening naar de gewenste effectenrekening. Het geld dat je dan overschrijft, is het geld dat je kunt beleggen.

Wanneer je geld naar je cashpositie hebt overschreven, kun je het order invoeren. Je moet nog altijd de belegging zelf uitvoeren. Dat gaat niet automatisch. 

Waar kan ik mijn betaalde roerende voorheffing terugvinden in Argenta Internetbankieren?

Op uitbetalingen van dividenden betaal je een roerende voorheffing. Die wordt automatisch afgehouden en je ziet ze dus niet van je gewone betaalrekening afgaan. Je kunt je betaalde roerende voorheffingen wel vinden op je rekeninguittreksels. 

Je rekeninguittreksels vind je onder de knop ‘Mijn rekeninguittreksels’ op de landingspagina van het internetbankieren.

 

Waar kan ik mijn pensioenspaarrekening raadplegen in internetbankieren?

Ga naar het menu Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening voor het overzicht van je pensioenspaarrekening.

Waar kan ik mijn transactiekosten controleren in Argenta Internetbankieren?

Met transacties gaan kosten gepaard. Zo betaal je bij de aankoop van fondsen instapkosten en bij een verkoop mogelijks beurstaksen. Wanneer je op voorhand een goed idee wilt hebben van wat deze kosten juist inhouden en de grootte ervan, kun je een simulatie doen via het beleggingsplatform.

Hiervoor ga je eerst naar ‘Simulatie’.

Daar kan je dan de ISIN-code ingeven van het product waarvoor je een simulatie wilt. Je kunt dan op dat product doorklikken tot je kunt aangeven wat voor transactie je wilt doen en voor hoeveel eenheden.

Deze simulatie kun je ook maken voor aandelen en obligaties. 

Waar vind ik alle informatie terug voor de aangifte van mijn personenbelasting in Argenta Internetbankieren?

Wanneer je het voorbije jaar roerende voorheffing op je dividend of coupon hebt betaald, moet je dat vaak aangeven in je personenbelasting. De afrekening van je coupon(s) vind je terug op het beleggingsplatform

Je gaat daarvoor binnen het beleggingsplatform naar ‘Effectenbewegingen’. Hier vind je alle transacties die gebeurd zijn op die effectenrekening. Het gaat hier om transfers, coupons, terugbetalingen, aan- en verkopen, …

Je kunt ervoor kiezen gericht te zoeken per product, of je kunt alle invulvelden van de filter blanco laten. Als je ze blanco laat, krijg je een volledige lijst met bewegingen. 

 

Waar vind ik de huidige waarde van mijn deelbewijzen/fonds?

Je koopt stukjes van een fonds, dat zijn deelbewijzen. Je kunt de waarde van deze deelbewijzen volgen via het beleggingsplatform van Argenta. Je kunt de evolutie van je deelbewijzen ook in de Argenta-app bekijken.

Waar vind ik de uittreksels van mijn effectenrekening?

Waar vind ik een overzicht van de getrouwheidspremie die ik nog kan verwerven?

 1. Log in op Argenta Internetbankieren.
 2. Ga naar Mijn rekeningen. Selecteer een spaarrekening en kies bovenaan Interesten.
 3. Kies voor Getrouwheidspremie.
 4. Klik op ‘Download’. Onderaan op het scherm vind je een disclaimer over deze simulatie. 
 5. Je krijgt in een pdf-bestand een simulatie van de nog te verwerven getrouwheidspremies.

Waar vind ik mijn keuze rond keuzedividenden in Argenta Internetbankieren?

Wanneer je je keuze correct hebt doorgegeven omtrent het keuzedividend, is ze niet langer zichtbaar via het beleggingsplatform. Wanneer je dus niet meer zeker bent wat je hebt doorgegeven, neem je best contact op met onze klantendienst via telefoon of ons formulier. Zij kunnen voor jou navragen wat je keuze was. Ook wanneer je je keuze wilt wijzigen, ga je via deze weg. 

Waarom kan er een vertekend beeld zijn op het overzicht Kosten en Lasten?

 • De percentages op het rapport worden berekend door het nominale bedrag van de kost te delen door de gemiddelde waarde van de portefeuille over het hele jaar.
 • De gemiddelde waarde van de portefeuille wordt beïnvloed door:
  • de tussentijdse evolutie (meer- of minwaarde) van de onderliggende effecten;
  •  wijzigingen in de portefeuille gedurende het jaar (aankopen en verkopen).

De percentages wijken dus af door een combinatie van:

 • de beperkte periode dat een product binnen het rapportagejaar in portefeuille wordt aangehouden (vertekening gemiddelde waarde portefeuille); en
 • eenmalige kosten/baten.

De zaak wordt extra uitvergroot wanneer:

 • een product gedurende een zeer beperkte tijd van het rapportagejaar in je portefeuille werd aangehouden (kan dus ook bij een beleggingsplan met maandelijkse stortingen);
 • je geen andere significante posities in de portefeuille had.  

Dit probleem doet zich niet voor bij de koersgebaseerde kosten zoals lopende vergoedingen. Die worden immers dagelijks afgerekend.  Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de instapkost die eenmalig wordt aangerekend.

Als de totale kosten en lasten vertekend zijn, dan is het brutorendement ook vertekend.

Waarom kan mijn basisrente veranderen?

Bij Argenta streven we naar een correcte prijszetting voor onze klanten. Daarom houden we bij onze tariefzetting rekening met de volgende factoren:

 • de kostprijs van het geld; 
 • de evolutie van de rentecurve; 
 • de herbeleggingsmogelijkheden en het bijhorende risico en rendement; 
 • de analyse van de financiële stromen van en naar Argenta; 
 • de concurrentiële positie van Argenta; 
 • de sturing van de productmix.

Op basis van die parameters bepalen we een tarief. Als de parameters wijzigen, kan dat een tariefwijziging tot gevolg hebben.

Waarom komt het geld van mijn afkoop in Argenta Internetbankieren niet op mijn betaalrekening?

Wanneer je verkoop verwerkt is, zal het geld terechtkomen op de cashpositie van de effectenrekening waaruit je verkocht hebt. Je moet dus het geld nog overzetten van de cashpositie naar je betaal- of spaarrekening.

Dat kun je doen door naar je effectenrekening te gaan en ze open te klikken. Bij details krijg je dan het volgende scherm:

Wanneer je hier klikt op ‘Geldopname’ kun je het geld van je cashpositie afhalen. Hier vul je dan verder in waarnaar het geld overschreven mag worden en hoeveel. 

Wanneer betaal ik roerende voorheffing op de interesten van mijn spaargeld?

Gereglementeerde spaarrekening (Groeirekening, Getrouwheidsrekening, e-spaar en Maxirekening)

Natuurlijke belastingplichtigen met een gereglementeerde spaarrekening zijn vrijgesteld van roerende voorheffing op hun interesten tot een bedrag van 1.020 euro per jaar (bedrag geïndexeerd voor inkomstenjaar 2024). 

Rekeningen met meerdere natuurlijke personen als titularis zijn vrijgesteld van roerende voorheffing op hun interesten tot x keer het bedrag van 1.020 euro. 'X' staat daarbij voor het aantal titularissen.

Bedragen de interesten meer, dan wordt er automatisch een roerende voorheffing van 15 % aangerekend op het interestgedeelte boven het wettelijk bepaalde vrijgestelde bedrag. 

Voor iedere interestuitbetaling wordt bekeken of je roerende voorheffing verschuldigd bent. Als dat het geval is, wordt de roerende voorheffing onmiddellijk afgehouden.

Niet-gereglementeerde spaarrekening (Plusrekening en Pro-plusrekening)

Voor deze rekening is er geen vrijstelling van roerende voorheffing. Je betaalt automatisch 30 % roerende voorheffing op alle interesten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor vrijstelling van roerende voorheffing?

Afhankelijk van bepaalde factoren ben je vrijgesteld van roerende voorheffing. Het gaat om factoren zoals je fiscale woonplaats, of je EU-ambtenaar bent, ... Dat gebeurt echter niet automatisch. Voor meer inlichtingen hierover en eventueel de nodige formulieren kun je bij je kantoorhouder terecht.

Wanneer wordt de getrouwheidspremie uitbetaald?

Je hebt recht op een getrouwheidspremie voor bedragen die 12 maanden lang ononderbroken op je rekening blijven staan. Er gaat automatisch een nieuwe periode voor de getrouwheidspremie in nadat je de vorige premie hebt verworven. 

Nadat je de getrouwheidspremie voor een gereglementeerde spaarrekening hebt verworven, wordt ze in het begin van het volgende kwartaal op de betreffende rekening gestort met als valutadatum 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Voor een niet-gereglementeerde spaarrekening gebeurt de uitbetaling jaarlijks met als valutadatum 1 januari.

Voorbeeld: 

 1. Op 10 november 2022 doe je een storting.  
 2. Op 10 november 2023 heb je recht op een getrouwheidspremie voor deze storting en gaat er een nieuwe periode in voor de getrouwheidspremie.  
 3. In januari 2024 wordt de getrouwheidspremie uitbetaald waarop je recht had op 10 november 2023.

Wanneer wordt mijn coupon uitbetaald?

Je vindt alle details van effecten die recht geven op een couponuitbetaling in Argenta Internetbankieren. 

Ga naar de detailpagina van de betreffende effecten en klik op de knop ‘Coupons’ om het bedrag en de datum te checken.

Wat houdt het adviesgesprek in?

Dat is een gesprek met je beleggingsadviseur op kantoor. Hij stelt daarbij vragen over jouw financiële situatie, kennis, ervaring en beleggingsdoelstellingen. Aan de hand van je antwoorden stelt hij je risicoprofiel op. Dat vormt de basis voor een persoonlijk advies dat aansluit bij jouw beleggersprofiel.

Wat houdt het overzicht (Ex Post) Kosten en Lasten in?

 • Jaarlijks ontvang je een overzicht van alle kosten, taksen en andere vergoedingen die je het voorbije jaar betaalde op je beleggingen. Dit overzicht zal Argenta jaarlijks verzenden, per brief of per mail.
 • Banken zijn verplicht om klanten onder adviesverlening jaarlijks een overzicht te bezorgen van alle vergoedingen (bv. instapkosten) en jaarlijkse beheerskosten die van toepassing zijn. Dit overzicht kan variëren van bank tot bank aangezien de regelgeving voor interpretatie vatbaar is.
 • Banken moeten de vergoedingen in percentages en in bedragen vermelden.
 • Het is geen factuur, maar een overzicht van al betaalde kosten en lasten.

Wat is MiFID II?

MiFID II is de Europese regelgeving die ervoor zorgt dat jij als belegger beter begeleid en beschermd wordt als het gaat over je beleggingsportefeuille. Voor meer info kun je altijd in je kantoor terecht.

Wat is advies?

Bij beleggingsadvies geeft de beleggingsadviseur een gepersonaliseerde aanbeveling over een of meer verrichtingen (aankoop, verkoop) op financiële instrumenten (bv. beleggingsfonds, pensioenspaarfonds, etc.). Argenta kiest daarbij voor een persoonlijke en stapsgewijze aanpak. Zodra we je risicoprofiel bepaald hebben, kunnen we een advies op maat geven, rekening houdend met jouw wensen en verwachtingen. We doen dat door de beleggingsproducten te selecteren die het meest geschikt zijn voor jou en die passen bij jouw doelen. Zo kunnen we samen je rendement optimaliseren.

Wat is een basisrente?

De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal kalenderdagen dat het saldo op de rekening staat. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd. Wanneer de rentevoet wijzigt, is de nieuwe meteen van toepassing. De uitbetaling van de rente gebeurt jaarlijks met als valutadatum 1 januari. 

Wat is een getrouwheidspremie?

Een getrouwheidspremie krijg je voor bedragen die na de storting 12 maanden lang ononderbroken op je spaarrekening blijven staan. De verwerving van de premie start op de dag van de storting. Een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden start op de dag na de dag waarop je de premie hebt verworven.

Argenta kan het tarief van de getrouwheidspremie op elk moment wijzigen. Het tarief dat geldt op het moment van de storting of bij de start van de nieuwe verwervingsperiode blijft 12 maanden lang onveranderd van toepassing.

Wat is een limietorder?

Als je een order ingeeft in Argenta Internetbankieren, moet je een limiet ingeven:

 • Gaat het om een aankooporder? Dan geeft de limiet aan hoeveel je maximaal wilt betalen voor het aandeel.
 • Gaat het om een verkooporder? Dan geeft de limiet aan hoeveel je minimaal wilt krijgen voor het aandeel.

Als de limiet niet bereikt wordt, gaat het order niet door. Bijvoorbeeld als het aandeel te duur blijft voor een aankoop of te goedkoop voor een verkoop.

Wat is een risicoprofiel of beleggersprofiel?

Een risicoprofiel of beleggersprofiel is een profiel dat jouw kennis, ervaring, verwachtingen, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie weergeeft op basis van een uitgebreide analyse. We doen die analyse minstens elke drie jaar opnieuw. Zo kunnen wij je het juiste, persoonlijk advies geven dat aansluit bij jouw profiel.

Wat is een stop-loss-limietorder?

Een stop-loss-limietorder zorgt ervoor dat je aankoop of verkoop gebeurt binnen de grenzen die je zelf vooraf bepaalt.

Voorbeeld aankoop

Je wilt een aandeel aankopen zodra het 20 euro waard is, maar je wilt er maximum 20,5 euro voor betalen. Wanneer je je order ingeeft, zet je de stop-loss op 20 euro en stel je een limiet in van 20,50 euro:

 • Zodra het aandeel een waarde van 20 euro bereikt wordt automatisch een aankooporder aangemaakt.
 • Springt het aandeel meteen naar 20,60 euro? Dan gaat de aankoop niet door. Je stop-loss werd geactiveerd, maar je limiet hield het order tegen.

Voorbeeld verkoop

Je wilt een automatisch verkooporder laten aanmaken zodra de waarde van een aandeel zakt tot 18 euro. Maar je wilt er minstens 17,50 euro voor krijgen. Je stelt een stop-loss in van 18 euro en een limiet van 17,50 euro:

 • Zodra de waarde zakt tot 18 euro wordt er automatisch een verkooporder aangemaakt.
 • Zakt de waarde van het aandeel onmiddellijk tot 17 euro? Dan gaat de verkoop niet door. Je stop-loss werd geactiveerd maar je limiet hield het order tegen.
 • Zakt de waarde van het aandeel bijvoorbeeld maar tot 17,80? Dan gaat de verkoop wel door.

Wat is het verschil tussen een kapitalisatie- en een distributiefonds?

 • Bij kapitalisatiefondsen worden alle opbrengsten (ontvangen coupons en dividenden) automatisch herbelegd.
 • Bij distributiefondsen worden de opbrengsten periodiek uitgekeerd in de vorm van een dividend.

Wat is ‘exe­cu­ti­on only’?

Heb je geen advies nodig omdat je voldoende kennis of ervaring hebt met financiële producten? Dan kun je kiezen voor ‘execution only’. Dat betekent dat je op eigen initiatief en zonder hulp van je beleggingsadviseur een product koopt of verkoopt.

Wat zijn de kenmerken van een niet-gereglementeerde spaarrekening?

Het is een spaarrekening, maar:

 • Er is geen verplichting om een minimum basisrente of getrouwheidspremie te voorzien.
 • Er is geen vrijstelling van roerende voorheffing.
 • De roerende voorheffing is 30 %.  

Welke groeperingen en rechtsvormen bedoelen we met rechtspersonen, groeperingen, juridische structuren zonder rechtspersoonlijkheid en feitelijke verenigingen?

 • Beroepsvereniging
 • Buitenlandse vennootschap
 • Besloten vennootschap (bv en bvba)
 • Buitenlandse vennootschap met inrichting in België
 • Commanditaire vennootschap
 • Coöperatieve vennootschap (cv, cvba en cvoa)
 • Europees (economisch) samenwerkingsverband
 • Feitelijke vereniging
 • Landbouwvennootschap
 • Maatschap
 • Ziekenfonds
 • Naamloze vennootschap
 • Organisme voor de financiering van pensioenen
 • Openbare instelling
 • Onverdeeldheid met faciliteiten
 • Onderlinge verzekeringsvereniging
 • Europese (coöperatieve) vennootschap
 • Europese vennootschap
 • Stille en tijdelijke handelsvennootschap
 • Stichting
 • Vereniging van mede-eigenaars
 • Vennootschap onder firma
 • Vereniging of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid
 • Vereniging zonder vorm
 • Vereniging zonder winstoogmerk

Welke kosten zijn er verbonden aan een transfer van mijn effecten naar een andere bank?

Welke producten staan in het overzicht Kosten en Lasten?

 • Beleggingsfondsen van Argenta Asset Management en onze partners
 • Beleggingsfondsen die vanuit een andere bank naar Argenta zijn getransfereerd (staan alleen bij ‘Retrocessies op externe fondsen’)
 • Pensioenspaarfondsen
 • Structured notes
 • Kasbons
 • Achtergestelde certificaten
 • Staats- en bedrijfsobligaties

 

Volgende producten staan in niet het overzicht.

 • Beleggingsverzekeringen
 • Aandelen
 • Termijndeposito’s