Veelgestelde vragen over Internetbankieren

Ik krijg de foutmelding ‘PIN blocked’ op mijn Argenta-digipas. Wat moet ik doen?

Als je drie keer na elkaar een foute pincode invoert op je Argenta-digipas, wordt je debetkaart geblokkeerd. Je kunt er dan ook geen andere verrichtingen meer mee doen.

Neem contact op met je Argenta-kantoor om je kaart te laten deblokkeren of bel naar onze klantendienst op het nummer 03 285 51 11 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur). Doe de dag erna een verrichting met de juiste pincode aan een geldautomaat.

Waar vind ik in Argenta Internetbankieren een overzicht van alle betalingen die ik al heb gedaan?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Mijn rekeningen. Selecteer de rekening waarvan je een overzicht wilt bekijken.
 2. Klik op 'Verrichtingen' (eerste tabblad) om alle betalingen die je hebt gedaan, te bekijken. 
 3. Je ziet alle overschrijvingen die je via je Argenta-kantoor hebt gedaan, via de Argenta-app en via Argenta Internetbankieren.

Waarom kan ik geen verrichtingen doen op mijn rekening in Argenta Internetbankieren?

Bepaalde rekeningen kun je via internetbankieren alleen raadplegen omdat bepaalde kenmerken van die rekeningen het niet toelaten om er verrichtingen op te doen.

Op deze rekeningen kun je geen verrichtingen doen:

 • Een rekening waarvoor een beperking werd geregistreerd in het Argenta-kantoor
 • Een rekening waarvoor meer dan één handtekening nodig is
 • Een e-spaar, Groeirekening, Maxirekening of Plusrekening die is gekoppeld aan het abonnement van een minderjarige
 • Een geblokkeerde rekening
 • Een rekening waarvan je gevraagd hebt om ze af te sluiten
 • Een huurwaarborgrekening

Bij gereglementeerde spaarrekeningen zijn de toegelaten verrichtingen strikt vastgelegd. Ze verschillen voor gehuwden en wettelijk samenwonenden enerzijds en voor feitelijk samenwonenden en cotitularissen anderzijds.

Met welke rekeningen kan een minderjarige geen verrichtingen doen via het internetbankieren?

Met deze rekeningen kan een minderjarige geen verrichtingen doe via het internetbankieren:

 • Maxirekening
 • Groeirekening
 • Effectenrekening
 • Rekening Open Bewaring

Waar vind ik een overzicht van al mijn verrichtingen in Argenta Internetbankieren?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Mijn rekeningen. Selecteer de rekening waarvan je de betalingen wilt bekijken.
 2. Klik op 'Verrichtingen' om de betalingen die je hebt gedaan te bekijken.
 3.  Je ziet alle overschrijvingen die je via je Argenta-kantoor hebt gedaan, via de Argenta-app en via Argenta Internetbankieren.

Hoe maak ik een nieuwe begunstigde aan in Argenta Internetbankieren?

Je kunt een begunstigde rechtstreeks in de overschrijving aanmaken of via het scherm ‘Begunstigden’.

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Begunstigden. Klik op ‘Nieuwe begunstigde’.
 2. Geef de gegevens van de nieuwe begunstigde in en klik op ‘Opslaan’.
 3. Onderteken met de M1-toets van je Argenta-digipas.

Je kunt bij het aanmaken van een nieuwe overschrijving de ingevoerde nieuwe begunstigde ook onmiddellijk opslaan voor toekomstig gebruik. Je ondertekent de gegevens van de nieuwe begunstigde samen met de overschrijving.

Hoe verwijder ik een nieuwe begunstigde in Argenta Internetbankieren?

Ga naar Dagelijks bankieren > Begunstigden. Selecteer de begunstigde die je wilt verwijderen en klik op ‘Begunstigde verwijderen’.

Ik krijg de foutmelding ‘Wrong Card’ als ik op M1 druk op mijn digipas. Hoe komt dat?

Je krijgt deze foutmelding in drie gevallen:

 • Je digipas is stuk. Probeer het met een andere digipas.
 • Je kaart zit niet correct in de digipas.
 • De chip op je kaart is onleesbaar. Je kaart is misschien beschadigd. Vraag een nieuwe kaart aan in je Argenta-kantoor.

Hoe pas ik een begunstigde aan in Argenta Internetbankieren?

In Argenta Internetbankieren kun je geen begunstigden aanpassen. Dat kan wel in de Argenta-app.

Hoe moet ik mijn debetkaart activeren voor gebruik in het buitenland via internetbankieren.

Je kunt deze instelling alleen aanpassen in de Argenta-app (niet in Argenta Internetbankieren)

Waar vind ik mijn bank- en verzekeringsdocumenten in het internetbankieren?

 1. Meld je aan in Argenta Internetbankieren (homebank.argenta.be).
 2. Klik in het menu op de knop ‘Documenten’ naast ‘Berichten’.
 3. Je krijgt een lijst van documenten die je kunt bekijken.

Welke van mijn bank- en verzekeringsdocumenten kan ik in het internetbankieren bekijken?

 • Fiscale attesten
 • Betalingsattesten
 • Vervaldagberichten
 • Rekeninguittreksels met waardeoverzicht per product Verzekeren en Leven. 

Je vindt ze ook in de Argenta-app

Waar kan ik mijn voorkeurskanaal wijzigen in Argenta Internetbankieren?

 1. Ga naar 'Mijn documenten', links bovenaan naast 'Nieuwe overschrijving' en 'Mijn berichten'.
 2. Klik op ‘Voorkeurskanaal wijzigen’.
 3. Kies hoe je je documenten wilt ontvangen. Je kunt ze digitaal ontvangen, of digitaal én via de post. 

Een firma heeft onterecht een bedrag van mijn rekening gehaald via een domiciliëring. Kan ik dat zelf terugvorderen via Argenta Internetbankieren?

Ja, dat kan. Een domiciliëring of invordering is de automatische inning van een factuur. Domiciliëringen die al uitgevoerd zijn, kun je tot 8 weken nadien weigeren via Rekeningen > Verrichtingen > Detail van de verrichting > Invordering weigeren. Na 8 weken en binnen 13 maanden na de uitvoeringsdatum van de domiciliëringsopdracht kun je deze invordering betwisten via je kantoorhouder.

De domiciliëringen op mijn rekening zijn niet doorgegaan, terwijl er wel genoeg geld op stond. Hoe kan dat?

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Ga eerst na of domiciliëringen toegelaten zijn op de rekening:

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten.
 2. Selecteer de rekening en klik dan op Betaalopdrachten > Domiciliëringen.
 3. Klik op ‘Instellingen voor domiciliëringen’. Daar staat aangegeven of domiciliëringen toegestaan zijn op de rekening.

Zijn domiciliëringen toegestaan op de rekening? Controleer dan of de domiciliëring is opgeschort, of de maximale frequentie bereikt is en of het maximumbedrag is overschreden:

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten.
 2. Selecteer de rekening en klik op ‘Domiciliëringen’. Daar zie je een overzicht van de mandaten.
 3. Selecteer de domiciliëring en klik op ‘Wijzig mandaat’. Daar is aangegeven of de domiciliëring is opgeschort, of de maximale frequentie bereikt is en of het maximumbedrag is overschreden. Je kunt dat ook meteen wijzigen.

Waar vind ik mijn domiciliëringen terug in Argenta Internetbankieren?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Mijn rekeningen.
 2. Selecteer de rekening waarvan je een overzicht wilt bekijken en klik op ‘Domiciliëringen’.

Vanaf wanneer kan ik de uitgavenstaat van mijn kredietkaart raadplegen in internetbankieren en wanneer gaat het bedrag van mijn rekening?

 • Op elke vierde dag van de maand sluiten wij de uitgavenperiode van je kredietkaart af.
 • Een paar dagen later kun je je uitgavenstaat online raadplegen of krijg je die via de post toegestuurd. Dat hangt af van de voorkeur die je hebt opgegeven in het internetbankieren.
 • Elke dertiende dag van de maand halen wij het bedrag dat je hebt uitgegeven van je rekening. Als de dertiende geen bankwerkdag is, gebeurt dat iets later.

De som van de getoonde saldi stemt niet overeen met de limiet van mijn kredietkaart in interbankieren. Hoe kan dat?

Het is mogelijk dat de som van de getoonde saldi niet overeenstemt met de limiet van de kaart als er nog andere kaarten aan dezelfde rekening hangen. Dat komt omdat in het ‘Gereserveerde saldo’ alleen rekening wordt gehouden met de reservering op die ene kaart en niet met de reserveringen op de andere kaarten die aan dezelfde rekening gekoppeld zijn. Dat verschil kan alleen voorkomen in de periode tussen de vijfde en de dertiende van de maand waarin de afrekening gebeurt wanneer het geld nog niet van de gekoppelde rekening gegaan is.

Om te weten welk saldo beschikbaar is, maak je de som van alle verrichtingen die vóór de vijfde van de maand werden uitgevoerd. Op het tabblad ‘Verrichtingen’ onder de kredietkaart vind je een overzicht van je verrichtingen.

Hoe stel ik in Argenta Internetbankieren in dat ik mijn kredietkaart kan gebruiken voor betalingen op het internet?

Je kunt deze instelling alleen aanpassen in de Argenta-app (niet in Argenta Internetbankieren).

Waar vind ik de verrichtingen van mijn kredietkaart in internetbankieren?

De verrichtingen van je kredietkaart vind je onder het tabblad ‘Verrichtingen’ nadat je een kaart hebt geselecteerd.

Dit zijn de gegevens die je ziet:

 • Je uitgavenlimiet en saldo
 • De verrichtingen van de huidige periode
 • Onder ‘Vorige periodes’: de uitgavenstaat per voorgaande periode

Klik op ‘Ga terug’ om terug te gaan naar het overzicht van je kaarten. 

Waarom staat de terugbetaling van een aankoop met mijn kredietkaart niet tussen de verrichtingen op mijn rekening in internetbankieren?

Terugbetalingen van aankopen die je deed met je kredietkaart (bv. bij een geannuleerde hotelovernachting) gebeuren niet op je rekening. Het bedrag wordt terugbetaald in de vorm van een tegoed op je kredietkaart. Je kunt deze terugbetalingen als volgt raadplegen:

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Rekeningen en Kaarten > Mijn kaarten.
 2. Selecteer de kredietkaart.
 3. Ga naar Verrichtingen > Uitgavenlimiet en saldo. Daar vind je de terugbetaling.

Hoe verwijder ik een doorlopende betalingsopdracht in Argenta Internetbankieren?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Mijn rekeningen.
 2. Selecteer de rekening waaraan de doorlopende betalingsopdracht gelinkt is.
 3. Klik op het derde tab(blad) 'Doorlopende betalingsopdrachten'.
 4. Klik op het vuilbakje bij de doorlopende opdracht die je wilt verwijderen.
 5. Volg de aanwijzingen op je scherm om je verrichtingen te ondertekenen. Afhankelijk van de verrichting moet je met je digipas of een Bevestigen-knop ondertekenen.

Ik wil vandaag nog een doorlopende betalingsopdracht doen: kan dat?

Als je een doorlopende betalingsopdracht registreert, gaat die pas de volgende werkdag in. De eerstvolgende uitvoeringsdatum is dus ten vroegste de volgende werkdag.

Hoe pas ik een doorlopende betalingsopdracht aan in Argenta Internetbankieren?

Je kunt een doorlopende betalingsopdracht niet meer aanpassen in Argenta Internetbankieren. In Argenta Internetbankieren kun je wel de doorlopende betalingsopdracht verwijderen en opnieuw aanmaken. Vroeger ingegeven betalingsopdrachten met een wekelijkse frequentie kun je natuurlijk wel blijven raadplegen.

Je kunt je doorlopende betalingsopdracht wel aanpassen in de Argenta-app, maar dan alleen voor de betalingsopdrachten met deze frequenties: maandelijks, tweemaandelijks, driemaandelijks, viermaandelijks, halfjaarlijks en jaarlijks. 

Hoe voer ik een nieuwe doorlopende betalingsopdracht in in Argenta Internetbankieren?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Mijn rekeningen. Selecteer de rekening waarmee je de doorlopende betalingsopdracht wilt uitvoeren.
 2. Klik op de tab ‘Betaalopdrachten’.
 3. Klik op het plusje (Nieuwe doorlopende betalingsopdracht).
 4. Vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘Opslaan’.
 5. Volg de aanwijzingen op je scherm om je verrichtingen te ondertekenen. Afhankelijk van de verrichting moet je met je digipas of een Bevestigen-knop ondertekenen.

Waar vind ik mijn doorlopende betalingsopdrachten terug in Argenta Internetbankieren?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Mijn rekeningen.
 2. Selecteer de rekening waaraan de betalingsopdracht gelinkt is.
 3. Klik op derde tab 'Doorlopende Betalingsopdrachten' om je doorlopende betalingsopdrachten te raadplegen.

Kan ik een doorlopende betalingsopdracht instellen voor mijn pensioenspaarrekening via internetbankieren?

Ja. Je kunt een doorlopende betalingsopdracht uitvoeren naar een pensioenspaarrekening als begunstigde rekening. Ga daarvoor naar Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening en maak een nieuw pensioenspaarplan aan.

Hoe kan ik effecten verkopen in internetbankieren?

 1. Plaats een verkooporder via het beleggingsplatform.
 2. Nadat de verkooporder is uitgevoerd, komt het geld op je cashpositierekening (liquiditeiten). Je kunt het saldo raadplegen door naar je effectenrekening te gaan. Bij ‘Liquiditeiten’ zie je het toegevoegde geld.
 3. Als je dat wilt, kun je met dit geld een nieuwe order uitvoeren of een overschrijving naar een andere rekening doen. 

Hoe kan ik de nieuwe rekeninguittreksels van mijn pensioenspaarrekening opvragen in internetbankieren?

Klik op Dagelijks bankieren > Pensioenspaarrekening > Nieuwe Eenmalige Storting om een overschrijving te registreren naar je eigen pensioenspaarrekening.

Opgelet: het minimumbedrag is 5 euro per overschrijving, tenzij je bij de laatste storting van het jaar het fiscale maximum volstort.

Je kunt ook een nieuw pensioenspaarplan opzetten. Met een pensioenspaarplan spaar je op vaste tijdstippen in je pensioenspaarfonds. Je kunt kiezen uit ‘Fiscale optimalisatie’ of ‘Een eigen bedrag’. Hierbij kun je er ook voor kiezen om het fiscaal maximum van 960 euro te verhogen tot maximaal 1.230 euro.

Waar kan ik mijn pensioenspaarrekening raadplegen in internetbankieren?

Ga naar het menu Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening voor het overzicht van je pensioenspaarrekening.

Waar vind ik mijn getrouwheidspremies in het internetbankieren?

 1. Ga naar Mijn rekeningen > Interesten > Getrouwheidspremie simuleren. Daar zie je welke getrouwheidspremies er voor jouw rekeningen zijn. Onderaan op het scherm vind je een disclaimer over deze simulatie. 
 2. Klik op ‘Download’. 
 3. Je krijgt in een pdf-bestand een simulatie van de nog te verwerven getrouwheidspremies.

Ik kan de pdf’s in mijn openingssimulator en getrouwheidspremiesimulator niet openen. Hoe komt dat?

Het is mogelijk dat je internetbrowser (het programma waarmee je websites opent) pop-upvensters blokkeert. Om de pdf’s te openen, moet je browser pop-ups toelaten.

Hoe verhoog ik mijn fiscaal maximum voor pensioensparen in internetbankieren?

Je kunt je fiscaal maximum verhogen van 960 euro (standaard) tot maximaal 1.230 euro (het verhoogd fiscaal maximum).

Dat kan op twee manieren:

 • Maak een nieuw pensioenspaarplan aan via Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening > Nieuw pensioenspaarplan.
 • Of pas het fiscaal maximum aan via Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening > Fiscaal maximum verhogen.

Waar kan ik mijn effectenrekening raadplegen in internetbankieren?

Ga naar Sparen en beleggen > Effectenrekeningen om een overzicht te krijgen van je effectenrekeningen. Meer informatie vind je in de handleiding beleggingen.

Je kunt ook een overschrijving doen van je effectenrekening naar een rekening binnen je abonnement, behalve naar een pensioenspaarrekening:

 1. Klik op je effectenrekening. En klik dan op ‘Klik hier om een nieuwe geldafhaling te doen’.
 2. Voer je ‘Nieuwe afhaling van effectenrekening’ in.
 3. Onderteken met de M2-toets van je Argenta-digipas.

Hoe kan ik effecten aankopen in internetbankieren?

 1. Plaats een bedrag op de cashpositie van je effectenrekening (liquiditeiten). Dat doet je door het bedrag over te schrijven (via overschrijving of doorlopende betalingsopdracht) naar hetzelfde rekeningnummer als je bestaande effectenrekening. Kijk nog even je effectenrekening na, bij ‘Liquiditeiten’ zie je dat het geld toegevoegd is.
 2. Voer je aankooporder in via het beleggingsplatform. Je kunt daarnaar doorklikken vanuit je effectenrekening.
 3. Het bedrag van het aankooporder wordt onmiddellijk gereserveerd. 

Ik krijg een foutmelding in Argenta Internetbankieren dat de logingegevens of de response code niet correct zijn. Wat moet ik nu doen?

Deze foutmelding wijst erop dat je een foute response code hebt ingegeven. Hoe dat kan?

 • Je hebt een fout kaartnummer ingegeven.
 • Je hebt een foute challenge ingegeven. De challenge verschijnt op je aanmeldscherm. Typ je die niet correct over in je Argenta-digipas, dan krijg je een foute response code.
 • Je hebt een foute response ingegeven. De response code verschijnt op je Argenta-digipas. Typ je die niet correct over in het aanmeldscherm, dan krijg je een foutmelding.

Herhaal in alle gevallen de hele aanmeldprocedure zoals die op je scherm staat.

Als je vijf keer na elkaar een foute response code ingeeft, blokkeren wij om veiligheidsredenen de toegang tot het internetbankieren. Om die te laten deblokkeren, bel je naar je Argenta-kantoor of naar onze klantendienst op het nummer 03 285 51 11 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur).

Ik wil mij aanmelden op Argenta Internetbankieren, maar de aanwijzingen om dat te doen staan niet op mijn scherm. Wat nu?

Je moet eerst je volledige kaartnummer ingeven. Pas dan verschijnen de stappen die je met je digipas moet volgen. 

Als ik inlog op internetbankieren met een niet-ondersteunende browser, word ik daar dan op gewezen?

Ja. Een lijst met ondersteunende browsers vind je in de systeemvereisten.

Via de website www.whatsmybrowser.org kun je nakijken welke browser en welk besturingsysteem je hebt.

Via deze linken kun je de verschillende browsers downloaden:

Ik wil mij aanmelden op Argenta Internetbankieren via mijn tablet maar dat lukt niet. Wat moet ik doen?

Kijk na of je tablet voldoet aan de systeemvereisten van Argenta Internetbankieren.

Je kunt ook onze app gebruiken. Die is beschikbaar voor smartphone en tablet.

Hoe start ik Argenta Internetbankieren?

Surf naar www.argenta.be. Klik in de rechterbovenhoek op ‘Aanmelden’ om de aanmeldpagina te openen.

Als je bent aangemeld in Argenta Internetbankieren, zie je rechts bovenaan op je scherm ‘Mijn Argenta / Afmelden’ staan. Via het pijltje ernaast kun je je instellingen beheren, je taal wijzigen en je afmelden. 

Wat heb ik nodig om op internetbankieren aan te melden?

 • Een Argenta-debetkaart
  (Maestro-kaart) Dat hoeft niet noodzakelijk de primaire debetkaart te zijn. Het kan elke debetkaart zijn die je hebt. Wil je meerdere kaartnummers opslaan? Dat kan. Klik op ‘Bewaar mijn kaartnummer’ en je nummer wordt onthouden. Je kunt maximaal vijf kaartnummers opslaan. 
 • Een Argenta-digipas
  Neem je Argenta-digipas en volg de aanwijzingen op het aanmeldscherm. Voer je vijf keer na elkaar een foute response code in? Dan blokkeren wij om veiligheidsredenen je toegang tot internetbankieren. Om die te laten deblokkeren, bel je naar je kantoor of naar onze klantendienst (03 285 59 59 - maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur). 

Ik krijg de foutmelding ‘Je sessie is verlopen’ bij het aanmelden. Wat moet ik doen?

De aanmeldpagina is om veiligheidsredenen maar een beperkte tijd geldig. Als je te lang wacht, krijg je deze foutmelding wanneer je je probeert aan te melden. Heropen de aanmeldpagina en meld je opnieuw aan volgens de gebruikelijke procedure.

Deze boodschap kan ook wijzen op een probleem met de aanvaarding van cookies van je browser. Blijft het probleem zich voordoen? Verwijder dan de tijdelijke internetbestanden en cookies via de opties van je browser.

Geraakt het probleem niet opgelost? Bel naar onze klantendienst op het nummer 03 285 51 11 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur).

Waarom is het overgeschreven bedrag nog niet van mijn rekening?

Als je een memodatum ingevuld hebt of er niet genoeg geld op je rekening staat, dan wordt je overschrijving niet onmiddellijk verwerkt. Ze krijgt dan de status ‘In afwachting van verwerking’.

Als er niet genoeg geld op je rekening staat, proberen wij de overschrijving nog twee keer aan te bieden:

 • Staat er op dat moment genoeg geld op je rekening? Dan wordt de overschrijving uitgevoerd.
 • Staat er bij de derde aanbieding nog altijd niet genoeg geld op je rekening? Dan wordt ze definitief geweigerd en moet je ze opnieuw ingeven.

Raadpleeg de status van een overschrijving via het menu ‘Dagelijks bankieren’.

Kan ik mijn verrichtingen downloaden in Argenta Internetbankieren?

 1. Ga naar 'Mijn rekeninguittreksels'.
 2. Je kunt kiezen voor 'Nieuwe rekeninguittreksels' of 'Rekeninguittreksels opzoeken'. Zoek je een uittreksel dat je al hebt gedownload of een uittreksel voor een bepaalde periode? Ga dan naar 'Rekeninguittreksels opzoeken'.
 3. Je krijgt een overzicht van je beschikbare rekeninguittreksels met daarnaast een knop 'Downloaden'.

Kan ik één enkele transactie printen?

Dat is momenteel niet mogelijk. We werken aan een oplossing. Je kunt wel de bewuste verrichting opzoeken via de zoekcriteria zodat je maar één verrichting te zien krijgt. Die kun je dan printen.

Hoe kan ik één enkele verrichting afdrukken in pdf?

Je kunt één enkele verrichting selecteren door gebruik te maken van de zoekopdracht ‘Vind een transactie op’ bovenaan de lijst met verrichtingen. Geef een aantal zoekcriteria in: bijvoorbeeld of het om een inkomst of een uitgave gaat, de periode waarin de verrichting heeft plaatsgevonden, en/of het bedrag. Als je je zoekopdracht voldoende specifiek definieert, verschijnt enkel de ene verrichting die je nodig hebt. Klik dan op de knop ‘Print’ rechts bovenaan het scherm van internetbankieren om deze verrichting af te drukken. 

Welke rekeningen zie ik in het internetbankieren?

Je ziet je eigen rekeningen en de rekeningen waarop je een volmacht hebt of waarvan je wettelijk vertegenwoordiger bent. Behalve als er een beperking voor internetbankieren op de rekening zit.

Dat kunnen deze rekeningen zijn:

 • Giro+ rekening
 • Maxirekening
 • Groeirekening
 • Plusrekening
 • e-spaar
 • HWB (huurwaarborg)

Je effectenrekening, rekening Open Bewaring, termijnplaatsingen en pensioenspaarrekening vind je in het menu onder ‘Sparen en Beleggen’. 

Hoe pas ik de naam van mijn rekening aan in Argenta Internetbankieren?

 1. Ga naar Dagelijks Bankieren > Mijn rekeningen.
 2. Klik op het potloodje.
 3. Pas de naam van je rekening aan.

Opgelet, de officiële naam waarop je rekening geregistreerd is, kun je niet aanpassen. Deze naamswijziging gaat alleen over de naam die in Argenta Internetbankieren en de Argenta-app bij je rekeningnummer verschijnt. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je verschillende rekeningen hebt die op dezelfde naam geregistreerd zijn.

Hoe pas ik de volgorde van mijn rekeningen aan?

 1. Ga naar ‘Instellingen’
 2. Kies ‘Volgorde rekeningen’ en sleep de rekeningen naar de gewenste plaats.
 3. Klik op ‘Opslaan’.

Waar kan ik de aangepaste volgorde zien?

Je ziet de volgorde in het overzicht van alle rekeningen en in het keuzemenu waarin je een rekening selecteert bij een nieuwe overschrijving. 

Met welke rekeningen kan ik verrichtingen doen?

Alleen met rekeningen die als transactionele rekening aan je abonnement gekoppeld zijn, kun je verrichtingen doen via internetbankieren. Van rekeningen die als raadpleegbare rekening zijn gekoppeld, kun je alleen verrichtingen raadplegen en rekeninguittreksels afdrukken.

Weet je niet of een rekening raadpleegbaar of transactioneel is? Neem dan contact op met je kantoor of bel naar onze klantendienst op het nummer 03 285 59 59 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur).

Kan ik mijn pensioensparen zien via internetbankieren?

In je internetbankieren zie je je eigen rekeningen en de rekeningen waarop je een volmacht hebt (behalve als er een beperking voor internetbankieren op zit) of waarvan je wettelijk vertegenwoordiger bent. Je pensioenspaarrekening vind je onder Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening.

Ontbreekt er een rekening in je overzicht? Neem dan contact op met je Argenta-kantoor of bel naar onze klantendienst op het nummer 03 285 51 11 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur).

Kan ik via internetbankieren een gezamenlijke rekening openen?

Nee, daarvoor kun je terecht in je Argenta-kantoor.

Wat kan ik doen als bepaalde rekeningen niet meer zichtbaar zijn in Argenta Internetbankieren?

In je internetbankieren zie je je eigen rekeningen en de rekeningen waarop je een volmacht hebt (behalve als er een beperking voor internetbankieren op zit) of waarvan je wettelijk vertegenwoordiger bent.

Ontbreekt er een rekening in je overzicht? Neem dan contact op met je Argenta-kantoor of bel naar onze klantendienst op het nummer 03 285 51 11 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.30 uur en zaterdag 9 uur tot 12 uur).

Kan ik via internetbankieren een volmacht toekennen?

Nee, daarvoor kun je terecht in je Argenta-kantoor.

Hoe pas ik een memo-overschrijving aan in Argenta Internetbankieren?

Een memo-overschrijving verwijderen kan niet in Argenta Internetbankieren. Je kunt wel een memo-overschrijving aanpassen in de Argenta-app.

Wat is een BIC? Waar vind ik het terug?

Bij de nieuwe Europese overschrijving wordt het klassieke rekeningnummer vervangen door het IBAN en de BIC.

BIC (Bank Identifier Code) is de identificatiecode van de bank. Elke bank heeft zijn eigen code en die bestaat uit 8 of 11 karakters. De BIC van Argenta is ARSPBE22. De BIC wordt achterliggend automatisch aangevuld als je het IBAN invult.

Kan ik via internetbankieren naar mijn pensioenspaarrekening overschrijven?

Dat kan. Er zijn twee mogelijkheden:

OPTIE 1

Klik op Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening > Nieuwe eenmalige storting. Geef een nieuwe overschrijving naar je pensioenspaarrekening in. Let wel, het minimumbedrag is 5 euro per overschrijving, tenzij het om je laatste storting van het jaar gaat waarbij je het fiscale maximum volstort en het bedrag dat je daarvoor nog kunt storten minder dan 5 euro is.

OPTIE 2

Klik op Sparen en Beleggen > Pensioenspaarrekening > Nieuw pensioenspaarplan. 

Wat is een IBAN? Waar vind ik dit terug?

Bij de nieuwe Europese overschrijving wordt het klassieke rekeningnummer vervangen door het IBAN en de BIC.

IBAN (International Bank Account Number) is het internationale rekeningnummer. In België bestaat dat uit 16 tekens: 2 letters voor de landcode (BE), 2 controlecijfers en de 12 cijfers van het nationale rekeningnummer. In internetbankieren worden al je rekeningen in IBAN-formaat getoond onder ‘Mijn rekeningen’. Ook op je rekeningrekeninguittreksels vind je je IBAN.

Hoe verwijder ik een memo-overschrijving in Argenta Internetbankieren?

 1. Ga naar Dagelijks bankieren > Mijn Rekeningen. Selecteer de rekening waarvan je een overzicht wilt krijgen en klik op ‘Getekende overschrijvingen’.
 2. Klik onder ‘Getekende overschrijvingen’ op ‘Memo-overschrijvingen’ en je krijgt een overzicht.
 3. Klik op het prullenbakje bij de memo-overschrijving die je wilt verwijderen.
 4. Bevestig dat je de overschrijving wilt verwijderen. Je hebt je digipas hier niet voor nodig."

Hoeveel kan ik per dag overschrijven via internetbankieren?

Het maximumbedrag dat je per dag kunt overschrijven, vind je onder Instellingen > Internetbankieren. De vermelde limieten zijn de limieten op internetbankkieren per verrichting en per dag.

Let wel, als je een overschrijving doet in het weekend of op een (bank)feestdag wordt het bedrag van die overschrijving afgetrokken van de daglimiet van de eerstvolgende bankwerkdag.

Kan ik een overschrijving naar het buitenland doen?

Je kunt naar alle Sepa-landen overschrijven met je Argenta-rekening. Je hebt daarvoor het IBAN-nummer van de begunstigde nodig. Het is niet mogelijk om door Argenta een overschrijving te laten uitvoeren naar een land buiten de Sepa-zone. Om je te begeleiden bij het zoeken van een geschikt alternatief voor het uitvoeren van je niet-Sepa-overschrijving, verwijzen we graag naar dit artikel

De volledige landenlijst staat op de website van de European Payments Council.

Hoe voer ik in Argenta Internetbankieren een nieuwe overschrijving in ?

 1. Klik op de groene knop ‘Nieuwe overschrijving’ links bovenaan op je scherm.
 2. Kies van welke rekening de betaling moet gebeuren.
 3. Kies naar welke rekening je wilt overschrijven. Bij ‘andere rekening’ moet je het rekeningnummer van de begunstigde in geven.
 4. Geef het bedrag in.
 5. Kies eventueel een datum in de toekomst waarop de overschrijving moet uitgevoerd worden (= memodatum)
 6. Geef een mededeling in (Vrij of Gestructureerd)
 7. Klik op ‘Volgende’ om te bevestigen.

Hoe komt het dat de response code fout was?

 • Je hebt een foute challenge ingegeven in je Argenta-digipas.
 • Je hebt de response code die op je digipas verschijnt fout overgetypt in het ondertekeningsscherm. 

Kan ik een instantoverschrijving doen via Argenta Internetbankieren?

Nee, instant overschrijven kan alleen in de Argenta-app.

Is de bevestiging van mijn overschrijving met een sms-code veilig?

Ja, je overschrijving bevestigen met een sms-code is veilig. De code wordt altijd verstuurd door het nummer 8876 naar jouw gsm-nummer en ze bevat altijd 6 cijfers. Fraudeurs hebben geen toegang tot je gsm-nummer. Zij kunnen de transactie dus niet bevestigen en als de transactie niet bevestigd wordt, wordt ze niet uitgevoerd.

Geef nooit een sms-code door. Een Argenta-medewerker zal nooit naar die code vragen.

Waarom krijg ik een sms van het nummer 8876 om mijn overschrijving te bevestigen?

Je krijgt deze sms omdat we bij Argenta een nieuwe fraudetool gebruiken om phishing tegen te gaan. De transactie die je in het internetbankieren of de app deed, werd door onze fraudetool aangeduid als een transactie met een verhoogd risico op fraude. Bij zulke transacties vragen we om de transactie te bevestigen met een sms-code. Daarom kreeg je een sms met een code.

Wat moet ik doen met de code die ik via sms ontving om mijn overschrijving te bevestigen?

Je moet de code ingeven in Argenta Internetbankieren of de Argenta-app om je overschrijving te bevestigen.

Ik heb een vraag over de bevestiging van mijn overschrijving via sms. Waar kan ik terecht?

Je kunt de medewerkers van onze klantendienst bellen op 03 285 51 11 of hen een e-mail  sturen via phishing@argenta.be.

Geef nooit een sms-code door. Een Argenta-medewerker zal nooit naar die code vragen.

Hoe schrijf ik over van het juiste rekeningnummer in Argenta Internetbankieren?

Bij elke overschrijving moet je het rekeningnummer kiezen waarvan je wilt overschrijven. Bij elke nieuwe overschrijving kom je terug op je eerste rekeningnummer. Controleer dus bij elke nieuwe overschrijving het rekeningnummer waarvan je wilt overschrijven.