Veel­ge­stel­de vra­gen beleggen

Veelgestelde vragen

Hoe geef ik mijn keuzedividend door in Argenta Internetbankieren?

Om je keuzedividend (of je je dividend in cash of in extra aandelen wil ontvangen) door te geven, moet je eerst naar het beleggingsplatform gaan. Eens je op het beleggingsplatform bent, ga je in de linker kolom naar ‘Verrichtingen op effecten’. 

Wanneer je niet tijdig een keuze doorgeeft, zal het dividend in cash uitbetaald worden.

Wanneer je ervoor kiest je dividend in aandelen te verkrijgen, zal het aantal aandelen dat je ontvangt, afhankelijk zijn van het aantal aandelen dat je nu al bezit. Je moet namelijk vaak al een minimumaantal aan aandelen bezitten alvorens in aanmerking te komen. Elk veelvoud van dit minimumaantal geeft dan recht op een aandeel. Als er een restwaarde is, moet je dit toewijzen aan cash. 

Hoe haal ik geld af van de cashpositie op mijn effectenrekening?

Via Argenta Internetbankieren, de Argenta-app of je Argenta-kantoor kun je geld overschrijven van de cashpositie van je effectenrekening naar een betaalrekening van Argenta.

In de Argenta-app voer je een overschrijving in zoals je dat gewoonlijk doet:

 1. Je vult het bedrag in dat je wilt overschrijven.
 2. Je selecteert de effectenrekening als opdrachtgevende rekening en een eigen rekening als begunstigde.
 3. Je klikt op 'Overschrijving bevestigen'. Het geld wordt meteen overgeschreven.

Via Argenta Internetbankieren werkt het anders:

 1. Meld je aan en ga naar 'Sparen en beleggen'.
 2. Kies voor ‘Effectenrekening’ en klik in het volgende scherm op de gewenste effectenrekening.
 3. Klik op 'Klik hier voor een geldafhaling'. Het overschrijvingsscherm wordt geopend. Je kunt het gewenste bedrag nu overschrijven naar je betaalrekening of spaarrekening.

Hoe interpreteer ik de waarde van de risicoklasse?

De synthetische risico-indicator is een maatstaf die het risico van de belegging weergeeft op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt op een lager risico en een potentieel lager rendement. Een hogere score op een hoger risico en een hoger potentieel rendement.

Hoe kan ik aandelen of obligaties aankopen of verkopen?

Hoe kan ik de evolutie van mijn fonds bekijken?

Je kunt de evolutie van je fonds volgen via het beleggingsplatform van Argenta. Je kunt de evolutie van je fonds ook in de Argenta-app bekijken.

Hoe koop ik een aandeel of obligatie aan via Argenta Internetbankieren?

Wanneer je op het beleggingsplatform zit, kun je zelf orders ingeven. Dat doe je door eerst te klikken op ‘Nieuw order’. 

Je krijgt dan dit scherm:

Je kunt hier dus het gewenste effect op verschillende manieren opzoeken.

Doorgaans worden producten geselecteerd op basis van de ISIN-code. Dat is een unieke code waarmee aandelen, obligaties en fondsen geïdentificeerd kunnen worden. 

Wil je weten welke ISIN-code een product heeft? Dan kun je dat opzoeken ofwel op het internet of op het beleggingsplatform. Een aandeel of obligatie kun je opzoeken onder een geselecteerde ‘Markt’ of ook via het internet. 

Wanneer je een markt hebt aangeduid, krijg je een lijst met de verhandelbare effecten op die markt die ondersteund wordt door Argenta . 

Als je een aandeel hebt aangeduid, krijg je een kader waarin je moet aangeven hoeveel eenheden je wilt aankopen, wat je limiet is en wat je stop-loss is en hoe lang die geldig is. Bij obligaties geef je ‘nominaal’ in. Dat wil zeggen dat je het bedrag opgeeft dat je wilt aankopen. Er wordt hier niet gehandeld in eenheden.  

Limiet: De hoogste prijs waartegen je een aandeel/obligatie wilt aankopen. Wanneer je transactie wordt doorgevoerd, is de prijs alweer veranderd tegen wanneer je ze hebt ingegeven. Als de prijs dan hoger is dan je opgegeven limiet, zal de transactie niet doorgaan. De transactie zal pas doorgaan, de eerstvolgende keer dat de koers onder je limiet gaat.

Stop-loss: deze is optioneel. Dit is een drempelbedrag dat bij overschrijding een transactie in werking zet. Een stop-loss is bij aankoop altijd hoger dan de huidige koers. Bij je stop-loss zeg je dan eigenlijk dat er pas een aankoop geregistreerd mag worden vanaf het moment dat het bedrag van de stop-loss bereikt wordt.

De ruimte tussen de limiet en stop-loss is de ruimte waartussen aankooptransacties kunnen plaatsvinden.

Je kan kiezen voor ‘Best Execution’. Dat wil zeggen dat de beste koers en kost worden gezocht om de transactie uit te voeren. 

Hoe koop ik een fonds aan via Argenta Internetbankieren?

Wanneer je op het beleggingsplatform zit, kun je zelf orders ingeven.

Dat doe je door eerst te klikken op ‘Nieuw order’.

Je krijgt dan dit scherm te zien:

Je kunt hier dus het gewenste effect op verschillende manieren opzoeken.

Doorgaans worden producten geselecteerd op basis van de ISIN-code. Dat is een unieke code waarmee aandelen, obligaties en fondsen geïdentificeerd kunnen worden.

Wil je weten welke ISIN-code een product heeft? Dan kun je dat opzoeken ofwel op het internet of op het beleggingsplatform. Onder ‘Productaanbod’ vind je alle fondsen die ook via ons kantorennet verkocht worden.

Wanneer je een fonds wilt aankopen, geef je de ISIN-code in en klik je daarop door. Vervolgens krijg je enkele belangrijke informatiedocumenten te zien. Het is belangrijk dat je die doorneemt. Die informatie geeft je namelijk een duidelijk zicht op de spreidingen binnen het fonds. Waarin belegt het fonds? Welke regio’s, thema’s, … Je moet deze pagina helemaal doorscrollen vooraleer je op ‘Volgende’ kunt klikken.

Daarna kom je uit op dit scherm:

Hier geef je in hoeveel eenheden je wilt. Het is voor fondsen niet nodig in volledige eenheden aan te kopen. Je kunt ook een fractie van een deelbewijs aankopen. Zo kun je ongeveer uitrekenen hoeveel eenheden je moet aankopen om tot een bepaald bedrag te komen.

Je vinkt daarna ook nog de twee vinkjes onderaan aan en zo kun je verder gaan. Het order is nu ingegeven. 

Hoe lang is een risicoprofiel geldig?

Een risicoprofiel is drie jaar geldig. We raden wel aan om ieder jaar je portefeuille te evalueren samen met je contactpersoon in het kantoor. Zo kunnen we jou advies op maat blijven geven.

Hoe open ik het beleggingsplatform in Argenta Internetbankieren?

Wanneer je inlogt op internetbankieren krijg je links op je scherm een kolom met alle diensten binnen Argenta.

Hier klik je op ‘Sparen en beleggen’.

Wanneer je al een effectenrekening hebt, krijg je dit scherm te zien:

Je klikt hier bij ‘Effectenrekeningen’ op ‘Bekijk mijn producten’.

Let op: als je op het beleggingsplatform van Argenta wilt geraken, is het belangrijk dat je al een effectenrekening hebt. Wanneer je nog geen effectenrekening hebt, moet je eerst langsgaan bij je kantoor om er een te openen.

Op dit scherm zie je al je effectenrekeningen. Wanneer je doorklikt op een effectenrekening, krijg je daarvan alle details, namelijk;

 • de totale waarde van de effecten op deze effectenrekening,
 • de waarde van losstaande cash op deze effectenrekening,
 • het gereserveerde bedrag voor toekomstige transacties.

Via de totale waarde van de effecten kun je doorgaan naar het beleggingsplatform

Hoe verkoop ik een aandeel of obligatie via Argenta Internetbankieren?

Om aandelen of obligaties uit je beleggingsportefeuille te verkopen, ga je binnen het beleggingsplatform naar het overzicht van je portefeuille. Dat doe je door te klikken op ‘Effecten in portefeuille’. 

Hier zie je achter elk product een knop ‘Verkoop’ staan. Via deze knop kun je je producten makkelijk en snel verkopen.

Hier geldt hetzelfde principe als bij de aankoop van aandelen en obligaties producten. Ook hier kun je aangeven welke aantallen je wilt verkopen waarbij er gebruik wordt gemaakt van een stoplossorder. Door middel van een stoplossorder kun je je verlies beperken. Via het stoplossorder geef je namelijk aan wat voor jou de minimumwaarde van het aandeel / de obligatie moet zijn om in portefeuille te behouden. Wanneer het product dan onder deze grens duikt, zal het automatisch verkocht worden. 

Hoe verkoop ik een fonds via Argenta Internetbankieren?

Om fondsen uit je beleggingsportefeuille te verkopen, ga je binnen het beleggingsplatform naar het overzicht van je portefeuille. Dat doe je door te klikken op ‘Effecten in portefeuille’. 

Hier zie je achter elk product een knop ‘Verkoop’ staan. Via deze knop kun je je producten makkelijk en snel verkopen.

Je kunt ervoor kiezen om al je deelbewijzen te verkopen of slechts een deel. Ook kun je in fracties werken en dus uitrekenen hoeveel deelbewijzen je ongeveer moet verkopen wanneer je een bepaald bedrag wilt vrijmaken. 

Hoe werkt de cashpositie op de effectenrekening?

De cashpositie is gekoppeld aan de effectenrekening. Het is de start- en eindplaats van alle beleggingen via een effectenrekening:

 • Op de cashpositie staat het saldo waarmee je een aankoop kunt doen.
 • Op de cashpositie wordt eventueel een bedrag gereserveerd voor een aankoop die nog verwerkt moet worden.
 • Wanneer je een dividend uitbetaald krijgt, verschijnt het bedrag op de cashpositie van je effectenrekening.
 • Van de cashpositie kun je geld overmaken naar een betaalrekening of spaarrekening van Argenta.

Hoe wordt mijn risicoprofiel opgesteld?

Je kantoorhouder stelt je in een persoonlijk gesprek vragen over je financiële situatie, je kennis en ervaring en je beleggingsdoelstelllingen. Aan de hand van je antwoorden stelt hij een persoonlijk risicoprofiel op. We baseren ons op je profiel om je persoonlijk advies te geven. Bij Argenta gebruiken we vier profielen: zeer voorzichtig, voorzichtig, neutraal en dynamisch.

Kan ik effecten transfereren naar Argenta?

Je kunt effecten transfereren naar een effectenrekening van Argenta. Ga daarvoor langs in je Argenta-kantoor. Je kantoorhouder of beleggingsadviseur legt je met veel plezier uit wat een overdracht precies inhoudt, wat de gevolgen zijn en hoe een overdracht verloopt. 

Waar kan ik de waarde (NIW) van mijn fonds bekijken?

In Argenta Internetbankieren en de Argenta-app kun je altijd de waarde (NIW) van je beleggingen nakijken. Daarnaast vind je de NIW van al onze fondsen op de fondsenpagina op onze website en in de kranten L’echo en De Tijd. 

Waar kan ik mijn aankooplimiet controleren in Argenta Internetbankieren?

Om te kunnen beleggen, moet er uiteraard geld beschikbaar zijn. Het geld dat belegd kan worden noemen we de cashpositie. Dit is het geld dat ‘vrij’ staat op de effectenrekening.

Om ervoor te zorgen dat er geld op de cashpositie komt, kun je een overschrijving doen. Deze overschrijving doe je vanuit de gewenste rekening naar de gewenste effectenrekening. Het geld dat je dan overschrijft, is het geld dat je kunt beleggen.

Wanneer je geld naar je cashpositie hebt overschreven, kun je het order invoeren. Je moet nog altijd de belegging zelf uitvoeren. Dat gaat niet automatisch. 

Waar kan ik mijn betaalde roerende voorheffing terugvinden in Argenta Internetbankieren?

Op uitbetalingen van dividenden betaal je een roerende voorheffing. Die wordt automatisch afgehouden en je ziet ze dus niet van je gewone betaalrekening afgaan. Je kunt je betaalde roerende voorheffingen wel vinden op je rekeninguittreksels. 

Je rekeninguittreksels vind je onder de knop ‘Mijn rekeninguittreksels’ op de landingspagina van het internetbankieren.

 

Waar kan ik mijn transactiekosten controleren in Argenta Internetbankieren?

Met transacties gaan kosten gepaard. Zo betaal je bij de aankoop van fondsen instapkosten en bij een verkoop mogelijks beurstaksen. Wanneer je op voorhand een goed idee wilt hebben van wat deze kosten juist inhouden en de grootte ervan, kun je een simulatie doen via het beleggingsplatform.

Hiervoor ga je eerst naar ‘Simulatie’.

Daar kan je dan de ISIN-code ingeven van het product waarvoor je een simulatie wilt. Je kunt dan op dat product doorklikken tot je kunt aangeven wat voor transactie je wilt doen en voor hoeveel eenheden.

Deze simulatie kun je ook maken voor aandelen en obligaties. 

Waar vind ik alle informatie terug voor de aangifte van mijn personenbelasting in Argenta Internetbankieren?

Wanneer je het voorbije jaar roerende voorheffing op je dividend of coupon hebt betaald, moet je dat vaak aangeven in je personenbelasting. De afrekening van je coupon(s) vind je terug op het beleggingsplatform

Je gaat daarvoor binnen het beleggingsplatform naar ‘Effectenbewegingen’. Hier vind je alle transacties die gebeurd zijn op die effectenrekening. Het gaat hier om transfers, coupons, terugbetalingen, aan- en verkopen, …

Je kunt ervoor kiezen gericht te zoeken per product, of je kunt alle invulvelden van de filter blanco laten. Als je ze blanco laat, krijg je een volledige lijst met bewegingen. 

 

Waar vind ik de huidige waarde van mijn deelbewijzen/fonds?

Je koopt stukjes van een fonds, dat zijn deelbewijzen. Je kunt de waarde van deze deelbewijzen volgen via het beleggingsplatform van Argenta. Je kunt de evolutie van je deelbewijzen ook in de Argenta-app bekijken.

Waar vind ik de huidige waarde van mijn deelbewijzen/fonds?

Je koopt stukjes van een fonds, dat zijn deelbewijzen. Je kunt de waarde van deze deelbewijzen volgen via het beleggingsplatform van Argenta. Je kunt de evolutie van je deelbewijzen ook in de Argenta-app bekijken.

Waar vind ik de uittreksels van mijn effectenrekening?

Waar vind ik mijn keuze rond keuzedividenden in Argenta Internetbankieren?

Wanneer je je keuze correct hebt doorgegeven omtrent het keuzedividend, is ze niet langer zichtbaar via het beleggingsplatform. Wanneer je dus niet meer zeker bent wat je hebt doorgegeven, neem je best contact op met onze klantendienst via telefoon of ons formulier. Zij kunnen voor jou navragen wat je keuze was. Ook wanneer je je keuze wilt wijzigen, ga je via deze weg. 

Waarom komt het geld van mijn afkoop in Argenta Internetbankieren niet op mijn betaalrekening?

Wanneer je verkoop verwerkt is, zal het geld terechtkomen op de cashpositie van de effectenrekening waaruit je verkocht hebt. Je moet dus het geld nog overzetten van de cashpositie naar je betaal- of spaarrekening.

Dat kun je doen door naar je effectenrekening te gaan en ze open te klikken. Bij details krijg je dan het volgende scherm:

Wanneer je hier klikt op ‘Geldopname’ kun je het geld van je cashpositie afhalen. Hier vul je dan verder in waarnaar het geld overschreven mag worden en hoeveel. 

Wat houdt het adviesgesprek in?

Dat is een gesprek met je beleggingsadviseur op kantoor. Hij stelt daarbij vragen over jouw financiële situatie, kennis, ervaring en beleggingsdoelstellingen. Aan de hand van je antwoorden stelt hij je risicoprofiel op. Dat vormt de basis voor een persoonlijk advies dat aansluit bij jouw beleggersprofiel.

Wat is MiFID II?

MiFID II is de Europese regelgeving die ervoor zorgt dat jij als belegger beter begeleid en beschermd wordt als het gaat over je beleggingsportefeuille. Voor meer info kun je altijd in je kantoor terecht.

Wat is advies?

Bij beleggingsadvies geeft de beleggingsadviseur een gepersonaliseerde aanbeveling over een of meer verrichtingen (aankoop, verkoop) op financiële instrumenten (bv. beleggingsfonds, pensioenspaarfonds, etc.). Argenta kiest daarbij voor een persoonlijke en stapsgewijze aanpak. Zodra we je risicoprofiel bepaald hebben, kunnen we een advies op maat geven, rekening houdend met jouw wensen en verwachtingen. We doen dat door de beleggingsproducten te selecteren die het meest geschikt zijn voor jou en die passen bij jouw doelen. Zo kunnen we samen je rendement optimaliseren.

Wat is een risicoprofiel of beleggersprofiel?

Een risicoprofiel of beleggersprofiel is een profiel dat jouw kennis, ervaring, verwachtingen, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie weergeeft op basis van een uitgebreide analyse. We doen die analyse minstens elke drie jaar opnieuw. Zo kunnen wij je het juiste, persoonlijk advies geven dat aansluit bij jouw profiel.

Wat is het verschil tussen een kapitalisatie- en een distributiefonds?

 • Bij kapitalisatiefondsen worden alle opbrengsten (ontvangen coupons en dividenden) automatisch herbelegd.
 • Bij distributiefondsen worden de opbrengsten periodiek uitgekeerd in de vorm van een dividend.

Wat is ‘exe­cu­ti­on only’?

Heb je geen advies nodig omdat je voldoende kennis of ervaring hebt met financiële producten? Dan kun je kiezen voor ‘execution only’. Dat betekent dat je op eigen initiatief en zonder hulp van je beleggingsadviseur een product koopt of verkoopt.

Welke kosten zijn er verbonden aan een transfer van mijn effecten naar een andere bank?