Veelgestelde vragen over bankieren

Snel zelf iets regelen? Je kunt veel bankzaken makkelijk én eenvoudig online regelen - waar en wanneer je wilt. 

Veelgestelde vragen

Hoe verkrijg ik mijn attest van reisverzekering?

Er zijn landen die als inreisvoorwaarde stellen dat je een reisverzekeringsverklaring in het Engels moet kunnen voorleggen.

De reisverzekering van verzekeraar Inter Partner Assistance die gekoppeld is aan je Gold-pakket, komt daarvoor in aanmerking.

Je verkrijgt je Engelstalige reisverzekeringsverklaring snel en eenvoudig met een e-mail naar travelcertificate.bnl@ip-assistance.com. Daarin vermeld je het kaartnummer van je Gold-pakket.

Kan ik de limiet van mijn Argenta-kredietkaart tijdelijk verhogen als ik op reis ben?

Dat hangt af van je pakket: 

 • Heb je een Green-pakket? Dan kun je de limiet niet tijdelijk verhogen. 
 • Heb je een Silver- of Gold-pakket? Dan kun je de limiet wel tijdelijk verhogen. 

Wil je geregeld je kredietkaartlimiet verhogen? Dan kies je best voor een uitgebreider pakket. Je kunt je kredietkaartlimiet niet aanpassen in de Argenta-app. Dat kan enkel alleen via je kantoor.

Wat zijn de limieten voor overschrijvingen in de Argenta-app?

Ik wil een Gold-pakket met een Golden kredietkaart. Wat doe ik met mijn oude, gewone Argenta-kredietkaart?

Vervangt de Golden kredietkaart je standaard Argenta-kredietkaart en heb je je oude kaart niet meer nodig? Vernietig dan je oude kaart: knip  je kaart en de chip op de kaart doormidden en bel je kantoorhouder om de kaart te deactiveren. Heb je ze nog wel nodig, dan kun je ze nog gebruiken. Je kan in je Gold-pakket tot 2 Argenta-kredietkaarten hebben bovenop je Golden kredietkaarten.

Als ik mijn kaart verloor werd die tot nu toe gratis vervangen. Wordt dat betalend nu ik een pakket heb?

Nee, het vervangen van een kaart blijft gratis in alle pakketten.

Als ik overstap van Green naar Silver, zijn de nieuwe limieten van mijn kredietkaart dan meteen van toepassing?

In het Silver-pakket is de standaardlimiet van je kredietkaart hoger dan bij Green en kun je die limiet tijdelijk verhogen. Zodra je Silver-pakket geactiveerd is, kun je meteen gebruikmaken van de mogelijkheid om je limiet tijdelijk te verhogen, maar de standaardlimiet wordt voorlopig nog niet automatisch aangepast naar de hogere standaardlimiet van Silver. Door een technische onregelmatigheid moet je voorlopig nog zelf contact opnemen met je kantoor om de nieuwe standaardlimiet te activeren. Momenteel is  het niet mogelijk om je kredietkaartlimiet aan te passen in de Argenta-app. Dat kan momenteel enkel via je kantoor.

Ben ik verplicht om een kredietkaart (Argenta-kredietkaart of Golden kredietkaart) te nemen binnen een pakket?

Neen, dit is niet verplicht.

Blijven de minimumvoorwaarden voor de aanvraag van de kredietkaart en Golden kredietkaart dezelfde nu de kaart in een pakket valt?

Je moet nog altijd aan bepaalde voorwaarden voldoen om een kredietkaart te krijgen, maar de voorwaarden worden wel aangepast. Je krijgt bijvoorbeeld niet automatisch een Golden kredietkaart als je een Gold-pakket hebt, je moet nog altijd aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Geldt de online-aankoopverzekering alleen voor aankopen die ik met de kredietkaart betaal?

De online-aankoopverzekering inbegrepen in je Silver-of Gold-pakket is gekoppeld aan je pakket. Je hoeft dus niet met je kredietkaart te betalen om een beroep te kunnen doen op deze verzekering. Ook een aankoop die je betaalt met je betaalrekening of debetkaart van het pakket waaraan de verzekering gekoppeld is, is gedekt door deze verzekering. 

Heeft Argenta een pakket dat past binnen de universele bankdienst?

Ja. In het Silver-pakket zijn alle diensten van de universele bankdienst inbegrepen.

Heeft een elektronisch rekeninguittreksel dezelfde wettelijke waarde als een geprint?

Ja, een elektronisch rekeninguittreksel heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een geprint rekeninguittreksel.

Heeft het overzicht van mijn verrichtingen in mijn app of internetbankieren dezelfde bewijswaarde als mijn rekeninguittreksels?

Nee, het overzicht van je verrichtingen heeft niet dezelfde bewijswaarde als je rekeninguittreksels. In tegenstelling tot een overzicht van verrichtingen zijn uittreksels altijd genummerd. Bovendien gaat je overzicht beperkt terug in de tijd en wordt niet alle informatie die op een rekeninguittreksel staat daarin opgenomen (vb. wijzigingen tarieflijst). Bij een concreet geschil vormt een rekeninguittreksel daarom het beste betaalbewijs. 

Hoe activeer ik CARO?

Vraag je boekhouder om deze dienst te activeren in zijn/haar MyCodabox-omgeving. Eens dit in orde is, ontvang je een e-mail om de aanvraag te bevestigen en te ondertekenen met je kredietkaart.   

Hoe activeer ik CODA?

CODA werkt via een systeem dat Codabox heet. Al wat je moet doen is Argenta toestemming geven om je CODA-bestanden te delen met Codabox:

 1. Vraag je boekhouder om een aanvraag in te dienen bij Codabox.
 2. Je krijgt van Codabox een mandaat waarmee je Argenta toestemming geeft om je rekeninguittreksels met Codabox te delen. Zijn de gegevens in het mandaat correct? Onderteken het dan digitaal.
 3. Codabox bezorgt je ondertekend mandaat aan Argenta. Argenta controleert de toestemming en bezorgt dagelijks je CODA-bestanden via Codabox aan je boekhouder.

Hoe activeer ik de contactloze betaalfunctie?

De eerste keer dat je contactloos betaalt moet je je pincode ingeven, ook al gaat het om een bedrag lager dan 50 euro. Vanaf dan is de functie geactiveerd. Als je dat niet doet en je je kaart zou verliezen, dan kunnen er sowieso geen contactloze verrichtingen mee gebeuren.

Hoe doe ik een instantoverschrijving?

Dat kan alleen in de Argenta-app, niet via Argenta Internetbankieren. Voor elke overschrijving die je ingeeft, kijken we automatisch of de overschrijving instant kan worden uitgevoerd naar de begunstigde rekening. Kan dat niet? Dan krijg je een melding in de app. De begunstigde ontvangt het geld dan de dag nadien. 

Let wel, bij Argenta geldt een maximumbedrag van 500 euro per overschrijving (per 24 uur). Overschrijvingen boven deze limiet worden niet instant uitgevoerd en staan dus pas de dag nadien op de rekening van de begunstigde. 

Hoe kan ik CODA stopzetten?

Neem daarvoor contact op met je boekhouder. Je boekhouder kan via Codabox een aanvraag indienen voor stopzetting.

Hoe kan ik de verzendwijze van mijn rekeninguittreksels aanpassen?

Een wijziging van de verzendinstructie voor je rekeninguittreksels is een wijziging aan het contract tussen Argenta en jou.  Als bewijs dat jij akkoord gaat met de wijziging, hebben we je handtekening nodig. Je kunt de verzendwijze van je uittreksels ten allen tijde kosteloos in je kantoor laten aanpassen. Ook een volmachthebber op je rekening kan dit voor je doen. Neem dus zeker contact op met je kantoor. Zij kunnen je verder helpen. 

Hoe kan ik een domiciliëring via de app terugvorderen?

Volg deze stappen om een domiciliëring via de app terug te vorderen: 

 1. Ga naar 'Mijn rekeningen' en klik op de rekening waaraan de domiciliëring is gelinkt.
 2. Klik in het overzicht van de verrichtingen op de betaling die je wilt weigeren.
 3. Klik op 'Betaling weigeren'.

Hoe kan ik een gemeenschappelijke betaalrekening openen?

Hoe kan ik een hoog bedrag (hoger dan 25.000 euro) overschrijven via de Argenta-app of Argenta Internetbankieren?

Om een bedrag hoger dan 25.000 euro over te schrijven moet je je overschrijvingslimiet tijdelijk laten verhogen. Neem hiervoor contact op met je kantoor of met de klantendienst.

Voor overschrijvingen lager dan 25.000 euro kun je, indien nodig, zelf je limiet tijdelijk verhogen via de Argenta-app of Argenta Internetbankieren.

Hoe kan ik een volmacht op mijn rekening geven?

Een volmacht kun je alleen in je kantoor regelen. De titularis en de persoon die de volmacht krijgt moeten daarvoor allebei aanwezig zijn en tekenen.

Hoe kan ik een volmacht op mijn rekening stopzetten?

Je kunt een volmacht eenzijdig stopzetten, maar ook dat kun je alleen in je kantoor regelen. De titularis en de volmachthebber kunnen allebei de volmacht intrekken. De titularis kan alle volmachten aanpassen, een volmachthebber alleen die van zichzelf.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet langer papieren rekeninguittreksels krijg via de post?

Om niet langer papieren rekeninguittreksels via de post te krijgen, neem je contact op met je kantoor. Dat maakt dit graag voor jou in orde.

Je kunt je rekeningtransacties dan digitaal opvolgen via de app of via het internetbankieren. Je rekeninguittreksels kun je via internetbankieren bekijken en opslaan als pdf.

Let op: als je je kantoor niet verwittigt en start met internetbankieren of de app, dan zul je je rekeninguittreksels nog altijd via post de blijven ontvangen.

Hoe kan ik me afmelden voor de sms-meldingen over buitenlandse transacties?

Je kunt de ontvangst van deze sms-berichten stoppen door een sms te sturen naar 8876 met als tekst ‘stop info wisselkoers’ of ‘stop info taux de change’. Als je ervoor kiest om deze sms-melding niet meer te krijgen, zul je noch voor geldafhalingen noch voor online aankopen in het buitenland nog een bericht krijgen.

Je kunt altijd dit sms-bericht opnieuw aanvragen door een sms te sturen naar 8876 met als tekst ‘start info wisselkoers’ of ‘start info taux de change’.

Hoe kan ik mijn bankrekening afsluiten?

Je kunt een rekening waar maximaal 500 euro op staat vanop afstand afsluiten door een e-mail te sturen naar je kantoor.

 • Vermeld het rekeningnummer dat je wilt stopzetten.
 • Vermeld het rekeningnummer waarop het restbedrag overgeschreven mag worden.
 • Voeg een kopie toe van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart.
 • Als je een betaalrekening afsluit, zorg dan dat er nog minstens 0,15 euro op staat. Bij het afsluiten betaal je dit bedrag aan zegelrecht.

Als je de rekening die je wilt stopzetten meerdere titularissen heeft, dan moet elke titularis via e-mail toestemming geven.

Staat er meer dan 500 euro op de rekening die je wilt afsluiten, maak dan een afspraak in je kantoor.

Hoe kan ik mijn re­ke­ning­uit­trek­sels ont­van­gen of raadplegen?

Je kunt je rekeninguittreksels op twee andere manieren ontvangen of bekijken:  

 • Via de post (wekelijks of maandelijks)
 • Digitaal via Argenta Internetbankieren

Gebruik je Argenta Internetbankieren niet, maar iemand anders met toegang tot je rekening(en) wel? Ook die persoon kan je rekeninguittreksels eenvoudig via zijn toegang tot Argenta Internetbankieren voor jou downloaden en eventueel afdrukken.

Wil je alleen je saldo checken? Dat kan digitaal via de Argenta-app of Argenta Internetbankieren. Sinds 18 juni 2023 kun je je saldo ook bekijken op alle Argenta-bankautomaten.

Hoe kan ik mijn rekeninguittreksels via Internetbankieren raadplegen?

Meld je aan in Argenta Internetbankieren. Klik in het linkermenu op 'Mijn rekeninguittreksels'. Hier vind je de rekeninguittreksels van al je betaal-, spaar-, pensioenspaar- en effectenrekeningen:

 • Klik op 'Nieuwe rekeninguittreksels' om je nieuwe rekeninguittreksels van de laatste drie maanden te downloaden.
 • Klik op 'Rekeninguittreksels opzoeken' om een eerder gedownload rekeninguittreksel of een rekeninguittreksel van een bepaalde datum of periode op te zoeken en te downloaden.

Hoe kan ik overschrijven naar een niet-SEPA-land?

Bij Argenta kun je niet overschrijven naar een niet-SEPA-land.

Hoe kun je een beroep doen op de vergoedingen of schadeloosstellingen uit het verzekeringspakket van het Silver- en Goldpakket?

Je kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week contact opnemen met de bijstandscentrale op het nummer +32 2 642 45 30 of via claims-assistance@ip-assistance.com.

Hoe lang bewaart Argenta mijn rekeninguittreksels?

Argenta bewaart je rekeninguittreksels tien jaar. Als je een uittreksel mist of je wilt er een opvragen, dan kan Argenta je altijd tegen betaling een elektronisch of papieren duplicaat bezorgen. Een digitale versie heeft dezelfde wettelijke bewijswaarde als de papieren variant.

  

Hoe lang duurt een SEPA-overschrijving?

Een SEPA-overschrijving neemt maximaal drie bankwerkdagen in beslag:

 • Tussen twee Belgische rekeningen: maximaal één bankwerkdag.
 • Tussen twee rekeningen uit verschillende landen van de SEPA-zone: maximaal drie bankwerkdagen.

Sinds enkele jaren bestaat er naast de ‘gewone’ SEPA-overschrijving ook de instantoverschrijving.
Met een instantoverschrijving staat het bedrag veel sneller op de rekening van de begunstigde.

 • Tussen twee Belgische rekeningen: 5 seconden.
 • Tussen twee rekeningen uit verschillende landen van de SEPA-zone: maximaal 25 seconden.

Hoe lang duurt een instantoverschrijving?

Een instantoverschrijving neemt maximaal 5 seconden in beslag vanaf het moment dat je ze in de app tekent.

Hoe lang moet ik als klant mijn re­ke­ning­uit­trek­sels be­wa­ren?

We raden aan om de uittreksels van al je rekeningen tien jaar te bewaren. Die bewaartermijn van tien jaar is verplicht voor onder meer fiscale documenten en bankdocumenten die betrekking hebben op een lening. Het kan zeker geen kwaad om uittreksels van belangrijke grote aankopen (bv. je huis) of verrichtingen binnen de familie langer dan tien jaar bij te houden.

Hoe pas ik de datum van een doorlopende betalingsopdracht aan in de Argenta-app?

Je kunt de datum van een doorlopende betalingsopdracht niet aanpassen. Je kunt wel de opdracht verwijderen en een nieuwe aanmaken: 
 1. Klik op het startscherm onder ‘Mijn rekeningen’ op de drie puntjes naast de betaalrekening waaraan de betalingsopdracht gekoppeld is.
 2. Klik op 'Doorlopende betalingsopdrachten'.  
 3. Klik op het vuilbakje naast de doorlopende betalingsopdracht dat je wil verwijderen. 
 4. Klik op de knop 'Nieuwe betalingsopdracht'. 
 5. Voer de nieuwe betalingsopdracht in met de juiste datum.

 

Hoe pas ik een doorlopende betalingsopdracht aan in de Argenta-app?

 1. Open de Argenta-app. 
 2. Selecteer de rekening waar de doorlopende opdracht aan gelinkt is. 
 3. Druk op de drie puntjes rechts van je rekening. 
 4. Klik op 'Doorlopende betalingsopdrachten'. 
 5. Klik op het potloodje bij de doorlopende betalingsopdracht die je wilt aanpassen. Pas ze aan en bevestig.

Let wel, je kunt alleen het bedrag, de mededeling en het moment waarop de opdracht moet stoppen, aanpassen. 

Meer weten: hoe kan je een doorlopende betalingsopdracht aanpassen? 

 

Hoe pas ik een memo-overschrijving aan in de Argenta-app?

 1. Ga naar de lijst met verrichtingen van de betreffende rekening.
 2. Ga naar het tabblad 'Toekomst'. 
 3. Klik op het potloodje naast de memo-overschrijving die je wilt aanpassen. Pas de overschrijving aan en klik op ´Datum bevestigen´. Let wel, het bedrag kun je niet aanpassen. Daarvoor moet je de overschrijving via het prullenbakje verwijderen en een nieuwe memo-overschrijving aanmaken.

Hoe scan ik een overschrijvingsformulier?

Je kunt een papieren (roze) overschrijvingsformulier scannen in de Argenta-app. Zo hoef je de gegevens niet meer over te typen. Ga daarvoor naar het scherm om een nieuwe overschrijving in te geven en klik op het camera-icoon rechts bovenaan. Je moet de app wel toegang geven tot je camera als je deze functie wilt gebruiken. 

Hoe vraag ik Payconiq voor ondernemers aan?

 1. Ga naar de onboardingpagina van Payconiq en vul al je gegevens in.
 2. Payconiq neemt contact met jou op.
 3. Zodra het contract in orde is, ontvang je een welkomstpakket met alles wat je nodig hebt om Payconiq aan te bieden. 

Hoe weet ik dat mijn betaling niet per ongeluk tweemaal wordt gedebiteerd als ik twee keer mijn kaart tegen de terminal houd?

De contactloze technologie detecteert dubbele betalingen. Dezelfde transactie kan dus nooit per ongeluk tweemaal worden uitgevoerd.

Hoe worden de kosten voor manuele verrichtingen aan het loket verrekend in het Green-pakket?

​De kost wordt bij het uitvoeren van de verrichting aan het loket meteen automatisch aangerekend. Laat je bijvoorbeeld 50 euro aan het loket overschrijven van een betaalrekening in een Green-pakket, dan zie je op je rekening dat er twee aparte bedragen van je rekening zijn gegaan: 50 euro van de overschrijving en 2 euro voor de kost ervan. Binnen een Silver-, Gold- of Pro-pakket blijven manuele verrichtingen aan het loket gratis.

Hoe wordt de interest onder de titularissen verdeeld bij een rekening met meerdere belastingplichtige titularissen?

De interest wordt berekend pro rata het aandeel van de belastingplichtige titularissen die de interesten genieten.

Hoe wordt de kost van de Golden kredietkaart bij het Pro-pakket precies berekend?

De kost van de Golden kredietkaart wordt afzonderlijk afgerekend, los van de kosten van het pakket. De kost van een Golden kredietkaart bij het Pro-pakket wordt maandelijks afgehouden. De eerste keer vanaf de nacht van de aanvraag. Bij stopzetting van de Golden kredietkaart krijg je, indien nodig, een pro rata terugstorting, aangezien je de maandelijkse kost op voorhand betaalt.

Bijvoorbeeld: Je vraagt een Golden kredietkaart aan op 4 februari en Argenta behandelt ook op die dag de aanvraag. De kosten worden afgerekend op 4 februari en lopen tot 3 maart. Op 4 maart volgt de volgende afrekening. Wanneer je de kaart stopzet op 28 februari zal je pro rata nog een bedrag terugkrijgen voor de 3 dagen die je te veel hebt betaald.

Hoelang duurt het om over te stappen naar een ander pakket?

Als je overstapt naar een ander pakket gebeurt de omschakeling naar dat nieuwe pakket onmiddellijk. Vraag je ook een kredietkaart aan? Dan wordt je nieuwe kaart verstuurd binnen de standaard doorlooptijd, maar je pakket wordt onmiddellijk geactiveerd. 

Let wel, als je overstapt van Green naar Silver, is het nieuwe pakket onmiddellijk geactiveerd, maar de standaardlimiet van je kredietkaart wordt voorlopig nog niet automatisch aangepast naar de hogere standaardlimiet van Silver. Om die nieuwe standaardlimiet te activeren moet je nog even contact opnemen met je kantoor. 

Hoeveel (Golden) kredietkaarten kan ik aanvragen binnen een Pro-pakket?

Bij het Pro-pakket kun je, als je dat wilt, maximum twee gewone kredietkaarten aanvragen. Je kunt wel een onbeperkt aantal Golden kredietkaarten aanvragen. Hiervoor betaal je een maandelijkse bijdrage van € 3,95 per Golden kredietkaart.

Hoeveel kost een instantoverschrijving bij Argenta?

Een instantoverschrijving is gratis bij Argenta.

Hoeveel kost het om mijn rekeninguittreksels elektronisch te raadplegen?

 

  Rekeninguittreksels van 30 november 2015 tot nu Rekeninguittreksels van voor 30 november 2015
Digitaal Gratis via Argenta Internetbankieren Tegen betaling op te vragen in je Argenta-kantoor
Op papier Tegen betaling op te vragen in je Argenta-kantoor

 

Hoe­veel kost het om mijn re­ke­ning­uit­trek­sels via de post te laten op­stu­ren?

  Heb jij of geen enkele medetitularis toegang tot Argenta Internetbankieren of de Argenta-app? Heb jij of een medetitularis wel toegang tot Argenta Internetbankieren of de Argenta-app?
Green, Pro of geen pakket Je betaalt* per verzending het tarief van de postzegel(s) + 1 euro per postzegel.
Silver- of Gold-pakket

Sinds 28 april 2023 kun je je rekeninguittreksels gratis elke maand via de post ontvangen.

Wil je ze wekelijks ontvangen? Dan betaal* je per verzending het tarief van de postzegel(s) + 1 euro per postzegel.

Je betaalt* per verzending het tarief van de postzegel(s) + 1 euro per postzegel.

*Het vermelde bedrag is de verzendkost die gold op het moment van publicatie van deze tabel (28 april 2023). De kosten worden bij elke interestafrekening mee afgerekend.

Ik ben zelfstandige in bijberoep (geen vennootschap). Moet ik dan een speciaal pakket voor professionelen nemen?

Als zelfstandige in bijberoep word je als een natuurlijke persoon beschouwd. Dat betekent dat je een van de drie pakketten voor particulieren kunt nemen.

Ik gebruik CODA via een andere bank. Hoe zet ik dit over naar Argenta?

CODA via Codabox werkt op rekeningniveau. Voor elke rekening waarvan je de rekeninguittreksels via Codabox wilt ontvangen, moet een aparte aanvraag ingediend worden. Als je overstapt naar Argenta krijg je een nieuw rekeningnummer. Je boekhouder moet voor die rekening dus een nieuwe aanvraag indienen. 

Ik heb CODA geactiveerd op mijn rekening. Moet ik het opnieuw activeren als ik een tweede rekening open?

Ja, CODA wordt geactiveerd per rekeningnummer. Open je een nieuwe rekening, dan moet je dus een nieuwe aanvraag indienen voor CODA.

Ik heb CODA geactiveerd. Hoelang duurt het voor ik CODA-bestanden ontvang?

We proberen de toestemmingsdocumenten die we van Codabox ontvangen binnen vijf bankwerkdagen te behandelen. Als ze niet correct ingevuld zijn, kan dat langer duren.

Ik heb een Gold-pakket. Moet ik dan extra betalen voor mijn Golden kredietkaart?

In het Gold-pakket is de kost van de Golden kredietkaart inbegrepen in de pakketkost. Je bent niet verplicht om een Golden kredietkaart te nemen in het Gold-pakket. De kaart is wel gratis inbegrepen.

Ik heb een Green-pakket. Word ik nog steeds geholpen als ik slachtoffer ben van phishing of een andere vorm van fraude?

Ja, Argenta staat elke klant die slachtoffer is van phishing op dezelfde manier bij. Het maakt niet uit of je een Green-, Silver- of Gold-pakket hebt.

Ben je slachtoffer van phishing? Neem zo snel mogelijk contact op met Argenta op het nummer 03 285 53 33 of stuur een e-mail naar phishing@argenta.be. Doe zeker ook aangifte bij de politie en laat een proces-verbaal opstellen.

Meer info over phishing

Ik heb een Pro-pakket. Moet ik dan extra betalen voor een Golden kredietkaart?

Ja. In het Pro-pakket is de kost van de Golden kredietkaart niet inbegrepen. Als je een Golden kredietkaart wilt, wordt de kost van 3,95 euro maandelijks apart afgerekend.

Ik heb een gezamelijke rekening en doe een buitenlandse transactie met mijn kaart. Zal elke partij dan een sms-bericht ontvangen?

Nee, het sms-bericht wordt alleen gestuurd naar de persoon op naam van wie de gebruikte debet- of kredietkaart staat.

Ik kan geen transacties in de Argenta-app bevestigen met mijn digipass en nieuwe debetkaart. Wat moet ik doen?

Het is mogelijk dat je oude debetkaart nog gekoppeld is aan je Argenta-app.
Ontkoppel eerst je oude debetkaart en koppel daarna je nieuwe aan de app.

Ik kan niet contactloos betalen met mijn kaart. Kan ik een kaart krijgen waarmee dat wel mogelijk is?

Wanneer je kaart vervalt, wordt ze automatisch vervangen door een contactloze kaart. Dat geldt zowel voor je debetkaart als voor je (Golden) kredietkaarten.

Gebruik je de Argenta-app? Dan kun je nog voor de vervaldag van je debetkaart een contactloze kaart aan te vragen.

Ik ontvang mijn rekeninguittreksels via de post. Wanneer worden de kosten afgerekend?

De verzendkosten ( je betaalt per verzending het tarief van de postzegel(s) + 1 euro per postzegel) worden bij elke interestafrekening mee afgerekend. Afhankelijk van het type rekening gebeurt de interestberekening per kwartaal of per jaar.

Ik wil graag mijn uittreksels digitaal ontvangen. Hoe doe ik dat?

 • Je hebt toegang nodig tot Argenta Internetbankieren om je rekeninguittreksels digitaal te kunnen bekijken. Je kunt de uittreksels van al je rekeningen dan ook downloaden via het menu 'Mijn rekeninguittreksels' links op het scherm.
 • Ben je niet zeker of je toegang hebt?
  • Download de Argenta-app via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Als je je registreert in de Argenta-app, krijg je automatisch toegang tot Argenta Internetbankieren op je computer of tablet.
  • Of vraag het aan je kantoor of onze klantendienst. Ze helpen je graag voort.

Ik zoek uittreksels uit het verleden, hoe vraag ik dit aan?

 • De gemakkelijkste en meest duurzame manier om uittreksels uit het verleden op te zoeken is via het Argenta internetbankieren. Hier vind je gratis alle rekeninguittreksels vanaf 30 november 2015 terug.
 • Je kan ook tegen betaling een duplicaat van een uittreksel aanvragen via je kantoor. Deze kan dan per post of per e-mail aan je bezorgd worden. Een duplicaat is even rechtsgeldig als een origineel uittreksel.

Is CARO gratis?

CARO is onderdeel van het Pro-pakket. Argenta rekent u hier geen extra kosten voor aan. Codabox rekent deze service wel door aan je boekhouder.  

Is contactloos betalen duurder?

Nee. Niet voor jou als klant en ook niet voor de handelaar.

Is een derde debetkaart mogelijk voor volmachthebbers in een pakket?

Binnen een Green-pakket is een derde debetkaart niet mogelijk. Binnen een Silver-, Gold- of Pro-pakket kun je wel meer dan twee debetkaarten hebben. Je kunt ook een debetkaart buiten je pakket aanvragen. Voor meer informatie kun je terecht bij je kantoorhouder.

Is het afhalen van cash geld aan het loket betalend in een Green-pakket?

Als je een Green-pakket hebt, betaal je voor het afhalen van cash geld aan het loket van je kantoor 2 euro per afhaling. 

Is het afhalen van cash geld aan het loket betalend in een Silver- of Gold-pakket?

Als je een Silver- of Gold-pakket hebt, is het afhalen van cash geld aan het loket van je kantoor gratis.

Is het storten van cash geld aan het loket betalend als je een Green-pakket hebt?

Nee, stortingen aan het loket blijven gratis.

Is mijn kaart geschikt om contactloos te betalen?

Kijk na of het symbool voor contactloos betalen (het NFC-logo) op je kaart staat:

Is dat het geval? Dan kun je contactloos betalen met je kaart.

Is dat niet het geval, dan kun je deze aanvragen via de Argenta-app, kantoor of de klantendienst.

Kan de sms-melding over buitenlandse kaarttransacties een link bevatten?

Argenta plaatst nooit hyperlinks in een sms-bericht. Mocht je toch een sms-melding met een link krijgen die ogenschijnlijk door Argenta is verzonden, dan is dat een frauduleus bericht. Klik zeker niet op de hyperlink, en verwittig Argenta. Bel ons op 03 285 53 33 (24/7 bereikbaar) of stuur een mail naar phishing@argenta.be om de poging tot fraude te melden.

Kan iemand mijn geld stelen door een betaalterminal bij mijn kaart te houden?

Contactloos betalen is een eenvoudige, snelle en vooral volledig veilige technologie. Het scenario waarin een fraudeur geld zou stelen door een betaalterminal in de buurt van de kaart te houden, is om verschillende redenen onwaarschijnlijk:

 • De terminal moet zich binnen vier centimeter van de kaart bevinden om de transactie te kunnen uitvoeren. De dief moet dan wel heel dicht bij de kaarthouder staan.
 • Voor het bezit van een terminal is een registratie vereist. De fraudeur zou bij een frauduleuze transactie dus onmiddellijk geïdentificeerd worden.
 • Er zijn specifieke veiligheidsregels voor contactloos betalen. Voor aankopen van meer dan 50 euro en op regelmatige basis wordt je pincode gevraagd om je identiteit te controleren.
 • Je bent volledig beschermd als iemand ondanks alle veiligheidsmaatregelen je kaart op een frauduleuze manier gebruikt.

Kan ik als handelaar Payconiq gebruiken?

Ja, ga daarvoor naar de website van Payconiq en doorloop daar de stappen om starten met Payconiq. Daarbij kun je ook je Argenta-rekening koppelen. Argenta komt niet tussen in het contract tussen jou en Payconiq. 

Kan ik een betaalrekening met meer dan één titularis (gezamenlijke rekening) openen in de Argenta-app?

Neen, dat kan niet. Neem hiervoor contact op met je kantoor.

Kan ik een factuur krijgen van de maandelijkse pakketkosten?

Nee, Argenta maakt geen factuur op voor de maandelijkse pakketkosten omdat er geen btw wordt aangerekend op de pakketten. Wil je deze kosten inbrengen? Dan volstaat als bewijs het rekeninguittreksel waarop de aanrekening van de kosten te zien is.

Kan ik een instantoverschrijving doen via Argenta Internetbankieren?

Nee, instant overschrijven kan alleen in de Argenta-app.

Kan ik een instantoverschrijving nog annuleren?

Nee. Net als bij een gewone overschrijving kun je een instantoverschrijving niet meer annuleren nadat je ze hebt bevestigd. Neem contact op met je bank als er een fout is gebeurd met je overschrijving of als er sprake is van fraude. Je bank bekijkt dan samen met jou hoe de fout rechtgezet kan worden.

Kan ik een professionele rekening openen?

Dat kan:

 • Als rechtspersoon (vennootschap of vereniging) kun je een Pro-pakket openen.
 • Als natuurlijke persoon met een btw-nummer (zonder vennootschap) kun je een Green, Silver of Gold-pakket openen. Laat in dit geval aan je kantoor weten dat het om een rekening voor professionele doeleinden gaat.

Kan ik een uitgebreider pakket, kredietkaart of verhoogde kredietkaartlimiet aanvragen voor een betaalrekening met meer dan één titularis (gezamenlijke rekening) in de Argenta-app?

Neen, dat kan niet. Neem hiervoor contact op met je Argenta-kantoor.

Kan ik gelden ontvangen op mijn Argenta-rekening die afkomstig zijn van een niet-SEPA land?

Ja, dat kan. Maar let op: je kunt geen gelden ontvangen van landen, personen of entiteiten die op de sanctielijst staan. Meer informatie over financiële sancties vind je op de website van de FOD Financiën.

Transacties vanuit een rekening in Rusland of Wit-Rusland naar een Argenta-rekening zijn momenteel niet mogelijk. 

Kan ik in het weekend een instantoverschrijving ook uitvoeren?

Je kunt 24/7 instant overschrijven. Ook in het weekend ontvangt de begunstigde je overschrijving binnen enkele seconden.

Kan ik meerdere pakketten hebben?

Ja, bij elk pakket is 1 betaalrekening inbegrepen. Heb je meer dan één rekening? Dan heb je dus ook meer dan één pakket. 

Kan ik meerdere rekeningen koppelen aan eenzelfde Payconic-account?

Dat is niet mogelijk.

Kan ik negatief / onder nul gaan op mijn rekening?

Het is niet mogelijk om bewust negatief te gaan op een Argenta-rekening. Gebeurt het toch per ongeluk (bv. door de afrekening van je kredietkaart)? Zuiver de rekening dan zo snel mogelijk aan. Je betaalt hier een negatieve interest op.

Kan ik nieuwe begunstigden bewaren?

Ja, je kunt begunstigden bewaren. Als je een begunstigde bewaart, kun je hogere bedragen naar die persoon overschrijven want de limiet voor bewaarde begunstigden ligt hoger. Om een begunstigde te bewaren moet je elektronisch ondertekenen. Dat kan met je digipas of itsme®.

Kan ik per rekening kiezen hoe ik de rekeninguittreksels wil ontvangen?

Dat kan. Je kunt per rekening de verzendwijze van de uittreksels zelf kiezen. 

 

Kan ik zelf mijn pakket aanpassen via de app of het internetbankieren?

Overstappen naar een uitgebreider pakket kan alleen via de app of via je kantoor. Heb je nog geen kredietkaart? Dan kun je die in de app aanvragen en zo kiezen voor een ander pakket. Heb je al een kredietkaart, of wil je graag persoonlijk advies. Dan kun je een afspraak maken met je kantoor. Overstappen naar een minder uitgebreid pakket kan alleen via je kantoor. 

Krijg ik korting op elke terminal van Payworld of is dit eenmalig?

Je krijgt korting op elke betaalterminal die aan een zakelijke Betaalrekening bij Argenta gekoppeld is. 

Kun je bij het Pro-pakket ook een Golden kredietkaart aanvragen?

Je kunt, als je dat wilt, een Golden Kredietkaart aanvragen bij het Pro-pakket voor € 3,95 extra per maand. Je moet hiervoor nog steeds voldoen aan bepaalde voorwaarden via een risicoscoring. Neem voor meer informatie contact op met je kantoor.

Met welk toestel kan ik (niet) scannen?

Je kunt je overschrijvingsformulieren scannen met elk mobiel toestel waar een camera in zit en waarop je de app toegang hebt gegeven tot je camera.

Mijn boekhouder werkt niet met Codabox, wat nu?

Vraag je boekhouder om deze dienst te activeren in zijn/haar MyCodabox-omgeving. Eens dit in orde is, ontvang je een e-mail om de aanvraag te bevestigen en te ondertekenen met je kredietkaart.   

Mijn contactloze kaart is verloren of gestolen. Wat moet ik doen?

Zodra je kaart geblokkeerd is, zijn ook contactloze betalingen zonder of met pincode niet meer mogelijk.

Mijn toestel of de internetverbinding valt uit op het moment dat ik een overschrijving aan het invoeren ben via de Argenta-app. Wat nu?

Zolang je geen bevestiging hebt gekregen dat je verrichting is uitgevoerd, controleer je best het saldo van je rekening of het overzicht van de verrichtingen om te weten of ze is uitgevoerd. Dat kan via de Argenta-app of Argenta Internetbankieren.

Moet ik kosten betalen voor sms-berichten over een kaarttransactie?

Nee, Argenta brengt geen kosten in rekening voor deze sms-berichten. Je moet echter wel bij je netwerkprovider navragen of die kosten in rekening brengt. 

Moet ik mijn (elektronische) rekeninguittreksels afdrukken?

Nee, het is niet nodig om je rekeninguittreksels op papier te bewaren. 

Tip: Download je rekeninguittreksels via Argenta Internetbankieren via 'Mijn rekeninguittreksels' en sla ze op je computer op in plaats van ze af te drukken. Een besparing voor jou en goed voor het milieu. 

Moet ik mijn rekeninguittreksels zelf bewaren?

We raden aan om de uittreksels van al je rekeningen tien jaar te bewaren. Het is een betalingsbewijs en kan dus een belangrijke bewijswaarde hebben bij conflicten en geschillen. Het is niet nodig om je rekeninguittreksels op papier te bewaren.

 • Via Argenta Internetbankieren kun je gemakkelijk, snel en gratis al je rekeninguittreksels bekijken tot en met 30 november 2015.
 • Via je kantoor kun je je rekeninguittreksels altijd tegen betaling via de post of via e-mail opvragen.

Een digitaal rekeninguittreksel heeft dezelfde wettelijke bewijswaarde als de papieren variant.

Moet ik ook betalen voor spaarrekeningen en zitten die mee in mijn pakket?

Nee, onze spaarrekeningen zijn gratis. Ze staan los van de pakketten. 

Tot hoever in het verleden kan ik mijn rekeninguittreksels bekijken via Internetbankieren


Via Argenta Internetbankieren kun je eender wanneer gratis je rekeninguittreksels tot 30 november 2015 digitaal opvragen.

Tot welk pakket behoort mijn betaalrekening van mijn eenmanszaak?

Je eenmanszaak valt niet onder categoriëen van het Pro-pakket. Je krijgt een pakket van/als de natuurlijke personen.

Via welk kanaal kan ik CODA ontvangen?

De bestanden worden doorgestuurd via Codabox. Het is niet mogelijk om ze op een andere manier te ontvangen.

Voor welke rekening kan ik CODA activeren?

CODA activeren kan bij Argenta alleen voor een betaalrekening in het Pro-pakket. Indien je een Pro-pakket hebt, kun je CODA ook activeren voor je Pro-Plus spaarrekening.

Voor wie is CARO?

Klanten met een kredietkaart binnen het Pro-pakket die reeds Coda via Codabox hebben geactiveerd via hun boekhouder.  
Nog geen kredietkaart? Vraag deze eenvoudig aan via de Argenta-app of via je kantoor.

Waar kan ik de inkomende betalingen van Payconiq voor ondernemers opvolgen?

Je kunt je inkomende betalingen opvolgen op het handelaarsportaal van Payconiq. Je kunt de verrichtingen ook op je rekeninguittreksels nakijken. 

Waar kan ik een betaalterminal krijgen?

Argenta biedt nog geen betaalterminals aan. Je kunt wel rechtstreeks naar payment service providers gaan en via hen je Argenta-rekening koppelen aan een betaalterminal. 

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb over Payconiq?

Stuur je vraag rechtstreeks naar Payconiq via het webformulier of bel Payconiq op +32 2 793 01 43. 

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb over Payworld?

Stuur een e-mail naar Payworld via info@payworld.be, bel Payworld op +32 2 403 05 61 of vul het formulier op hun website in.

Waarom CARO activeren?

Geen maandelijkse reminder meer van je boekhouder om de afschriften te bezorgen. Minder manueel werk voor je boekhouder en meer tijd om je bezig te houden met zaken die u liever doet.  

Waarom heb ik een R.I.B.-attest nodig om een betaaloplossing via Payworld aan te vragen?

Een R.I.B. is een bewijs dat je een rekening hebt bij Argenta. Je kunt dit eenvoudig opvragen bij je kantoor. Payworld heeft dit nodig om te checken of je effectief een rekening bij Argenta hebt.  

Waarom heb ik een sms-bericht gekregen over een transactie?

Argenta is verplicht* om alle klanten een bericht te sturen om hen te waarschuwen wanneer zij hun debet- of kredietkaart gebruiken om online aankopen te doen in het buitenland of geld op te nemen waarbij een valutawissel plaatsvindt naar een Europese munteenheid. Het doel van de sms-melding is om je meer transparantie te bieden over de wisselkoerskosten en je te informeren over transacties die mogelijk verdacht kunnen zijn. Je hoeft na de sms niets te doen.

*Deze verplichting is het gevolg van de EU Cross Border Payments wetgeving. 

Waarom wordt er 0,15 euro (= recht) afgehouden bij mijn interestberekening?

Het recht is een wettelijk verschuldigde taks bij het versturen van elke interestafrekening. Het wordt aangerekend wanneer je negatieve, positieve of geen interesten hebt. 

Dit recht bedraagt 0,15 euro, conform artikel 8 van het Wetboek der diverse rechten en taksen.

Waarom zijn de rekeninguittrekselprinters verdwenen uit de Argenta-kantoren?

Onze rekeninguittrekselprinters waren verouderd. Steeds minder klanten gebruikten de printers en je kunt je rekeninguittreksels makkelijk en duurzaam via Argenta Internetbankieren bekijken of laten verzenden via de post. Daarom besliste Argenta om de toestellen niet meer te vervangen. 

Wanneer heb je een rekeninguittreksel nodig?

Bij een conflict of geschil kunnen rekeninguittreksels bewijswaarde hebben.

Wanneer moet ik betalen voor mijn Silver-, Gold- of Pro-pakket?

De kost van je pakket wordt telkens op de eerste dag van de volgende maand afgehouden van de betaalrekening die aan het pakket gekoppeld is. 

Heb je je pakket nog maar een paar dagen of weken, maar geen volledige maand? Dan start de maandelijkse afrekening pas op de eerste dag van de tweede maand nadat je voor je pakket hebt getekend.

Bijvoorbeeld: Mocht je tijdens het jaar je pakket wijzigen, dan gebeurt de maandelijkse afrekening van je nieuwe pakket altijd op de eerste dag volgend op de volledige maand nadat je getekend hebt voor de wijziging van je pakket.

Wat biedt Payworld aan?

Payworld biedt in eerste instantie een uitgebreid gamma betaalterminals aan, zowel vaste als mobiele toestellen. Daarnaast kun je via Payworld een digitale betaaloplossing aanbieden in je webshop. 

Wat houdt een volmacht op een rekening bij Argenta in?

Een volmacht op een rekening bij Argenta houdt in dat de volmachthebber dezelfde rechten heeft als de titularis, op enkele details na. Een volmachthebber kan bijvoorbeeld geen rekening afsluiten, geen kredietkaart aanvragen en geen verhogingen aanvragen voor een kaart.

Wil je meer weten over wat een volmachthouder wel en niet kan doen? Neem contact op met je kantoorhouder of onze klantendienst.

Wat is CARO?

Via de CARO-dienst van Codabox belanden de kredietkaartafschriften van je kredietkaart binnen het Pro-pakket automatisch bij je boekhouder.

Wat is CODA?

Een CODA (CODed statement of Account) of gecodeerd rekeninguittreksel is een elektronisch bestand met de gegevens die vermeld worden op je rekeninguittreksels en de bijlagen bij die uittreksels. CODA-bestanden zijn eenvoudig op te laden in boekhoudsoftware en treasury- of ERP-pakketten. 

Wat is Codabox?

CodaBox is een Belgisch bedrijf. Sinds 2011 zijn zij dé specialist voor het aanleveren van geautomatiseerde CODA-bestanden. Zij fungeren als tussenpersoon tussen de banken die rekeninguittreksels aanleveren en de interne of externe boekhouders die de bankverrichtingen registreren in het boekhoudsysteem van hun klanten.

Codabox zorgt ervoor dat je rekeninguittreksels niet langer manueel naar je boekhouder moet sturen, maar dat dit automatisch dagelijks gebeurt. Zo is je boekhouder altijd op de hoogte en vermijd je fouten. Een enorme tijdswinst voor jou en je boekhouder.

Wat is Payconiq by Bancontact?

Payconiq by Bancontact is een app waarmee je snel en eenvoudig betalingen doet met je smartphone. In de winkel, webshop of tussen vrienden. Payconiq by Bancontact vervangt de bestaande mobiele betaalapps van Bancontact en Payconiq. 

Meer informatie

Wat is SEPA?

De afkorting ‘SEPA’ staat voor ‘Single Euro Payments Area’. SEPA is de Europese standaard om overschrijvingen, domiciliëringen en betalingen met bankkaarten op een uniforme manier te verwerken.

Voor betalingen in euro binnen en tussen de landen die deel uitmaken van de SEPA-zone gelden dezelfde voorwaarden, rechten en verplichtingen voor alle burgers, bedrijven en organisaties, ongeacht waar ze zich bevinden.

Wat is de kostprijs van Payconiq voor ondernemers?

Payconiq vraagt een werkingskost van €18 per jaar. Verder betaal je als ondernemer alleen de kost per verrichting:

 • 6 cent per betaling in je handelszaak
 • 20 cent per betaling op je website

Wat is een SEPA-domiciliëring?

Met een SEPA-domiciliëring geef jij als schuldenaar toestemming aan de schuldeiser (bijvoorbeeld een nutsbedrijf) om automatisch een bedrag van je rekening te debiteren. De bank van de schuldenaar beheert het domiciliëringsmandaat niet. Ze zorgt er alleen voor dat de rekening van de schuldenaar gedebiteerd wordt voor het bedrag dat de schuldeiser vraagt.

Wat is een SEPA-overschrijving?

Een SEPA-overschrijving is een overschrijving in euro, waarbij gebruik wordt gemaakt van het IBAN-nummer (International Bank Account Number) van de betaler en de begunstigde. De begunstigde rekening van de Europese overschrijving kan zowel een Belgische rekening zijn als een buitenlandse rekening gelegen binnen de SEPA-zone. 

Wat is een instantoverschrijving?

Bij een instantoverschrijving staat het overgeschreven bedrag binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde. Dat was vroeger al zo voor overschrijvingen tussen Argenta-rekeningen, en nu dus ook voor overschrijvingen van en naar rekeningen bij andere Belgische instellingen.

Wat is een rekeninguittreksel?

Een rekeninguittreksel geeft je een overzicht van je saldo, de inkomsten en de uitgaven op je rekening. Het is een betalingsbewijs en kan dus een belangrijke bewijswaarde hebben bij conflicten en geschillen.

Wat is het maximumbedrag dat je kunt overschrijven met een instantoverschrijving?

Met een instantoverschrijving kun je maximaal 500 euro per dag overschrijven. 

Wat is recht op geschriften?

Dat is een forfaitaire belasting (vroeger fiscale zegels) van 0,15 euro die aan de overheid betaald moet worden bij elke interestberekening voor een niet-reglementaire zichtrekening. 

Wat moet ik doen om contactloos te betalen?

 1. Zoek het symbool voor contactloos betalen op de betaalterminal en controleer of het te betalen bedrag op de display wordt weergegeven.
 2. Om te betalen hou je gewoon je kaart dichtbij het pictogram.
 3. Wacht op het visuele signaal of het geluidssignaal dat je betaling bevestigt. Klaar.

Wat zijn de kosten bij Payworld?

De kosten hangen af van het type betaalterminal dat je kiest, het aantal verrichtingen dat je ontvangt en de soorten betaalkaarten waarvan je betalingen wilt kunnen ontvangen.

Wat zijn de limieten voor contactloos betalen?

 • Kleine bedragen van minder dan 50 euro kun je betalen zonder je pincode in te voeren.
 • Bij bedragen van meer dan 50 euro, moet je je pincode ingeven.
 • Wanneer je in totaal voor 100 euro betalingen hebt uitgevoerd zonder pincode, moet je de eerstvolgende betaling wel bevestigen met je pincode, ook al is het bedrag kleiner dan 50 euro. Vanaf dan kun je opnieuw betalen zonder pincode.

Wat zijn de voordelen van SEPA?

 • In de volledige SEPA-zone betaal je op dezelfde manier als in België. Even gemakkelijk en veilig en met dezelfde uitvoeringstermijnen. Zowel via overschrijving en domiciliëring als met je bankkaart.
 • Alle betalingen binnen de SEPA-zone worden op dezelfde manier verwerkt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het land van de schuldeiser en dat van de schuldenaar, tussen binnenlandse en buitenlandse verrichtingen.
 • Het IBAN-nummer (International Bank Account Number) telt maximaal 32 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land. Het IBAN-nummer bestaat uit een landcode (twee letters), een controlegetal (twee cijfers) en een (voor bepaalde landen aangevuld) nationaal rekeningnummer.
 • Alle Europese overschrijvingsformulieren binnen de SEPA-zone zijn oranje en op dezelfde manier opgebouwd.

Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact op met je kantoorhouder.

Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te maken op de korting bij Payworld?

Om aanspraak te maken op de korting moet je een zakelijke Betaalrekening hebben bij Argenta en contact opnemen met Payworld. Bij de koppeling van je betaalrekening aan de betaalterminal wordt de korting automatisch afgetrokken van je factuur. Als je een toestel aankoopt gaat het om een eenmalige korting. Als je een toestel huurt wordt de korting gespreid over 24 maanden.

Wat zijn sms-meldingen over buitenlandse (kaart)transacties?

Wij sturen je een sms-melding om je te waarschuwen als je met je debet- of kredietkaart aankopen en geldopnames doet waarvoor er een valutawissel nodig is naar een andere Europese munteenheid. Ook bij online aankopen in het buitenland zul je een sms-melding krijgen. Het doel daarvan is om je meer transparantie te geven over mogelijk verdachte online transacties en over de wisselkosten op transacties met debet- of kredietkaarten binnen Europa.

Welke bijkomende mogelijkheden biedt Payconiq naast de klassieke QR-code-sticker?

Je kunt ook kiezen voor een QR-code op je kassascherm, je betaalterminal, in je webwinkel of op je facturen. Hou er wel rekening mee dat Payconiq dit niet zelfstandig aanbiedt, maar in samenwerking met andere leveranciers. Meer informatie hierover vind je op de website van Payconiq onder Professioneel > Onze oplossingen

Welke gegevens van het overschrijvingsformulier scant de Argenta-app?

De Argenta-app neemt automatisch deze gegevens over:

 • Bedrag
 • Begunstigde
 • IBAN-nummer
 • Gestructureerde mededeling

Zo hoef je niets over te typen en is de kans op typfouten kleiner. Kijk de gegevens nog even na, geef de uitvoeringsdatum in en bevestig met je geheime code.

Staat er een QR-code op je factuur? Dan kun je je factuur nóg sneller betalen door gewoon die code te scannen.

Welke kosten zijn gedekt door de verzekering 'Reisannulatie en -onderbreking'?

De verzekeraar betaalt de volgende kosten terug:

 1. Bij annulatie van de reis:
  De niet-terugvorderbare kosten van de verzekerde, die contractueel bepaald zijn in de reisvoorwaarden bij annulering of wijziging van de reis.
 2. Bij onderbreking van de reis:
  Het deel van de ongebruikte prestaties, pro rata temporis berekend.

De verzekeraar betaalt de niet-terugvorderbare kosten terug voor reistickets, verblijf of activiteiten (huurauto, schouwspel).

Luchthaventaksen worden nooit terugbetaald door de verzekeraar. De rekeninghouder moet de terugbetaling rechtstreeks terugvorderen bij het reisbureau of de luchtvaartmaatschappij.

Welke landen behoren tot de SEPA-zone?

De volgende 36 landen behoren tot de SEPA-zone: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland), Zweden en Zwitserland.

Let wel, je kunt alleen overschrijvingen in euro ingeven via de Argenta-app of Argenta Internetbankieren. Een overschrijving naar het Verenigd Koninkrijk (SEPA-land) kan dus alleen in euro, niet in Britse ponden.

Er zijn landen die dicht bij de EU liggen maar geen deel uitmaken van SEPA, zoals Oekraïne en Turkije. Dit zijn geen SEPA-landen, je kunt dus niet overschrijven naar deze landen.

Welke personen zijn gedekt door de verzekering 'Reisannulatie en -onderbreking'?

De volgende personen zijn gedekt door de verzekering:

 • de houder van het Gold-pakket
 • de echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner van de rekeninghouder
 • de kinderen (tot 25 jaar) van de rekeninghouder

Welke valuta worden geclassificeerd als europese munteenheden?

Je ontvangt een sms-bericht over een buitenlandse transactie als je een debet- of kredietkaarttransactie uitvoert in de volgende valuta:

 • Bulgaarse lev (BGN)
 • Kroatische kuna (HRK)
 • Tsjechische kroon (CZK)
 • Deense kroon (DKK)
 • Hongaarse forint (HUF)
 • IJslandse kroon (ISK)
 • Liechtensteinse Zwitserse frank (CHF)
 • Noorse kroon (NOK)
 • Poolse zloty (PLN)
 • Roemeense leu (RON)
 • Zweedse kroon (SEK)

Wie komt in aanmerking voor een Pro-pakket?

Een Pro-pakket kan alleen geopend worden op naam van een rechtspersoon, groepering, juridische structuur zonder rechtspersoonlijkheid of feitelijke vereniging. 

Zijn CODA & CARO via Codabox gratis?

CODA & CARO via Codabox zijn een onderdeel van het Pro-pakket, Argenta rekent hier bijgevolg geen extra kosten voor aan. Dit sluit echter niet uit dat de boekhouder hier mogelijks wel een extra kost voor aanrekent. 

Niet gevonden wat je zocht? Neem gerust contact met ons op.