Veelgestelde vragen over betaalrekeningen

Betekent ‘gratis’ dat er geen kosten verbonden zijn aan de betaalrekening?

De zichtrekening is bij Argenta een gratis rekening. De meeste van de acties die je met onze rekening kunt doen zijn volledig kosteloos. Voor specifieke transacties wordt er wel een kost aangerekend. En als je op je zichtrekening bijvoorbeeld onder nul gaat, rekenen we een debetinterest aan.

Wil je weten wat de huidige kosten precies zijn? Je vindt ze in onze tarieflijst

Hoe kan ik een gemeenschappelijke rekening openen?

Hoe kan ik een volmacht op mijn rekening geven?

Een volmacht kun je alleen in je kantoor regelen. De titularis en de persoon die de volmacht krijgt moeten daarvoor allebei aanwezig zijn en tekenen.

Hoe kan ik een volmacht op mijn rekening stopzetten?

Je kunt een volmacht eenzijdig stopzetten, maar ook dat kun je alleen in je kantoor regelen. De titularis en de volmachthebber kunnen allebei de volmacht intrekken. De titularis kan alle volmachten aanpassen, een volmachthebber alleen die van zichzelf.

Hoe kan ik het saldo van mijn zichtrekening raadplegen?

Je kunt het saldo van je rekening op verschillende manieren raadplegen:

  • In het internetbankieren
  • In de Argenta-app
  • Op je rekeninguittreksels

Omwille van veiligheidsredenen geven we je saldo niet door via de telefoon of via e-mail. 

Hoe worden de interesten op mijn zichtrekening berekend?

Je vindt de huidige tarieven in onze tarieflijst. Op het moment dat er een interest voor jou berekend wordt, staat de berekening ook op je rekeninguittreksel.

Debetinteresten worden alleen berekend als je zichtrekening gedurende een bepaalde periode onder nul staat.

Hoe wordt de interest onder de titularissen verdeeld bij een rekening met meerdere belastingplichtige titularissen?

De interest wordt berekend pro rata het aandeel van de belastingplichtige titularissen die de interesten genieten.

Hoe zet ik een zichtrekening stop?

Omwille van veiligheidsredenen kun je een zichtrekening alleen afsluiten in het kantoor waar je rekeningen beheerd worden. Als titularis van de rekening moet je daarvoor tekenen. Staat de rekening op meerdere titularissen? Dan moeten zij allemaal aanwezig zijn en tekenen.

Kan ik onder nul gaan op mijn rekening?

Met een recent geopende Argenta-rekening kun je niet negatief gaan. Als je een kredietkaart hebt bij Argenta, heeft de inhouding van de uitgavenstaat altijd voorrang. Die betaling gaat er sowieso af, ongeacht het beschikbare saldo.

Klanten met een rekening die geopend werd voor april 2012, kunnen tot 125 euro onder nul gaan. Ben je niet zeker of je met je rekening onder nul kunt gaan? Dan kun je dat navragen in je kantoor of bij onze klantendienst

Waarom wordt er 0,15 euro (= recht) afgehouden bij mijn interestberekening?

Het recht is een wettelijk verschuldigde taks bij het versturen van elke interestafrekening. Het wordt aangerekend wanneer je negatieve, positieve of geen interesten hebt. 

Dit recht bedraagt 0,15 euro, conform artikel 8 van het Wetboek der diverse rechten en taksen.

Wanneer betaal ik roerende voorheffing op de interesten van mijn zichtrekening?

Je betaalt automatisch 30 % roerende voorheffing op de interesten. Voor deze rekening is er geen vrijstelling. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor vrijstelling van roerende voorheffing?

Afhankelijk van bepaalde factoren ben je vrijgesteld van roerende voorheffing. Het gaat om factoren zoals je fiscale woonplaats, of je EU-ambtenaar bent, … Dat gebeurt echter niet automatisch. Voor meer inlichtingen hierover en eventueel de nodige formulieren kun je bij je kantoorhouder terecht.

Wat houdt een volmacht op een rekening bij Argenta in?

Een volmacht op een rekening bij Argenta houdt in dat de volmachthebber dezelfde rechten heeft als de titularis, op enkele details na. Een volmachthebber kan bijvoorbeeld geen rekening afsluiten, geen kredietkaart aanvragen en geen verhogingen aanvragen voor een kaart.

Wil je meer weten over wat een volmachthouder wel en niet kan doen? Neem contact op met je kantoorhouder of onze klantendienst.

Wat is recht op geschriften?

Dat is een forfaitaire belasting (vroeger fiscale zegels) van 0,15 euro die aan de overheid betaald moet worden bij elke interestberekening voor een niet-reglementaire zichtrekening. 

Welke kosten moet ik betalen als ik mijn zichtrekening afsluit?

Het afsluiten van een rekening bij Argenta is gratis.

Bij het afsluiten wordt er een berekening van de interest gemaakt. Daarvoor wordt wel een belasting ‘Recht op geschriften’ geheven van 0,15 euro. Die belasting is verplicht bij elke interestberekening op een zichtrekening. Als er op dat moment 0 euro op je rekening staat, moet je het bedrag dus eerst nog overschrijven.

Wie kan een zichtrekening openen?

Je kunt bij Argenta een rekening openen op naam van een natuurlijk of niet-natuurlijke persoon na een correcte identificatie en op vertoon van de correcte documenten zoals een identiteitskaart of adresbewijs, of voor niet-natuurlijke personen een ondernemingsnummer, statuten, enzovoort.

Neem contact op met je kantoor voor meer informatie. Zij bekijken jouw persoonlijke situatie en kunnen je bevestigen of en hoe je een rekening kunt openen.